Kolekcje historyczne
KOLEKCJA WŁADYSŁAWA KOŚCIELNIAKA W ZBIORACH KSIĄŻNICY PEDAGOGICZNEJ IM. ALFONSA PARCZEWSKIEGO W KALISZU

 

Biogram:
Inwentarz kolekcji
- Spuścizna rękopiśmienna
- Fotografie rodzinne
- Inne dokumenty osobiste
- Ekslibrisy (plansze)
- Fotografie
- Klisze linorytowe

WŁADYSŁAW KOŚCIELNIAK

(ur.1916)

Władysław Kościelniak, artysta grafik, rysownik, autor ekslibrisów, plakatów, historyk regionalista, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza, osoba popularna i znana nie tylko w Kaliszu, ale nawet poza granicami kraju.

Ur. się 21 września 1916 r. w Kaliszu, jako syn Tadeusza i Agnieszki z domu Siarkiewicz.

W rodzinnym mieście w 1935 r. ukończył Szkołę Handlową. Od września 1937 do września 1939 r. odbywał służbę wojskową w 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Lesznie, biorąc udział w bitwie nad Bzurą i w obronie Belwederu. W okresie okupacji pracował jako kreślarz w Urzędzie Melioracyjnym w Ostrowie Wlkp.

Po wojnie rozpoczął naukę w Studium Handlu Morskiego w Gdyni, którą ukończył w 1947 r. Po powrocie do Kalisza zapisał się na drugi rok Wyższej Szkoły Nauk Administracyjnych w Łodzi. Po roku studiów rzucił naukę i rozpoczął samodzielną działalność artystyczną. Współpracował z różnymi zakładami pracy i wiązał się mniej lub bardziej trwałymi umowami o zatrudnieniu, do czego zmuszała go konieczność zapewnienia rodzinie podstaw materialnych, jednakże po zakończeniu działalności Komitetu Obchodów XVIII Wieków Kalisza, w którym w latach 1959-1961 pełnił funkcję sekretarza, nie wiązał się już nigdy na stałe z żadną instytucją.

Działalność artystyczną rozpoczął w drugiej połowie lat 40. W 1947 r. był współzałożycielem Kaliskiego Koła Plastyków. W 1951 r. został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków, którego członkiem został aż do czasu ogłoszenia stanu wojennego. Do tego momentu był w zarządzie ZPAP w Poznaniu i prezesem kalisko-konińskiego oddziału. W 1977 r. została przyznana mu Złota Odznaka ZPAP za „szczególny wkład osobisty w realizowanie statutowych celów i zadań Związku”.

Władysław Kościelniak mieszka w Kaliszu z żoną Janiną, z domu Babiuch, z którą ma syna Cypriana (1948), absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i wykładowcę Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia).

W 1946 r. powstały pierwsze obrazy i rysunki W. Kościelniaka. Rok później rozpoczął profesjonalną pracę artystyczną w dziedzinie grafiki, uprawiając przede wszystkim linoryt oraz w węższym zakresie – drzeworyt. Zajmował się również akwafortą, suchą igłą, litografią, miedziorytem i monotypią. Stosuje też technikę sgraffito oraz znane tylko sobie techniki mieszane. Do pierwszych grafik należą: cykl linorytniczy widoków Kalisza z 1951 r. oraz cykl „Praca” z 1955. Później powstały kolejne cykle rysunkowe i graficzne (którym często towarzyszyło malarstwo olejne na tekturze i płótnie, a także akwarele i tempery): „Bułgaria” (1959), „Indie” ( 1965-66), „Ziemia Kaliska”(1970-75), „Ochrona przyrody” (1970-72), „Zabytki architektury drewnianej województwa kaliskiego” (1978-81) oraz teki rysunków: „Kalisz: teka grafik” (1977), „Zabytki województwa kaliskiego” (1979, 1987), „Kalisz i okolice” (1979), „Pałace i zamki ziemi kaliskiej” (1988), „Piękno Ziemi Kaliskiej” (1989), „Gmina Nowe Miasta n/Wartą” (1990, 1999), „Kalisz w rysunkach” (1991), „Jarocin i okolice” (1991) „Gmina Gołuchów” (1993), „Kościoły kaliskie”(1992, 2003), „Rawicz i okolice” (1992), „Gmina Blizanów” ( 1995, 2000), „Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej” (1995), „Syców i okolice” (1995) „Zabytki Środy Śląskiej i okolicy” (1996), „Gmina Opatówek” (1997), „Gmina Szczytniki” (1998), „Krotoszyn i okolice” (2 wydania w 1992), „Ostrowa Wlkp. i okolice” (2001). Wykonał ponadto wieleset pojedynczych grafik (głównie w technice linorytu) i rysunków.

W zakresie grafiki użytkowej zaprojektował blisko siedemset ekslibrisów najczęściej w technice cynkotypii, linorytu i drzeworytu, jak również w suchorycie i akwaforcie. Wykonał również grafikę ścienną na 5 elewacjach budynków w Kaliszu, po jednej w Gołuchowie, Kępnie, Krotoszynie. Inne małe formy graficzne w dorobku Kościelniaka to projekty zaproszeń, znaki firmowe, programy imprez, listowniki, foldery, katalogi, informatory, przewodniki, dyplomy. Jest także autorem szesnastu plakatów (m.in. do Kaliskich Spotkań Teatralnych) i licznych ilustracji książkowych. Opracował około trzydziestu wystaw w muzeach, bibliotekach i innych placówkach kulturalnych..

Od 1947 roku brał udział w około dwustu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych oraz w ponad czterdziestu pokazach indywidualnych w Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Kaliszu, Radomiu, Opolu, Jarocinie, Ostrowie Wlkp., w Indiach (Kalkuta), we Francji, we Włoszech, w Holandii, Słowacji, i byłej Jugosławii.

Jako dokumentalista i historyk jest autorem opracowań: „O obronności miasta Kalisza” (1983), „Wędrówki po moim Kaliszu” (1989 – w maszynopisie), „Klęski w dziejach miasta Kalisza” (1985), „Zabytki architektury Kalisza” (1987), „Kronika miasta Kalisza” (wspólnie z Krzysztofem Walczakiem, 1989; wyd. II 2002), „Herbarz miast i wsi województwa kaliskiego” („Ziemia Kaliska” 1988-1989), „Portrety z różnych epok” ( życiorysy osób związanych z Kaliszem zamieszczone w „Ziemi Kaliskiej” 1989), „Kalendarium kościoła katolickiego w Kaliszu”(1997 – w maszynopisie), „Prosna - rzeka naszego miasta” (1999), „Kalisz: ilustrowany przez autora przewodnik po mieście” (2002), „W ramionach Prosny. Kalisz i jego rzeka” (2006). 

Władysław Kościelniak jest również twórcą licznych rekonstrukcji i makiet, których prezentacje poprzedziły dogłębne badania materiałów ikonograficznych i źródłowych, w tym : Rekonstrukcja miasta Kalisza z XVII-XVIII w., Makiety zamku kaliskiego (obie prace w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej), Makiety dwu najstarszych świątyń Kalisza na grodzisku i Makiety terenów Kalisza okresu wczesnopiastowskiego, zamku, ratusza z XVII w., Kolegiaty z XVI w., bożnicy żydowskiej, zamku w Opatówku.

Pasje dziennikarskie Kościelniaka zaowocowały licznymi felietonami i publikacjami, zamieszczonymi na łamach tygodnika „Ziemia Kaliska” ( ok. 1200, z zawsze zamieszczoną ilustracją), którego był współzałożycielem w 1957 roku. Pojawiały się one kolejno w cyklach „Kaliskie podwórka”, „Przez kaliską starówkę”, „Wędrówki ze szkicownikiem”. Artysta publikuje też w „Kalisii Nowej” i „Opiekunie - pismu diecezji kaliskiej”. Prace W. Kościelniaka znajdują się w zbiorach muzeów Kalisza, Warszawy, Poznania i w licznych muzeach regionalnych Polski a także w kolekcjach Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskiej Akademii Nauk, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Academy of Fine Art w Kalkucie, Galerii Mosze Pijade w Bitali (była Jugosławia) oraz w prywatnych zbiorach w Polsce i za granicą (Jugosławia, Kanada, Libia, Indie, Brazylia, Niemcy, Holandia, USA). Władysław Kościelniak był członkiem międzynarodowego zrzeszenia artystów plastyków (Association Internationale Des Arts Plastique). Jako drugi – po Tadeuszu Kulisiewiczu – Polak, otrzymał Medal Rabindranatha Tagore od Calcutta Arts Society ( za cykl czarnobiałych linorytów inspirowanych kulturą i sztuką Indii).

