Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wystawa DZS

Od dnia 4 maja 2009 r. w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu prezentowana jest wystawa pt. „Zatrzymać chwilę ...
Dokumenty życia społecznego w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu”, przygotowana przez kierownika Działu Zbiorów Specjalnych Bogumiłę Celer oraz pracownika Działu Udostępniania Zbiorów Mariolę Śmiecińską.
Celem wystawy jest podkreślenie znaczenia i roli druków ulotnych i okolicznościowych w życiu społecznym i w nauce.
Na wystawie można oglądać różne formy dokumentów życia społecznego: zaproszenia, dyplomy, druki okolicznościowe, katalogi, statuty, informatory, kalendarze, afisze, plakaty, materiały niekonwencjonalne (znaczki, plakietki, proporczyki, stare banknoty).
Spośród najciekawszych i najcenniejszych zbiorów wymienić należy afisz wzywający obywateli do pomocy ofiarom powodzi z 1934 r., dokumenty działalności opozycyjnej wobec władzy komunistycznej
z lat 1978-1989.
Wystawa będzie trwała do końca września 2009 r.

...

...

...

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 766 77 54
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedgogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul.Nowy Świat 13
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14