GROMADZIMY - OPRACOWUJEMY -  UDOSTĘPNIAMY- INFORMUJEMY - WSPOMAGAMY

Kolekcje historyczne

KOLEKCJE HISTORYCZNE

Dział Zbiorów Specjalnych gromadzi i przechowuje spuścizny instytucji, ludzi nauki, oświaty i kultury, które wykorzystywane są jako materiał edukacyjny, ekspozycyjny i naukowy, stanowiąc bezcenne źródło historyczne.

Szanujemy wolę darczyńców i jesteśmy zaszczyceni, że decydują się przekazać nam swoje bezcenne pamiątki, materiały osobiste, księgozbiory. Wzorując się na działalności bibliotek naukowych, przyjęliśmy zasadę, która powinna obowiązywać (i z reguły obowiązuje) w nowoczesnym społeczeństwie w odniesieniu do własności prywatnej:

to właściciel posiadanych dokumentów lub twórca zespołu archiwalnego powinien decydować, gdzie ma się on znaleźć i być przechowywany za jego życia lub po śmierci. Jest to zasada przejrzysta, obowiązująca od lat w bibliotekach naukowych; daje im prawo do przyjmowania do swoich zasobów spuścizn pisarzy, ludzi nauki czy sztuki, nawet wówczas, gdy ich twórca nie jest związany z regionem czy bezpośrednio z gromadzonymi zbiorami.”

[cyt. za M.A. Supruniuk]

Inwentarze kolekcji:

  • Eligiusz Kor-Walczak
  • Władysław Kościelniak
  • Technikum Budowy Fortepianów
  • Kira Gałczyńska
  • Rodzina Wiłkomirskich
  • Anna i Ryszard Templewiczowie
  • Technikum Ekonomiczne w Kaliszu
  • Cyprian Kościelniak
  • Bohdan Adamczak
  • Arkadiusz Mieczysław Woźniak