Posiada wiele odznaczeń państwowych, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż z Mieczami za Zasługi dla ZHP. Uzyskał również tytuł „Kaliszanina 2003 roku”. W październiku 2006 r. otrzymał ministerialną odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Bibliografia

Kościelniak Władysław: Lubię pracę, lubię ludzi... Rozm. Bożena SZAL. „ Ziemia Kaliska” 2001, nr 30, s. 8, il.; KOWALSKA Barbara, Bieniecki Ryszard: Kościelniak, Życie-dzieło-pasja. Kalisz 2001; KOŚCIELAK Zbigniew: Władysław najbardziej kaliski. „Kalisia Nowa” 2000, nr 12, s. 12, il.; (M.M.K.): Kościelniak spisany „Ziemia Kaliska” 1997, nr 29, s.7; M.M.K.: Jeszcze jedno spotkanie z grafiką Władysława Kościelniaka. W muzeum ostrowskim. „Ziemia Kaliska” 1999, nr 84, s. 9; KORDES Robert: Jubileusz ze szkicownikiem. „Kalisia Nowa” 1999, nr 7/8, s. 12; KOŚCIELAK Zbigniew: Władysław bardzo kaliski.„Panorama polskich miast” 1999, nr 3, s. 22-23; (tag): Dla każdego coś miłego. Nagrody kulturalne za sezon 2005/2006. „Życie Kalisza” 2006, nr 41, s. 24-25, il.

SPUŚCIZNA RĘKOPIŚMIENNA

Korespondencja

Col. II /R/1-2 – Pol., ang., franc., niem. 1948-2002. Masz. 30 x 21 cm i mniej.
Listów z pocztówkami 92 k. 104.
Luźne w teczce.
Korespondencja wychodząca
Listy do osób oraz instytucji: Lit. A-Ż, pocztówki i listy do rodziny oraz nierozpoznane

