KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

„Spotkajmy się w bibliotece” to cykl spotkań odbywających się już drugi rok w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. W jego ramach, dnia 25 listopada 2019 r., miało miejsce wydarzenie kulturalno-oświatowe związane z obchodami 100. rocznicy urodzin pisarza i publicysty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Liczną rzeszę zainteresowanych powitała wicedyrektor Książnicy, przekazując życzenia od Marzeny Wodzińskiej – członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, aby spotkanie stało się inspiracją do zgłębienia biografii i twórczości autora.
Zgromadzona licznie publiczność wysłuchała trzech prelegentów. Pierwszy z nich, dr Marek Kozłowski, przybliżył zgromadzonym postać pisarza. W swym wystąpieniu zawarł okres od jego narodzin, poprzez edukację, aż po kres życia.
Kolejna z prelegentek, mgr Renata Jarentowska, ukazała w swoim wystąpieniu warunki życia, a także rzeczywistość panującą w łagrze, w którym przebywał Grudziński. Pisarz przybliżył ten okres swojego życia w wydanych przez siebie publikacjach, które są znane szerokiemu gronu czytelników.
Ostatnia z występujących, mgr Joanna Kucińska, przedstawiła obraz kobiety w rzeczywistości łagrowej. Prelegentka ukazała obraz kobiety w wielu aspektach: zdrowia i życia, ciężkiej pracy, warunków środowiskowych, a także relacji z mężczyznami.
Każdy z występujących przygotował do swojej prelekcji materiał ilustracyjny, który w znaczący sposób przybliżył zgromadzonym przedstawiany temat.
Zaproszonym prelegentom oraz gościom dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania.