Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wykaz czasopism - K

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P1,P2,R,S,T,U,V,W,Z

Tytuł
Rocznik
Rok
Numery
KAFKA. Kwartalnik środkowoeuropejski. Ingke Brodersen,
Rüdiger Dammann, Berlin
2002
5,8
KAGANEK. Płocki magazyn edukacyjny. Red. Joanna Banasiak.
Nieregularny. Płock
2002
6
KALEJDOSKOP TECHNIKI. Miesięcznik popularno-techniczny dla młodzieży. Red. Włodzimierz Wajnert. Miesięcznik. Warszawa 1956
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1-12
1-12
2-12
1-12
1-12
1, 3-12
1-12
KALISIA. Regionalny miesięcznik społeczno-polityczny.
Red. Marzena Ścisła. Kalisz 1993

zob. też Kalisia Nowa
R. 1
R. 2
R. 3
1993
1994
1995
1-5
6-16
17-18, 10-12
KALISIA NOWA. Miesięcznik społeczno-kulturalny.
Red. Elżbieta Zmarzła. Miesięcznik. Kalisz 1995
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-4, 6 12
1-11
1-3, 5-12
1-5, 7-12
1-5, 7-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-2, 7-9, 12
3-12
1-12
1-
KALISKI INFORMATOR FILATELISTYCZNY. Polski Związek Filatelistów. Zarząd Okręgowy w Kaliszu.. Nieregularny. Kalisz [1993]
1993
1994
3/38
1/40
KALISKI INFORMATOR–FILATELISTA. Polski Związek Filatelistów. Zarząd Okręgowy Kalisz [1992]
1992
34
KALISKI INFORMATOR GOSPODARCZY. Gazeta konsumentów. Red. Hieronim Bartczak. Dwutygodnik. Kalisz [2002]
2002
3-4
KALISKI MIESIĘCZNIK GOSPODARCZY.
Agencja informacyjna Telvicom. Kalisz 1997
R. 1
1997
3-4
KALISKI PRZEGLĄD GOSPODARCZY. Red. Jacek Danielewicz. Kalisz 1997
R. 1
1997
1-2
KALISKI PRZEGLĄD OGŁOSZENIOWY.
Tygodnik ogłoszeniowy. Red. Paweł Przybylski. Kalisz 1997
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
1997
1998
1999
2000
2002
12, 30
48-49
5-6, 22, 25-27, 31
7-8, 26,
30-32, 36, 39, 41
KALISKI WŁÓKNIARZ. Pismo Samorządów Robotniczych
Przedsiębiorstw Przemysłu Lekkiego w Kaliszu. Tygodnik.
Red. Włodzimierz Muth. Kalisz [1981]
1981
1982
34, 42
1
KALISKIE ZESZYTY MUZEALNE. Magazyn popularno-naukowy. Archeologia, historia, etnografia, sztuka, muzeologia, numizmatyka. Red. Tadeusz A. Jakubiak. Nieregularny. Poznań 1990
1990
1991
1
2
KALIŠSKIJA GUBERNSKIJA VIEDOMOSTI= DZIENNIK GUBERNIALNY KALISKI. Red. Piotr Ljubimskij. Tygodnik. Kališ 1867
G. 16
G. 17
18882
1883
36
39
KALISZANIE W WARSZAWIE. Red. Antoni Kołaciński.
Kwartalnik. Warszawa 1992
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 15
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
1, 3
4
6
7-9
10-11
13-15
18-19
22-23
24-27,
28-29
32-33
36-37
38-39
44-45
KALISZANIN. Gazeta miasta Kalisza i jego okolic. Red. Zbigniew Kościelak. Dwutygodnik. Kalisz 1992
R. 1
R. 3
R. 7
1992
1994
1998
1
KALISZANIN. Gazeta miasta Kalisza i jego okolic. Wychodzi dwa razy na tydzień we wtorki i piątki w południe. Red. Adam Chodyński. Kalisz 1870
R. 7
R. 8
R. 12
R. 16
R. 17
R. 19
R. 21
R. 22
1876
1877
1881
1884/85
1886
1888
1890
1891
92, 95
1, 9-10
43-45, 82
2, 5
13, 89
67-81
8
38
KALISZANIN. Pismo Kaliskiego Klubu Politycznego „Wolni i Solidarni”. Nieregularny. Kalisz
1990
1-3
KALISZANIN W WARSZAWIE. Red. Antoni Kołaciński.
Kwartalnik. Warszawa 1992

zob. też Kaliszanie w Warszawie
R. 1
1992
1
KAMENA. Dwutygodnik społeczno-kulturalny. Pismo Lubelskiego Oddziału Literatów Polskich. Red. Marek Adam Jaworski. Lublin 1933
R. 48
R. 49
1981
1982
1-25
1-19
KAPITALISTA POWSZECHNY. Pismo Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. Dodatek do „Przeglądu Tygodniowego". Red. Grzegorz Łuczkiewicz, Mariusz Szymański. Nieregularny. Kraków 1991
R. 3
1993
1-15
KAPITALIZM. Kwartalnik Instytutu Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu. Red. Andrzej Ławrowski. Warszawa 1977
R. 1
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1977
1979
1980
1981
1982
1-4
1-2
1-4
1-4
1-4
KARAN. Magazyn. Kwartalnik poświęcony promocji zdrowia:
Narkomani–nie. Katolicki Ruch Antynarkotyczny. Red. Paweł Rosik. Warszawa 1991
R. 1
R. 2
1991
1992
2
3
KARDIOFORUM. Publikacja medyczna Servier Polska.
Nieregularny. Warszawa
T. 1
T. 2
T. 3
2006
2007
2008
1-2
1-2
1
KARDIOLOGIA PO DYPLOMIE. Red. Grzegorz Opolski.
Miesięcznik. Warszawa 2004
T. 1
T. 2
T. 4
T. 5
T. 6
T. 7
2002
2003
2005
2006
2007
2008
1