Akademy of Fine Arts 1965 k. 1-7 (1). - Augustowskie Placówki Kultury 1994 k. 8 (1). - Biblioteka Narodowa. Zakład Zbiorów Ikonograficznych Warszawa 1983-1994 k. 9-10 (1). – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 1983 k. 11 (1). – Biuro Wystaw Artystycznych Poznań 1984 k. 12-13 (1). - Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu 1985 k. 14 (1). – Biuro Wystaw Artystycznych w Słupsku 1994-1995 k. 15-16 (1). – Ciesielski M. 1964 k. 17 (1). – Danielczyk Czesław 1985 k. 18 (1). – Chrzanowski, poseł 1994 k. 19 (1). – Do byłych Kombatantów w Lesznie 1988 k. 20 (1). – Dunin-Borkowski J. 1983 k. 21 (1). – Dyrekcja Zbiorczej Szkoły Gminnej 1986 k. 22-23 (1). – Dyrektor Muzeum Ziemi Kaliskiej 1983-1988 k. 24-25 (1). - Dyrektor Szkoły Podstawowej im.17 Pułku Ułanów Wlkp. w Bielawach k/ Łowicza 1985-2002 k. 26-27 (1). – Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu 1982 k. 28 (1). – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Koźminie 1994 k. 29-30 (1). – Gauda Alfred 2005 k. 31 (1). – Głódź Sławoj Leszek, biskup polowy 1994 k. 32 (1). – Hautmont V. – 1958 k. 33-34 (1). – Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu 1996 k. 35 (1). - Ksiądz Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bielawach 1985 k. 36 (1). – Kuria Diecezjalna w Kaliszu 1995 k. 37 (1). - Lang Lotkar 1988 k. 38 (1). – Makarczyk Józef, brat zakonny 1996 k. 39 (1). - Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie 1983-1984 k. 40-41 (1). – Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie 1984 k. 42 (1). – Muzeum Regionalne w Rawiczu 1992-1994 k. 43-45 (1). - Muzeum Regionalnego w Sycowie 1995-2002 k. 46-47 (1). – Muzeum Zamkowe w Malborku Państwowe b. d. k. 48 (1). – Muzeum Ziemi Wieluńskiej 1985 k. 49 (1). – Państwowe Liceum Handlowe w Gdyni 1962-1963 k. 50-53 (1). - Państwowe Muzeum Oświęcim - Brzezinka w Oświęcimiu 1995-1996 k. 54-55 (1). – Pawłowski P. b. d. k. 56 (1). - Podlewski Olech 1964 k. 57 (1). – Polcynowa Maria 1994 k. 58-59 (1). – Polska Akademia Nauk Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka Wrocław 1984-1985 k. 60-64 (1). - Polskie Linie Oceaniczne - Gdynia 1985 k. 65-66 (1). – Poznańska Hodowla Roślin. Stacja Hodowli Roślin Marchwacz 1984 k. 67 (1). – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1961 k. 68 (1). – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu 1990 k. 69 (1). - Redakcja „Rzecz Krotoszyńska” 1993 k. 70 (1). – Redakcja „Ziemi Kaliskiej” 1984 k. 71 (1). - Rochmankowski Mirosław, płk. 1997 k. 72 (1). – Rodzynek Zofia 1997 k. 73 (1). – Salamon Janusz 1997 k. 74 (1). – Stankiewicz Stefan 2002 k. 75 (1). - Schwarz Herbert 1980-1988 k. 76-80 (1). - Stadnina Koni Walewice 1999 k. 81 (1). – Towarzystwo Przyjaciół Książki w Polsce. Zarząd Główny Łódź [1990] k. 82 (1). - Uniwersytet im. M. Kopernika. Instytut Historii i Archiwistyki w Toruniu 1994 k. 83 (1). - Urząd Wojewódzki w Kaliszu Wydział Komunikacji 1982 k. 84 (1). – Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne Poznań 1987 k. 85 (1). - Wittich Juliusz 1981 k. 86 (1). – Włodarek Zbigniew 1999 k. 87 (1). - Wojewoda Kaliski 1976 k. 88 (1). – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kaliszu 1993 k. 89 (1). – Wójt Gminy w Bielawach k/ Łowicza 1992 k. 90 (1). – Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/ Ostrów Wlkp. 1983-1996 k. 91-97 (1). - Zakład Żaluzji Przeciwsłonecznych Sławomir Bochniak Pleszew 1985 k. 98 (1). – Zarząd Budynków Mieszkalnych Rejon 6 w Kaliszu 1981 k. 99 (1). – Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Łódzkiego Oddział w Kaliszu Biuro Odbiorców 1984 k. 100 (1). – Związek Polskich Artystów Plastyków. Zarząd Główny w Warszawie 1954 k. 101 (1). – Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie 1984 k. 102 (1). – Pocztówki i listy do rodziny 1956-1998 k 103 [56 pocztówek] (2). – Listy nierozpoznane 1996 k. 104 (1). 

Col. II /R/2-21. – Pol., ros., niem. 1949-2005. Rps., druk., masz. 30x21 cm i mniej. Listów z telegramami, kartkami, pocztówkami, kopertami, odbitkami ksero, grafikami 674 k. 871. Luźne w teczce.

Korespondencja wpływająca

Listy od osób:

