KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

V Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”. Edycja 2019/2020.
Mistrzostwa Lokalne
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu zaprasza szkoły podstawowe, przedszkola oraz szkoły specjalne do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”. Edycja 2019/2020. Mistrzostwa Lokalne.
Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:
a) przedszkola / szkoły specjalne;
b) klasy 1–4 szkół podstawowych;
c) klasy 5– 8 szkół podstawowych.
Projekt w przedszkolach i szkołach specjalnych przebiega w dwóch etapach:
Etap pierwszy (25 listopada 2019 r. – 13 marca 2020 r.): czytanie 10 książek w domu przez dzieci i ich rodziny oraz uzupełnianie Pamiętnika Młodego Czytelnika.
Etap drugi (maj/czerwiec 2020 r.) - wyróżnienie uczestników z kompletem 10 sprawności przez Koordynatora Placówki.
Konkurs w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych przebiega w trzech etapach:
a) Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
b) Etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
c) Etap trzeci (powiatowy) – test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatorów Powiatowych.
Etap pierwszy rozpoczyna się 25 listopada 2019 r. i trwa do 13 marca 2020 r.
Kontakt
Koordynator powiatowy: Marianna Marciniak   m.marciniak@kp.kalisz.pl; wypozyczalnia@kp.kalisz.pl

O V edycji Wielkiej Ligi Czytelników:
Projekt ten to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej przedszkoli i szkół. Skutecznie oddziałuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.
W bieżącej edycji zaplanowano III etapy – zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach i bibliotekach, testy kwalifikacyjne oraz test powiatowy. Przyznane zostaną tytuły Mistrza oraz I i II Wicemistrza Powiatu.

Jednocześnie rozszerzono grono adresatów projektu. Dla przedszkolaków i uczniów szkół specjalnych zaplanowano I etap Wielkiej Ligi Czytelników polegający na zdobywaniu sprawności poprzez czytanie książek i wypełnianie Pamiętnika Młodego Czytelnika.
Ponadto wprowadzono możliwość uzyskania Certyfikatu Wielkiej Ligi Czytelników. O tytuł: „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” mogą ubiegać się przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły specjalne oraz szkoły średnie i policealne.