1-10
1-10
1-7, 9-10
1-5
KARDIOLOGIA POLSKA=POLISH CARDIAL COCIETY.
THE OFFICIAL PEER REVIEW JOURNAL. Red. Piotr Kułakowski. Miesięcznik Polskiego Towarzystwa. Kardiologicznego. Warszawa 1957
T. 46
T. 64
1997
2006
Supl. 1
8

KARDIOPROFIL. Pismo lekarzy praktyków. Dwumiesięcznik.
Red. Robert Małecki. Warszawa
Vol. 3
Vol. 4
Vol. 5
2005
2006
2007
3
5-6, 8
1-5
KARTA. Kwartalnik historyczny. Red. Zbigniew Gluza. Warszawa 1991
R. 4
R. 6
R. 7
R. 9
R. 10
R. 14
R. 15
1994
1996
1997
1999
2000
2004
2005
14
18-20
21-23
29
31-32
40
45
KARUZELA. Czasopismo satyryczne RSW „Prasa–Książka–Ruch”. Red. Wojciech Drygas. Dwutygodnik. Łódź 1957
R. 23
R. 24
R. 25
R. 32
1979
1980
1981
1988
11, 18, 21
7, 15-16
5
8, 12
KATALOG ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH. Zarejestrowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 1991 roku. Nauka. Informacja. Biznes. Warszawa
1992
2
KATALOG ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH. CINTE .Ośrodek Specjalistycznych Systemów Informacyjnych.Red. Marta Gierych. Warszawa 1986
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
1986
1987
1988
1989
1990
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
KATECHETA. Dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom nauczania religii. Red. Marian Finke. Poznań 1957
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1-2
1-6
1-3, 5-6
1-6
1-6
1-4, 6
1-6
1-6
2-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
2
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1-6
1-6
1-6
3-5
1-6
1-6
1-6
4
4-5
2-3
1-2
4
1, 3-4
3
2
3-4
1-10
1, 3-12
1, 3, 7-12
KATECHEZA. RODZINA, PARAFIA I SZKOŁA. Red. Feliks Lenort. Rocznik. Poznań 2003
T. 1
2003
KIEROWANIE SZKOŁĄ. Wkładka do czasopisma Nowe w Szkole. Miesięcznik. Jelenia Góra 1997
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1999/00
2003
2004
2005
10
1-2, 4-9, 12
1-6
1-
KIERUNKI. Pismo społeczno-kulturalne katolików. Red. Maciej Wrzeszcz. Kraków 1956
R. 6
R. 12
R. 29
R. 34
1962
1968
1983
1989
1-51
1-50
22
14-21
KIKS. Szkoła Podstawowa w Opatówku. Nieregularny. Opatówek [1992]
1992
1
KINO. Miesięcznik poświęcony twórczości i kulturze filmowej.
Red. Ryszard Koniczek. Warszawa 1966
R. 1
R. 3
R. 4
R. 6
R. 7
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28

1966
1968
1969
1971
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1983
1984
1985
1986
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
10
7-9
10-11
5
3, 5, 7-8
7
1
4-8, 11
1-11
1-12
1-12
1-2, 4-8
1, 3-9,
1-12
1-5, 7, 9-10,12
8,11
6
3
10-12
1-12
1-12
1-12
1-12

