Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wykaz czasopism - I

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P1,P2,R,S,T,U,V,W,Z

Tytuł
Rocznik
Rok
Numery
IDEA MOBILE. Pismo użytkowników sieci IDEA. Red. Marta Komańska. Miesięcznik. Warszawa 2002
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
2002
2003
2004
2005
1-2, 5-6, 8
2, 7
3-10
1-2, 5
IDEOLOGIA I POLITYKA. Problemy pracy ideologicznej i szkolenia partyjnego. Miesięcznik Wydziału Propagandy i Agitacji KC PZPR. Warszawa 1970
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
1970
1971
1972
1973
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-4, 7-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6, 9-12
1-12
1-10
IKS. Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny. Miesięcznik. Red. Danuta Kosinska. Poznań 1990
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
1999
2000
2001
2002
9-11
1, 3-9, 11-12
2, 4, 6-8
1-2
THE ILLUSTRATED LONDON NEWS. Red. Bruce Ingram. Dziennik. London 1842
Vol. 211
Vol. 212
Vol. 215
1947
1948
1949
5653-4
5674, 5678-5689, 5758-59,
5764, 5766, 5771
ILUSTROWANY KURIER CODZIENNY. Bezpłatny dodatek tygodniowy. Red. M. Dąbrowski. Kraków 1910
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
1924
1925
1926
1927
1928
1929
110
1-49
1-52
1-49
1-53
1-53
ILUSTROWANY KURIER POLSKI. Red. B. Ściesinski. Dziennik. Bydgoszcz 1945
R. 4
1948
94
ILUZJON. Kwartalnik Filmoteki Polskiej. Red. Waldemar Piątek. Warszawa 1981
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
1983
1984
1985
1986
1987
1988
3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
IMPULS. Pismo Członków i Sympatyków NSZZ “Solidarność”. Nieregularny. Kalisz [1989]
1989
1
IMT. Ilustrowany Magazyn Turystyczny. Światowid.
Red. Kazimierz Kunicki. Miesięcznik. Warszawa 1973
R. 5
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
1977
1979
1980
1981
1982
1983
814-825
4-12
850-854, 856-861
862-873
874-880
881-892
INDEKS. Pismo studentów Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. Red. Rafał Pawlak. Kwartalnik. Kalisz [1998]
1998
1999
1-2
3
INFORMACJA EKSPRESOWA. Międzynarodowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego. Red. Zdzisław Pawłowski. Dwumiesięcznik. Radom 1989
R. 1
1989
1
INFORMACJA EKSPRESOWA. Serwis bibliograficzny. Przegląd artykułów z czasopism. Red. Wanda Folman. Miesięcznik. Warszawa 1965
R. 16
R. 17
1980
1981
12
1-3
INFORMACJE STATYSTYCZNE. Główny Urząd Statystyczny. Nieregularny. Warszawa
1992
INFORMATOR. Gmina Szczytniki. Nieregularny. Szczytniki 1993
R. 1
R. 2
R. 3
1993
1994
1995
1-3
4-5
8
INFORMATOR. Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego. Red. Witold Broda. Nieregularny. Wągrowiec 1996
1996
3
INFORMATOR BIBLIOGRAFICZNO-METODYCZNY.
Wojewódzka Biblioteka w Poznaniu. Red. Zofia Janowska,
Leon Pawlak, Zofia Wieczorek. Poznań 1959
R. 2
1960
5/15
INFORMATOR BIBLIOTEKARZA WIELKOPOLSKIEGO. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu. Red. Franciszek Łozowski. Poznań 1967
R. 2
R. 3
R. 4
1968
1969
1970
1
1-2
1
INFORMATOR FUNDUSZU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Red. Alicja Ciechowska-Lepiarz. Nieregularny. Poznań 2002
R. 1
2002
1
INFORMATOR KALISKI. Biuletyn Wojewódzkiej Organizacji PZPR w Kaliszu. Red. Maciej M. Kozłowski. Nieregularny. Kalisz [1981]
1981
INFORMATOR KOŹMINIECKI. Biuletyn Informacyjny
Urzędu Gminy Koźminek. Red. Mariusz Kaczmarek,
Eugeniusz Wypyszyński. Kwartalnik. Koźminek 2005
R. 1
2005
2006
2007
11-12, 15
13, 15
18, 20
INFORMATOR KSIĘGARSKI. Centralny Zarząd Księgarstwa. Miesięcznik. Warszawa 1956
R. 1
R. 2
1956
1957
1-2, 4-10, 12
2-11, 14-15
INFORMATOR MIASTA I GMINY PLESZEW.