Lit. A-Z, kolekcjonerzy ekslibrisów, listy nierozpoznane

Adamowicz Lech W.M. 1982 k. 1-5 (1). - Anders Paweł 1986-2002 k. 6-12 [odpowiedź W. Kościelniaka na list z 24.07.2000 r.] (1). – Andreevskij Boris [1969] k. 13 (1). - Antonini Ettore 1994 k. 14 (1). – Arsovski Radoslav i in.1971-1998 k.15-18 [4 pocztówki] (1). - Babrzacki Andrzej 1978 k. 19-20 (1). - Bachor Wojciech 2000 k. 21-25 (1). - Banach Witold 2001 k. 26 (1). - Baran Cezar Czesław, ojciec zakonny 1958-1983 k. 27-30 (1). - Bartel Georg 1988 [1 kartka] (1). - Baszkowski R. 2002 k. 31 (1). – Bereźniccy Grażyna i Zbyszek 2001-2004 k. 32-33 (1). – Białobrzescy Ewa i Andrzej 1986 [1 pocztówka] (1) . - Biela Emil 1988 b. d. k. 34-35 (1). - Bieniaszek Teresa [2001] [1 kartka pocztowa] (1). – Błądek Stanisław, ks. 2003 k. 36 (1). – Bobrowicz Zbigniew [data – niewyraźny stempel] [1 pocztówka] (1). - Borokowie Małgorzata i Adam z Joasią [1990] [1 telegram] (1). – [Borowiak] Józef 1977 k. 37 (1) - Boruciński Michał 1952-1958 k. 38-39 (1). - Barbara Teresa, siostra zakonna 1996 k. 40-43 [odpowiedź W. Kościelniak na list z 16.05.1996 r.] (1). – Broekerowie 1967 [1 pocztówka] (1). - Bros Zofia 1999- 2000 k. 44-45 (1). - Bullo Giuseppe 1997- 1999, 1 b. d. k. 46-48 (1). - Bułak-Bałachowicz Henryk 1988, 1 b. d. k. 49-50 (1). - Bułak-Bałachowicz Maciej 1992-1999, 7 b. d. k. 51-58 (1). - Buncler Ania 2001 [1 pocztówka] (1). - Bunclerowa Jadzia i in. 1996-1998 k. 59 (1). - Burzec Henryk 1972-1975 k. 60-63 (1). - Coimbra de W. N 1970-1971 [2 pocztówki] (2). - Chodyła Zbigniew 1981- 2000 k. 64-71 (2). - Chojnacki Mieczysław 1994-1995 k. 72-73 (2). - Chomicz Witold 1972-1983 k. 74-89 [1 pocztówka] (2). – Hmelnikoj Aleksandr 1980 k. 90-92 (2). - Chrzanowski W.1994 k. 93 (2). - Cywińska Izabela 1 b. d. [1 pocztówka] (2). - Czarny Eugeniusz i in.1988-2001 k. 94-95 (2). - Czosnyka Józef Tadeusz 1984-2001 k. 96-117 (2). - Czulda Andrzej B.1998 k. 118 (2). – Danielczykowie Elżbieta i Czesław 1988 [1 kartka z krótkim listem] (3). - Dąbek Zdzisław 1987-1990 k. 119-123 (3). - Dąbkowski Aleksander 1983 k. 124 (3). - Dąbrowski Krzysztof 1957-1961 k. 125 (3). – Dębowscy 1963 k. 126 (3). - Dmochowscy M.W. [1981-1983] [4 pocztówki] (3). - Domański Maciej [1994] k. 127 (3). - Drożdż Anna 1984-1995 k. 128-131 (3). – Dutkiewicz Stanisław 2005 k. 132 (3). – Dziubaty M. 2001 [1 pocztówka] (3). - Dziulikowski Wiktor b. d. k. 133 (3). - Erber Czesław [1985] k. 134 (3). - Ers-Eberelf Alina 2002 k. 135 (3). – Falkiewicz Barbara 2003 k. 136 (3). – Fangrat Tadeusz 1977 k. 137 (3). – Fibingier St. [1983] [telegram] (3). - Figanowie Irena Włodzimierz z Olgą i Jarkiem 1978 k. 138 (3). - Freiman Jona 1992 k. 139-140 (3). - Gałecka Krystyna 1995 [1 kartka] (4). - Gauda Alfred [1987]-2005 k. 141-142 [grafika –„Modlitwa”] (4). - Gawrecki Henryk 1987 k. 143 (4). - Giercuszkiewicz Zygmunt 1988 k. 144 (4). – Gil A. 1999 [1 kartka] (4). - Giżycka Irena 1995-1998 k. 145 (4). - Giżycki Jerzy 1984-1995 k. 146-178 (4). - Giżyccy Irena i Jerzy 1988-1990 [2 kartki] (4). - Glapiak Anna 1992 k. 179 (4). - Głódź