Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wykaz czasopism - E

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P1,P2,R,S,T,U,V,W,Z

Tytuł
Rocznik
Rok
Numery
ECHO. Gazetka uczniów szkoły podstawowej. Nieregularny. Russów 1989
1989
1990
1
7
ECHO GMINY. Miesięcznik informacyjny gminy Gizałki.
Gizałki [1994]
1994
1995
1996
12
1-6, 9-12
1-3, 5-6
ECHO KALISZA I OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO.
Tygodnik regionalny. Red. Anna Maczasek. Kalisz 2000
R. 1
R. 2
2000
2001
 
1-7, 10, 12, 16-18, 20-23
3, 6
ECHO KALISKIE ILUSTROWANE. Dziennik polityczno-społeczno-gospodarczy. Organ Ziemi Kaliskiej. Red. Józef Wojtys. Łódź 1933
R. 7
1939
177
ECHO KOŹMINA. Niezależne pismo informacyjne dla mieszkańców gminy i miasta Koźmina. Red. Grzegorz Pierzchała. Miesięcznik. Koźmin 1990
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1-4
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6, 8-12
ECHO RZEMIOSŁA. Miesięcznik Izby Rzemieślniczej            w Kaliszu. Red. Józef Gola. Kalisz 1994
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1-12
1-3, 5-12
1-12
1, 3, 7, 9-12
2-12
1-5, 7-9, 11-12
1, 3-12
11-12
1-12
1-4
ECHO SZKOLNE. Dwutygodnik dla młodzieży szkolnej.
Kalisz 1929

mikrofilm
R. 1
R. 2
1929
1930
1-4
1-5
ECHO Z AFRYKI I INNYCH KONTYNENTÓW.
Miesięcznik misyjny dla rodzin katolickich.
Red. M. Alojza .Krzymkowska. Kraków 1893
1996
2007
5
5, 11-12
EDUKACJA. Studia–badania–innowacje. Instytut Badań Pedagogicznych. Red. Mirosław Szymański. Kwartalnik.
Warszawa 1983
zob. też Badania Oświatowe
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1, 3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1,4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R.29
R.30
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-
EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA.
Kwartalnik dla nauczycieli. Red. Danuta Cichy. Warszawa 2002
R. 1
2002
1
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA.
Dwumiesięcznik. Czasopismo dla dyrektorów szkół
i nauczycieli. Red. Tadeusz Siuda. Warszawa 2001
R. 1
R. 2
R. 3
R. 7
2000
2001
2002
2006
1
1-5
3-5
1
EDUKACJA DOROSŁYCH. [Instytut Technologii
Eksploatacji. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Krajowy Urząd Pracy, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Stowarzyszenia Oświatowców Polskich].Red. Henryk Bednarczyk Kwartalnik Radom 1993

zob. też. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
1996
1997
1998
1999
2000
3-4
4
3
1-4
2-3
EDUKACJA DOROSŁYCH. Kwartalnik Akademickiego
Towarzystwa Andragogicznego. Red. Eugenia Anna Wesołowska. Warszawa 1993
R. 9
R. 10
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 18
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2010  
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
1-4
1-2
1-2
EDUKACJA ELEMENTARNA.
Ukazuje się 6 razy w roku. Opole 1992
R. 1
R. 2
1992
1993
0-1
1-2
EDUKACJA FILOZOFICZNA. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. Red. Witold Mackiewicz. Półrocznik. Warszawa 1986
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 15
1986
1987
1988
1989
2000
1
2-3
4-6
7-9
30
EDUKACJA HUMANISTYCZNA. Półrocznik myśli      społeczno-pedagogicznej. Red. Kazimierz Wenta. Szczecin

