Kolekcje historyczne

KOLEKCJA KIRY GAŁCZYŃSKIEJ

W ZBIORACH KSIĄŻNICY PEDAGOGICZNEJ
IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU

Wstęp

 1. Dzieje twórcy kolekcji
 2. Dzieje kolekcji
 3. Charakterystyka kolekcji
 4. Zawartość kolekcji

Bibliografia

 

WSTĘP

1. Dzieje twórcy kolekcji

Kira Gałczyńska dziennikarka, pisarka. Córka Konstantego Ildefonsa i Natalii Gałczyńskich. Urodziła się w Wilnie, na Zarzeczu, gdzie w latach 1934–1936 mieszkali jej rodzice. W 1936 r. Gałczyńscy przenieśli się do Warszawy i osiedli w pobliskim Aninie.

Absolwentka filologii rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego (1956). Twórczyni i kustosz muzeum imienia ojca w Praniu, redaktor i edytorka większości jego dzieł. W latach 2007-2010 członek Zarządu Fundacji Zielona Gęś imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W 2009 r. w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowana została Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy.

Autorka książek, m.in: „Polacy w kraju półksiężyca” (1974), „Konstanty syn Konstantego” (1983), „Czas swe wzory układa” (1984), „Mazurskie szlaki Gałczyńskiego” (1986), „Konstanty Ildefons Gałczyński” (1987), „Byłam szefową” (1988), „Leśniczówka Pranie” (1989), „Jak się te lata mylą” (1989), „W zgiełku wieku” (1992), „Konstanty Ildefons Gałczyński - Kriegsgefangener 5700”, „Splątało się, zmierzchło” (1995), „Nie wrócę tu nigdy czyli pożegnanie z Mazurami” (1998), „Gałczyński” (1998), „Zielony Konstanty czyli opowieść o życiu i poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego” (2000), „Pozdrowienia dla Czarodzieja. Listy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego” (2005), „Srebrna Natalia” (2006), "Mój anioł ma skrzydło zielone" (2008).

2. Dzieje kolekcji

Kira Gałczyńska wybrała Książnicę Pedagogiczną w Kaliszu jako beneficjenta cennego daru, jakim jest spuścizna po jej matce. Przekazanie daru miało miejsce 22 kwietnia 2015 r. w nowej siedzibie biblioteki przy ul. Południowej 62. Spuścizna jest zespołem, który nie był wcześniej opracowywany. Jedynie niektóre materiały zostały pogrupowane w opatrzone podpisami koperty przez samą Kirę Gałczyńską. Do spuścizny nie został dołączony żaden spis przekazanych materiałów. Dar został włączony do Zbiorów Specjalnych Książnicy.
Materiały te znalazły się w Kaliszu za pośrednictwem Anny Tabaki.

 3. Charakterystyka kolekcji

Otrzymana przez bibliotekę kolekcja zawiera interesujące dokumenty rodzinne pochodzące
z XIX oraz początków XX w. (wśród nich zaproszenie na ślub rodziców Natalii – Wiery
i Konstantego Awałowów, które informuje, iż ceremonia odbyła się w 1904 r. w kaliskiej pułkowej cerkwi; pożółkłe od upływu czasu depesze gratulacyjne, jakie nadeszły do młodej pary z wielu miast rosyjskiego imperium, czy też indeks brata Natalii – Mikołaja Awałowa
z Politechniki Warszawskiej z 1924 r.; a także liczne fotografie, ukazujące życie
w międzywojennym Kaliszu rodziny Awałowów, część z nich wykonana w renomowanych wówczas kaliskich atelier: M. Raczyńskiego, Nemo, Dyzmy). Spuścizna obejmuje ponadto materiały osobiste Natalii Gałczyńskiej (m.in. legitymację  członkowską Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, fotografie portretowe, zdjęcia z podróży, wycinki prasowe, ciekawą korespondencję, wśród adresatów i nadawców oprócz „Kota” czyli
K. I. Gałczyńskiego oraz Kiry Gałczyńskiej pojawiają się takie nazwiska, jak: Halina Sutarzewicz, Jan Wegner, Halina Krzyżanowska). W skład kolekcji wchodzą ponadto cenne rodzinne pamiątki: maleńki naparstek ze srebra, płaska skarbonka również ze srebra, którą Natalia otrzymała od swego ojca,
a także zabytkowa filiżanka. Część ofiarowanych materiałów, jak mówi sama K. Gałczyńska, ocalała dzięki jej babci. Wiera Awałow, w czasie II wojny „wszystkie swoje skarby: zdjęcia, dokumenty, pamiątki” głównie związane
z Kaliszem schowała do torebki, z którą nie rozstawała się opuszczając powstańczą Warszawę.
O historii tej możemy również przeczytać we wznowionej w 2014 r. książce Srebrna Natalia.

4. Zawartość kolekcji

TECZKA I
1. Świadectwo zgonu Piotra Snaksarewa (kopia) (1 jedn., 2 karty)
2. Odpis zupełny aktu małżeństwa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Natalii Awałow (kopia)
(1 jedn.)
3. Urzędowy wykaz przebiegu służby Piotra Snaksarewa 1856-1878, 6 k. (kopia)
4. Inż. Mikołaj Awałow z Instytut Aerodynamicznego Politechniki Warszawskiej (wydruk komputerowy) 20 s. (1 jedn.)

