Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wykaz czasopism - B

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P1,P2,R,S,T,U,V,W,Z

 

Tytuł
Rocznik
Rok
Numery
BADANIA OŚWIATOWE. Instytut Badań Pedagogicznych.
Red. Halina Zalewska-Trafisz.. Kwartalnik Warszawa 1976
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1-3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
BAJTEK. Magazyn Komputerowy.
Red. Jarosław Młodzki. Miesięcznik. Warszawa 1985
R. 1
R. 2
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
1985
1986
1990
1991
1992
1993
1994

1-2, 5-6
1-2
2, 5-12
1-3, 7, 9-10, 12
1-3,5-9, 11-12
1-4, 6-8
BAŁTYCKIE PODRÓŻE.  Magazyn turystyczny PCIT TRAMP w Szczecinie poświęcony regionowi  bałtyckiemu i Skandynawii. Red. Marcin Jakubowski. Kołobrzeg  
2006
7-08-2011
BANK. Miesięcznik finansowo-bankowy. Red. Andrzej Bury. Warszawa 1992
R. 4
R. 5
R. 6
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
1995
1996
1997
2003
2004
2005
2006
1-12
1-5, 7-8,10-12
4-5, 7-10
3-10, 12
1-12
1, 11-12
1-2
BANK & KLIENT. Red. Andrzej Bury. Miesięcznik.           Warszawa 1995
R. 2
1996
1-2, 4-9, 12
BANK I KREDYT. Narodowy Bank Polski.  Red. Zygmunt Sołdak. Miesięcznik. Warszawa 1970
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 32
R. 33
R. 34
R. 37
R. 38
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2005
2006

3-12
1-5, 7-12
1-12
1-6
1-5, 7-10
1-2, 4-12
1-12
1-10
1
1-2, 4-12
1-6, 8-9, 11-12
BARBARZYŃCA. Pismo antropologiczne redagowane we współpracy z Kołem Naukowym Etnologów UJ. Red. Mariusz Czaja. Nieregularny. Kraków
2005
10
BARWY. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Red. Wiesław Rustecki. Warszawa 1968
R. 15
1982
1-2, 4-5, 7-12
BAYER SCHERING PHARMA. Magazyn specjalistyczny      dla lekarzy.  Marzanna Wawro. Warszawa
2009
3
BAZAR.  Vademecum drobnego producenta i handlowca.
Red. Kazimierz Klamycki. Miesięcznik. Poznań [1983]
1983
5-8
BAZAR KALISKI. Informacja. Reklama. Rozrywka.
Red. Andrzej Spychalski. Miesięcznik. Kalisz 1989
1989
1-4
BAZAREK KALISKI. Twój bezpłatny tygodnik reklamowy.
Red. Julia Ortynskaja. Kalisz 2003
2003
2006
1
1, 4, 5, 6, 8, 10
BBC. English by Radio and Television. London [1988]
1988
1989
1991
1992
BBC CZYLI BIULETYN BIBLIOTECZNY CZYTAJCIE.
Zespól Szkól Ekonomicznych w Kaliszu. Nieregularny.            Kalisz 2004
2005
2006
2006/07
1-3
3
1-2
BBC ENGLISH CONTENTS. For leaners of English.                Red. Maureen Stack. Miesięcznik. Londyn
1988
1989
1991
1992
7-8
10-11
3. 5-6, 12
1-2
BEAUTIFUL BRITISH COLUMBIA MAGAZINE.
Red. Bernard M. Atkins. Kwartalnik. Victoria Vol. 19 1977
Vol. 19
Vol. 20
Vol. 21
Vol. 21
Vol. 22
Vol. 22
Vol. 23
Vol. 23
Vol. 24
Vol. 25
Vol. 25
Vol. 26
Vol. 26
Vol. 27
Vol. 28
1977
1979
1979
1980
1980
1981
1981
1982
1982
1983
1984
1984
1985
1985
1986
1
4
2
4
1, 3
4
1,3
4
1,4
1-3
4
1-2
4
2, 4
2
BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR.  Begründet von Wilhelm Braune, Herman Paul,Eduard Sievers; herausgeg von                  Th. Frings u. E. Karg-Gesterstadt. Halle; Saale: Max Niemeyer.  T.83 1961
T. 83
T. 84
1961
1962
1
1-3
BELFER.  Biuletyn Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania i Komisji Nauki  Oświaty i Wychowania Komitetu Obywatelskiego w Kaliszu. Red. Elżbieta Stadtműller, Sławomir Wożniak, Lidia Łyszczak. Kalisz 1990
R. 1
1990
1

BELGISCHE BIBLIOGRAFHIE. Liste mensuelle                       des publications belges. Miesięcznik. Bruksela R.  113 1987
R. 113
R. 114
1987
1988
1-12
2-12
BELLONA. Kwartalnik Wojskowo-historyczny.
Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego w Londynie.
Dwumiesięcznik Londyn
1959
4
BELLONA. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy.
Red. W. Tokarz. Miesięcznik Łódź 1918
R. 28
R. 29
1946
1947
1-12
1-12
THE BERLIN CHEMIE NEWS  Gazeta dla lekarzy                        i farmaceutów.  Nieregularny. Warszawa
2006
2006/2007
7-9
12
BERLINER ZEITUNG. Regisseur Pichtblatt der Berliner Wertpapierbőrse. Red. Michael Maier.  Dziennik.                   Berlin  Jg. 53 1997
Jg. 53