Sławoj Leszek, ks. biskup polowy 1994 k. 180 (5). - Gnach Iwona i Jacek Olejniczak 1990 [zaproszenie na ślub] (5). - Gomułkiewicz Czesław 1987 k. 181 (5). - Grabowscy Irena i Andrzej 2001 [2 kartki] (5). - Grobelny Bolesław 1986 k. 182-186 (5). – Gronostaj Leszek 1990 k. 187-188 (5). - Gudzowski Tadeusz T. 1973-1987 k. 189-193 [1 pocztówka] (5). - Guerquin Bohdan 1976, 1 b. d. k. 194-195 (5). – Gut A. 1999 k. 196 (5). – Hauk Roman [2001] [1 telegram] (6). – Hertz Feliks 1965 [1 pocztówka]. - Hęćka Stanisław 1985-1986 k. 197-201 [odbitki ksero artykułów: Kasprzycki Jerzy „ Bracia Jabłkowscy”. „Życie Warszawy” 1968, nr 139; Jeziorowski Maciej „ Obiekt zabytkowy”. „Rocznik Łódzki” 1985, nr 220; odbitka ksero dok. „Akcya na Rsr. 100 w Spółce Domu Handlowo kommissfowego pod firmą Jabłkowski, Radoliński, Skupieński i Spółka” i inne odbitki ksero bez podania źródła : „Kalendarzyk na r. 1863”, „Hymn ludowy”, „Zmartwychwstanie Polski”] (6). - Hoffmann Janusz [1 pocztówka] [1980] (6). - Jabłczyńska Asia 1994 [1 kartka] (6). - Jakubowicz Charles et Lili 1992 k. 202 (6). – Jankowski-Burczyk Witold 1991-1998 k. 203-205 (6). - Jarnuszkiewicz Krystian b. d. k. 206-207 (6). - Jaruzelska Izabela 2001 k. 208 (6). - Jaźwiński Br. 1976-1979 k. 209 (6). - Jelinek Frantisek 1988 [1 kartka] (6). - Jelski Andrzej 1983 [1 pocztówka] (6). - Jurecka Joanna 1993 k. 210 (6). - Kabelitz Reiner 1985 k. 211 (6). – Kaczmarek Tadeusz 1977 k. 212 (6). - Kamecki Marek i in. 1982-1984 k. 213-214 (6). - Kamiński A. 1997 k. 215 (6). – Kanowski, ks. i in.1996 k. 216-218 [zawiera wykaz: Inwentaryzacja obrazów artysty malarza pana Władysława Kościelniaka na wystawie p.t. „Kościoły Diecezji Kaliskiej”] (6). - Karalus Michał b. d. k. 219 (6). - Karczewska Wanda 1986-1987 k. 220-226 (6). - Karnkowski Kazimierz 1997-1999, 1 b. d. k. 227-234 (6). - Karpus Zbigniew 1994 k. 235 (7). - Karwicka Krystyna [1966]-1998 k. 236-238 [3 pocztówki] (7). - Kasperukowie J.A. 1998 [telegram] (7). - Kasprowicz Jan, ks. 1990 [1 pocztówka] (7). - Kasprzak Józef 1981-1986, 1 b.d. k. 239-244 (7). – Kasztelaniec Jacek 2004 k. 244-246 (7). – Kawe, rodzina 1990-1997, 1 b. d. k. 247 (7). - Kawińska Maria 1965-1968 k. 248 (7). - Kawiński Roman z żoną 1958-1988 k. 249-255 [21 pocztówek] (7). - Kerk Alina van 2001-2002 k. 256-257 (7). - Kiełczewski Wiesław 1990 k. 258 (7). - Klepandy Wacław 1990-2001, 1 b. d. k. 259-260 (7). - Klijanowicz-Siemieniak Izabela [1980] k. 261 (7). – Kłapciński Zdzisław 1982-1988 k. 262-266 (7). – Kmieć Krzysztof 2003 k. 267-268 (7). - Knychałowie z rodziną 1976, 1981 [1 telegram, 1 pocztówka] (7). - Kobylańska Nela i Andrzej 1988 k. 269 (7). - Kolski Baruch 1980-2001, b. d. k. 270-317 (8). – Kołodziejczyk Asia 2004 k. 318 (9). - Kołodziejski Zygmunt 1978-1984, 1 b. d. k. 319-322 (9). – Kornacka-Cichora Mira 1985 k. 322-323 (9). - Kostecki Robert 2002 k. 324-326 (9). - Kostera Ludwik 1984-1993 k. 327-336 (9). - Kostera Maria 1970 k. 337-338 (9). - Kosterowie Ludwik i Zofia 1990 k. 339 (9). - Kostołowska Ewa 1991 k. 340 (9). - Kostołowski Andrzej 1987-1988 