GROMADZIMY - OPRACOWUJEMY -  UDOSTĘPNIAMY- INFORMUJEMY - WSPOMAGAMY

PBP KP filia w Jarocinie

W poniedziałek 11 grudnia 2017 r. odbyło się I spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy powiatu jarocińskiego. Z propozycją założenia takiej sieci wystąpiła bibliotekarka Książnicy Pedagogicznej w Jarocinie mgr Katarzyna Witwicka. Inauguracyjne spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. wiecej

Dnia 28 listopada, w Książnicy Pedagogicznej w Jarocinie, odbyło się spotkanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia. Było to drugie spotkanie przeprowadzone dla nauczycieli klas 1-3.  więcej