Rada Miejska Pleszewa. Nieregularny. Pleszew [1994]
1994
1995
1996
1997
12
1-5
1-5
2-3, 5-9
INFORMATOR N.S.Z.Z. ORAZ N.S.Z.Z. R.I. SOLIDARNOŚĆ ZIEMI ZAMOJSKIEJ-ROZTOCZA. Nieregularny. Zamość
1987
32
INFORMATOR O PRACACH NAUKOWO-BADAWCZYCH I ROZWOJOWYCH. Przegląd dokumentacyjny. Seria 7. Transport, Kosmonautyka, Metalurgia, Wynalazczość, Gospodarka Wodna. Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Red. Maria Sarzyńska-Opioła. Miesięcznik. Warszawa R.20 1983
R. 21
R. 25
1984
1988
1-12
1-12
INFORMATOR O PRACACH NAUKOWO-BADAWCZYCH I ROZWOJOWYCH. Przegląd dokumentacyjny. Seria 1. Nauki Społeczne i Humanistyczne. Red. Elżbieta Borysiuk. Miesięcznik. Warszawa
INFORMATOR O PRACACH NAUKOWO-BADAWCZYCH. Przegląd dokumentacyjny. Seria 5. Cybernetyka, Elektronika, Automatyka, Informatyka, Łączność Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Red. Teresa Michalewska. Miesięcznik. Warszawa R.20 1983
R. 16
R. 22
1979
1985
1-6
1-12
INFORMATOR O TŁUMACZENIACH. Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Red. Maria Szydłowska. Kwartalnik. Warszawa. R.24 1977
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
1977
1978
1979
1980
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-4
1-4
1-6
1-6
1-6
1-12
1-12
1-12
1-12
1-9
1-12
1-12
INFORMATOR O ZAKOŃCZONYCH PRACACH NAUKOWYCH. Przegląd dokumentacyjny. Seria 2. Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Red. serii Teresa Michalewska. Miesięcznik. Warszawa. 1964
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
1977
1978
1979
1980
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
INFORMATOR O ZAKOŃCZONYCH PRACACH NAUKOWYCH. Przegląd dokumentacyjny. Seria 1. Centrum Informacji naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Red. serii Izasława Cygler-Beneke. Dwumiesięcznik. Warszawa. 1964
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
1977
1978
1979
1980
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1-5
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
INFORMATOR O ZAKOŃCZONYCH PRACACH NAUKOWYCH. Przegląd dokumentacyjny. Seria 3. Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Red. serii Elżbieta Wiechowska. Miesięcznik. Warszawa. 1964
R. 16
R. 18
1979
1981
1-12
12
INFORMATOR O ZAKOŃCZONYCH PRACACH NAUKOWYCH. Przegląd dokumentacyjny. Seria II. Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Red. serii Izasława Cygler-Beneke. Dwumiesięcznik. Warszawa. 1964
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 20
R. 22
R. 23
R. 24
1977
1978
1979
1980
1981
1983
1985
1986
1978
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-12
1-12
1-12
1-12
INFORMATOR O ZESTAWIENIACH TEMATYCZNYCH. Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.
Red. Janina Kondratowicz. Kwartalnik. Warszawa. 1954
R. 22
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
1975
1977
1978
1979
1980
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-6
1-6
1-6
1-6
1-5
1-6
INFORMATOR SEJMIKOWY. Sejmik Samorządowy Województwa Kaliskiego. Red. Tadeusz Raczak, Jerzy Solon, Stanisław Zalejski. Dwumiesięcznik. Kalisz 1995
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
1995
1996
1997
1998
3, 5-6
1, 3-6
1, 5
1-5
INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY GMINY ŻELAZKÓW. Bezpłatna gazetka UG Żelazków i GOKSiR z/s w Biernatkach. Nieregularny. Żelazków 2006
2006
1-3
INFORMATOR SPÓŁDZIELCZEJ GRUPY BANKOWEJ. Red. Adam Cichy. Miesięcznik. Poznań
2002
2
INFORMATOR TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KSIĄZKI. Red. Andrzej Kłossowski. Nieregularny. Warszawa 1983
1983/84
1984/85
1987
1988
1989
Wiosna/lato
Jesień/wiosna
[1-2]
69
70
INFORMATOR WIOŚ. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kaliszu. Red. Mirosław Karolak. Nieregularny. Kalisz 1997
R. 1
1997
1-4
INFORMATOR ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH. Red. Janusz Gast, Jerzy Jesionowski, Jan Koprowski, Józef Szczawiński, Nieregularny. Warszawa [1975]
1975
1976
1976/77
1978
1980
1981
1984
1985
1986
1987
1988
36
37
38-39
40
43
44
2
1-4
1-2
2-4
1-4
INFORMATOR ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO. Okręg Poznań. Red. Karol Kłoda. Nieregularny. Poznań
R. 19
R. 20
1946
1947
7
2-5
INFORMATYKA. Red. Leon Łukaszewisz. Miesięcznik.