Jg. 54
19971998
21, 35, 49-50, 52,
65, 67-68, 88, 94,
110, 133, 138-139,152, 160,
195, 205, 220, 229, 257, 259
19, 119, 123-124,
128, 136, 146, 183
BEZ CENZURY. Gazeta II LO im. Władysława Reymonta               w Ostrowie Wielkopolskim. Red. Łukasz Studniewski. Nieregularny. Ostrów Wielkopolski [1997]
1997
3
BEZ CENZURY. Gimnazjum nr 9 w Kaliszu. Nieregularny. Kalisz
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1-2
1-6
5, 7-8
2-6, 10-12
1-5, 9-12
2-3, 5-6, 9-12
4-5
BEZ OGRÓDEK. Gazetka uczniów Zespołu Szkól im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Nieregularny. Opatówek
2005
2006
3-7
3, 8
BEZ TYTUŁU. Red. zespół: uczniowie klas ósmych. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. Kalisz 1992
1992/93
1993/94
1994
1--5
1-4
5
BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Nauka, praktyka. Miesięcznik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Red. Dioskora Szumańska. Warszawa 1971
R. 6
R. 7
R. 8
R. 26
R. 28
R. 29
R. 33
R. 34
R. 35
R. 37
1976
1977
1978
1996
1998
1999
2003
2004
2005
2007
1-12
1-12
1, 5-11
1-10
1-4, 6-12
1, 2, 5-6, 9-12
1-12
1-6, 9-12
1-12
1
BEZPIECZNY BANK. Czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków.              Red. Władysław Baka. Nieregularny. Warszawa 1997
R.8
R. 9
R.10
2004
2005
2006
3-4
1-2
3
BIAŁY PAW. Biuletyn Teatralno-Muzyczny. Nieregularny.  Warszawa 1923
R. 1
1923
9-10
BIBA. Red. Anne Lefevre. Miesięcznik. Paris [1990]
1990
128
BIBLIOFIL. Red. Jacek Wdzięczak. Nieregularny. Łódź 1987
R. 1
1987
1
BIBLIOFIL HARCERSKI. Zeszyt Klubu Przyjaciół Książki Harcerskiej. Red. Janusz Krążel. Kwartalnik. Tarnów 1985
R. 1
R. 3
R. 4
1985
1987/88
1989/90

3-6
13-16
BIBLIOGRAFIA ANALITYCZNA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ. Piśmiennictwo Zagraniczne. Dodatek do Przeglądu Bibliotecznego. Red. Henryk Sawoniak. Kwartalnik.         Warszawa 1969

zob. też Przegląd Piśmiennictwa o Książce
BIBLIOGRAFIA POLSKA. Miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwariuszy jako też czytających i kupujących książki. Kraków 1914
R. 1
R. 2
R. 3
1914
1915
1916
1-12
1-12
1-12
BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM.
Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny.                               Red. Stefania Skwirowska. Miesięcznik. Warszawa 1947
R. 10
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
R. 58
R. 59

1956
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1967
1968
1969
1970
1971
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

7-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
2-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12

BIBLIOGRAFJA PEDAGOGICZNA. Czasopismo poświęcone przeglądowi książek i pomocy szkolnych oraz wydawnictw pedagogicznych wydawane przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Warszawa 1921
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 8
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1928
1-4
1-4
1
1-4
2, 4
2-4
1-4
BIBLIOTEKA. Materiały i informacje Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Red. Artur Jazdon. Rocznik. Poznań 1997
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 11
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
BIBLIOTEKA AKTYWNA. Biuletyn Klubu Bibliotekarzy Twórczych.Red. Magdalena Szynal. Nieregularny. Chełm 2004
R. 1
R. 2
2004
2005
1-3
1, 2
BIBLIOTEKA ARO. Pismo Akademickiego Ruchu Oporu we Wrocławiu. Wyd. Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej. Nieregularny. Wrocław
1983
6
BIBLIOTEKA NAJCELNIEJSZYCH UTWORÓW LITERATURY EUROPEJSKIEJ. Nakład i druk s. Lewental. Warszawa
T. 5
T. 18
T. 21
T. 73
1874
1875
1875
1880
BIBLIOTEKA PODATKOWA. Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis. Nieregularny. Warszawa
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
11, 14
15-21, 23-25
26-36
37-39, 41-49
50-62
63-74,
76-89
90-101
102-114
BIBLIOTEKA W SZKOLE. Miesięcznik nauczycieli i bibliotekarzy.  Red. Jerzy Wasilewski. Warszawa 1991
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R.22
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1-12
1-12
1-10
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6, 9-12
1-12
1-12
1-12
1-9, 11-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-
BIBLIOTEKA WARSZAWSKA. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. Red. Feliks Jezierski. Warszawa 1841
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 24
R. 27
R. 33
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 44
R. 45
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
R. 58
R. 60
R. 61
R. 62
R. 63
R. 64
R. 65
R. 66
R. 67
R. 68
R. 69
R. 70
1841
1842
1843
1844
1845
1848
1849
1850
1851
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1864
1867
1873
1878
1879
1880
1881
1882
1884
1885
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

1,4
2-4
2-4
1, 4-6
2, 4, 10-12
1, 4
2
2-4
1-2
3
2, 4,5
3-4
1-3
3
2-3
2
1, 3-4
1, 3-4
3-4
2, 3-4
1, 3
1-2, 4
1
3-4
12
4
2
3
1-4
1, 3
1, 3
1, 4
1, 4
1-4
2
4
2, 3
2
1
3, 1
3
1
3

BIBLIOTEKAR.  Mesečno spisanie za bibliotečno delo i bibliografija. Organ na Komiteta za Iskustvo i Kultura i na Narodnata Biblioteka „Kiril i Metodij”. Miesięcznik. Red. Gena Pavlova. Sofija 1954
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
DER BIBLIOTEKAR. Zeitschrift für das Bibliothekswesen.
Bibliographisches Institut. Red. Wolfgang Korluss. Miesięcznik. Berlin
Jg. 30
Jg. 31
Jg. 32
Jg. 33
Jg. 34
Jg. 35
Jg. 36
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1-12
1-10
1-6
1-6
1-12
1-12
1-12
BIBLIOTEKAR. Organ Ministerstwa Kultury RSFSR Ežemesjačnyj žurnal teorii i praktiki bibliotečnogo dela. Miesięcznik. Moskva 1923
G. 34
G. 37
G. 55
G. 56
G. 57
G. 59
G. 60
G. 61
G. 62
G. 63
G. 64
G. 65
G. 66
G. 67
G. 68
1956
1959
1977
1978
1979
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-3, 5-12
1-12
1-12
1-12
1-12
BIBLIOTEKARZ. Czasopismo poświęcone sprawom bibliotek publicznych. Miesięcznik. Red. Wanda Dąbrowska. Warszawa         R. 12 1945
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
R. 58
R. 59
R. 60
R. 61
R. 62
R. 63
R. 64
R. 65
R. 66
R. 67
R. 68
R. 69
R. 70
R. 71
R. 72
R. 73
R. 74
R. 75
R. 76
R. 77
R. 78
R. 79

