KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

/więcej../

_______________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

_______________________________________________________________________________________

Przedmiotem zamówienia jest Zakup systemu do produkcyjnego kolorowego druku cyfrowego dla PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Dokumenty do pobrania: SIWZ, Załącznik1, Załącznik2, Załącznik3, Załącznik4, Załącznik5, Załącznik6.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=94629ab9-314f-44a1-a44e-24c2719b2c27