GROMADZIMY - OPRACOWUJEMY -  UDOSTĘPNIAMY- INFORMUJEMY - WSPOMAGAMY

Logopedia

W ramach współpracy Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opatówku, dnia 19 marca 2018 r., podczas I Spotkania Sieci Współpracy Logopedów powiatu kaliskiego został zaprezentowany fragment księgozbioru biblioteki z zakresu logopedii. Zostały pokazane książki i czasopisma opisujące zagadnienia związane z logopedią. Uczestnicy zapoznali się też z kilkoma stronami internetowymi zawierającymi wskazówki edukacyjne dla nauczycieli – logopedów w zakresie omawianego tematu.