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1-3
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6
4, 6
1-6
1-12
1, 4, 6, 8
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-3, 6-9, 11-12
1-12
4, 9, 10
3, 9, 10-12
1-6, 9-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-10
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-
BIBLIOTEKARZ GDAŃSKI. Red. Elżbieta Buchalczyk. Nieregularny.Gdańsk 1973
R. 3
1975
BIBLIOTEKARZ LUBELSKI. Kwartalnik poświęcony sprawom bibliotek powszechnych województwa lubelskiego.                       Red. Stefania Jarzębowska. Lublin 1956
R. 1
R. 5
R. 15
R. 22
1956
1960
1970
1977
1
1-4
1-2
1-2
BIBLIOTEKARZ OLSZTYŃSKI. Red. Jan Burakowski. Kwartalnik. Olsztyn 1972
R. 1
R. 3
R. 4
1972
1974
1975
3
1-4
1-2
BIBLIOTEKARZ PODLASKI.  Red. Anna Sitarska. Kwartalnik. Białystok 2003
R. 1
2003
6
BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI. Kwartalnik poświęcony sprawom bibliotek i czytelnictwa Pomorza zachodniego. Red. Stanisław Krzywicki. Kwartalnik. Szczecin 1959
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 24
R. 25
R. 27
R. 28
R. 30
R. 31
R. 32
R. 44
R. 45
1961
1962
1963
1964
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1983
1984
1986
1987
1989
1990
1991
2003
2007
3
3-4
3-4
3-4
1-2
1-4
1-4
1-4
1-3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1, 4
1-3
1-3
1-3
1-2
2-4
3-4
1-2
1-4
3
BIBLIOTERAPEUTA. Biuletyn informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Red. Krystyna Hrycyk. Nieregularny. Wrocław 1998
R. 3
R. 4
R. 5
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10            R. 11
R. 12           R. 13          
R. 14
R. 15
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3-4
1-4
1-4
1-4
1-5
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-
BIBLJOGRAFJA [!] PEDAGOGICZNA. Czasopismo  poświęcone przeglądowi książek i pomocy szkolnych oraz wydawnictw pedagogicznych, wydawane przez Ministerstwo                               Wyznań Religijnych  i Oświecenia Publicznego. Warszawa 1921
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 8
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1928
1-4
1-4
1
1-4
2,4
2-4
1-4
BIESIADA LITERACKA. Pismo-literacko-polityczne, ilustrowane. Red. i założyciel W. J. Maleszewski. Dwutygodnik. Warszawa 1876
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 47
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 48
T. 56
T. 67

1898
1898
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1902
1913

1-1.202
2-1.203
3-1.204
5-1.206
6-1.207
7-1.208
8-1.209
10-1.211
11-1.212
12-1.213
13-1.214
15-1.216
17-1.218
18-1.219
19-1.220
21-1.222
22-1.223
23-1.224
24-1.225
25-1.226
27-1.228
28-1.229
29-1.230
31-1.232
32-1.233
33-1.234
34-1.235
35-1.236
36-1.237
37-1.238
39-1.240
40-1.241
41-1.242
42-1.243
45-1.246
46-1.247
47-1.248
48-1.249
49-1.250
50-1.251
44-1.390
27-52 (1954-1979)
BIG BANK NOTY. Gazeta BIG BANK. Spółka Akcyjna.
Nieregularny. Gdańsk [1994]
1994
2
BIOLOGIA W SZKOLE. Czasopismo dla nauczycieli. Wydawane na zlecenie Ministerstwa Oświaty. Red. Włodzimierz Michajłow. Dwumiesięcznik. Warszawa 1948
R. 2
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R.48
R.49
R.50
R.51
R.52
R.53
R.54
R.55
R.56
R.57
R.58
R.59
R.60
R.61
R. 62
R. 63
R. 64
R.65
1949
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1-5
1-5
1-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-5
1-6
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-2, 4
1-5
1-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-
BIOLOGIE IN DER SCHULE. Herausgeg. von Ministerium für Volksbildung der Deutschen Demokratischen Republik Miesięcznik. Berlin Jg. 5 1956
Jg. 5
Jg. 6
Jg. 7
Jg.8
Jg. 9
Jg. 10
Jg. 12
Jg. 13
Jg. 15
Jg. 16
Jg. 17
Jg. 18
Jg. 19
Jg. 20
Jg. 22
Jg. 23
Jg. 24
Jg. 25
Jg. 26
Jg. 27
Jg. 28
Jg. 29
Jg. 30
Jg. 31
Jg. 32
Jg. 33
Jg. 34
Jg. 35
Jg. 37
Jg. 38


1956
1957
1958
1959
1960
1961
1963
1964
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1989

1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
2-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6, 9-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12


