KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

W pierwszej części spotkania Róża Pomiecińska z Zespołu wspomagania szkół i placówek oświatowych  przedstawiła formy wspomagania szkół i placówek oświatowych oferowane przez PBP Książnicę Pedagogiczną w Kaliszu. Omówiony został proces wspomagania, w którym wiodącą rolę pełni zasób biblioteczny, działalność informacyjno-bibliograficzna oraz właściwy dobór oferty edukacyjnej, skierowanej do uczniów i nauczycieli. Ponadto przedstawiono szereg innych działań Książnicy, prezentując dobre praktyki propagujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży m. in. wykorzystanie maty edukacyjnej. Słuchacze zapoznali się z katalogami bibliotecznymi: książek, czasopism, kartoteki zagadnieniowej i zbiorów specjalnych. Następnie Jolanta Szymańska z Działu Udostępniania Zbiorów zapoznała studentów
z procedurą zapisu bibliotecznego. Kolejnym punktem spotkania było zwiedzanie Działu Zbiorów Specjalnych oraz Pracowni artystycznej Władysława Kościelniaka. Słuchacze zapoznali się z najcenniejszymi zbiorami, o których kilka słów powiedziała dr Bogumiła Celer. Na zakończenie Małgorzata Kołodziej – wicedyrektor Książnicy i Monika Antczak, z Działu Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów, zapoznały studentów z prawną podstawą gromadzenia i opracowania zbiorów.