KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Składać się będą na niego prelekcje oparte na „Balladach kaliskich” Bogumiła Kunickiego zamieszczanych w latach 1967-1974 na łamach Ziemi Kaliskiej, a każda z nich dotyczyć będzie innego zagadnienia związanego z historią Kalisza.
Tym razem pensjonariusze DPS-u mogli zapoznać się z ciekawą historią przestępczości w Kaliszu w XIX i w początkach XX w. Prelekcji towarzyszył pokaz zdjęć starego odwachu na dzisiejszym Nowym Rynku oraz starego więzienia, przeplatane informacjami z „Dziennika Urzędowego” z 1826 r. i Kaliszanina z 1882 r.
Wielu spośród pensjonariuszy pamiętało jeszcze stary odwach, żywo reagowało na przekazywane ciekawostki oraz informacje zamieszczane w ówczesnej prasie. Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się z tak dużym gronem seniorów i liczymy na podobną frekwencję na kolejnych spotkaniach z tego cyklu.