2006
2007
2008
1
2
1-2
EDUKACJA HUMANISTYCZNA W WOJSKU.
Red. Zbigniew Falkowski. Półrocznik. Warszawa
2005
2
EDUKACJA I DIALOG. Społeczne Towarzystwo
Oświatowe. Red. Bogdan Krawczyk, Julian Radziewicz,
Stanisław Więckowski. Miesięcznik. Warszawa 1985
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
4-12
1-10
1-10
1-10
1
3-10
1-7, 9-10
1-6, 8, 10
1-8
1, 3-10
1-3, 5-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-8, 10
1, 3-10
1-12
1-6, 9-12
EDUKACJA MEDIALNA. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.                                  Red. Wacław Strykowski. Poznań 1996-2003
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1-2
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
EDUKACJA POLITYCZNA. Red. Waldemar J. Szczepański. Nieregularny. Warszawa 1982
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1
2-3
4-5
6-7
8-9
10
11-12
13-14
EDUKACJA ŚRODOWISKOWA. Kalendarium historyczne województwa katowickiego za rok 1994. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Katowice [1994]
1994
1
EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. Polish Journal of Continuing Education. Kwartalnik naukowo-metodyczny. Red. Henryk bednarczyk. Radom 1993
2009
2010
2011
1-4
1-4
1-4
EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA
W SZKOLE. Red. Grażyna Osicka. Nieregularny.
Warszawa 2000
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
2000
2001
2002
2003
1
2
3-5
6-7
EDUKARIUSZ.  Kwartalnik Centrum Edukacyjnego Bliżej Przedszkola. Red. . Robert Halik. Warszawa
2010
wrzesień-listopad
EDZIU. Szkoła Podstawowa nr 10. Red. zespół. Nieregularny Kalisz
2006
2007
7, 11-14
15-16, 18-19
EGZAMINY W NASZYCH SZKOŁACH. Kwartalnik dla samorządów. Red. Jan Kropiwnicki. Warszawa
2008
1-2
EKO-PROBLEMY. Red. Jerzy Bojanowicz. Miesięcznik. Warszawa
2005
2006
3
2
EKO RAJ. Ogólnopolski miesięcznik ekologiczny: skażenia,
zagrożenia, katastrofy, ekoakcje. Red.  Aleksander Chrobak.
Wrocław 1998
1998
1-4, 6-12
EKOŚWIAT. Ogólnopolski miesięcznik ekologiczny.
Red. Barbara Templin. Wrocław 1999
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
EKO-BAŁTYK. Miesięcznik ekologiczny dla wszystkich.
Red. Henryk Spigarski. Gdańsk 1992
R. 2
1993
1-2,4,9
EKOLOGIA. Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekologii.
Red. Mieczysław Leśko. Nieregularny. Sosnowiec
2006
2
EKOLOGIA I TECHNIKA. Red. Ryszard Zamorski.
Dwumiesięcznik. Bydgoszcz 1993
R. 1
R. 2
1993
1994
1-6
1-2
EKOLOGIA POLSKA. Red. Henryk Sandner. Kwartalnik.
Warszawa; Łódź 1953
T.4
T.35
1958
1987
2-4
1-4
EKONOMIA I ŚRODOWISKO. Rocznik Stowarzyszenia
Ekonomistów, Środowiska i Zasobów Naturalnych.
Red. Bazyli Poskrobko. Białystok 1992
1992
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1
2
1-2
1-3
1-2
1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRACY. Czasopismo poświęcone teorii i praktyce ekonomiki i organizacji produkcji     i pracy. Red. Henryk Król. Miesięcznik. Warszawa 1950
R. 1
R. 25
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
1950
1974
1976
1977
1978
1979
1-12
10, 12
1-12
1-12
1-2, 4-7, 10, 12
1-12
EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA.
Red. Wiesław Grudzewski. Instytut Organizacji i Zarządzania
w Przemyśle. Warszawa. Miesięcznik 1950
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1-12
1-10, 12
1-6, 8-9
1-12
1-12
1-8, 10-12
1-12
1-2, 4-12
1-12
EKONOMI$. Coś o szkole i nie tylko. Zespół Szkól Ekonomicznych w Kaliszu. Red. zespół.  Nieregularny. Kalisz
2008
2009
2010
2011
1-2
3-4
2_12/10, 5
5_10/11
EKONOMISTA. Czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia. Ekonomicznego. Red. Edward Lipiński Dwumiesięcznik.
Warszawa 1901
R. 36
R. 38
R. 64
R. 65
R. 67
R. 69
R. 72
R. 76
R. 77
R. 78
R. 79
R. 80
R. 81
R. 82
R. 83
R. 85
R. 86
R. 87
R. 88
R. 89
R. 90
R. 91
R. 92
R. 93
R. 94
R. 96
R. 97
R. 98
R. 99
R. 100
R. 101
R. 102
R. 103
R. 104
R. 105
R. 106
1937
1939
1965
1966
1968
1970
1973
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1-4
1
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-3
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
EKOPARTNER. Ochrona i Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Sawicki. Miesięcznik. Warszawa 1991
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 12
R. 18
R. 19
R. 20
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2008
2009
2010
1-2
1-2, 4-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-5
EKRAN. Tygodnik filmowo-telewizyjny. Red. Jerzy Chłopecki. Warszawa 1957
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 22
R. 23

R. 24
R. 25

R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 35
R. 36
R. 37
R. 40
1971
1972
1973
1974
1975
1978
1979

1980
1981

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1995
2, 7, 42
17, 22.42, 46, 49-50
1, 24, 29, 41, 51
9, 33
25
14
3, 4, 8, 11, 15, 17, 21-22,
24, 28, 30, 42, 44, 48-49, 51-52
2, 4, 6-7, 10-25, 30-32, 36-37
1-2, 4, 6, 10, 14, 16-17, 24,
27-28, 30-31, 33-34, 37, 40, 42, 47-48
1-10
1-10, 12-13, 18, 20, 22-23, 26, 28, 32-46, 48-50
1-52
1-52
1-52
1-52
1, 2, 6, 28-38,
40-41, 44-52
1-30, 32-33, 35-50
1-13, 15-17, 20-22
2-13
1-16
ELEKTOR ELEKTRONIK. Magazyn elektroniki i techniki komputerowej. Red. Tadeusz Drozdek. Miesięcznik.
Warszawa 1993
R. 6
1998
1-2, 4-5
ELEKTROENERGETYKA.  Technika, ekonomia, organizacja.           Red. Wojciech Kamiński. Warszawa
2007
1
ELEKTRONIKA. Czasopismo wydawane przy współpracy
Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz Sekcji Elektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich: technologia, materiały, podzespoły, mikroelektronika, układy elektroniczne. Red. Stefan Darecki. Miesięcznik. Warszawa 1970
R. 14
R. 20
R. 23
R. 24
R. 42
R. 44
1973
1979
1982
1983
2001
2003
4-5
1-12
1-12
1-2
12
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA. Międzynarodowy magazyn elektroników, hobbistów i profesjonalistów. Red. Piotr Zbysiński. Miesięcznik. Warszawa 1993
R. 6
R. 9
R. 11
R. 12
1998
2001
2003
2005
1-12
1-11
1-12
1-12
ELEKTRONIZACJA. Poradnik zawodowy.
Red. Andrzej Sowiński. Miesięcznik. Warszawa 1980
R. 3
R. 4
1982
1983
15
18
ELLE. Hachette Filipacchi Associės. Directrice de la Rėdaction
Anne-Marie Pėrier. Paris [1999]
1999
2766-91, 2794, 2798-2808
ELLE. Wydanie polskie. Red. Marzena Wilkanowicz-Devoud. Miesięcznik. Warszawa 1994
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
2001
2002
2003
2004
76-77, 80-81
96, 99
dod. do nr 4
1-12
ELT JOURNAL. Oxford University Press. [Quarterly].
Oxford [1946]
Vol.45
1991
1, 2, 4
ELTERNHAUS UND SCHULE Illustrierte Zeitschrift  für alle Fragen der Erziehung. Miesięcznik. Berlin 1952
Jg. 6
Jg. 7
Jg. 8
Jg. 9
Jg. 10
Jg. 11
Jg. 12
Jg. 13
Jg. 14
Jg. 15
Jg. 16
Jg. 17
Jg. 18
Jg. 19
Jg. 20
Jg. 21
Jg. 22
Jg. 23
Jg. 25
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1-7, 8-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-4, 6-12
1-12
1-12
1-12
2-12
EMPIK NEWS. Red. Maciej Mroczek. Nieregularny.
Warszawa
2004
4
ENCYKLOPEDIA WYCHOWANIA. Wydawnictwo Naszej
Księgarni Związku Nauczycielstwa Polskiego. Warszawa 1933
T. 1
1933
5,6
ENGLISH, PLEASE! Gazetka w języku angielskim dla uczniów klas 1-3 SP nr 10 w Kaliszu. Opiekun Ewa Wrona. Kalisz 
2011
2011/12
październik-listopad
grudzień-styczeń
ENERGIA–PIENIĄDZE I ŚRODOWISKO. Pismo Fundacji Poszanowania Energii. Red. Maciej Robakiewicz. Miesięcznik.
Warszawa 1993
R. 1
1993
2, 6

ENTER. Magazyn komputerowy. Red. Ewa Hutny.
Miesięcznik. Warszawa 1990
R. 1
R. 2
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
1990
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
1
8
1-6, 8-12
9, 11
1, 3-6
3-6, 10, 12
3-12
1-2, 7-12
1-4, 6-9, 11-12
2, 6-12
1, 4, 7, 10                                                            12
ENTER EXTRA. Magazyn komputerowy. Red. Ewa Hutny.
Miesięcznik. Warszawa 2000
R. 2
2001
1-03-2008
EOS. Commentarii Societatis Philologae Polonarum.
Zakład Narodowy im Ossolińskich. Wrocław 1894
Vol. 41
Vol. 50
1940-46
1959/60
1
1
EOS. Organ Polskiego Towarzystwa Filologicznego.
Red. Silvester Dworacki. Półrocznik. Warszawa 1894
R. 43
R. 62
R. 64
R. 65
R. 73
R. 74
R. 75
R. 76
1948-49
1974
1976
1977
1985
1986
1987
1988
2
1
1
1
2
1-2
1-2
1-2
ERGONOMIA. Komitet Ergonomii. Komisja Ergonomiczna
o/ PAN w Krakowie. Polskie Towarzystwo Ergonomiczne.
Red. Zbigniew Jethon. Półrocznik. Warszawa 1978 
T. 4
T. 6
T. 7
T. 8
T. 9
T. 10
T. 11
T. 12
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
ESTESTVOZNANIE V ŠKOLE. Naučno-populjarnyj
i metodičeskij. Organ Ministerstva prosveščenija RSFSR. Dwumiesięcznik. Moskva [1955]
1955
1956
1-6
1-6
ETHNOLOGIA POLONA. Zakład Narodowy im Ossolińskich. Rocznik. Wrocław 1975 
Vol. 9
Vol. 10
Vol. 29
Vol. 31
Vol. 32
Vol. 33
1983
1984
1985
1987
1988
1989


