KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

KSIĄŻKI

Książka : najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski / Keith Houston ; przeł. Paweł Lipszyc. - Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2017.
Hasła przedmiotowe: Drukarstwo, Książki, Papier, Opracowanie
Sygnatura: II 167964

Autorka Keith Houston przedstawiając narodziny oraz rozwój książki, opisuje także historię papieru, pisma, druku i ilustracji. Publikacja jest jednocześnie znakomicie udokumentowanym źródłem wiedzy na temat książki oraz ciekawą i zabawną lekturą dla wszystkich, którzy uwielbiają czytać i oglądać ilustracje.

Prawo autorskie w oświacie : praktyczne porady, zasady postępowania i wzory dokumentów / [Dariusz Skrzyński]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2016.
(Prawo)
(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych)
Hasła przedmiotowe: Oświata, Prawo autorskie, Polska
Sygnatura: II 169407

Książka skierowana w szczególności do pracowników oświaty. Pozwala usystematyzować szerokiemu gronu pedagogów zasady wykorzystywania materiałów autorskich w konkretnych sytuacjach szkolnych. Publikacja oprócz wyjaśnienia określonych zagadnień, koncentruje się na wielu praktycznych przykładach z życia szkoły, pochyla się nad takimi zagadnieniami jak: prawo autorskie w przedszkolu i szkole, gdzie nawet praca plastyczna, wypracowanie, czy wiersz ucznia stanowią utwór i formalnie podlegają ochronie; praca z filmem w instytucji oświatowej; rozpowszechnienie utworów w Internecie, wykonywanie i odtwarzanie ich na imprezach szkolnych; ochrona wizerunku uczniów, nauczycieli i innych pracowników.

Rozumienie świata : o warsztatach pracy z książką
i czytelnikami
/ Elżbieta Hornowska, Małgorzata Karasińska, Maria Kulik, Anna Lipińska, Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz, Magdalena Sowik, Beata Świderek, Marta Todys, Grażyna Walczewska-Klimczak. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : we współpracy
z Instytutem Książki, 2017.
(Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 10)
Hasła przedmiotowe: Książki, Metoda KLANZY, Użytkownicy bibliotek, Biblioteki szkolne, Praca zespołowa, Poradnik, Scenariusz zajęć
Sygnatura: II 171472

Książka polecana jest wszystkim, którzy w swojej codziennej pracy poszukują nowych pomysłów oraz inspiracji w pracy z książką i czytelnikami. Potencjalnymi odbiorcami wskazanej pozycji są: bibliotekarze, nauczyciele, studenci kierunków humanistycznych, rodzice oraz animatorzy kultury. Poradnik przydatny będzie osobom pracującym z  różnymi grupami czytelników, którzy poprzez warsztaty i spotkania z ludźmi wokół książki, pobudzają do refleksji, do wymiany poglądów i propagowania czytelnictwa, wykorzystując przy tym różne  metody aktywizujące, w tym metodę KLANZY.

Oprac. Aldona Zimna, Zespół Wspomagania Szkół i Placówek Oświatowych

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Nauczyciel i prawo autorskie / Anna Franusz // Głos Nauczycielski. –  2019, nr 1-2, s. 17.

W artykule został poruszony temat przestrzegania prawa autorskiego w codziennej pracy nauczyciela. Autorka publikacji zwraca szczególną uwagę na aspekt wykorzystania materiałów dydaktycznych tj. tekstów
i scenariuszy oraz ich kopiowanie na potrzeby zajęć edukacyjnych.

Scenariusz zajęć z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich / Kamila Olga Stępień-Rejszel // Wychowanie
w Przedszkolu
. –  2018, nr 4, s. 16-18.

Publikacja stanowi scenariusz zajęć z przeznaczeniem dla dzieci na poziomie edukacji przedszkolnej z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich. Opracowanie może stać się doskonałą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli-bibliotekarzy, a także nauczycieli edukacji przedszkolnej.

Prawo autorskie w praktyce szkolnej /  Dorota Jańczak // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 8, s. 58-61.

Tematem opracowania jest m.in. wykorzystanie materiałów dostępnych w domenie publicznej na licencji Creative Commons.  Autorka publikacji podkreśla, iż te licencje pozwalają autorowi dzieła oznaczyć w jaki sposób inni użytkownicy mogą z niego korzystać.

Oprac. Róża Pomiecińska,  Zespół Wspomagania Szkół  i Placówek Oświatowych