KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Warsztaty

W dniu 15 marca 2019 r. odbyły się warsztaty dla słuchaczy studiów podyplomowych: Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
i biblioterapią Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Interlis w Kaliszu. Warsztaty składały się z dwóch części.

W pierwszej części Małgorzata Kołodziej i Monika Antczak, z Działu Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów, zapoznały słuchaczy z prawną podstawą gromadzenia i opracowania zbiorów.

W drugiej części spotkania Aldona Zimna i Róża Pomiecińska, z Zespołu Wspomagania Edukacji, przedstawiły formy wspomagania szkół
i placówek oświatowych oferowane przez PBP Książnicę Pedagogiczną w Kaliszu. Omówiony został proces wspomagania, w którym wiodącą rolę pełni zasób biblioteczny, działalność informacyjno-bibliograficzna oraz właściwy dobór oferty edukacyjnej, skierowanej do uczniów i nauczycieli. Ponadto przedstawiono szereg innych działań Książnicy, prezentując dobre praktyki propagujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Słuchacze zapoznali się z katalogami bibliotecznymi: książek, czasopism, kartoteki zagadnieniowej i zbiorów specjalnych. Na koniec zwiedzili poszczególne działy biblioteki, w tym pracownię artystyczną Władysława Kościelniaka.