KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Dnia 19 listopada 2018 r. w Książnicy Pedagogicznej miało miejsce seminarium poświęcone 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Sesja odbyła się w ramach współpracy z kaliskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Prelegentami byli nauczyciele z Zespołu Humanistów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu.

Zgromadzonych powitała dyrektor biblioteki, Jolanta Nowosielska. Następnie Aldona Zimna, bibliotekarka Książnicy i inicjatorka spotkania, przedstawiła prelegentów.

Jako pierwsza wystąpiła p. Joanna Kucińska, która przedstawiła wykład pt. „Od piosenki legionowej do rockowej, czyli polskie strofy
o wolności i nadziei”. Dokonała w nim przeglądu zarówno pieśni niepodległościowych, jak i współczesnych piosenek popowych
i rockowych, zawierających idee wolnościowe. Niektórych z nich uczestnicy mogli wysłuchać na żywo, w wykonaniu Macieja Jankowskiego, ucznia kl. 2b IV LO, który zapewnił oprawę muzyczną całego spotkania.

Kolejną prelegentką była p. Renata Jarentowska, która zaprezentowała czas odzyskania niepodległości z perspektywy kobiet. W swoim wystąpieniu polonistka podkreślała ogromne znaczenie walki kobiet, odbywającej się na różnych polach, w oświacie czy w konspiracji. Przytoczyła też historie kobiet, które brały czynny udział w walkach zbrojnych w męskim przebraniu, wobec sprzeciwu Józefa Piłsudskiego na uczestnictwo kobiet w walkach.

Po zakończeniu sesji zgromadzeni obejrzeli ekspozycję prezentującą teksty najpiękniejszych polskich pieśni patriotycznych i legionowych ze zbiorów biblioteki, przygotowaną przez Mariannę Marciniak oraz wystawę pt. "1918-2018. 100-lecie odzyskania niepodległości. Wystawa materiałów z kolekcji działu zbiorów specjalnych Książnicy Pedagogicznej im.
A. Parczewskiego w Kaliszu" w opracowaniu dr Bogumiły Celer.

Ostatnie wystąpienie, które wygłosił dr Marek Kozłowski, poświęcone było realiom i atmosferze, w jakich państwo polskie budowało swoją samodzielność po 123 latach niewoli. Prelegent przybliżył relacje polityków, literatów czy mężów stanu, przedstawiając jak widziano niepodległość i jakie panowały poglądy względem ustanowienia dnia 11 listopada rocznicą jej odzyskania, zaznaczając że data ta jest relatywna i pozostaje w zależności od tego, jakie wydarzenia uznaje się za kluczowe w tej kwestii.