KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

W

W pierwszej części Aldona Zimna z Zespołu wspomagania szkół i placówek oświatowych zapoznała uczestników ze szkolnymi działaniami biblioterapeutycznymi oraz przedstawiła przykłady literatury dla różnego typu uczniów. Przeprowadzone zajęcia miały na celu przybliżenie literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz omówienie wielorakich form pracy z czytelnikiem, w tym z zakresu biblioterapii.

W drugiej części spotkania dr Bogumiła Celer kierownik Działu zbiorów specjalnych przedstawiła wykład nt. „Izby muzealne w bibliotece narzędziem pracy współczesnego bibliotekarza. Casus Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu”. Głównym celem wykładu było zaprezentowanie pracowni artystycznej Władysława Kościelniaka oraz stałych wystaw muzealnych w Dziale zbiorów specjalnych. Prelegentka omówiła działalność działu przedstawiając różne kategorie zbiorów specjalnych oraz funkcjonowanie oddziałów muzealnych
w innych bibliotekach.