BIULETYN. Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Red. Zofia Jasińska. Kwartalnik.           Lublin 1953
R. 6
R. 19
R. 23
R. 24
1958
1971
1975
1976
4
1-3
1-4
1-2
BIULETYN. Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. Red. Janina Gruszecka. Nieregularny. Warszawa 1957

zob. też Biuletyn Informacyjny BN
R. 2
1958
3
BIULETYN. Centralna Komisja Współzawodnictwa Bibliotek,
Domów Kultury i Świetlic. Nieregularny. Warszawa [1960]
1960
1,2
BIULETYN. Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu. Red. A. Ławrowski. Miesięcznik. Warszawa 1973
R. 12
R. 13
1984
1985
1-12
1-3
BIULETYN. Instytut Filozoficzno-Historyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Red. Zbigniew Jakubowicz. Częstochowa [1999]
1999
17 (6)
BIULETYN. Instytut Kształcenia Nauczycieli im Władysława Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. Nieregularny. Katowice 1958
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
5-6
4-10
3-10
1-2, 5-6
1-10
1-10
1-10
1
BIULETYN. Ogólnopolski Komitet Obchodu Dni Oświaty             Książki i Prasy. Sekretariat. Nieregularny. Warszawa 1960
R. 1
1960
3,4
BIULETYN. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju. Red. Antoni Kukliński. Warszawa 1976
R. 1
1976
90,93
BIULETYN. Związek Literatów Polskich.
Red. Edward Kozikowski. Kwartalnik. Warszawa 1966 
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1,3
4-7
8-11
12-15
16-17
18-23
24-27
28, 29, 31
32, 33
BIULETYN ARCHIWUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
Red. Zygmunt Kolankowski. Rocznik. Warszawa 1959
R. 9
R. 10
R. 11
R. 19
R. 27
1967
1968
1969
1977
1985
10
11
12
20
28
BIULETYN AUDIOFONOLOGI. Kwartalnik Polskiego Komitetu Audiofonologii.  Red. Tadeusz Gałkowski.
Warszawa
T. 3

1991
1-4
BIULETYN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ.                        Politechnika  Poznańska. Poznań 1948
R. 16
1964
4
BIULETYN BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ.
Red. Marian Zawiercan. Półrocznik. Kraków [1949]
R. 9
R. 12
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 33
R. 34
R. 34/35
R. 36

1957
1960
1962
1963
1964
1965
1966
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1983
1984
1985
1986

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

 
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 43
R. 44
R. 49
R. 50/51
R. 54
R. 55
1988
1989
1990
1992
1993
1994
1999
2001
2005
2006
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
BIULETYN BIBLIOTECZNY.  Zespół Szkól Ekonomicznych w Kaliszu. Red. zespół. Nieregularny.
Kalisz  2004

zob. BBC czyli Biuletyn Biblioteczny Czytajcie !
2004
2005
1
2
BIULETYN CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ.
Kwartalnik. Warszawa 1985
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
1985
1986
1987
1988
1-3
1-4
1-4
1-4
BIULETYN DOLNOŚLĄSKI. Miesięcznik Niezależny.
Red. Kornel Morawiecki. Nieregularny. Wrocław 1979
R. 3
1981
6/25
BIULETYN GŁOWNEJ KOMISJI BADANIA ZBRODNI HITLEROWSKICH W POLSCE. Nieregularny. Poznań 1946
T. XIV
1963
BIULETYN HISTORII SZTUKI. Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Red. Stanisław Mossakowski. Kwartalnik. Warszawa 1932
R. 12
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 25
R. 32
R. 33
R. 34
R. 47
R. 49
R. 54
R. 59
R. 62
R. 66
1950
1952
1953
1954
1955
1956
1963
1970
1971
1972
1985
1987
1992
1997
2000
2004
1-4
3-4
1-4
1-4
1, 4
2-3
2
1-4
1-4
1
3-4
1-2
4
1-2
1-4
3-4
BIULETYN INFORMACYJNO–BIBLIOGRAFICZNY.
Miejska Biblioteka Publiczna. Nieregularny. Kraków R. 7 [1953]
R. 7
1959
1-3, 5-9
BIULETYN INFORMACYJNO–INSTRUKCYJNY.
Miejska Biblioteka Publiczna. Kwartalnik. Kraków 1960


zob. też Biuletyn Informacyjno–Bibliograficzny
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1968
1969
4
1-4
1-3
1-2
1-2
1-2
1-2
3-4
1
BIULETYN INFORMACYJNY. Agencja Rynku Rolnego .
Red. Stanisław Mariusz Potyra. Nieregularny. Warszawa
2004
8, 10
BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKI NARODOWEJ. Red. Wacław Sznee. Kwartalnik. Warszawa 1958
R. 1
R. 5
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49


1958
1962/64
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2002
2003
2004
2005
2006

