KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

We wtorek 12 marca 2019 r. w Książnicy Pedagogicznej miało miejsce spotkanie sieci logopedów, które zostało zorganizowane
w ramach współpracy naszej biblioteki z  Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opatówku.

Uczestniczyli w nim logopedzi z powiatu kaliskiego. Bibliotekarze Książnicy zapoznali uczestników z  ofertą biblioteki w zakresie form wsparcia szkół i placówek oświatowych oraz przedstawili wybór literatury i czasopism z logopedii. 

Zgromadzeni zwiedzili ponadto dział zbiorów specjalnych oraz pracownię artystyczną Władysława Kościelniaka. Odbyło się także szkolenie, które przeprowadziła pani Sylwia Melka z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, pt. „Modele komunikacji - radzenie sobie w sytuacjach trudnych w kontaktach z rodzicami”.