KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Młodzież rozpoznawała wyrażenia gwarowe używane przez rodziców i dziadków, identyfikując się w ten sposób ze swoim środowiskiem rodzinnym. Poznała także charakterystyczne cechy gwary uczniowskiej, jej źródła i funkcje.
W zaprezentowanym tekście uczniowie odróżniali znaczenie wyrazów z języka literackiego od ich znaczenia w gwarze uczniowskiej.

Mieli także możliwość sprawdzenia wiedzy nabytej podczas zajęć w teście w programie kahoot. Zajęciom towarzyszyła wystawka słowników gwary uczniowskiej i gwary ludowej.