Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

60-lecie istnienia i pracy biblioteki

Obchody 60-lecia istnienia i działalności biblioteki i 160-lecia urodzin patrona Książnicy. Uroczystości odbyły się dnia 23 października 2009 r. pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka  oraz Prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza. Rozpoczęły się od złożenia kwiatów na grobie Alfonsa Parczewskiego na Cmentarzu Miejskim przy Rogatce przez dyrektora  i pracowników Książnicy.
Dalsza część miała miejsce w auli III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Nastąpiło otwarcie wystawy : „Księgozbiór Alfonsa Parczewskiego w zbiorach kaliskich bibliotek” przez prof. dr hab. Ewę Andrysiak  i Eleonorę Morawską, przygotowanej przez Książnicę Pedagogiczną przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną i Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej.
Dyrektor Książnicy powitał przybyłych gości. Wśród nich obecni byli m. in. : wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Kościelny, przewodnicząca Rady Miejskiej Kalisza Adela Przybył oraz wiceprezydent  Kalisza Daniel Sztandera, przedstawiciele władz samorządowych województwa i miasta, kaliskich szkół wyższych, bibliotek i towarzystw naukowych.
Odczytano listy gratulacyjne nadesłane do Książnicy. Wręczone zostały nagrody, podziękowania oraz odznaczenia pracownikom Książnicy i osobom, które związane były z biblioteką. Odznaki honorowe „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” otrzymały : wicedyrektor Książnicy dr Danuta Wańka oraz prof. dr hab. Ewa Andrysiak. Następnie miały miejsce wystąpienia, które przybliżyły przybyłym gościom działalność i dzieje Książnicy, postać jej patrona, a także problematykę i specyfikę działalności bibliotek pedagogicznych.
Podczas uroczystości zaprezentowano dwie najnowsze książki związane z jubileuszami: „Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego : historia, działalność, zbiory : 1949-2009”, opracowana przez prof. dr. hab. Krzysztofa Walczaka oraz „W hołdzie wielkiemu Polakowi. Dedykacje i wypisy na egzemplarzach z księgozbioru Alfonsa Parczewskiego”, w opracowaniu prof. dr hab. Ewy Andrysiak.
            Po południu uczestnicy mieli okazję wziąć udział w otwarciu kolejnej wystawy, w siedzibie biblioteki przy ul. Nowy Świat 13. Prezentowana wystawa zatytułowana była „60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu”, przygotowana została przez Bogumiłę Celer i Katarzynę Kubiak. Później odbył się spacer sentymentalny po bibliotece. Goście oprowadzeni zostali po Książnicy przez samego dyrektora, co zakończyło oficjalną część obchodów.

1..

...

...

111

111

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.

 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 766 77 54
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedgogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul.Nowy Świat 13
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14