3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
2-4
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-4
1-4
1-4
1-2
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKI SEJMOWEJ.
Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 1997
R. 1
1997
2
BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ.
Red. Józef MayeR.  Rocznik. Katowice 1956
R. 2
R. 4
R. 5
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 12
1957
1959
1960
1963
1964
1965
1966
1968
4
4
3-4
1-4
1-2,4
1-2, 4
4
3
BIULETYN INFORMACYJNY DLA KSIĘŻY BYŁYCH WIĘŹNIÓW OBOZU KONCENTRACYJNEGO W DACHAU. Red. Stanisław Kaczmarek.Rocznik. Kalisz-Koszalin-Kościan-Leszno [1995]
1995
1996
1997
1998
1999
22
24
25
26
27
BIULETYN INFORMACYJNY DLA SŁUŻB EKONOMICZNO-FINANSOWYCH.  Red. Regina Żarejko. Nieregularny. Gorzów Wlkp
R.19
R. 20
R. 21
2007
2008
2009
30
29
30
BIULETYN INFORMACYJNY INSTYTUTU        ŚLĄSKIEGO. Nieregularny. Katowice 1947
R. 1
R. 2
1947
1948
2-5, 7-12
8-12
BIULETYN INFORMACYJNY KOMITETU WOJEWÓDZKIEGO PZPR W KALISZU. Nieregularny. Kalisz
1981
6, 25
BIULETYN INFORMACYJNY KURATORIUM OŚWIATY.
Red. Julian Wasilkowski. Półrocznik. Kalisz [1993]
1992
1993
1994
1995
1996
1997
3
4-5
7
9-11
12
15-16
BIULETYN INFORMACYJNY L. Kongres Liberalno–Demokratyczny. Nieregularny. Gdańsk [1992]
1992
3
BIULETYN INFORMACYJNY PZF. Polski Związek Filatelistyczny.Red. Marian Chabowski. Warszawa 1977
R. 15
R. 16
R. 17
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
1991
1992
1993
1998
1999
2000
2008
2009
3-4
1,4
2-3
2
2, 4
1, 3
2
3-4
BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚĆ.
Komitet Założycielski niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. Red. Joanna Duda-Gwiazda, Mariusz Wilk. Nieregularny. Kalisz 1980
R. 1
1980
17
BIULETYN INFORMACYJNY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego. Warszawa 1949
R. 2
1950
1-25
BIULETYN INFORMACYJNY ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Okręg Wielkopolska.. Red. Zofia Grodecka, Janusz Sławek,  Jerzy Źurkowski. Nieregularny. Poznań
1999
4
BIULETYN INFORMACYJNY VULCAN. Informatyka dla szkoły. Red. Małgorzata Sapińska. Nieregularny. Wrocław 1992
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
,
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1, 3-4
1-4
1-4
1-4
1-3
1-3
1-3
1-4
1-4
1-4
1-4
BIULETYN INFORMACYJNY. Centrala Farmaceutyczna „Cefarm” i Zjednoczenie Przemysłu Farmaceutycznego "Polfa".           Red. Jan Tatoń. Miesięcznik. Warszawa 1950
R. 19
1969
5
BIULETYN INFORMACYJNY. Komitet Założycielski Samorządnych Związków Zawodowych przy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Gdynia 1980
1980
2
BIULETYN INFORMACYJNY. Międzynarodowe Konkursy
im Henryka Wieniawskiego. Poznań 1967
R. 1
1967
2-4, 6-15,
17-25, 27
BIULETYN INFORMACYJNY. Muzeum Ziemi Kaliskiej. Kalisz 1957
R. 1
1957
2
BIULETYN INFORMACYJNY. Narodowy Bank Polski.
Miesięcznik. Warszawa 1991
R. 3
R. 4
1993
1994
8-12
1
BIULETYN INFORMACYJNY. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Miesięcznik. Bydgoszcz [1995]
1995
2
BIULETYN INFORMACYJNY. Polska Izba Paliw Płynnych.
Red. Beata Kurpisz. Miesięcznik. Warszawa 1992
R. 1
1992
3
BIULETYN INFORMACYJNY. Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego. Red. Irena Nowak-Zaorska. Półrocznik.              Warszawa 1966
R. 6
R. 9
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
1971
1974
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1-4
3-4
1-4
1-4
1-2
1
2
1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
BIULETYN INFORMACYJNY. Rada I Zarząd  Miasta Jarosławia. Nieregularny. Jarosławiec 1993
R. 7
2000
3-6
BIULETYN INFORMACYJNY. Rada Programowa Porozumienia Zielone Płuca Polski.  Red. Bazyli Poskropko. Nieregularny. Białystok 1989
T. 7
1996
1-2
BIULETYN INFORMACYJNY. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Nieregularny. Poznań
2007
3
BIULETYN INFORMACYJNY. „Solidarność” Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. Gdańsk 1980
R. 1
1980
17
BIULETYN INFORMACYJNY. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Władysław Szwedowicz. Nieregularny. Warszawa [1957]
1957
1958
1959
1-4
1-2
9-10
BIULETYN INFORMACYJNY. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Red. Edward Jakimowicz. Nieregularny. Warszawa 1992
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
1992
1993
1994
1995
1996
1-4
2,4-5
1
3-4
1-2
BIULETYN INFORMACYJNY. Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Asnyka w Kaliszu. Red. Adam Borowiak. Nieregularny. Kalisz
1993
4
BIULETYN INFORMACYJNY. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Wołyński Red. Tadeusz Wolak. Nieregularny. Warszawa
2009
2010
1-4(101-104)
105-106
BIULETYN INFORMACYJNY.Wielkopolska
Izba Lekarska. Red. Andrzej Baszkowski. Nieregularny.              Poznań 1990
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
1991
1992
1992/93
1994
1995
1996
7-10
12-14
15-18
19-24
25-29
32, 34
BIULETYN INFORMACYJNY.  Wielkopolska
Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Nieregularny. Poznań
2005
2006
2008
19
23
27, 28
BIULETYN INFORMACYJNY. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków.  Ministerstwo Kultury i Sztuki. Kwartalnik. Warszawa 1957


R. 22
R. 25
1978
1981
130
140
BIULETYN INSTYTUTU HISTORII PAN.
Red. Maria Bielińska. Nieregularny. Warszawa 1971
R. 1
R. 2

