KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Kolejne spotkanie z cyklu Kierunek Zdrowie, pt „Jakich nauczycieli potrzebują dzieci?” odbyło się 5 marca 2019 r. w Książnicy Pedagogicznej. Prowadzone było przez Karolinę Dębską-Stępień, psychologa, trenerkę psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci
i młodzieży oraz  założycielkę Ośrodka Psychoterapii i Wspierania Rozwoju Osobistego Harmonia w Kaliszu.

Podczas psychoedukacyjnego spotkania uczestnicy wspólnie wypracowali model nauczyciela, jakiego potrzebują współcześni uczniowie. Prelegentka przekonywała, iż podstawą dzisiejszego wychowania jest pozytywna relacja oraz wzajemny szacunek nauczyciela i ucznia. Zwróciła uwagę, jak ważną rolę pełni autorytet i odpowiedzialność osobista oraz autentyczność w pracy pedagogicznej z dzieckiem.

W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja w kwestii wykorzystywania kar i nagród przez nauczycieli i rodziców. W konkluzji warsztatów uczestnicy jednomyślnie zgodzili się z faktem, iż każdy uczeń w całożyciowej edukacji potrzebuje przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Potrzebuje takich nauczycieli, którzy w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą wspierają i wykorzystują elementy współpracy, a nie rywalizacji. Uczniowie uczą się przede wszystkim poprzez pracę w grupach, chcą mieć kontakt
z nauczycielem, z rówieśnikami, a nie tylko z narzucanymi im przez pedagogów zasadami i regułami.

W spotkaniu brało udział blisko 60 osób: nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy, którzy chcą wspierać psychofizyczny rozwój dziecka. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pakiety edukacyjne, zawierające między innymi informacje dotyczące księgozbioru Książnicy Pedagogicznej w obszarze relacji interpersonalnych między uczniem a nauczycielem.