KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Konferencja (NIE)ZWYKŁE KOBIETY

Zaskakujące Odważne Wybitne Intrygujące

Po powitaniu licznie zgromadzonych gości przez dyrektorkę biblioteki Jolantę Nowosielską jako prelegentki wystąpiły
prof. UŁ Ewa Andrysiak, (moderatorka), z referatem o kaliskich nauczycielkach z XIX i początku XX w. m. in. Emilii Filleborn i Helenie Semadeniowej, dr Joanna Montelatic (ILO im. A. Asnyka) omawiając biografię i twórczość znakomitej niepokornej pisarki, wadzącej się ze sobą i światem Wandy Karczewskiej, Jadwiga Miluśka-Stasiak (Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku) opowiadając
o niezwykłym życiu i więzi łączącej ją z polską poetką i tłumaczką żydowskiego pochodzenia Łucją Pinczewską-Gliksman oraz Monika Sobczak-Waliś (Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka) odkrywając nieznane fakty z życia pisarki Heleny Pajzderskiej, emancypantki na krańcu świata, żony Stefana Szolc-Rogozińskiego.

Po przerwie głos zabrali bibliotekarze Książnicy Pedagogicznej: Henryka Karolewska mówiła o „białej Rosjance”, międzywojennej dziennikarce i nauczycielce kaliskich liceów Oldze Koczerzewskiej, Aldona Zimna przypomniała postać Iwonki Urbanowskiej – znanej wielu uczestnikom sesji charyzmatycznej działaczki społecznej, dr Bogumiła Celer zaprezentowała sylwetki ewangeliczek ziemi kaliskiej: m. in. Wandy Haberkant, Natalii Modl, a także członkiń ruchu oporu podczas okupacji: Elwiry Fibiger, Wilhelminy Wily Rudzkiej, Eugenii Koniecznej i Olgi Lindnerowej. Ostatni prelegent Marcin Mikołajczyk w komunikacie „Kobiety ziemi kaliskiej XIX w. i ich prywatne biblioteki” zasygnalizował potrzebę badań księgozbiorów kaliszanek na podstawie dziewiętnastowiecznych akt notarialnych.

Na zakończenie sesji prof. E. Andrysiak podsumowała obrady i podziękowała prelegentom. W nawiązaniu do zbliżających się obchodów jubileuszu 70-lecia Książnicy zaprosiła też gości do obejrzenia towarzyszącej konferencji ekspozycji wybranych 70 ekslibrisów z kolekcji biblioteki dedykowanych kobietom. Jej owocem jest wydany w 70 egzemplarzach katalog autorstwa B. Celer. Wystawa, którą można oglądać w Książnicy do końca kwietnia poświęcona jest pamięci Bożeny Woś.