KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

„Szkolnej ławy czar – przygoda z kaligrafią i książką”

Książnica Pedagogiczna realizuje cykl spotkań w ramach projektu autorstwa Małgorzaty Kędzierskiej, podczas których uczniowie rozwijają swoje zdolności manualne, wrażliwość estetyczną na pismo oraz kształtują nawyki i zainteresowania czytelnicze. O patronat honorowy poproszona została dr Bogumiła Celer – kierownik działu zbiorów specjalnych, inicjatorka zajęć z kaligrafii, stałej ekspozycji „Szkolnej Ławy Czar” oraz opiekun pracowni Władysława Kościelniaka. W innowacji biorą udział także bibliotekarze: Anna Wojtynka, która prowadzi zajęcia z kaligrafii oraz Aldona Zimna, która w ramach spotkań z Teatrzykiem Kamishibai oraz CzytaMy w Bibliotece propaguje czytelnictwo i zainteresowanie książką.
Innowacja zakończy się uroczystym podsumowaniem w Książnicy Pedagogicznej w czerwcu 2019 r.

Administratorem zdjęć jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu.