Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wykaz czasopism - F

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P1,P2,R,S,T,U,V,W,Z

Tytuł
Rocznik
Rok
Numery
FA–ART. Kwartalnik Literacki. Red. Konrad C. Kęder. Bytom 1988
R. 6
1993
1
DIE FACHSCHULE. Zeitschrift für das Deutsche Fachschulwesen. Red. H. W. Sadlo. Miesięcznik. Berlin 1952
Jg. 15
Jg. 16
Jg. 17
Jg. 18
Jg. 19
Jg. 20
Jg. 21
Jg. 22
Jg. 23
Jg. 24
Jg. 25
Jg. 26
Jg. 27
Jg. 28
Jg. 29
Jg. 30
Jg. 31
Jg. 32
Jg. 33
Jg. 35
Jg. 36
Jg. 37
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-2
FAKT. Gazeta codzienna. . Grzegorz Jankowki.            Dziennik.Warszawa

2007
180
FAKTY I MYŚLI. Pismo Stowarzyszenia Ateistów                          i Wolnomyślicieli. Dwutygodnik. Bydgoszcz 1958

zob. też. Magazyn Pomorze
R. 5
R. 6
R. 7
R. 9
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
1962
1963
1964
1966
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1-11, 13, 16-21, 23-24
1-24
1-19, 22-24
1, 3-7, 9-12, 14-24
1-5, 7, 9-20,22-23
8-19, 21, 23-25
1-25
1-26
1-26
1-52
FAKTY. Tygodnik informacyjny. Red. Artur Howzan.        Warszawa 1997
R. 1
1997
9
FANTASTYKA. Miesięcznik literacki. Red. Adam Hollanek. Warszawa 1982

zob. tez Nowa Fantastyka
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R  5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 12
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1993
2
5
3, 5-10,
1-2, 4-5,7-8
2, 5-6
1-12
1-12
1-12
1-6
10
FARMAKOTERAPIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO       I CHORÓB WSPÓŁISTNIEJĄCYCH. Najważniejsze  artykuły z prasy światowej. Red. Paweł Nessel. Dwumiesięcznik. Warszawa
2005
1-2
FAST TIMES. Red. Steve Posner. Miesięcznik. Santa Monica [1984]
Vol. 8
Vol. 9
Vol. 11
1991
1992
1994
5-9
1-5
1-5
FIGIELEK. Gazetka kl. I B. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. Nieregularny. Kalisz 1998
2001
2002
2003/04
2004/05
2005//06
2006/07
2007/08
2008/09
2010/11
4-8, 12
1-4
4
1, 4-5
1
1-3, 5
1-10
1-4, 6, 8
1-2, 4
FILATELISTA. Organ Związku Międzynarodowych   Filatelistów „Unja” w Rzeszowie. Red. Eugeniusz A. Szczerban.           Rzeszów 1908
R. 3
1910
1-12
FILATELISTA. Pismo Polskiego Związku Filatelistów.
Red. Bronisław Rejnowski. Miesięcznik. Warszawa 1954
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 53
R. 57
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2010
1-2, 11-12
1, 6-12
1-6, 7-12
1-11
1-10, 12
1-8, 10-12
1-12
1-5, 7-9
1-6, 8-12
5, 10
1-6, 8-9
1, 2, 6-7, 9-12
1-5, 11
1-4
11
FILATELISTA KALISKI. Polski Związek Filatelistów.     Okręg w Kaliszu. Red. Jerzy Bielawski. Kwartalnik. Kalisz 1980
R. 16
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 31
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2-3
1-4
1-2
1
3-4
1-2
1-4
1-2
1-4
1, 3-4
1-4
1-4
1-4
1-2
FILATELISTYKA. Red. Tadeusz Wincewicz. Miesięcznik
Wrocław 1990
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
1992
1993
1994
1995
1996
4-12
1-6, 9, 12
1-12
1-12
1-12
FILIPINKA. Red. Barbara Sidorczuk. Dwutygodnik.        Warszawa 1957
R. 26
R. 30
1982
1986
1-16
1-26
FILM. Red. Czesław Dondziłło. Tygodnik. Warszawa 1946
R. 8
R. 14
R. 16
R. 25
R. 36
R. 36
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
R. 59
R. 62
R. 64
1953
1959
1961
1970
1979
1981
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2007
2009
46
1-11
23
4-52
1-52
30
46
1-52
29, 37, 42-44
2, 18, 51
7, 13, 16, 20, 30, 36, 50
1-12, 32-36, 38-49
1-10
13-16
2-5, 7, 11-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1, 3-12
1-2, 4-5, 7-12
5
12
FILM A DIVADLO. Vydáva Divadelný ústar v Bratislave
vo Vydavatelstre OBZOR. Vychádza dvojtýždenne. Bratislava
R. 17
1973
20
FILM NA ŚWIECIE. Miesięcznik Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Nieregularny.                 Warszawa 1974
R. 5
R. 6
R. 10
R. 11
R. 12
R. 19

1978
1979
1983
1984
1985
1992
1-12
1-5, 7-12
9, 10-11
1-6
1-7
2
FILM. SPIEGEL. Red. Klaus Lippert. Berlin [1963]
1963
1964
1-26
2-15, 17-26
FILMOWY SERWIS PRASOWY. Red. Barbara Pełka. Miesięcznik. Warszawa 1955
R. 17
R. 21
R. 27
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 41
1971
1975
1981
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1995
1-2, 9-13, 23-24
1-24
14
15-16
10
6, 3-24
15-20
5-6, 23-24
10, 12
4-5
1-3
FILOMATA. Red. Ryszard Ganszyniec. Miesięcznik.              Lwów-Kraków 1929
1929
1930
1938
1939
1979
1980
1981
1991
4
20
103, 105-106
107, 110-111
324-333
334-343
344,346, 348-352
402-403
FINANSE. Miesięcznik. Red. Zbigniew Piroziński. Miesięcznik. Warszawa 1950
R. 25
R. 28
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 37
1974
1977
1980
1981
1982
1983
1987
10-12
1-12
1-12
1-11
1-12
1-12
1-6, 9-12
FINANSE KOMUNALNE.  Dwumiesięcznik Regionalnych    Izb Obrachunkowych. Red. Mirosław Stec. Warszawa 1994
R. 6
R. 12
R. 13
R. 14
1999
2005
2006
2007
1
1-10, 12
1-6, 9, 11-12
1-11
FIRMA. Organ Sekcji Przemysłu Drobnego i Usług Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich.  Miesięcznik. Warszawa 1982
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
1987
1988
1989
1990
1991
5
1-12
1-12
9
1-12
FIZIČESKAJA KULTURA V ŠKOLE. Ežemesjačnyj metodičeskij žurnal Ministerstva prosveščenija SSSR. Moskva
G. 14
G. 26
G. 27
G. 28
G. 29
G. 30
G. 31
G. 32
1971
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-3, 6-12
1-12
1-12
1-2, 4-12
1-12
1-12
FIZIKA V ŠKOLE. Metodičeskij žurnal Ministerstva prosveščenija RSFSR. Dwumiesięcznik. Moskva
R. 20
R. 21
R. 23
R. 26
R. 28
1960
1961
1963
1966
1968
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
FIZJOTERAPIA. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Red. Karol Bibrowicz. Kwartalnik. Wrocław 1993
T. 3
1995
4
FIZYKA I CHEMIA. Czasopismo dla nauczycieli wydawane    na zlecenie Ministerstwa Oświaty.  Red. Jan Ehrenfeucht. Dwumiesięcznik. Warszawa 1948
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1-4
1-5
1-5
1-5
1-5
1-6
1-6
FIZYKA I CHEMJA W SZKOLE. Komisja Pedagogiczna Ministerstwa Wyznań Religijnych  i Oświecenia Publicznego. Oddział Metodyki Fizyki i Chemji. Red. A. Dmowski,                  W. Staszewski. Rocznik. Warszawa 1927
T. 1
T. 2
T. 4
1927
1928
1932/33


1-4
FIZYKA W SZKOLE. Czasopismo dla nauczycieli.                  Organ Ministerstwa Oświaty. Red. Roman Birkenmajer.  Dwumiesięcznik. Warszawa 1955
R. 1
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57

1955
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012


1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-4
1-4
1-5
1-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-