R. 3
R. 4
1971
1972
1972/73
1973
1974
1
2
3-4
5
5
BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ.
Red. Władysław Bułhak. Miesięcznik. Warszawa 2001
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
12
1-12
1-12
7-12
1-8
1-12
1-11
1-12
1-
BIULETYN KAI.  Katolicka Agencja Informacyjna.
Red. Marcin Przeciszewski. Tygodnik. Warszawa 1993
R. 3
R. 5
1995
1997
1-52
1-52
BIULETYN KALISKIEJ WOJEWÓDZKIEJ ORGANIZACJI PARTYJNEJ.  Wydział Informacji i Analiz KW PZPR w Kaliszu. Nieregularny. Kalisz 
1981
30.10.1981 (wyd. spec.)
BIULETYN KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH.
Red. Jan Krzysztof Frąckowiak. Dwumiesięcznik. Warszawa 1991
R. 1
R. 2
1991
1992
1
1-3
BIULETYN KSIĘGARSTWA SPÓŁDZIELCZEGO.  Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczpospolitej Polskiej.     Dział Księgarstwa Spółdzielczego. Miesięcznik. Łódź 1945
Zob. Praca Księgarska
R. 1
R. 2
1945
1946
1-4
1(5)-8(12)
BIULETYN KSIĘGARSTWA SPÓŁDZIELCZEGO. Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczpospolitej Polskiej. Miesięcznik. Warszawa 1946
R. 1
R. 2
1946
1947
1-3
1(4)-12 (15)
BIULETYN KURATORIUM OKRĘGU SZKOLNEGO
KATOWICKIEGO. Nieregularny. Katowice 1959
R. 4
R. 6
R. 7
R. 8
R. 14
R. 16
1962
1964
1965
1966
1972
1974
1-10
1-10
1-5
1-5
1-7
2-6, 8-10
BIULETYN KWARTALNY RADOMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Radomskie   Towarzystwo Naukowe. Red. Stanisław Ośko. Radom 1964
T.  1
T.  2
T.  10
T.  11
T.  15
T.  18
T.  19
1964
1965
1973
1974
1978
1981
1982
1
1-2
1-2
1-2
1
1, 2-4
1, 2
BIULETYN LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Folia. Societatis Scientiarum Lublinensis Biologia. Red. Władysław Zalewski. Nieregularny. Warszawa 1965
Vol. 19
Vol. 21
Vol. 22
Vol. 23
Vol. 24
Vol. 25

1977
1979
1980
1981
1982
1983
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
BIULETYN LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Folia Societes Scienetiarum Lublinesis. Geografia. Red. Edward Michna. Nieregularny. Warszawa 1965
Vol. 20
Vol. 21
Vol. 22
Vol. 23
Vol. 24
Vol. 25
Vol. 26
Vol. 27
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
BIULETYN LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Folia. Societatis Scientiarum Lublinensis. Humanistyka. Red. Józef Szymanski. Nieregularny. Warszawa 1966
Vol. 21
Vol. 22
Vol. 24
Vol. 25
Vol. 26
1979
1980
1982
1983
1984
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
BIULETYN MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA. Czasopismo poświęcone sprawom wychowania. Red. Ryszard Wasita. Pólrocznik. Warszawa 1980
R. 1
R. 2
R. 3
1980
1981
1982
1-2
3
5-6
BIULETYN NOCNY. Pismo MKS NSZZ „Solidarność”.  Dziennik. Kalisz 1981
R. 1
1981
2, 5, 8-12
BIULETYN NOWOŚCI WYDAWNICZYCH..
Red. Zbigniewa Nowodworska. Miesięcznik. Poznań 1992
R. 2
R. 3
R. 4
1993
1994
1995
7-12
1
10
BIULETYN ORGANIZACYJNY. Stowarzyszenie „Wisła–Odra”. Warszawa [1986]

zob. też. Biuletyn Stowarzyszenia Wisła Odra. Problemy. Materiały
1986
1
BIULETYN OŚRODKA BIBLIOGRAFII I INFORMACJI NAUKOWEJ PAN. Warszawa 1953
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
1954
1955
1956
1957
4
1-10
9-10
1-3
BIULETYN OŚRODKA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ PAN. Red. Stanisław Dryl, Jadwiga Droszyńska. Półrocznik. Warszawa 1962
R. 2
R. 4
R. 5
1963
1965
1966
1
2
1
BIULETYN PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU KSIĄŻKI.
Łódź 1947/49

zob. też Biuletyn Instytutu Bibliograficznego. BN
R. 1

T. 1
T. 2
T. 3
T. 5
1947
1948
1949
1949
1950/53
1956/57
1
2-7
8-9
1-4
1-9
1-4
BIULETYN PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego i Przemęckiego Parku Krajobrazowego.                 Red. Kazimierz Zimniewicz. Nieregularny. Poznań 1994
R. 2
R. 3
R. 4
1995
1996
1997
2
1
2
BIULETYN PEDAGOGICZNY. Czasopismo poświęcone problemom wychowania pozalekcyjnego i pozaszkolnego. Pałac Młodzieży w Katowicach. Red. Janusz Poeche.  Kwartalnik.  Katowice 1955
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 15
R. 18
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 35
R. 36
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1969
1972
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1989
1990
7-10
1-4
1-3
1-4
1-4
1-4
1-2
2
2
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
1-4
3-4
1-2
1-3
1-4
1-4
BIULETYN POLIGRAFICZNY. Zjednoczenie Przemysłu Poligraficznego. Miesięcznik. Warszawa 1971
R. 2
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
1972
1974
1975
1976
1977
1978
1979
9-10
1-12
1-12
1-12
1-4
1-4
1-4
BIULETYN POLONISTYCZNY. Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Red. Henryk Wolpa. Kwartalnik. Wrocław 1958
R. 2
R. 6
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
1959
1963
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
4, 6
6, 17
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
BIULETYN POLSKIEGO KOMITETU DO SPRAW UNESCO. Polski Komitet do Spraw UNESCO. Kwartalnik. Warszawa 1956


zob. też UNESCO I MY
R. 1
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 12
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35

1956
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1967
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1
8
2, 3, 5
1-10
1-10
1-10
1-2, 4-5, 9
1-4, 6
7
7, 10
2, 4, 7, 10
1-3, 6-7
2, 5-10
1,5-10
1-5, 8-10
1-10
1-6, 8-10
1-10
1, 5-8
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO. Red. Adam Heinz. Nieregularny. Wrocław, Kraków 1927
Z.34
Z.36
Z.38
Z.39
Z.40
Z.42
1978
1980
1982
1982
1986
1989
BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA WYDAWCÓW
KSIĄŻEK. PTWK. Zarząd Główny. Nieregularny. Warszawa 1960
R. 1
R. 2
R. 3
R. 18
1960
1961
1962
1977
8, 10
2
6-7
3
BIULETYN PRASOZNAWCZY. Studium Dziennikarskie UW
i Ośrodka Dziennikarstwa przy SDP. Warszawa 1961
R. 4
R. 5
R. 6
1964
1965
1966
6
9
10
BIULETYN. PRAWO PRACY. Dla Pracodawców                   i Pracowników  z Zakresu Stosunku Pracy Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Red. Witold Ćwiek. Nieregularny. Warszawa 1994
R. 6
2000
29-31
BIULETYN PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM.  LANE’ A KIRKLANDA.  Red. Urszula Sobiecka. Miesięcznik Warszawa
2009
2, 9
BIULETYN RADY ARTYSTYCZNEJ ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW. Red. Wiesława Wierzchowska. Kwartalnik. Warszawa 1958
R. 17
1975
4
BIULETYN RADY LEGISLACYJNEJ. Przegląd Legislacyjny.
Urząd Rady Ministrów. Kwartalnik. Warszawa 1994
R. 2
1995
3-6
BIULETYN SEKCJI INTROLIGATORÓW.                        Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Poligraficznego.        Okręg Wrocław. Wrocław 1949
R. 2
1950
1

