KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące przeczytanego tekstu, w drugim czytali na głos wylosowane fragmenty „Bajek pomagajek” i „Bajek uśmiechajek”. Podczas czytania oceniane były m. in.: dykcja, tempo czytania, wymowa, interpunkcja. Wszystkim dziewięciu uczniom, a w szczególności zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do czytania nie tylko sobie, ale i najbliższej rodzinie.
Drugie spotkanie poświęcone było książce i jej historii. W pierwszej części zajęć uczniowie zapoznali się z pojęciami dotyczącymi książki
i jej historii z encyklopedii, leksykonów i różnych publikacji, które przybliżali kolegom podczas prezentacji multimedialnej. W drugiej części zajęć odbyły się warsztaty - uczniowie przygotowywali lapbooki z omawianej na języku polskim lektury: klasa VII „Zemsty”, klasa VIII „Quo vadis”. Efekty pracy były naprawdę świetne. Mamy nadzieję, że technika ta okaże się przydatna w utrwalaniu wiedzy
z przeczytanych lektur oraz powtórek z innych przedmiotów.