TECZKA II
1. Legitymacje i inne dokumenty Natalii Gałczyńskiej (7 jedn.)
- Legitymacja członkowska Związek Literatów Polskich
- Legitymacja ubezpieczeniowa
- Legitymacja rencisty
- Karta Członkowska Stowarzyszenie Autorów ZAIKS
- list do Kota (Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego) na odwrocie zaproszenia na X Zebranie Literackie P.E.N. CLUB w Warszawie
- zawiadomienie o przyznaniu renty socjalnej
- decyzja w sprawie przyznania zasiłku pogrzebowego

TECZKA III
1. Depesze gratulacyjne dla nowożeńców Wiery Pietrowny ze Snaksarewych i Konstantego Nikołajewicza Awałowa (Awaliszwili), 1904 (30 jedn.)

TECZKA IV
1. Decyzja o wydaniu dokumentów Wierze Pietrownie z listopada 1917
2. Wykaz przebiegu służby Konstantego Nikołajewicza, 1917

TECZKA V
1. Zaproszenie na ślub Wiery Pietrowny ze Snaksarewych i Konstantego Nikołajewicza Awałowa (Awaliszwili) (1 jedn.)
2. Świadectwo ukończenia Gimnazjum Państwowego w Kaliszu Wiery Awałow, (1 jedn.)

TECZKA VI
Korespondencja
1. Listy Haliny Sutarzewicz do Kiry Gałczyńskiej (w sprawie Kalisza i rodziny Awałow)
1985-2003???, rkp., kartki poczt., k. 5
2. Listy Natalii Gałczyńskiej do Kiry Gałczyńskiej z podróży na Daleki Wschód
1966, rkp., k. 12.
3. Listy Natalii Gałczyńskiej do Kiry Gałczyńskiej
1958-1969, rkp., kartki poczt., k. 13
4. List Natalii Gałczyńskiej do Haliny Sutarzewicz
1971, rkp. (kopia), k. 1
5. Korespondencja Natalii Gałczyńskiej i inne materiały (35 jedn. kserokopie)
- Jan Wegner, 1954-1964, rkp. (kopie), k. 16
- kopie wycinków z gazet, fragmentów książek, k. 10
- Jan Wegner, 1963, rkp. (kopia), k. 2
- Helena Czirinda (Ładosz), 1968-1969, rkp. (kopia), k. 4
- Halina Krzyżanowska, 1975-1978, rkp., karty poczt. (kopie), 5 k.

KOPERTA I
Dokumenty dotyczące Mikołaja Awałowa (11 jedn.)

 1. Indeks Mikołaja Awałowa, Politechnika Warszawska, 1924
 2. Fotografie z pogrzebu Mikołaja Awałowa, 1937, 8 szt. (Fotograf Piotr Moritz Warszawa)
 3. Nekrologii z „Kuriera Warszawskiego” (nr 34, 1937; nr 40, 1937)

KOPERTA II

 1. List do Natatlii Gałczyńskiej od Pawełka, 1950, rkp., k. 1
 2. Laurka dla babci od Mikołaja, 1963

KOPERTA III
Rozmowa z Heleną Czyrindą Ładosz
Tadeusz Burchacki, Świecznik i portret mój… (1) / „Stolica” 1989, nr 42, s. 7.
Tadeusz Burchacki, Świecznik i portret mój… (2) / „Stolica” 1989, nr 43, s. 7.
Tadeusz Burchacki, Świecznik i portret mój… (3) / „Stolica” 1989, nr 44, s. 7.

 

KOPERTA IV
Materiały różne

 1. Wiersze Piotra Mitznera, 1970, msp., k. 21
 2.  program teatralny i zaproszenie na przedstawienie „Mewa” Antoniego Czechowa w przekładzie Natalii Gałczyńskiej, 2003
 3. „Przekrój” 1976, nr 1653 („Zielono-srebrne klejnoty”, s. 10-11, [zawiera wspomnienie o Natalii Gałczyńskiej)

KOPERTA V
Natalia Gałczyńska – fotografie z podróży do Ameryki Południowej i Japonii, 1965-1969, szt. 45 + jedna wizytówka

KOPERTA VI
Fotografie – rodzina Wiery Pietrowny 1903-1915, szt. 57

KOPERTA VII

 1. Portrety Natalii, 1943-1977, 10 szt.
 2. Fotografie – okupacja, 4 szt.
 3. Fotografie różne, 1912-1970, 26 szt.

PUDEŁKA

 1. Naparstek ze srebra; Płaska skarbonka ze srebra
 2. Zabytkowa filiżanka z talerzykiem

 

 

Bibliografia
Celer Bogumiła, Bezcenny dar Kiry Gałczyńskiej / „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2015, nr 1 (4), s. 5.
Gałczyńska Kira, Srebrna Natalia czyli palcem planety obracasz, Warszawa 2014.
Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1: A–M., Julian Krzyżanowski (red.), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, s. 284.

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83

Biblioteki Pedagogiczne Wielkopolski


1. PBP Konin
2 PBP Poznań
3 Centrum Doskonalenia Nauczycieli BP w Pile
4 Centrum Doskonalenia Nauczycieli PBP w Lesznie
PBP Książnica Pedgogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14