FLIGH AND AIRCRAFT EINGINEER. Official Organ         of the Royal Aero Club. Miesięcznik. London
Vol. 51
Vol. 53
1947
1948
1988
2037, 2051
FOCUS. Red. Michał Księżarczyk.. Miesięcznik.Warszawa 1995
R. 10
R. 12
2004
2006
1-2, 5, 7, 11
3
FOCUS EKSTRA. Red. Michał Księżarczyk. Nieregularny. Warszawa
2001
FOLIA BIOLOGICA. Kwartalnik naukowy
Red. Stanisław Skowron. Kwartalnik. Warszawa 1953
R. 1
1953
1
FOLIA CARDIOLOGICA  EXCERPTA. Red. Jacek Kubica. Miesięcznik. Gdańsk 1994
T. 4
T. 5
2009
2010
Supl. A
Supl. A
FOLIA GEOGRAPHICA. Geographica-Oeconomica.
Red. Antoni Wrzosek. Nieregularny. Kraków 1968
Vol. 4
Vol. 7
Vol. 17
Vol. 18
1971
1973
1985
1983
FOLIA ORIENTALIA. Rocznik. PAN. Oddział  w Krakowie. Komisja Orientalistyczna. Kraków 1959
T. 5
T. 6
T. 7
T. 13
T. 17
T. 22
T. 23
T. 25
T. 26
1963
1964
1965
1971
1976
1982-84
1985-86
1988
1989
FOLIA TORUNIENSIA. Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Książnica Kopernikańska w Toruniu.  Red. Janusz Tandecki. Dwumiesięcznik. Toruń
2006
2008
2009/10
6
8
9-10
FORBES. Biznes z każdej strony. Red. Kazimierz Krupa. Miesięcznik. Warszawa
2009
1, 3-4
FORMAT. Pismo artystyczne. Akademia Sztuk Pięknych.
Red. Andrzej Saj. Kwartalnik. Wrocław 1990
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
1994
1995
1996
1997
1998
14-17
18-21
22-23
24-25
26-27
FORTIS CORDEA. Czasopismo naukowe dla kardiologów. Publikacja medyczna firmy Servier Polska. Miesiecznik.
Warszawa 2008
2008
2
FORUM. English Teaching forum a Journal for the Theacher       of English Outside the United States.  Red. Anne Covell Newton. Miesięcznik. Washington 
Vol. 23
Vol. 25
Vol. 26
Vol. 27
Vol. 28
Vol. 29
Vol. 30
Vol. 31
Vol. 33
Vol. 34
1985
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1995
1996
4
1, 4
1, 2
4
3, 4
2-4
1, 3
3
1
1
FORUM. Przegląd prasy światowej. Red. Bohdan Herbich. Tygodnik. Warszawa 1965
R. 1
R. 5
R. 6
R. 7
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30

1965
1969
1970
1971
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1989
1990
1991
1992
1993
1994

37-38
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-53
1-52
1-52
1-52
1-50
30-40
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
 
R. 31
R. 34
R. 35
R. 36
R. 39
1995
1998
1999
2000
2003
1-52
1-52
1-26
11
10
FORUM AKADEMICKIE. Ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny. Ogólnopolski. Red. Andrzej Świć Warszawa 1994

