Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

EURO 2012 – Mecze oglądamy a potem czytamy!

Piłka nożna - wybór książek ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A Parczewskiego w Kaliszu

BABIK MAREK
1. SZKOŁA wobec subkultury pseudokibiców / Marek Babik. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2010. - 176 s. : il. kolor. ; 21 cm
Hasła przedmiotowe: Kibice - Polska; Piłka nożna - socjologia; Szalikowcy - Polska; Chuligaństwo; Przestępczość nieletnich i młodocianych - Polska; Uczniowie - patologia społeczna

CARSON HARRY
2. POINT of attack : the defence strikes back / Harry Carson ; and Jim Smith. - New York : McGraw-Hill Book Company, cop. 1987. - [12], 175 s. ; 24 cm
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna - Stany Zjednoczone

CHEMICZ STANISŁAW
3. PIŁKA nożna w okupowanym Krakowie / Stanisław Chemicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. - 331, [1] s. : il. tab. portr. ; 18 cm. - (Cracoviana. Seria 2, Ludzie i Wydarzenia)
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna - Polska - 1939-1945 r.; Kraków (woj. małopolskie) - sport - 1939-1945 r.

CHLEBOWICZ PIOTR
4. CHULIGAŃSTWO stadionowe : studium kryminologiczne / Piotr Chlebowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 238, [1] s. ; 22 cm. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska)
Hasła przedmiotowe: Kryminologia - zagadnienia; Szalikowcy - Polska
Sygn.: II 151831

COCKIEWICZ WACŁAW
5. KOMENTARZ transmisji sportowej w telewizji : (charakterystyka składniowa) : studium z zakresu składni języka mówionego / Wacław Cockiewicz. - Kraków : UJ, 1988. - 158, [1] s. : rys. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze, ISSN 0083-4378 ; z. 91)
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna - zawody - publicystyka - język - Polska; Mowa - badanie - Polska; Telewizja - język - Polska; Język polski - składnia

FUTBOL
6. FUTBOL = Football = Football = Fussball = Piłka nożna : sportivnye terminy na pjati jazykach - russkij, français, English, Deutsch, polski / [aut.] J. I. Žukov [i in.] ; [red.] V. A. Granatkin. - Moskva : "Russkij Jazyk" ; Varšava : "Vedza Povšechna", 1980. - 95, [1] s. ; 17 cm
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna - terminologia - słownik wielojęzyczny

GAGAJEWA G. M.
7. PSYCHOLOGIA gry w piłkę nożną / G. M. Gagajewa ; [tł. z jęz. ros.] Erazm Wasilewski. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1973. - 135,[1] s. ; 21 cm
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna - psychologia

GOŁASZEWSKI JERZY
8. PIŁKA nożna / Jerzy Gołaszewski. - Wyd. 2 uzup. i rozsz.. - Poznań : AWF, 2003. - 353, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu ; nr 121)
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna - nauczanie i trening - podręcznik akademicki

GRZEGORCZYK STEFAN
9. DROGA do Meksyku / Stefan Grzegorczyk, Jerzy Lechowski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986. - 100,[4] s., [16] s. tabl. : fot. ; 24 cm
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna

10. PIŁKA nożna 1919-1979 : ludzie, drużyny, mecze / Stefan Grzegorczyk, Jerzy Lechowski, Mieczysław Szymkowiak. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1981. - 214, [2] s. : il., portr., tab. ; 20 x 20 cm. - (Rocznik Polskiego Piłkarstwa ; t. 1)
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna - Polska

JELEŃ JANUSZ
11. PÓŁ wieku piłkarskich MŚ / Janusz Jeleń, Andrzej Konieczny. - Wyd. 3 rozsz.. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1981. - 190, [1] s., [18] k. tabl. : il., portr. ; 21 cm
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna - zawody

KARAŚ MICHAŁ
12. KIBICOWANIE jako uniwersalny język / Michał Karaś. - Żelechów : "Sendsport", cop. 2010. - 94, [2] s. : il. kolor. ; 31 cm
Hasła przedmiotowe: Kibice - socjologia; Piłka nożna - socjologia

KOŚCIELAK ZBIGNIEW
13. CHODŹ no tu, piłkarzu : opowieść o Józefie Goli (1922-1990) / Zbigniew Kościelak. - Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. - 96 s. : il., portr. ; 20 cm
Hasła przedmiotowe: Gola, Józef (1922-1990) - biografia; Piłka nożna - Polska - 20 w.; Kalisz (woj. wielkopolskie) - sport - 20 w.