R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 35
R. 36
R. 38
1995
1996
1997
1998
1999
2002
2003
2005
1-6, 10-12
2-12
1, 4
5-6,9-12
1-10,12
1-6,,9-10
2-12
1
KINO DOMOWE. Magazyn DVD. Red. Jakub Żurek. Miesięcznik. Warszawa
2006
2007
1-2, 5-6, 8
1
KLANZA W SZKOLE. Materiały metodyczne. Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza. Red. Monika Ludian. Nieregularny. Lublin 2003
R. 1
R. 2
R. 3
2003
2004
2005
1-2
1-2
1-
KLASY ŁĄCZONE. Czasopismo dla nauczycieli. Organ Ministerstwa Oświaty. Red. Jan Dryjanski. Dwumiesięcznik. Warszawa 1958
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1-6
1-6
1-6
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-3
KLUB INICJATYW SPOŁECZNYCH. Biuletyn informacyjny.
Nieregularny. Leszno
2005
KNIHOVNICTVI A BIBLIOGRAFIE. Přiloha časopisu Čtemar pro teoretické otázky knihornictvi a bibliografie. Dwumiesięcznik. Praha 1971
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1-6
1-3, 5
1-6
1-5
1-6
1, 2, 6
KNIŽNICE A VEDECKÉ INFORMÁCIE. Teoreticky dvojmesačnik. Martin 1969
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1-6
1-6
1-4, 6
1-6
1-6
1-6
KOBIETA I BIZNES=WOMEN & BUSINESS. Akademicko-gospodarcze forum. Red. Ewa Lisowska. Kwartalnik. Warszawa
2003
2004
2005
1-4
1-4
1-4
KOBIETA I ŻYCIE. Tygodnik społeczno–kulturalno-poradniczy.
Red. Ewa Zielniewicz-Kaczmarek. Warszawa 1946
R. 31
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R,40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
1976
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1-43, 45-52
1-52
1-52
1-50
1-39
2-52
1-52
1-52
1-53
1-30, 32-52
1-52
1-50
1-52
1-52
1-53
1-51
1-52
KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. Zestaw nowelizujący. Nieregularny. Warszawa
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1-4
5-16
17-28
29-40
41-52
53-64
65-72
KOLEC–SOLIDARNOŚĆ. Miesięcznik Rejonu
Wielkopolska Południowa. Kalisz 1991
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
3-4
11
11, 13-14
1-20
1-3, 8, 14-15, 17-18, 22
2, 7-9, 11-12, 14-15, 17, 21-22, 24, 25
1, 3, 7,12, 13
KOLUMNA MŁODOLEGJONOWA. Organ Legjonu Młodych Okręgu Łódzkiego. Red. Stefan .Grzegdala Dwutygodnik. Piotrków Trybunalski 1934
R. 2
1935
4,6
KOMANDOS. Militarny magazyn specjalny. Red. Andrzej Wojtas. Miesięcznik. Kraków 1991
R. 5
1995
2,3
KOMITET OBYWATELSKI. Biuletyn informacyjny. Nieregularny. Kalisz 1989
1989
1
KOMPENDIUM SERWISU P-P. PRAWNO-PRACOWNICZEGO.
Red. Beata Remiszewska. Nieregularny. Warszawa 1997
R. 3
1999
KOMPUTER. Popularny miesięcznik informatyczny. Pismo miłośników i użytkowników komputerów. Red. Marek Młynarski. Warszawa 1986
R. 2
R. 3
R. 4
R. 8
1987
1988
1989
1993

5, 7-8
2, 7-8
1, 2
KOMPUTER ŚWIAT. To prostsze niż myślisz. Red. Wiesław Małecki, Mariusz Ziomecki. Dwutygodnik. Warszawa 1999
R. 1
R. 2
R. 3
1999
2000
2001
16-17, 19
1, 10-14, 18
9, 14-15
KOMPUTER ŚWIAT. EKSPERT. Kompetentny, praktyczny, niezbędny. Red. Wiesław Małecki. Dwumiesięcznik. Warszawa
2003
1
KOMPUTER W SZKOLE. Dwumiesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Red. Krzysztof Jakub Święcicki. Warszawa 1990

R. 1
R. 2
R. 4
1990
1991
1993
1-4, 6-8
1-11
1
KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY. Polska Bibliografia Wojskowa. Warszawa 1921zob. też Polska Bibliografia Wojskowa. 1971
T. 19 A cz.1
T. 19 A cz.2
T. 19 A cz.3
T. 21
T. 22
T. 28
T. 31
T. 32
T. 33
1939/1945
1944/1950
1951/1955
1957
1958
1964
1967
1968
1969

KOMUNIKAT WYDZIAŁU LUSTRACYJNEGO SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW I PRACY. Nieregularny. Warszawa 1941-1943
1943
1-9
KOMUNIKAT Z „Z D n D”. Nieregularny. Warszawa
1984
KOMUNIKATY MAZURSKO–WARMIŃSKIE. Czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej. Kwartalnik. Olsztyn 1957
R. 4
1960
4
KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Red. Agata Hącia. Nieregularny. Warszawa [2002]
2002
2003
2004
1-2
1
1
KONFERENCJE REJONOWE. Biuletyn Wydziału Pedagogicznego Z. G. Związku Nauczycielstwa Polskiego. Warszawa [1958]
1958
1959
1960
1961
1962
2
6-7
1-5
1-4
1-3
KONFRONTACJE. Miesięcznik społeczno–polityczny.
Red. Robert Olesiński. Warszawa. 1988
R. 4
R. 5
1991
1992
1-12
1-5
KONKRET. Pismo społeczno-polityczne. Almanach
wrocławski. Red. Robert Lwowski. Wrocław 1985
R. 2
1986
2
KONTAKT. Miesięcznik redagowany przez członków i sympatyków „Solidarności”. Wydawnictwo Wyzwolenie. Nieregularny. Warszawa [1982]
1982
1987
1988
2-4
1-6, 9, 10, 12
1-3, 10-12
KONTEKSTY. Polska sztuka ludowa: antropologia kultury, etnografia, sztuka. Red. Zbigniew Benedyktowicz. Kwartalnik. Warszawa 1998


