KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Jedna z uczestniczek zachęcała do przyłączania się szkół do organizowanych w Kaliszu i regionie imprez takich jak Calisiada czy akcje
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego, przekonując słuchaczy, że jest to dobra forma przekazywania dzieciom i młodzieży wiedzy o przeszłości i kultywowania tradycji regionalnych. Kustosz oddziału MOZK Renata Ziętek zapraszała do udziału w imprezach organizowanych przez Dworek. Zastanawiała się także - wspólnie z uczestnikami spotkania - jak zachęcić nauczycieli, młodzież i lokalne społeczeństwo do odwiedzania muzeum. Cieszymy się, że mogliśmy zorganizować to spotkanie w 130-lecie urodzin pisarki i liczymy na wykorzystanie zdobytej przez nauczycieli wiedzy w praktyce szkolnej. Spotkaniu towarzyszyły: prezentacja „Kalisz i okolice
w twórczości Marii Dąbrowskiej”,  plansze z wystawką pod tym samym tytułem oraz książki o Marii Dąbrowskiej ze zbiorów PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu.