Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wykaz czasopism - J

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P1,P2,R,S,T,U,V,W,Z

Tytuł
Rocznik
Rok
Numery
JAK PROWADZIĆ KSIĘGĘ PODATKOWĄ. Biuro Informacji Organizacyjno-Prawnej INFOR. Red. Jerzy Jędrzejczak. Ukazuje się 2 razy w tygodniu. Warszawa 1993
R. 1
1993
5, 6, 8, 13-20

JAMA.[The Journal of the American Medical Association]: dla pogłębienia wiedzy i umiejętności w medycynie oraz dla poprawy zdrowia ludności. Wydanie polskie. Red. Vladimir Kočandrle. Miesięcznik Warszawa 1999
R. 3
R. 4
2001
2002
1, 5, 10
5
JANTAROWE SZLAKI. Kwartalnik turystyczno-krajoznawczy województw północnych. Red. Władysław Andruszkiewicz. Gdańsk 1958
R. 26
R. 30
R. 31
R. 32
1983
1987
1988
1989
4
1-4
1-4
1-3
JAZZ Á GO–GO. Miesięcznik Jazz Clubu i Agencji Koncertowej Akwarium. Red. nacz. Maciej Pszczółkowski. Warszawa 1994
1994
1995
6, 8
1
JAZZ FORUM. The magazine of the International Jazz Federation. [Edycja polska]. Międzynarodowa Federacja Jazzowa. Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. Red. Paweł Brodowski. Dwumiesięcznik. Warszawa 1973
R. 25
R. 26
R. 28
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 39
1990
1991
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2004
2-6
1-5
1-12
1-12
7-8
1-12
1-9, 12
3-6
1-12
1-12
JEDNODNIÓWKA UCZNIÓW SZKOŁY HODOWLANEJ ŁÓDZKIEJ IZBY ROLNICZEJ W LISKOWIE. Kurs od 15 VII-15 XII 1937 r. Red. Włodzimierz Dowgaj. Lisków 1937
1937
JEDNOŚĆ. Tygodnik NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego. Red. Leszek Dlouchy. Nieregularny. Szczecin 1980
R. 2
1981
11, 12, 14-16,
18-20
JESTEM. Organ PCK dla starszej młodzieży. Red. Stanisław Szperling. Miesięcznik. Warszawa 1967
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6, 9-12
1-12
1-12
1-6, 9-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6, 8-12
1-12
1-12
1-12
1-6
JESTEŚMY. Kwartalnik informacyjno-integracyjny. Stowarzyszenie „Praca–Integracja-Samorządność”. Warsztat Terapii Zajęciowej. Red. Brygida Andraszak. Jarocin 1996
R. 2
R. 3
1997
1998
3
3
JET A. Magazine for Teachers as a Foreign Language to Young Children. Red. Karen Gray. London 1990
Vol. 1
1990/91
1-3
JĘZYK POLSKI. Wydawnictwo Komisji Języka Polskiego Akademji Umiejętności w Krakowie. Red. Kazimierz Nitsch. Dwumiesięcznik. Kraków 1913
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 9
R. 12
R. 13
R. 15
R. 16
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
1919
1920
1921
1922
1924
1927
1928
1930
1931
1933
1934
1935
1936
1938
1939
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

1-5
4-5
1-5
1-3, 5
1-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
2-3
1-6
1-6
4
3-5
3
5-6
1-6
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
R. 57
R. 58
R. 59
R. 60
R. 61
R. 62
R. 63
R. 64
R. 65
R. 66
R. 67
R. 68
R. 69
R. 70
R. 71
R. 72
R. 73
R. 74
R. 75
R. 76
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
R. 77
R. 78
R. 79
R. 80
R. 81
R. 82
R. 83
R. 84
R. 85
R. 86
R. 87
R. 88
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-
JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. Red. Barbara Myrdzik. Kwartalnik. Kielce 1999/2000
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-
JĘZYK POLSKI W LICEUM. Red. Ewa Moroz. Kwartalnik. Kielce 2001
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
2001/02
2002/03
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08 2008/09
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV-VI.
Red. Barbara Myrdzik. Kwartalnik. Kielce 1999/2000
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
1999/00
2000/01
2001/02
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-
JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV-VIII.
Red. Karolina Pojawska. Kwartalnik. Kielce R.26 1980/81


zob. tez Język Polski w Szkole Dla klas IV-VI


zob. też Język Polski w Gimnazjum
R. 26
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
1980/81
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1-4
2-4
2-5
1-5
1-6
1-6
1-6
2-6
1-6
1-6
1-6
3-6
1-6
1-6
1-2
1-6
1-6
JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu w Kielcach. Red. Jadwiga Adamczak. Kwartalnik. Kielce 1986/87-2000/2001

zob. też Język polski w liceum

R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
JĘZYK POLSKI W SZKOLE. Materiały metodyczne dla nauczycieli klas IV-VIII. Kielce
JĘZYK ROSYJSKI. Czasopismo dla nauczycieli wydawane na zlecenie Ministerstwa Oświaty. Red. Stanisław Słoński. Dwumiesięcznik. Warszawa 1948-1990


zob. tez Języki Obce w Szkole. Warszawa. Od 1991
R. 1
R. 2
R. 3
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24

1948
1949
1950
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

2-5
4-5
1-5
1-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
5

R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 28
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
JĘZYKI OBCE W SZKOLE. Angielski, francuski, niemiecki, łaciński, od 1991 r. rosyjski. Czasopismo dla nauczycieli. Organ Ministerstwa Oświaty. Red. Feliks Jungman. Dwumiesięcznik. Warszawa 1957
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

1-4
1-6
1-6
1-6
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-3, 5
1-5
1-6
1-4, 6
1-5
1-6
1-6
1-5
1-
JĘZYKOZNAWCA. Studenckie ogólnopolskie pismo językoznawcze. Red. Jerzy Sierociuk. Nieregularny.Lublin [1973]
1973
1977
26-27
28-29
JNC 7 EXPRESS. VII Joint National Commitee w sprawie zapobiegania, wykrywania, oceny i leczenia wysokiego ciśnienia tetniczego. US Departament of Health anfd Human Serwices. National Instytutes Health. Gdansk 2003
2003
czerwiec
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY. Wydanie polskie. Red. Michał Tomaszewski. Dwumiesięcznik. Warszawa 2000
R. 1
R. 2
R. 4
2000
2001
2003
4
2
6
JOY. Edycja polska. Hearst-Marquard-Publishing. Red. Anna Ibisz. Miesięcznik. Warszawa
2006
12
JUNYJ TECHNIK. Populjarnyj naučno-techničeskij žurnal. CK VLKSM i Centralnogo Soveta pionierskoj organizacji imieni V. I. Lenina. Red. W. Čumakov. Vychodit odin raz v mesjac. Moskva 1957
G. 6
G. 19
1972
1975
1-12
1-12
JUTRO POLSKI. Miesięcznik Młodzieży Szkolnej. Red. Janina Miklaszewska, Henryk Telezyński. Warszawa 1923
R. 3
1925
1
JUTRZENKA. Gazetka dla dzieci szkół ludowych.
Red. H. Jasiczek. Miesięcznik. Česky Těšin [1946]
R. 9
R. 15
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 25
R. 26
R. 27
R. 31
1954
1959/60
1961/62
1963
1963/64
1964/65
1965/66
1969/70
1970/71
1971/72
1975/76
7
1-10
3
10
3
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10

 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14