zob. też Polska Sztuka Ludowa
R. 45
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
1991
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-
KONTRA. Pismo Niezależnej Rady Oporu. Nieregularny. [Lublin 1983]
1983
1
KONTRASTY. Miesięcznik społeczno-kulturalny.
Red. Krystyna Marszałek-Młyńczyk. Białystok 1968
R. 10
R. 11
R. 12
1977
1978
1979
1-12
1-12
1-12
KONTYNENTY. Red. Władysław Śliwka-Szczerbic. Miesięcznik. Warszawa. 1964
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 24
R. 25
R. 26
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1, 3-12
4, 11, 12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-10
1-10
1-12
1, 3-12
1-12
1-12,
KOREPETYTOR. Miesięcznik dla ucznia i nauczyciela.
Red. E. Jankowska. Płock
1991
1992
1994
3-4
5-10
8
KŐRPERERZIEHUNG. Fachzeitschrift für Turnlehrer Sportlehrer und Übungsleiter im Kinder und Jugend–Sport. Red. Werner Lietrich. Berlin 1951
Jg. 7
Jg. 8
Jg. 9
Jg. 10
Jg. 11
Jg. 12
Jg. 13
Jg. 14
Jg. 15
Jg. 16
Jg. 17
Jg. 18
Jg. 19
Jg. 20
Jg. 21
Jg. 22
Jg. 23
Jg. 24
Jg. 25
Jg. 26
Jg. 27
Jg. 28
Jg. 29
Jg. 30
Jg. 31
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
Jg. 32
Jg. 33
Jg. 34
Jg. 35
Jg. 36
Jg. 37
Jg. 38
Jg. 39
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-12
1-3, 5-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
KOS. Wydaje Komitet Oporu Społecznego. Red. Katarzyna Uroń.
Nieregularny. Warszawa 1982
R. 3
1984
51
KOSMOS. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników
im. Kopernika. Red. Br. Radziszewski. Lwów. [1876]
R. 5
R. 10
R. 24
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 39
R. 40
R. 49
R. 52
Seria A
R. 54
R. 55
R. 57
R. 60
R. 63
R. 65
Seria B
R. 53
R. 55
R. 56
R. 57
R. 58
R. 59
R. 60
R. 61


1880
1885
1899
1902
1903
1904
1905
1909
1910
1911
1912
1914
1915
1924
1927

1929
1930
1932
1935
1938
1947

1928
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1-4
1-4
1-3, 6, 8-12
1
11-12
1-3, 11-12
1-4, 8-12
3-12
1-2, 5-9
3-6
1-3, 7-12
4-6

1-4
1-4

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4


1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
KOSMOS. Kwartalnik poświęcony naukom biologicznym.
Polskie Towarzystwo Przyrodników im Mikołaja Kopernika.
Seria A. Biologia Red. Włodzimierz Michajłow. Warszawa. 1952
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 7
R. 8
R. 9
R. 11
R. 12
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
1952
1953
1954
1955
1956
1958
1959
1960
1962
1963
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1977
1978
1979
1980
1
1-4
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1-6
1-6
1-6
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
KOSMOS. Kwartalnik poświęcony naukom biologicznym.
Polskie Towarzystwo Przyrodników im Mikołaja Kopernika.
Seria B. Przyroda nieożywiona. Red. Leopold Infeld. Warszawa 1955
R. 1
R. 2
R. 4
1955
1956
1958
1-4
1-4
1-4
KOSYNIER. Red. Anna Pietrzak. Miesięcznik. Kalisz 1992
R. 1
1992
1
KOTWICA. Red. Janusz Malski. Kwartalnik. Głogów 2000
R. 3
2002
2
KÓŁKO PRZYRODNICZE. Czasopismo dla młodych miłośników przyrody. Wydawnictwo Towarzystwa Przyrodniczego im Stanisława Staszica w Łodzi. Kwartalnik. Łódź 1932
R. 1
R. 2
R. 4
R. 5
1932
1933
1935
1936/37
1-4
1-4
1-4
1-4
KÓŁKO RÓŻAŃCOWE. Miesięcznik przy Posiewie poświęcony bractwomi kółkom żywego różańca. Siostry Loretanki Benedyktynki. Warszawa 1909
R. 39
R. 40
1948
1949
9
6
KRAJ RAD. Dwutygodnik ilustrowany Agencji Prasowej Novosti (APN). Red. Boris Zirnov. Warszawa 1958
G.10
1967
1-52
KRAJOBRAZY DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Pismo rządowego Programu edukacyjnego „Świadome kształtowanie krajobrazu i ochrona krajobrazu historycznego”. Kwartalnik. Warszawa 1999
R. 2
2000
1
KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA. Informator regionalnej pracowni krajoznawczej oddziału PTTK w Kaliszu. Red. Mieczysław Krysiak. Miesięcznik. Kalisz 1987
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
11-12
4, 7, 12
3, 6, 9,12
3-5, 6
7-9
10-13
21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-35
36-39
KRAKOWSKI INFORMATOR KULTURALNY „KRAM”.
Dwutygodnik. Kraków 1979
R. 1
1979
10
KREISBLATT DES KREISES KALISCH. Amtliches Verordnungsblatt des Landratamts in Klaisch und andererBehörden. Messgebend ist der deutsche Text. Erscheint Montag und Donerstag. Kalisch. 1939
Jg. 1
Jg. 2
1939
1940
18, 20-24
3, 4, 9, 15
KRESY. Kwartalnik literacki. Red. Grzegorz Filip. Lublin 1990
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
1990
1991
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1-4
5-8
9-12
13-16
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-46, 48
49-52
KRONIKA. Świat i Polska.