LIPIŃSKI ANDRZEJ
14. CIĘŻKA piłka : z dziejów Kaliskiego Klubu Sportowego / Andrzej Lipiński. - Kalisz : Drukarnia "Projekt", 2003. - 130 s. : il. ; 23 cm
Hasła przedmiotowe: Kluby sportowe - Polska - 20 - 21 w.; Kalisz (woj. wielkopolskie) - sport - organizacje - 20- 21 w.; Kaliski Klub Sportowy; Piłka nożna - organizacje - Polska - 20 - 21 w.

MARCHWIANY ROBERT
15. SPORT w mediach : konteksty społeczno-kulturowe / Robert Marchwiany. - Wrocław : "Presshouse", [2010]. - 123, [2] s. ; 21 cm
Hasła przedmiotowe: Środki masowego przekazu - a sport; Sport - socjologia

MEDIA,
16. MEDIA, eros, przemoc : sport w czasach popkultury / wybór, wstęp i oprac. Andrzej Gwóźdź. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2003. - 342 s. : il. ; 21 cm
Hasła przedmiotowe: Kultura - socjologia; Sport - socjologia; Środki masowego przekazu - a sport

MINI
17. MINI gry : piłka nożna / Polski Związek Sportowy. Zarząd Główny. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1979. - [12] s. : il. kolor. ; 15 cm
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna - nauczanie i trening

NAWRAT CHRIS
18. FOOTBALL / Chris Nawrat. - Duxford ; Cambrigde : Icon Books, cop. 1998. - 175 s. : il. ; 21 cm. - (Inside the Game : the essential guide to spectator sport)
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna

PLATINI MICHEL
19. MOJE życie jak mecz / Michel Platini ; przeł. [z wł.] Krzysztof Wyrzykowski. - Szczecin : "Glob", 1990. - 126, [2] s. ; 21 cm
Hasła przedmiotowe: Pamiętniki francuskie - 20 w.; Piłka nożna - pamiętniki; Platini Michel

POGRANICZA
20. POGRANICZA współczesnego sportu : ujęcie społeczne / red. nauk. Tomasz Sahaj ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań : AWF, 2009. - 205 s. ; 24 cm
Hasła przedmiotowe: Sport - socjologia - 21 w.; Sport - filozofia

SAHAJ TOMASZ
21. FANI futbolowi : historyczno-społeczne studium zjawisk kibicowania / Tomasz Sahaj ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań : AWF, 2007. - 343 s. ; 24 cm. - (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ISSN 0239-7161 ; nr 377)
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna - socjologia; Kibice - socjologia; Chuligaństwo - historia; Chuligaństwo - Polska; Kibice - Polska

TALAGA JERZY
22. ABC młodego piłkarza / Jerzy Talaga. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1980. - 247 s. : il., portr., tab., wykr. ; 21 cm. - (Biblioteka Szkolnego Klubu Sportowego)
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna - nauczanie i trening

23. PIŁKA nożna / Jerzy Talaga. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1966-1968. - 3 cz. ; 21 cm. - cz. 1: Technika. - 1966. - 260 s. : rys., err.. - cz. 2: Taktyka. - 1967. - 272 s. : rys.. - cz. 3: Trening. - 1968. - 312 s. : wykr.
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna - nauczanie i trening

24. PIŁKA nożna : technika / Jerzy Talaga. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1974. - 224, [3] s. : rys. ; 21 cm
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna - podręcznik

25. TECHNIKA piłki nożnej / Jerzy Talaga. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1987. - 349, [3] s. : rys. ; 20 cm
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna - nauczanie i trening - podręcznik

26. TRENING piłki nożnej / Jerzy Talaga. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1989. - 342, [2] s. : rys., wykr. ; 21 cm
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna; Trening

WÓJCIK JANUSZ
27. JEGO biało-czerwoni / Janusz Wójcik. - Warszawa : Krajowa Agencja Promocyjna, cop. 1999. - 273 s., [64] s. tabl. : il. kolor. ; 23 cm
Hasła przedmiotowe: Piłka nożna - Polska - od 1989 r. - pamiętniki; Wójcik, Janusz

WYRZYKOWSKI KRZYSZTOF
28. JA, Lubański : wspomnienia piłkarza / Krzysztof Wyrzykowski. - Warszawa : "Wigor", 1990. - 159, [1] s., [20] s. : fot. ; 21 cm
Hasła przedmiotowe: Lubański Włodzimierz - pamiętniki; Pamiętniki polskie - 20 w.; Piłka nożna - Polska - od 1944 r. - pamiętniki; Piłka nożna - zawody - Polska - od 1944 r. - publicystyka; Publicystyka polska - 20 w.

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 766 77 54
Czytelnia
(62) 767 68 83

Biblioteki Pedagogiczne Wielkopolski


1. PBP Konin
2 PBP Poznań
3 Centrum Doskonalenia Nauczycieli BP w Pile
4 Centrum Doskonalenia Nauczycieli PBP w Lesznie
PBP Książnica Pedgogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul.Nowy Świat 13
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14