Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Goście z UAM Poznań

W środę 16 maja 2007 Książnica Pedagogiczna miała przyjemność gościć pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wśród nich dyrektora biblioteki dr. Artura Jazdona.
Biblioteka od kilku lat organizuje w maju z okazji Dnia Bibliotekarza wyjazd integracyjny dla swoich pracowników, jednym z punktów programu jest zwiedzanie wielkopolskich bibliotek. Ponieważ grupa liczyła ponad 100 osób pierwsza część spotkania odbyła się w auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.
Podczas spotkania dyrektor Książnicy dr hab. Krzysztof Walczak zaprezentował bibliotekę, omawiając jej księgozbiór, przedstawiając kadrę oraz wydawnictwa.
Wicedyrektor dr Danuta Wańka w swoim wystąpieniu scharakteryzowała depozyty książek Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk udostępniane w Książnicy. Następnie dr hab. Ewa Andrysiak przekazała informacje o X Ogólnopolskim Zjeździe Bibliofilów, który w tym roku odbędzie się w Kaliszu.
W drugiej części spotkania goście zwiedzili budynek Książnicy, po czym udali się na spacer po mieście, podczas którego rolę przewodników przejęli dr hab. K. Walczak oraz dr D. Wańka.
W drodze powrotnej goście zwiedzili Muzeum w Gołuchowie.

...

..

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 766 77 54
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedgogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul.Nowy Świat 13
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14