Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

X Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów

.W dniach 14-16 września 2007 r. odbył się w Kaliszu X Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów, nad którym honorowy patronat objął prezydent Miasta Kalisza.
Organizatorami zjazdu byli: Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu, Książnica Pedagogiczna im.
A. Parczewskiego i Urząd Miejski w Kaliszu.
Z okazji zjazdu oraz 30-lecia TPK w Kaliszu w siedzibie biblioteki pokazano wystawę „Towarzystwo Przyjaciół Książki       w Kaliszu 1927 – 2007. Na jej temat mówiła prezes TPK Ewa Andrysiak. Pierwszy dzień zakończył się wieczornym spacerem uczestników po mieście, a historyczno-bibliofilski Kalisz pokazywał dr hab. Krzysztof Walczak – dyrektor biblioteki pedagogicznej i honorowy przewodnik PTTK.
W sobotę miłośnicy książki spotkali się w sali recepcyjnej ratusza na otwarciu wystaw „Ekslibrisy Władysława Kościelniaka” i „Grafika    i ekslibris Czesława Wosia”.
Po oficjalnym otwarciu Zjazdu przez prezes TPK zebranych powitał Prezydent Miasta Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz.
Obrady zainaugurowała prelekcja prof. dr hab. Hanny Tadeusiewicz     z Katedry Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Książka piękna. Z dziejów zdobnictwa rękopisów
i starych druków”.
Z kolei dr hab. Ewa Andrysiak przedstawiła „Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Wilnie w latach 1926-1939”. Przedmiotem wystąpienia dra hab. Krzysztofa Walczaka był „Kalisz książki i bibliofilstwa”.
W drugiej części prezentowały się poszczególne stowarzyszenia bibliofilskie. Rozpoczął prof. dr hab. Edward Towpik przedstawiając „Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie 1921-2007”, dr inż. Jerzy Duda-Wielki Mistrz Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z odnowioną Kapitułą Orderu Białego Kruka z Krakowa omówił „Bibliofilstwo w kręgu Witkiewiczów”. Tematem prezentacji Przemysława Wojciechowskiego z Poznania było „Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki – zarys historii
i współczesność”. „Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki 1926 – 2007” zaprezentował uczestnikom zjazdu dr Zbigniew Jóźwik, a ”Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki” – prof.dr hab. Grzegorz Matuszak.
Jako ostatni temat „Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki kontynuatorem tradycji Oddziału Śląskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki” przedstawił Krystian Szczęsny.
Po planowanych wystąpieniach głos zabrał Wojciech Kochlewski. Skierował do zebranych słowo na temat pierwodruków Konstytucji 3 maja ze zbiorów własnych. Następnie Roman Nowoszewski przypomniał prace związane          z powstaniem czasopisma „Akapit. Rocznika Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie”.
Po południu uczestnicy zjazdu wzięli udział w aukcji bibliofilskiej, natomiast wieczorem bawili się na tradycyjnej biesiadzie. Zakończenie zjazdu nastąpiło 16 września po zwiedzeniu przez miłośników książki wystaw: XII Międzynarodowego Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu prezentowanej
w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz ekspozycji „Grafika bułgarska” w Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 766 77 54
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedgogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul.Nowy Świat 13
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14