KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Otwarcie Filii w Ostrzeszowie - 15 kwietnia 2019 r.

 

Przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy oświatowych i kulturalnych jednostek powiatu ostrzeszowskiego oraz bibliotekarze wzięli udział  w otwarciu nowej siedziby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu – Filii w Ostrzeszowie przy ul. Gorgolewskiego 3. Biblioteka została przeniesiona z ulicy gen. Sikorskiego 19, z budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w którym mieściła się przez 22 lata.
W uroczystości uczestniczyła dyrektor PBP KP – Jolanta Nowosielska, która reprezentowała jednocześnie organ prowadzący - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Życzenia kierownikowi Filii pani M. Stagraczyńskiej złożyli między innymi: przedstawiciele lokalnych władz – Starosta ostrzeszowski pan Lech Janicki, Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów pan Patryk Jędrowiak oraz pani Dorota Owczarczak – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów im. St. Czernika, pan Szulczyński Marek – przedstawiciel Ostrzeszowskiego Centrum Kultury w Ostrzeszowie, pani Beata Rybczyńska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie i dyrektorzy szkół średnich i przedszkoli.

Nakłady związane z inwestycją zostały sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wyniosły 63 tysiące złotych. Pomieszczenia zostały przystosowane do potrzeb biblioteki oraz zakupiono wyposażenie.

Mam nadzieje, że pod nowym adresem nasza biblioteka nadal będzie dobrze służyć czytelnikom. (…) Książnica Pedagogiczna wpisuje się w rodzinę bibliotek ostrzeszowskich, można powiedzieć jako biblioteka naukowa dla nauczycieli, studentów, uczniów oraz dla wszystkich poszukujących wiedzy i  podnoszących swoje kwalifikacje – mówiła podczas otwarcia placówki kierownik biblioteki Maria Stagraczyńska.
Filia w Ostrzeszowie działa od 1955 roku, początkowo jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa, a od 1975 roku jako filia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu.

Księgozbiór filii liczy 33 306 woluminów, w tym 32 505 książek i 801 czasopism. Biblioteka współpracuje z instytucjami i placówkami edukacyjnymi z całego powiatu, promując czytelnictwo i uczestnicząc w życiu społeczności lokalnej.