2
2
1
1-2
ETNOGRAFIA POLSKA. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury Materialnej. Red. Witold Dynowski. Półrocznik. Wrocław 1958
R. 29
R. 31
R. 32
R. 33
1985
1987
1988
1989
2
2
1-2
1
EUHEMER. Przegląd Religioznawczy. Polskie Towarzystwo Religioznawcze. Red. Witold Łukaszewicz. Dwumiesięcznik.
Warszawa 1957

zob. też Przegląd Religioznawczy
R. 5
R. 6
R. 7
R. 10
R. 12
R. 13
R. 15
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
1961
1962
1963
1966
1968
1969
1971
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1-6
1-6
1-6
1-6
1
4
1-4
2-4
1-3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
1987
1988
1989
1990
1991
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
EUROEKSPERT. Ekologia, prawo, edukacja, Polska w UE,
dotacje, rynek i finanse. Red. Grzegorz Świderski. Miesięcznik.
Kleosin 2007
R. 1
2007
1,4
EUROGEO. Geographical Bulletin. Nieregularny. Bruksela 1991
R. 1


1991
5
EUROINFO. Biuletyn dla małych i średnich firm.
Red. Anna Sarzyńska. Nieregularny. Warszawa 2003
R. 3
2005
7-9
EUROPA. Red. Jeremi Sadowski. Dwumiesięcznik.
Warszawa
1998
5
EUROPA. Magazyn Unii Europejskiej. Brussels, Bratislava,
Budapest, Praha, Warszawa. Red. Hanna Jeziorańska.
Warszawa 1994
R. .1
1994
1-2
EUROPA. Miesięcznik idei. Fundacja im. Immanuela Kanta. Red. zespól. Warszawa 2010.
2010
5
EUROPEJCZYK. Czasopismo dla elity. Europejska Szkoła
Kształcenia Korespondencyjnego. Red. Robert Ignaszak
Dwumiesięcznik. Poznań 1994
R. 1
1994
1-4
EUROPEJCZYK.  Gazetka dla najmłodszych. Red. Klub Małego Europejczyka. Opiekun Małgorzata Gajewska
EUROPOMERANIA. Czasopismo Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Norbert Obrycki. Nieregularny. Szczecin
2006
3-4
EURO PROFIT. Klub Europejski, Koło Angielskiego przy Zespole szkól Ekonomicznych. Nieregularny. Kalisz
2002
wydanie świąteczne
EUROSTUDENT. Magazyn akademicki. Red. Dariusz Wajs. Nieregularny. Kraków
2004
2005
2006
88, 95, 99
100-115
121-125
EX BIBLIOTHECA. Magazyn Grafików i kolekcjonerów Ekslibrisów. Warszawska Galeria Ekslibrisu. Półrocznik. Warszawa
2004
2005
2006
2007
2008
11
1-2
1-2
1-2
1-2
EXIT. Nowa sztuka w Polsce = New art. in Poland..
Kwartalnik artystyczny. Warszawa 1990
2006
2
EX LIBRIS. Bezpłatny dodatek do „Czasu Krakowskiego”
i „Życia Warszawy”. Miesięcznik. Warszawa 1990
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1990/91
1992
1993
1994
1995
1996
1-6, 8-14
1-12
27, 28, 31, 32-35, 37-42
43-66
68-85
87-91
EXCLUSIVE DESIGN. Magazyn dla architektów,   projektantów i zamożnych inwestorów. Red. Dominika Budna. Dwumiesięcznik. Warszawa 2004


R. 3
2006
3
EXPRESS ILUSTROWANY. Red. Marcin Kowalczyk.
Dziennik. Łódź 1923
2004
239
EXPRESS KALISKI. Wyd. Adam Koperski. Dziennik.
Kalisz 1925
1933
1934
20.08
7.02
EXPRESS POZNAŃSKI. Dziennik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch. Dziennik. Poznań 1946
R. 35
1981
122
EXPRESS WIECZORNY. Red. Ryszard Łukasiewicz.
Dziennik. Warszawa 1946
R.36
R. 38
R.40
1982
1984
1986
1-110
155
1-253

07.2012

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14