Warszawa 1965
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 36

1994
1995
1996
1997
1998
2000
1-12
1-12
3-12
1-12
1-12
4
INFORMATYKA KOMPUTERY SYSTEMY. Dodatek „Żołnierza Wolności”. Red. Wiesław Cetera, Ryszard Rogoń. Miesięcznik. Warszawa 1986
R. 1
R. 2
1986
1987
2
3-5, 10, 12
INNOWACJE W EDUKACJI AKADEMICKIEJ. Pismo naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Red. Makary Krzysztof Stasiak. Nieregularny. Łódź 2002
R. 1
2002
1
INOSTRANNYJE JAZYKI V ŠKOLE. Ministerstvo prosveščenija RSFSR. Red. W. A. Zajezincev. Dwumiesięcznik. Moskva [1953]
1953
1955
1-6
1-6
INSIDE THE VATICAN. Red. Robert Moynihan. Miesięcznik. Rzym 1993
R. 12
2004
4, 7
INSPEKTOR PRACY. Miesięcznik Państwowej Inspekcji Pracy. Red. Edward Kołodziejczyk. Warszawa 1969
R. 23
R. 24
R. 31
R. 33
R. 34
R. 35
1995
1996
2003
2005
2006
2007
6-9, 11-12
5-6
1-2, 6
1-4, 6-12
4-5, 8-12
1
INSPIRACJE. Pismo społeczno-kulturalne. Red. Jadwiga Marlewska. Miesięcznik. Warszawa 1992
R. 8
R. 9
1999
2000
3-4, 7-8
1-7
INSPIRACJE. Kwartalnik na temat zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego oraz relacji międzyludzkich. Red. Alina Wieja. Ustroń 1995
R. 1
R. 2
1995
1996
4
1-2
INSPIRACJE POLONISTYCZNE. Kwartalnik
dla nauczycieli. Red. Henryka Kaczorowska. Kielce 1996
R. 2
R. 4
1997
1999
7
4
INTEGRACJA EUROPEJSKA. Wymiar społeczno-gospodarczy, przestrzenny i kulturowy. Artur Bartoszewicz. Miesięcznik. Warszawa 2000
R. 7
2006
1-3, 7-9
INTEGRACJE. Literatura sztuka kultura życie artystyczne.
Red. Jan Krzysztof Adamkiewicz. Miesięcznik. Warszawa
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1995
21
22
24-25
26
27
28
29
30
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE. Published with the York Times and the Washington Post Established 1887. Red. Katherine Graham, Arthur Ochs Sulzberger. Neuilly sur Seinne [1995]
1995
73-75, 79-83, 86-91
INTERNATIONALE POLITIK. Transsatlantic Edition. Red. Werner Weidenfeld. Bonn 2000
Vol. 5
2004
2
INTERNET. Użytkowników sieci Internet. Red. Krystian Grzenkowicz. Miesięcznik. Warszawa 1995
R. 6
R. 7
2000
2001
3, 5
1-11
ISKIERKI. Tygodnik dla najmłodszych. Red. Stanisław Aleksandrzak. Warszawa 1945/46
R. 5
1950/51
1-17
ISKRY. Tygodnik ilustrowany dla młodzieży. Red. Władysław Kopczewski. Warszawa 1923
R. 6
R. 7
R. 9
R. 10
1928
1929
1931
1932
1-52
1, 3-52
1
2-5, 7-52
ISME. Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania Muzycznego. Red. Magdalena Stokowska. Kwartalnik.Warszawa 1976
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 8
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
1976
1977
1978
1979
1980
1983
1985
1986
1987
1988
1, 2, 4
1, 3, 4
1, 2
1-4
1
3-4
3-4
1-4
1-4
1-4
ITD. Ilustrowany Tygodnik Studencki. Red. Aleksander Kwaśniewski. Warszawa 1960
R. 22
R. 24
R. 25
R. 27
R. 29
R. 30
R. 31
1981
1983
1984
1986
1988
1989
1990
1-25, 27-50
1, 3, 30, 32-50, 52
1-46, 48-53
1-52
1-10, 12, 15-52
1-53
1-13

 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14