KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Spotkanie rozpoczęło się od szkolenia „Mały kleszcz – duży problem”, które poprowadziła Elżbieta Wojtyła, kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu. W drugiej części Małgorzata Kołodziej i Monika Antczak z Działu Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów, obszernie omówiły zasady ewidencji i selekcji księgozbioru
w bibliotece szkolnej przedstawiając przykłady dokumentacji obowiązującej bibliotekarzy szkolnych. Na zakończenie Aldona Zimna i Róża Pomiecińska z Zespołu Wspomagania przedstawiły ofertę działań Książnicy  w drugim semestrze roku szkolnego 2018-2019.