zob. też Przegląd Akademicki
R. 2
1995
1-21
FORUM EKOLOGICZNE. Zarząd Główny.Franciszkański Ruch Ekologiczny. Red. Jerzy Jaśkowski. Nieregularny. Gdańsk 1993
R. 6
R. 7
R. 9
R. 10
1999
2000
2001
2002
24-25, 28
35
45-46
3-4
FORUM GAZET SZKOLNYCH. Dodatek do Społeczeństwa Otwartego. Red. Dorota Ziemiańska. Nieregularny. Warszawa 1992
R. 1
R. 2
R. 4
1992
1993
1995
2
5
9
FORUM OŚWIATOWE Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Red. Zbigniew Kwieciński. Nieregularny. Warszawa 1989
R. 6
1994
1
FORUM PENITENCJARNE. Centralny Zarząd Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości. Warszawa : Centralny Zarząd Służby Więziennej, 1998-.
R.1
R.2
R.3
R.4
R.5
R.6
R.7
R.8
R. 9
R. 10
R.11
R. 12
R. 13
R.14
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
5-8
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
FORUM PROFILAKTYKI. Wydanie dla lekarzy.               Red. Piotr Podolec. Nieregularny. Kraków 2005
R.1
R.2
R.3
R. 4
R. 5
2005
2006
2007
2008
2009
1
2-3
4
2
1-2
FORUM REFORMY SŁUZBY ZDROWIA.                      Red. Danuta Pilecka. Warszawa 1993
R. 7
1999
29, 32
FORUM SAMORZĄDOWE. Niezależny miesięcznik samorządu terytorialnego. Red. Agnieszka Jurewicz.  Warszawa
2007
2008
1, 4-10, 12
1-7
FORUM ZABURZEŃ METABOLICZNYCH. Pismo Polskiego Towarzystwa Praktycznej Terapii Otyłości
T. 1
2010
1
FOTO. Fotószaklap, megjelenik havonta. Red. Maria Kaján. Miesięcznik. Budapest
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
4
11
2-11
3-4, 8, 10-12
8
7-8, 10
1-2, 4-6, 10-12
FOTO. Magazyn fotograficzny. Red. Zygmunt Szargut.
Miesięcznik. Warszawa 1975
R.3
R.4
R.5
R.6
R.7
R.8
R.9
R.10
R.11
R.12
R. 13
R.14
R.15
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1992
1993
1994
1-12
1-12
4-12
1-12
1-12
1-12
4-5, 12
1-10
2-12
1-12
1-12
1-6
1-6
1
2, 7-12
1-7, 9-12
1, 4-11
FOTOGRAFIA. Red. Zbigniew Dłubak. Miesięcznik.    Warszawa 1953
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 15
R. 16
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1967
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1981
1982
1983
1984
1985
1-12
1-12
1-12
1-12
3
7
1-12
6
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-4
1-2
3-4
1-4
1-4
FOTOGRAFIE. Miesięcznik. Leipzig 
Jg. 37
Jg. 39
Jg. 40
Jg. 41
Jg. 42
Jg. 43
Jg. 44
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
3
2-12
1-12
2, 4-7, 10, 12
1-12
1-12
2

FOTO KURIER.  Pismo użytkowników sprzętu fotograficznego. Red. Warszawa 1991
R. 3
1993
11
FOYER. Red. Jacek Rakowiecki. Miesięcznik. Warszawa
2004
2005
12
1-3, 5-6
FRANCUSKI ŁACZNIK. Przegląd polsko-francuski. Dwumiesięcznik. Red. Tomasz Kowalczuk. Warszawa
2006
7-9
FRANTFURTER ALLGEMEINE. Zeitung für Deutschland. Red. Jürgen Jeske. Dziennik. Frankfurt am Main [1994][Jg. 1]


[Jg. 3]
[Jg. 4]

[Jg. 5]
[Jg. 9]
Jg. 10]
1994


1996
1997

1998
2002
2003
12, 16-17, 19,65, 69-99, 111, 119-129,
166, 194-195, 271-277, 282-289
211, 240, 257,  269, 275, 288, 293
3, 16, 24, 47, 54, 92, 94,96, 105, 114,
130, 133, 143,180, 184,186-187,
220-222, 227, 233, 268-269,273-275
40, 49, 52, 66,81, 142, 147,
1-303
1-135
FREMDSPRACHE DEUTSCH. Zeitschrift für die Praxis
des Deutschunterrichts. Red. Eva Maria Jenkins. Bonn [2002]
[Jg. 1]
[Jg. 2]
[Jg. 3]
[Jg. 4]
[Jg. 5]
[Jg. 6]
[Jg. 7]
[Jg. 8]
[Jg..9]
[Jg.11]
[Jg.12]
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
27-28
29
30
32-33
34
36-37
38
40-41
42-43
44-45
46
FRIPOUNET. Red. Michael Normand. Tygodnik.Paryż [1983]
1983
10
FRONDA. Pismo poświęcone. Red. Marek Horodniczy. Kwartalnik. Kraków
2007
41-43
FRÜHES DEUTSCH. Fachzeitschrift für Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache im Primarbereich..                Red.  Angelika Kubanek. München 1992
Jg.13
Jg.14
Jg.15
Jg. 16
Jg. 17
Jg. 18
Jg. 19
Jg. 20
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2-4
5-6
7-9
10-12
13-15
16-18
19-21
22-23
FUNDAMENTY. Inwestycje. Budownictwo. Urbanistyka. Architektura. Tygodnik społeczno-ekonomiczny.                         Red. Stanisław Bęc. Warszawa 1956
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
1967
1968
1969
1970
1971
1-53
1-52
1-52
1-52
1-52

 

Aktualizacja 07.2012

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14