k. 341-342 (9). - Koszla Jadwiga i Mieczyław, Koszla Ewa 1995 k. 343 (9). - Kosztirko Maria 1969 k. 344 (9). – Kościelniak Władysław 2002 k. 345-348 (9). - Kot Andrzej [1984] [kartka okolicznościowa - grafika] (9). - Kowalczyk Maria z synem 1996 [1 kartka] (9). – Kowalewska Halina 1988 k. 349 (9). – Kozioł Daniela [1980] [1 pocztówka w formie harmonijki] (9). - Kozłowska Ryta 1958 k. 350 (9). - Król Halina 1994 k. 351 (9). - Król Jacek 1989-1990 k. 352-353 (9). – Krukowie 1963-1973 [1 kartka, 1 pocztówka] (9). - Kryjom Czesław 1983 k. 354-357 (9). - Krysiak Mieczysław [1986]? k. 358 (9). - Kubiakowie D. i St. 1985 k.359 (9). - Kucharczyk Irena 1983 k. 360 (9). – Kulczyńska Winia 2001 [1 telegram] (9). - Kulisiewicz Tadeusz 1980 [1 pocztówka] (9). - Kunicki Maciej 1980 k. 361 (9). - Kuniccy Inka, Maciej b. d. [1 kartka] (9). – Kupaj Andrzej 1998 k 362 (9). – Kupiec Jolanta 2003 k. 363 (9). - [Kurnatowscy] 2002 [zawiadomienie o Mszy św. pogrzebowej śp. płpłk. W. P. Tadeusz Kurnatowskiego] (9). - Kuris Leonid M.1982-1985 k. 364-370 (9). - Kurpaski Tadeusza 1976-2003, 5 b. d. k. 371-461 [4 pocztówki] (10). - Kurzawa Józef 1 b. d. k. 462 (9). - Kwiatek Grzegorz 1983, 1 b. d. k. 463-465 (9). - Lajos Palasthy 1984-1985 k. 466-472 (11). - Lewandowska Hania 1993 k. 473-474 (11). - Ledworowski Józef 1984 k. 475 (11). - Leszczyńska Anna 1999 [1 pocztówka] (11). - Łabonarska Ala 1974 k. 476-477 (11). - Ławniczak Hieronim1982-1984 k. 478 [1 pocztówka] (11). - Łuczyński Romuald M. 1985-1986 k. 479-483 (11). – Łuszczykiewicz Elżbieta 1975 [1 pocztówka] (11). - Maciejewski Jan 1996-2004 k. 484-492 [1 telegram] (12). - Makowski Antoni 1997 k. 493 (12). - Marchewka Dominika 1979 k. 494 (12). - Marcinkowska Halina 1999 k. 495 (12). - Marczak Emil 1987 k. 496-497 (12). – Marszał Bożena 1989 [1 pocztówka] (12). – Marszał-Sroczyńska Halina 2001 k. 498 (12). - Mazur Beata 1977 [1 pocztówka] (12). - Mazurkiewicz Mieczysław 1976-[1981] k. 499-500 (12). - Menzel Ruth i Eberhard [1986] [1 kartka] (12). - Mikołajewski Tadeusz 1988 k. 501-502 (12). - „Miksztuś”1 b. d. k. 503 (12). - Miluśka J. i in. 2001-2003 [2 pocztówki] (12). - Młodzianowski Adam 1962-1975, k. 504-508 (12). - Molenda Szymon 1983 k. 509 (12). - Moliński Marek [1995] k. 510 (12). - Mroczkiewicz Lech 1985-1988 k. 511-522 (12). - Musielak Stanisława b. d. k. 523 (12). - Muszyński Wojciech 1986 k. 524 (12). - Müller Günter 1986 k. 525 (12). - Myszkowski Józef 1968 [1 pocztówka] (12). - Myszkowski Maksymilian 1960-1969 k. 526-528 (12). - Nadstawek Kazimierz, ks.1996 k. 529 (12). - Nalepa Jerzy 1958-1966 k. 530 [7 pocztówek] (12). - Napieracz Jerzy 1972 k. 531 (12). - Napierała Stanisław, Bp. Kaliski 1998-2001 k. 532-534 (12). - Natkowski Dariusz b. d. k. 535 (12). – Niekrasz Andrzej 1983 [1 telegram] (12). - Niezieliński Wiktor 1998 k. 536 (12). - Niklewicz Zdzisław 1985-1987 k. 537-538 [wizytówka nadawcy] (12). - Nowaczyk Henryk 1992, b. d. k. 539-540 (12). – Nowak Tadeusz 2001 [1 telegram] (12). - Nowicki Tadeusz 1958, 1967, b. d. k. 541-542 (12). - Nowotko Wanda 1971 