KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Rozbudowa pomieszczeń magazynowych


Ogłoszenie o przetargu (17.12.2018)

Ogłoszenie wyniku przetargu.

Otwarcie ofert.

SIWZ + Umowa + Dokumentacja

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/2b92ba73-1403-4669-9bdf-9c8365e29a5b

Odpowiedzi: pytanie 1, pytanie2, pytanie3, pytanie4, pytanie5, pytanie6

pytanie7, pytanie8, ( pytanie9 + zał.1 + zał.2 + odp. uzupełniająca), pytanie10

Zmiana terminu składania ofert


Informacja o wynikach przetargu

/więcej../


Informacja z otwarcia ofert

/więcej../

wniosek o wydłużenie okresu związania ofertą, oświadczenie wykonawcy

 


Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu.

SIWZ + Dokumentacja

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=dcdaaaee-a5fc-466e-8efc-f76984bd7521

Odpowiedzi na pytania: Pytanie1, Pytanie2, Pytanie3, Pytanie4