zob. Magazyn Kronika. Świat i Polska.
KRONIKA DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ. Czasopismo poświęcone sprawom diecezji. Red. Wojciech Frątczak. Miesięcznik. Włocławek R.21 (1927)
R. 51
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
R. 58
R. 59
R. 60
R. 61
R. 62
R. 63
R. 64
R. 65
R. 66
R. 67
R. 68
R. 69
R. 70
R. 71
R. 73
R. 74
1957
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1979
1980
4-7
5-8
5, 12
2-3, 6-8, 12
1-4, 8-12
3-5
1-3, 7-12
1-12
1-12
1-12
1-3, 7-12
1-12
1-12
1-12
1-8
6-12
1-12
1-12
1-12
3-12
1-2, 7-8,
11-12
R. 75
R. 76
R. 77
R. 78
R. 79
R. 80
R. 81
R. 81
R. 82
R. 83
R. 84
R. 85
R. 86
R. 87
R. 88
R. 89
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1995
1996
1997
1998
1-10
1-8
1-12
1-12
1-12
1-8, 11-12
1-2, 7-8
1-2, 3-12
1-12
3-12
1-8
1-6
11
2
11
1
KRONIKA DYECEZYI KUJAWSKO–KALISKIEJ.
Czasopismo poświęcone sprawom dyecezyi. Miesięcznik. Włocławek 1907
R. 1
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 15
R. 17
R. 18
R. 19
1907
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1921
1923
1924
1925
1, 2, 4, 7-8, 10-12
1-5, 7-9, 11-12
1-12
1-12
1-2, 4-12
1-11
1-6
1-12
1-4, 8
1-12
1-12
1-12
1-12
KRONIKA MIASTA POZNANIA. Kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym miasta Poznania. Red. Janusz Ziółkowski. Poznań 1923
R. 22
R. 27
R. 28
R. 30
R. 31
R. 32
R. 35
R. 38
R. 39
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
1949
1959
1960
1962
1963
1964
1967
1970
1971
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1-4
1, 3, 4
1-2, 4
1, 3
4
1, 2, 4
2, 3
1-3
1-4
2-4
1, 3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
1-4
R.54
R.55
R.56
R.57
R.58
R.59
R.60
R.61
R.62
R.73
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
2005
1-4
1-4
1-4
1-4
2
1-4
1-4
1-4
1-4
2

KRONIKA SEJMOWA. Red. Maciej Kossow. Dwutygodnik.
Warszawa
Kad V
Kad. V
Kad. VI
Kad. VI
2006
2007
2007
2008
22-26
29-44
1-5
6-15
KRONIKA WARSZAWY. Red. Henryk Korotyński. Kwartalnik.
Warszawa 1970
R. 2
R. 3
R. 18
R. 21
1971
1972
1987
1990
2-3
1
1-4
1-4
KRONIKA WIELKOPOLSKI. Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
Red. Eugeniusz Paukszta. Kwartalnik. Poznań 1973
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
1973
1974
1975
1976
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
4988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1
2, 3
1-3
1-2, 4
1-4
1-2, 4
1-4
1-4
2-4
2
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-3
1-4
1-4
1-4
1-
KRONOS. Metafizyka. Kultura. Religia. Red. Wawrzyniec Rymkiewicz. Kwartalnik. Warszawa

2007
1-2
KRÓLESTWO PRZYRODY. Flora, fauna, człowiek. Magazyn ilustrowany. Red. Zbigniew Czerwiński. Miesięcznik. Katowice 1997
R. 1
1997
1-4
KRÓLOWA APOSTOŁÓW. Pismo misyjne ilustrowane dla popierania misji wśród Polaków wychodźców. Kongregacja Księży Pallotynów w Kochawinie pod Lwowem. Miesięcznik. Lwów 1908
R. 33
R. 47
R. 52
R. 55
R. 56
R. 58
R. 59
1947
1984
1988
1991
1992
1994
1995
6
12
12
1-12
1-12
1, 6-9, 11
2, 4
KRUGOZOR. Ežemesačnyj obščestvenno-političeskij literaturno-muzykal`nyj illustrirovannyj zvukovoj žurnal. Moskva 1966
G. 4
G. 5
G. 10
G. 11
G. 12
G. 14
G. 15
G. 16
G. 17
G. 18
G. 19
G. 20
G. 21
G. 22
1969
1970
1975
1976
1977
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
4, 5, 9, 11-12
2, 3, 5, 6, 9, 11
1, 3-5, 8-9, 11-12
1-2, 4-6, 8-12
1-12
1-12
1-5, 7-12
1-12
1-12
1-12
2-12
1-12
1-12
1-12
KRYTYKA. Kwartalnik polityczny. Red. Stefan Starczewski. Londyn
1980
1981
5-7
8
KRYTYKA. Miesięcznik poświęcony sprawom społecznym, nauce i sztuce. Kraków 1899
R. 11
1909
3,5
KSIĄŻKA I CZYTELNIK. Kwartalnik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Red. Jacek Czarnik. Półrocznik. Wrocław 1981
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1-2
3-4
1-4
1-4
1-2
1-2
2
1-2
1-2
KSIĄŻKA I KULTURA. Miesięcznik Informacyjno-instrukcyjny
Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Warszawa 1945

R. 1
R. 2
R. 3
1945
1946
1947
1-3
4-10
1-5, 9, 12
KSIĄŻKA W SZKOLE. Informator dla nauczycieli.
Warszawa 1961
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
1961
1962
1963
1964
1966
1967
1968
1969
1-5
1-4
1-4
1-5
1-4
1-4
1-4
1-4
KSIĄŻKA. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii
polskiej. Red. Adam Mahrburg. Warszawa 1901
R. 7
R. 8
R. 9
R. 11
R. 15
1907
1908
1909
1911
1922
1-8, 10-12
7, 10-12
1, 7-12
1-8, 10-12
1, 3, 5-7
KSIĄŻKI. Magazyn Literacki. Red. Piotr Dobrołęcki. Miesięcznik. Warszawa 1997
2002
2003
2008
10
1-12
4
KSIĘGARZ. Organ Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Dwutygodnik. Warszawa 1957
R. 1
R. 7
R. 8
R. 9
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23

