KATALOGI ONLINE

Dział Gromadzenia proponuje

 

 

Czasopismo kaliskich bibliotekarzy

 

___________________

 

 

 

 

Dnia 23 października br. odbyło się kolejne, XI Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy, którego tematem były Aspekty prawne pracy nauczyciela-bibliotekarza.

Spotkanie prowadziła wicedyrektor Małgorzata Kołodziej. Poruszono zagadnienia związane z awansem zawodowym oraz oceną pracy nauczyciela-bibliotekarza. Na spotkaniu obecna była Pani Krystyna Liszewska, starszy wizytator z Kuratorium Oświaty w Kaliszu, która szczegółowo omawiała kwestie związane z poruszaną tematyką.

W dalszej części spotkania zaprezentowane zostały przez bibliotekarzy Książnicy zestawienia bibliograficzne związane z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Na zakończenie bibliotekarze szkolni zostali zaproszeni wraz z uczniami do brania udziału w konkursach organizowanych przez naszą Książnicę.