BIULETYN SLAWISTYCZNY. Polska Akademia Nauk. Instytut Słowianoznawstwa. Red. Mieczysław Basaj. Rocznik. Warszawa 1976
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10/11
R. 12/13
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985/86
1987/88
3
4
5
6
7
8
9
10-11
12-13
BIULETYN STOMATOLOGICZNY. Red. Tadeusz Ziółkiewicz. Kwartalnik. Poznań 1956
R. 3
1958
1-2
BIULETYN STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW
WIELKOPOLSKI. Red. Aleksandra Kierstain. Nieregularny.  Poznań
2001
2002
2004
2
1
BIULETYN STOWARZYSZENIA WISŁA–ODRA.
Informacje. Problemy. Materiały. Warszawa [1989]

1989
1-7
BIULETYN SZADKOWSKI. Red. Tadeusz Marszał.   Rocznik. Łódź- Szadek
T. 3
T. 4
T. 5
T. 6
T. 7
T. 9
2003
2004
2005
2006
2007
2009
BIULETYN TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO
im. WŁADYSŁAWA SPASOWSKIEGO. Nieregularny
Warszawa 1947
R. 1
R. 2
1947
1948
1-3
1-3
BIULETYN UCZELNIANY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KALISZU. Red. Elżbieta         Steczek-Czerniawska. Kwartalnik. Kalisz
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2-4
1-4
1-4
1-4
3-4
3
1-4
BIULETYN TOWARZYSTWA WOLNEJ WZECHNICY POLSKIEJ. Człowiek w pracy i w osiedlu. Red. Adam Uziembło. Dwumiesięcznik. Warszawa 1962
R. 11
R. 12
R. 14
R. 14
R. 18
R. 18
R. 19
1972
1973
1974
1975
1978
1980
1980
4
1
2, 5, 8
3
9, 10
7
2, 3,
BIULETYN URZĘDU GENERALNEGO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU R. P. DLA ZIEM ODZYSKANYCH. Nieregularny. Koszalin 1945
R. 1
1945
1-04-2008
BIULETYN URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI.                Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji URE. Nieregularny.         Warszawa 1999
1999
1-03-2008
BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ
IM. GEN. DYW. PROF. DR MED. BOLESŁAWA SZARECKIEGO. Red. Konstanty Markiewicz. Kwartalnik.           Łódź 1958

R. 39
1996/97
1-04-2008
BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO. Red. Aleksander Grabowski. Miesięcznik. Warszawa 1952
R. 25
1976
3, 5, 9-12
BIULETYN WYŻSZEJ SZKOLY ZAWODOWEJ W KONINIE. Red. Ewa Kapyszewska. Nieregularny. Konin 1998
R. 1
1998
1
BIULETYN ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO MUZYKÓW. Miesięcznik. Warszawa 1948
R. 1
1948
10-12
BIULETYN ZWIĄZKU AUTORÓW, KOMPOZYTORÓW
I WYDAWCÓW. Red. Jan Brzechwa. Kwartalnik.  Warszawa 1937
R. 12
1949
6
BIULETYN ZWIĄZKU ZAWODOWEGO DZIENNIKARZY   R. P. Nieregularny. Warszawa 1947
R. 1
1947
2-4
BIULETYN ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO W POLSCE. Red. B. Mark.    Kwartalnik. Warszawa 1951
R. 2
R. 10
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 24
R. 31
R. 32
R. 35
R. 42
R. 43
R. 44
1952
1960
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1973
1975
1981
1982
1985
1992
1993
1994
1-2
33
45-46
52
54
60
61-64
65-68
69-72
73-76
79
86-87
94
117-120
121-124
133-134
161-164
165-168
169-171
BIZNES INSPIRACJE. Red. Mariusz Gaza. Miesięcznik. Warszawa
2008
10-wrz
BIZNES RAPORT. Telekomunikacja. Przedsiębiorczość, Europa. Miesięcznik Telekomunikacji Polskiej. Warszawa
2004/05
2005
2006
2007
15-16, 20-21
24, 27-28
31, 33-35
37
BJULLETEN Ministerstva  vysšego i srednego specjal`nogo
obrazowanija SSSR.  Red. R.  C. Rodiceva. Miesięcznik. Moskva 1971
G. 1
1971
1-12
BLATTER DES BRESLAUER SCHULMUSEUMS. Organ des Stadt.  Schulmusums in Breslau.
1925
kwiecień
BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Wychowanie i edukacja..              Red. Aneta Wojnarowska. Miesięcznik. Kraków 2001
R. 9
R. 10
R.11
R.12
2009
2010
2011
2012
7-8 (94-95)
1-5 (100-104)
1
1-
BLUSZCZ. Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet.            Red. M. Ilnicka. Warszawa 1865/66–1939
R. 36
R. 60
R. 63
R. 64
1900
1927
1929
1930
1-52
30
1
1-51
BLUSZCZ. Pismo miesięczne ilustrowane dla kobiet.                 Red. Joanna Laprus-Mikulska. Miesięcznik. Warszawa
2009
5
BŁYSKI WOLNOMYSLICIELSKIE. Red. Zofja Żurkówna.
Miesięcznik Warszawa 1933
R. 2
1934
6,9
BONIFRATRZY W SŁUZBIE CHORYM. Kwartalnik  Zakonu Bonifratrów. Wyd. Sekretariat Kurii Prowincjonalnej. Warszawa
2007
2009
4
4
BOTANIČESKIJ ŽURNAL. Organ Vsesojuznogo Botaničeskogo Obščestva. Red. L. I. Karcanov. Dwumiesięcznik. Moskva G.50 [1955]
G. 40
1955
1-6
BRATNIE SŁOWO. Pismo harcerskie. Red. Michał Butkiewicz. Kwartalnik. Warszawa
1992
1
BRIEF. Magazyn komunikacji marketingowej. Red. Grzegorz Kiszluk. Miesięcznik. Warszawa 1999
R. 2
2000
9
BRUDZEWSKI KOGEL-MOGEL Wyd. Szkoła Podstawowa         w Brudzewie. Miesięcznik. Brudzew 1996