1957
1963
1964
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1-9
1-4
2-4
3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
1980
1981
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
1-4
1-4
1-4
1-2
KSIĘGARZ. Organ Związku Zawodowego Pracowników Księgarskich w Polsce. Warszawa 1936
R. 3
1938
4
KSZYK. Czasopismo uczniów III LO w Kaliszu. Miesięcznik. Kalisz 1993
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1994
1995
1996
1997
1998
3, 5
1-2
11
12, 15-16
21-22
KULISY. EXPRESS WIECZORNY. Red. Zbigniew Sołuba.
Tygodnik. Warszawa
R. 23
1978
46
KULTURA. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania.
Red. Jerzy Giedroyc. Miesięcznik. Paryż-Warszawa 1947
R. 29
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
11
5-7, 9-11
1, 3-5
9
1-10
1-3, 7-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-2, 5-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-10
KULTURA. Tygodnik literacko-społeczny. Red. K. Krzyżagórski.
Warszawa 1985
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1986
1987
1988
1989
1990
1-52
1-52
1-52
1-52
1-9
KULTURA. Tygodnik społeczno-kulturalny. Red. J. Wilhelmi.
Warszawa 1963
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1-29
1-52
1-52
1-52
1-53
1-52
1-52
1-52
1-52
1-53
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-53
1-52
1-52
1-48
KULTUR-CHRONIK. Nachrichten und Berichte aus der Bundesrepublik Deutschland. Red. Dieter W. Benecke. Bonn 1983
Jg. 9
Jg. 10
Jg. 11
Jg. 12
Jg. 13
Jg. 14
Jg. 19
1991
1992
1993
1994
1995
1996
2001
6
1
4
1-2, 4-6
1-6
1-3, 6
3, 4
KULTURA DOLNOŚLĄSKA. Pismo dolnośląskiego ruchu społeczno-kulturalnego. Red. Czesław Stasiewicz. Kwartalnik. Wrocław 1958
R. 19
1976
1-2
KULTURA. FAKTY I KOMENTARZE. Video telewizja książka. Instytut Kultury. Red. Witold Gawda. Kwartalnik. Warszawa [1991
]
1991
7
KULTURA FIZYCZNA. Teoria i praktyka. Główny Komitet Kultury Fizycznej. . Edmund Kosman. Miesięcznik. Warszawa. 1947
R. 6
R. 8
R. 9
R. 10
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
1952
1954
1955
1956
1963
1964
1965
1966
1967
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-12
1-11
1-12
1-12
2-6, 10, 12
1-12
1-12
3-7, 10-11
3, 4, 5, 7, 8, 11
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
R.44
R.46
R.47
R.48
R.49
R.50
R.51
R.52
R.53
R.54
R.55
R.56
R.57
R.58
R.59
R.60
R.61
R.62
1990
1992 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-6
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
7-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-
KULTURA I OŚWIATA W WOJSKU POLSKIM. Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego WP. Kwartalnik. Warszawa 1965
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
1972
1973
1974
1975
1976
1-2,4
1, 3-4
1-2, 4
1-4
1-4
KULTURA I OŚWIATA. Czasopismo wojskowych działaczy kultury. Red. Bolesław Zalewski. Kwartalnik Warszawa. 1965
R. 13
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
1977
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-4
3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-3
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Socjologicznych. Red. J. Chałasiński. Kwartalnik. Warszawa 1957
T. 5
T. 19
T. 21
T. 23
T. 24
T. 25
T. 26
T. 27
T. 36
T. 37
T. 38
T. 39
T. 40
T. 41
T. 42
T. 43
T. 44
T. 45
T. 46
T. 47
T. 48
T. 49
T. 50
T. 51
T. 52
1961
1975
1977
1979
1980
1981
1982
1983
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1, 3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-
KULTURA I TY. Miesięcznik ruchu kulturalno-oświatowego.
Red. Aleksandra Naborowska. Warszawa 1951
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1970
1971
1972
1974
1976
1977
1979
1980
1981
2-11
1-11
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
2-12
1-12
1-9
KULTURA I WYCHOWANIE. Ukazuje się jako co kwartalny dodatek do Przeglądu Pedagogicznego. Warszawa 1933
R. 1
R. 2
R. 3
R. 5
1933/34
1935
1936
1938
1-4
1-4
1-4
1-4
KULTURA I ŻYCIE. Miesięcznik społeczno-kulturalny
związków zawodowych. Red.. Józef Grzyb. Warszawa 1949
R. 17
R. 21
R. 31
1966
1970
1981
1-12
1-12
1-9
KULTURA NIEZALEŻNA. Miesięcznik kulturalno-literacki.
Red. A. Osęka. Warszawa 1984
R. 6
R. 7
1989
1990
9-12
3-6
KULTURA. OŚWIATA. NAUKA. Miesięcznik Stowarzyszenia PAX. Red. Zbigniew Czajkowski. Warszawa 1973
R. 14
R. 15
1986
1987
1-12
1-12
KULTURA PEDAGOGICZNA. Czasopismo poświęcone naukowym i filozoficznym zagadnieniom wychowania. [Dwumiesięcznik]. Kraków 1933
R. 1
1933
1-3
KULTURA POPULARNA. Red. Wiesław Godzic .Kwartalnik.
Warszawa 2006
2006
2008
1-4
1-2
KULTURA W KRAJU I NA ŚWIECIE. Biuletyn Polskiej Agencji Prasowej. Tygodnik. Warszawa 1962
R. 26
1987
1247/48
KULTURA WSPÓŁCZESNA. Teoria, interpretacje, krytyka.
Red. Teresa Kostyrko. Kwartalnik. Warszawa 1993
R. 1
1993
2002
2
1-2
DIE KUNST IM DEUTSCHEN REICH. Red. Richard Klein. Miesięcznik. München 1937
Jg. 3
Jg. 4
Jg. 5
Jg. 6
Jg. 7
1939
1940
1941
1942
1943
2, 11
7
3, 5, 8-9, 12
10
1, 3
KUNSTERZIEHUNG. Zeitschrift für Lehrer und Jugenderzieher. Red. Friedrich Kühne. Berlin 1954
Jg. 7
Jg. 8
Jg. 9
Jg. 10
Jg. 11
Jg. 12
Jg. 13
Jg. 14
Jg. 15
Jg. 16
Jg. 17
Jg. 18
Jg. 19
Jg. 20
Jg. 21
Jg. 22
Jg. 23
Jg. 24
Jg. 25
Jg. 26
Jg. 27
Jg. 28
Jg. 29
Jg. 30
Jg. 31
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
Jg. 32
Jg. 33
Jg. 34
Jg. 35
Jg. 36
1985
1986
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
KURIER. Książki dla każdego Pismo bezpłatne. Miesięcznik.
Red. Lech A. Mergier. Poznań [1994]
1994
11
KURIER BIBLIOFILSKI. Pismo dla miłośników książek i zbieraczy okazji bibliograficznych. Wydanie B. 1938
R. 2
1939
2
KURIER CHEMICZNY. Red. Witold Mizerski. Dwumiesięcznik. Warszawa 1991
R. 1
1991
1, 4-5
KURIER CZYTELNICZY. Bezpłatne pismo promocyjno-informacyjne. Red. Lech A. Mergler. Miesięcznik. Poznań 1992
1999
2000
53-60
61-62, 68
KURIER GMINY ZELAZKÓW. Miesięcznik bezpłatny. Red. Rafał Bilski. Kalisz 1993

