KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Otwarcie Filii w Kępnie - 15 kwietnia 2019 r.

 

Dnia 15 kwietnia 2019 r odbyła się uroczystość otwarcia zmodernizowanej siedziby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu Filii w Kępnie, jednostki edukacyjnej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Nakłady związane z inwestycją zostały sfinansowane w całości ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
i wyniosły ponad 97 tysięcy złotych. Środki zostały przeznaczone na przystosowanie pomieszczeń do działalności biblioteki oraz wyposażenie.

Jolanta Nowosielska – dyrektor PBP KP im. A. Parczewskiego w Kaliszu powitała zebranych gości w imieniu pani Marzeny Wodzińskiej – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz pani Doroty Kinal – Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych – Wicestarosta kępiński pani Alicja Śniegocka, Burmistrz Miasta
i Gminy Kępno – pan Piotr Psikus oraz dyrektorzy i przedstawiciele placówek oświatowych, kulturalnych.
Kierowniczka filii pani Stefania Brzezińska-Michalska przybliżyła zaproszonym gościom historię biblioteki, wzbogaconą o prezentację multimedialną.

SPotkanie uświetnił występ muzyczny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie.
Filia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kępnie działa nieprzerwanie od roku 1951. Posiada bogaty księgozbiór liczący ponad 23 000 woluminów.
Biblioteka realizuje cele statutowe oraz prowadzi działania edukacyjne, wychowawcze i kulturalne, włączając się w życie lokalnej społeczności.