GROMADZIMY - OPRACOWUJEMY -  UDOSTĘPNIAMY- INFORMUJEMY - WSPOMAGAMY

Filia w Krotoszynie w nowej siedzibie

W dniu 2 lutego 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej                 w Krotoszynie w nowym miejscu. Nowa siedziba biblioteki mieści się w budynku przy ul. Mickiewicza 11. 

Uroczystego otwarcia dokonali: Pani Dorota Kinal, Dyrektor Departamentu Edukacji i  Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pan Franciszek Marszałek - Burmistrz Krotoszyna, Pan Paweł Radojewski - Starosta krotoszyński , Pani Mirosława Cichowlaz - Dyrektor ZSP nr 1 w Krotoszynie, Pani Justyna Biegańska p.o. Dyrektora PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu oraz Pani Beata Urbańska - KIerownik filii PBP Książnicy Pedagogicznej w Krotoszynie. 

Na uroczystości byli obecni liczni goście z Krotoszyna oraz pracownicy Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu i jej filii.