R. 1
1993
1, 6, 9
KURIER KALISKI. Red. Józef Wojtyś. Dziennik. Kalisz 1946
R. 2
R. 3
1947
1948
214
3
KURIER ŁÓDZKI. Red. Czesław Gumkowski. Ukazywał się we poniedziałek, środa, piątek. Łódź
R. 35
1935
1-175, 177-358
KURIER OSTROWSKI. Niezależne pismo Południowej Wielkopolski. Red. Rafał Bilski. Tygodnik. Ostrów Wielkopolski 1995
R. 3
1997
24
KURIER POLSKI. A. Wszystko dla wszystkich. Pismo Stronnictwa Demokratycznego. Red. Radosław Ostrowicz. Dziennik. Warszawa 1957
R. 25
R. 29
1982
1986
126-256
1-251
KURIER SPORTOWY KALISKIEGO. Red. Zbigniew Kościelak. Tygodnik. Kalisz 1990
R. 1
R. 2
R. 3
1990
1991
1996
1-6
1-8, 10-11, 13-25
1-7
KURIER WILEŃSKI. Dziennik Polski na Litwie. Red. Zygmunt Zdanowicz. Wilno
2001
106
KURIER WYDAWNICTWA LITERACKIEGO. Red. Grzegorz Głódkowski. Kraków 1999
R. 1
1999
1
KURJER WARSZAWSKI. Niedzielny dodatek ilustrowany
do Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Tygodnik Warszawa 1821
R. 105
R. 110
R. 112
R. 115


R. 116


R. 117
R. 118
1925
1930
1932
1935


1936


1937
1938
4, 39, 46, 53, 101, 116, 123, 347
154, 210
40, 47, 54, 75, 82,
96, 103, 109, 115, 122, 129, 170, 176, 183, 211, 225, 253, 260, 274, 281,302, 323, 330,337, 344
5, 12, 18, 25, 32, 39, 46, 53, 59, 60,
67, 81, 88, 101, 107, 114, 169, 176, 182,
196, 203, 217, 223, 237, 349
59, 73, 113, 120, 126, 153, 223,230
108-110, 162,171

KURYER POLSKI. Warszawa [1831]

1831
525-568
KURS MALOWANIA I RYSUNKU. Red. Patrycja Pap. Tygodnik Warszawa 2004
R. 1
2004
14-20, 22-24
26-28, 30-33
KUSY. Gazetka szkolna. Nieregularny. Opatówek
1998
1999
2000