1996
1996/97
1997/98
1-4
1-10
1-10

BRULION. Red. Robert Tekieli. Kraków 1990
R.1
1990
14-15
BRYDŻ DLA WSZYSTKICH. Jerzy Pomianowski. Miesięcznik. Warszawa [1973]
1973
nr spec.
BRYTANIA. Wydawane przez Rząd Wielkiej Brytanii. Dwumiesięcznik. Londyn [1985]
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1-5
1-6
1, 3, 4, 6
1, 3-6
1-6
1-3
2
BRZASK. Miesięcznik społeczno-polityczny. Red. Lechosław Kercher. Łódź
2005
1-8
BRZEZIŃSKI PLENEROWICZ.  Dziennik ukazujący się raz w roku. Red. Zbigniew Kościelak. Kalisz
1992
sierpień
BUCHALTER. Dwutygodnik księgowego. Red. Jolanta Juszczyk. Szczecin 1991
R. 9
1999
BUDA NA WESOŁO. Zespól Szkół Nr 1 w Kaliszu. Red. Martyna Russiecka. Nieregularny. Kalisz
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1
8
1-3, 5 (13, (15-17)
1, 4-6 (18-21)
1, 3-4 (23-25)
1, 3 (27, 30)
2-3 (32-37)
1-2, 4-5, (38-41)
2, 3, 5 (42, 44)
1-2, 4-5 (48-51)
1-5 (52-56)
1, 3-4 (57-58, 60)
1-3 (61-64)
4 (65)
BUDOWNICTWO FACHOWE. Red. Monika Koch. Dwumiesięcznik. Warszawa
2001
2002
1-6
1-2
BUDOWNICTWO I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
= BAU UND INNERAUMAUUSTATTUNG.
Red. Zbigniew Cwojdziński. Miesięcznik. Szczecin
2005
1-2
BUDUJ LEPIEJ.  Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów. Red. Agnieszka Krzywicka. Dwumiesięcznik. Warszawa
2002
9-10
BUDUJEMY DOM.  Magazyn budujących dom i wykonawców. Red. Ernest Jagodziński. Miesięcznik. Warszawa
2006
1-2, 4-5
BULLETIN DE BIBLIOGRAPHIE. Library Bulletin.              Council of Europe. Strasbourg [1994]
1994
1
BULLETIN DE L' UNION DES SOCIETES SAVANTES POLONAISES DE LEOPOL. Red. Sigmond Czerny.                 Lwów [1925]
1925
1926
7
8
BULLETIN DU BUREAU INTERNATIONAL D`EDUCTION. Kwartalnik. Geneve An.23 [1949] 1927
A. 23
A. 24
A. 29
A. 42
A. 45
A. 47
A. 48
1949
1950
1955
1968
1971
1973
1974
1-4
1-4
1-4
1-4
178-181
186-189
190-193
BULLETIN DU MUZEE NATIONAL DE VARSOVIE.
Red. Jan Białostocki. Nieregularny. Warszawa 1960
Vol. 23
1982
1-4
BULLETIN POLISH PHILATELIC SOCIETY OF AUSTRALIA. Nieregularny Melbourne
2001
183-186
BUSINESSMAN MAGAZINE. Red. Krzysztof Gołata. Miesięcznik. Warszawa 1990
R. 5
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1-12
1-6, 8-10,12
1-12
1-8, 10,12
1-7, 10-12
1-2, 4-12
1-12
1-12
2-8, 10, 12
2-12
1-12
1-12
1
BUSINESS WEEK. Edycja polska. Agencja Pożarowska i S-ka
McGraw-Hill Companies. Red. Bożena Włodarczyk. Miesięcznik. Warszawa 1992
R. 6
R. 7
R. 8
R. 10
R. 11
R. 13
R. 14
1997
1998
1999
2001
2002
2004
2005
1-8, 10-12
1-8, 11-12
2-3, 5, 7-10,12
9
1-7, 9, 10-11
1-2, 7, 17-19
13
BUSINESS WEEK. International edition. England. New York [1995]
1995
I (9, 23, 30)
II (6, 13, 20, 27)
III (6, 13, 20, 27)
IV(3, 10, 17, 24)
BYĆ DLA INNYCH. Kwartalnik o wychowaniu. Red. Wojciech Żmudziński. Kwartalnik. Gdynia
2009
1
BYLE DO PIĄTKU. Kl. IV B. Red. Maksymilian Karkowski.  Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. Nieregularny. Kalisz
1999
czerwiec
BZDURKI Z WIGURKI. Kwietniowa gazetka dla uczniów klas I-III SP nr 9 w Kaliszu. Nieregularny. Kalisz 2002
2002
2005
2006
2007
2
21
marzec, kwiecień
marzec
BZDURY Z WIGURY. Red. Zespół. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kaliszu. Nieregularny. Kalisz 2006
2006
listopad

07.2012

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14