KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

- Bardzo mnie cieszy zwiększająca się aktywność organizacji pozarządowych z subregionu kaliskiego. Finansowane są oferty z powiatu kaliskiego, ostrowskiego i miasta Kalisza. Są to projekty upowszechniające m.in. wiedzę na temat Wielkopolski, z zakresu ortografii
i kultury języka polskiego, inicjatywy promujące szkolnictwo zawodowe, rozwijanie talentów i pasji młodzieży na terenach wiejskich, również projekt w ramach wychowania obywatelskiego
- mówiła podczas spotkania pani Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Najwięcej ofert wpłynęło z południa Wielkopolski, niestety nie wszystkie one mogły zostać zrealizowane. Kapituła konkursu wybrała najlepsze. (…) Dzisiejsze podpisanie umów jest dowodem na to, że nauczyliśmy się wnioskować o środki finansowe, czego do tej pory nie było. Zrównoważony rozwój Wielkopolski daje mi wiele satysfakcji.
To czwarta edycja wojewódzkiego konkursu. W roku 2019 dofinansowanie objęło następujące zadania:

 1. Wspieranie projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego.
  ( 1 projekt, 23 000 złotych)
 2. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski wśród dzieci i młodzieży. (3 projekty, 29 000 złotych)
 3. Wspieranie projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka, ortografii polskiej
  i literatury.
 4. Wspieranie działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa
  w życiu społecznym, z uwzględnieniem roli lidera grupy. (2 projekty, 41 000 złotych)
 5. Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe. (1 projekt, 9 000 złotych)
 6. Wspieranie działań związanych z rozwijaniem talentów, pasji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich. (3 projekty, 30 000 złotych)

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wpłynęło 110 ofert,
z czego 33 organizacje otrzymały finansowanie na kwotę 400 000 złotych. Subregion kaliski otrzymał środki na realizację 10 zadań w wysokości 132 000 złotych.