1, 3
4-8
9
KUŹNIA MŁODYCH. Czasopismo młodzieży szkolnej. Warszawa 1931/32
R. 1
1931/32
1-13
KUŹNICA. Tygodnik społeczno-literacki. Red. S. Żółkiewski.
Łódź, Warszawa 1945-1950
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1946
1947
1948
1949
1950
19, 21, 24, 25, 27-28, 30-40, 43-51
4, 7, 11, 17, 24, 26-27, 29-38, 40-41, 44
1-5, 7, 9-15, 17, 20, 22-40, 43-44, 46-52
31
9-12
KWARTALNIK EDUKACYJNY Centrum Doskonalenia Pedagogicznego. Red. Edmund Jonca. Kwartalnik. Rzeszów 1993
R. 6
1998
1
KWARTALNIK FILMOWY. Instytut Polskiej Akademii Nauk.
Red. Janusz Gazda. Warszawa 1993
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
1998
1997/98
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
17-18
19-20
29-32
33-34
37-40
41-44
45-48
49-52
53-56
57-59
KWARTALNIK FILOZOFICZNY. Polska Akademia Umiejętności. Red. W. Heinrich. Kraków 1922/23
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 17
1922/23
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1935
1936
1937
1948
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
KWARTALNIK GEOGRAFICZNY. Pismo edukacyjne.
Red. Jan Mordawski. Gdańsk 1997
R. 1
R. 2
1997
1998
4
1-4
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ.
Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej.
Red. Aleksander Gieysztor. Warszawa 1953
R. 4
R. 6
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
1956
1958
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2, 4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
R. 47
R. 48
R. 49
R. 53
1999
2000
2001
2005
1-4
1-4
1-4
3-4
KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI. Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki. Red. Irena Stasiewicz-Jasiukowa. Warszawa 1956
R. 4
R. 7
R. 17
R. 20
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 41
R. 42
1959
1962
1972
1975
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1996
1997
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-3
1-4
1-2
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1
1-4
1
KWARTALNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ. Polska Akademia Nauk. Instytut Badań literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku. Red. Jerzy Myśliński. Wrocław 1962-1993.
R. 16
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
1977
1980
1981
1982
1983
1989
1990
1991
1992
1993
2
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1, 3-4
1-4
1-4
KWARTALNIK HISTORYCZNY. Organ Polskiego Towarzystwa Historycznego założony przez Xawerego Lipskiego. Kwartalnik. Lwów. 1887; Kraków 1946
R. 39
R. 44

R. 45
R. 46

R. 47

R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
R. 60
R. 61
R. 62
R. 63
R. 64
R. 65
R. 66
R. 67
R. 68
R. 69
R. 70
R. 71
R. 72
1925
1930

1931
1932

1933

1947
1948
1948
1949
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
z. 1-3
T.1-z.1
T.2-z.1
T.2 z.1-3
T.1-z.1-4
T.2-z.3-4
T.1-z.3
T.2-z.1

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-6
1-6
1-5
1-4
1-4
2-4
1-2
2-4
1-4
2
2
R. 77
R. 78
R. 79
R. 80
R. 81
R. 82
R. 83
R. 84
R. 85
R. 86
R. 87
R. 88
R. 89
R. 90
R. 91
R. 92
R. 93
R. 94
R. 95
R. 96
R. 97
R. 98
R. 99
R. 100
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
R. 101
R. 102
R. 103
R. 104
R. 106
R. 107
R. 108
R. 109
1994
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
KWARTALNIK MUZYCZNY. Organ Sekcji Muzykologów przy Związku Kompozytorów Polskich. Kraków1928/29
R. 7
1949
26/67
KWARTALNIK NAUCZYCIELA OPOLSKIEGO. Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu w Opolu. Red. Stanisław Łukowski. Opole 1959
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
1964
1965/66
1967
1968
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
3-4
1-4
1-2
1-3
KWARTALNIK NAUKOWY. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Red. Leonard Żukowski. Wrocław 1994

R. 1
R. 2
1994
1995
1-4
1-4
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY. Polska Akademia Nauk. Komitet Neofilologiczny. Red. Franciszek Grucza. Warszawa 1954
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 44
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1997
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
4
1-4
1-4
1-4
1-4
4
KWARTALNIK OPOLSKI. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Opolu. Red. Jerzy Pośpiech. Opole 1955
R. 25
1980
1-2, 4
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. Organ Sekcji Pedagogicznej Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych. Warszawa 1929
R. 5
R. 6
R. 7
1933
1934
1935
1-4
1-4
1-4
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. Red. Wincenty Okoń. Warszawa 1956
R. 1
R. 2
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
1956
1957
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1-2
3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 41
R. 42
R. 43
R. 45
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1996
1997
1998
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
1-
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. SUPLEMENT.
Kształcenie nauczycieli. Red. Krzysztof Konarzewski. Warszawa 1992
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
1992
1993
1994
1995
1
1
1
1
KWARTALNIK PRASOZNAWCZY. Zakład Badań Prasoznawczych. Red. Mieczysław Kafel. Warszawa 1957
R. 1
R. 2
R. 3
1957
1958
1959
1-4
1-2, 4

KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO. Polska Akademia Umiejętności. Red. Stefan Grzybowski. Kraków 1992
R. 1
R. 5
1992
1995
1-4
1
KWARTALNIK PSYCHOLOGICZNY. Poznańskie Towarzystwo Psychologiczne. Red. Stefan Błachowski.Poznań 1930
T.9
T.10
T.13
T.14
1937
1938
1947
1948
1-4


1-4
KWARTALNIK STATYSTYCZNY. Przegląd informacyjny Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Red. Bogusława Bulska. Warszawa 1998
R. 4
2001
3
KWARTALNIK TEOLOGICZNO-FILOZOFICZNY.
POSŁANNICTWO. Red. Wiktor Wysoczański. Warszawa [1985]
R. 53
1985
1-4

 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14