KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Autyzm : zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie
i terapia oraz zalecenia dla rodziców / Robert Melillo ; przekład Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017.
Hasła przedmiotowe: Autyzm, Dziecko autystyczne, Leczenie, Osoby
z autyzmem, Poradnik
Sygnatura: II 169195
Książka amerykańskiego lekarza Roberto Melillo szeroko przedstawia plan 10 kroków ograniczenia czynników ryzyka związanych z wystąpieniem autyzmu u dziecka. Autor zwraca szczególną uwagę na znaczenie stanu zdrowia przyszłych rodziców w dzisiejszych czasach dotkniętych epidemią autyzmu.

Niezwyczajni ludzie : nowe spojrzenie na autyzm / Barry M. Prizant, Tom Fields-Meyer ; przekład Joanna Bilmin-Odrowąż. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.
Hasła przedmiotowe: Autyzm, Osoby z autyzmem, Poradnik
Sygnatura: II 169348
Autor książki, dr Prizant, podchodzi do pracy z osobami z autyzmem i ich rodzinami z wielkim szacunkiem i cierpliwością. Publikacja umożliwia spojrzenie na świat ludzi z tym schorzeniem od wewnątrz, pokazuje głęboką perspektywę, która daje nadzieję  specjalistom, lekarzom, nauczycielom oraz rodzinie na to, iż autyzm nie jawi się jedynie jako niepełnosprawność, lecz jako niezwykły wymiar człowieczeństwa. To jedna z najbardziej empatycznych
i najmądrzejszych publikacji o byciu człowiekiem – polecana każdemu czytelnikowi.

Porozmawiajmy o autyzmie : przewodnik dla rodziców i specjalistów / Bill Nason ; przekład Aleksandra Haduła. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.
Hasła przedmiotowe: Autyzm, Leczenie, Osoby z autyzmem, Poradnik
Sygnatura: II 168326
Autor książki szczegółowo opisuje podstawowe problemy osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: trudności sensoryczne, poznawcze, społeczne i emocjonalne. Przedstawia konkretne informacje i wskazówki, które umożliwiają pomoc dzieciom z tego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi. Pozycja polecana jest zarówno specjalistom, nauczycielom , rodzicom, jak i osobom dotkniętym zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
            Oprac. Aldona Zimna Zespół Wspomagania Szkół i Placówek Oświatowych
 
 
 
Artykuły z czasopism
 
   

   Oznaki zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci / Malwina Małowska // Remedium. –  2017, nr 7-8, s. 34-35.

   W artykule został poruszony temat objawów występujących
u dzieci ze spektrum autyzmu. Autorka w publikacji podaje liczne przykłady  i opisuje symptomy, które mogą naprowadzić rodziców, nauczycieli czy wychowawców na właściwą diagnozę i podjąć odpowiednie działania. 

 Program Zajęć Integracji Sensorycznej - autyzm / Katarzyna Komorowska // Język Polski
w Szkole Podstawowej 2018/2019
. –  2019, nr 2, s. 85-89.

   Publikacja zawiera program zajęć z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci ze spektrum autyzmu. Autorka artykułu opracowała zestawy ćwiczeń, które mogą stać się inspiracją dla nauczycieli i pedagogów.

Uczeń ze spektrum autyzmu w klasach I – II /  Małgorzata Łoskot // Życie Szkoły. – 2018, nr 1, s. 22-26.

   Tematem opracowania jest potrzeba kształcenia specjalnego dzieci z ASD. W publikacji autorka udziela rad i wskazówek rodzicom, a także nauczycielom, jak prawidłowo zorganizować ścieżkę edukacyjną dla dziecka autystycznego.

 

 

                                                                         Oprac. Róża Pomiecińska Zespół Wspomagania Szkół i Placówek Oświatowych