k. 543 (12). – Nowowiejski F.M. 1974 k. 544-545 (12). – Ochocki Lechosław [2001] [ 1 telegram] (13). – Ogielski Zbigniew 1981 k. 546 (13). - Olejniczak Krystyna 1985-1997 k. 547-548 (13). – Olejnik 1985 k. 549 (13). – Oleński Jan 2001 k. 550 (13). – Olszewski Czesław 2003 [ 1 pocztówka] (13). - Pacholski Arkadiusz 2001 k. 551 (13). - Pakentreger Aleksander 1984 k. 552-554 (13). – Paradakis Paul 2005 [1 kartka] (13). - Pasula K. 1994 k. 555 (13). - Paszenda J. 1982 k. 556 (13). - Pawlak Agnieszka i Grzegorz 1999 [1 kartka] (13). - Pawlak Aleksander 1995 k.557 (13). - Pawlak Kazimierz b. d. k. 558 (13). – Peryga Krzysztof 2002 k. 559 (13). - Pęcherski Zygmunt 1959 k. 560 (13). – Piasecki Sławomir 1989 [ 1 pocztówka] (13). - Pierzyńska Ewelina 1975 k. 561-562 (13). - Pietraszak Leonard 1993 k. 563 (13). - Piotrowski Stanisław 1993 k. 564 (13). - Piwoń Aleksander 1995 k. 565 (13). – [Pmehnicka?]-Fiszer Roma 1989 k. 566-567 (13). - Pniewski Tadeusz 1976-1987, b. d. k. 568-579 (13). - Pohl Antoni 1997 k. 580 (13). - Polanowski Edward 1982 k. 581-582 (13). - Polcyn Wojtek 1986 [1 pocztówka] (13). - Pomes Krzysztof 1976-1994 k. 583-585 (13). - Pospieszny Kazimierz 1985 k. 586-589 (13). - Prorok Leszek 1967 k. 590 (13). - Przybyłowski Jan 1965 k. 591 (13). - Przystański Jerzy 1994 k. 592 (13). - Psota Zofia 1988 k. 593 (13). – Pushpa Deri, opiekunka młodzieży w Akademii Sztuki w Indiach, opiekowała się p. Władysławem podczas pobytu w Akademii 1966 [1 pocztówka] (13). - Rachmankowski Mirosław 1967-2001, b. d. [3 pocztówki, 3 kartki] (14). - Rachuba Jan 1992 [1 kartka pocztowa] (14). - Raczek Klemens 1993-2001, b. d. k. 594-600 (14). – Raczko Irena i Ferenc z dziećmi [1996] [1 telegram] (14). – Radojewska [Halina] 2004 k. 601 (14). - Radojewski Mieczysław 1992-1999, 2 b. d. k. 602-611 (14). - Radojewscy Halina i Mieczysław 1997-2000 [1 pocztówka, 1 kartka] k. 612 (14). - Raus Bożena 1994, b. d. k. 613-616 (14). - Roman Grzegorz 1988, 1 b. d. k. 617-619 (14). - Rut Elżbieta Nina 1992-1996 k. 620 (14). - Rybicki Marian 2000 [zaproszenie na Koncert Specjalny „Moi goście i ja” z okazji 20-lecia pracy zawodowej Mariana Rybickiego] (14). - Rydzy Ezechiel [1977]-1983 k. 621-622 (14). - Rynek L.1993 k. 623 (14). –.Sadowski Henryk 1986-1997, 2 b. d. k. 624-642 (15). – Sadowska Anna [nazwisko rodowe] 1992 [ 1 pocztówka] (15). - Sadowski Henryk z żoną 1995 k. 643 (15). - Sawik Władysław, ks.1956, k. 644-645 (15). - Schüller Gottfried 1982 k. 646 (15). - Schwarz Herbert 1985-2004 k. 647-670 [korespondencja w j. niem., do 2 listów tj. z 20.10.1987 r. i z datą Adwent 1987 dołaczone są ich tłumaczenia na j. pol.] (15). - Seroka Jan 1976-1986 k. 671-678 (15). - Sielecki Juliusz 1966-1988 k. 679-698 (15). - Skąpski Feliks 1983-1988 k. 699-701 (15). - Skotnicki Michał 1994-2000 k. 702-703 (15). – Skrzycka Lila 1974 [1 pocztówka] (15). - Skrzypek Stefan 1983-1984 k. 704-706 (16). – Sławek, steward poznany przez p. Kościelniaków podczas podróży 1987 [ 1 pocztówka] (16). – Smurawska Irena, aktorka z Bydgoszczy [1 pocztówka] (16). - Sobańscy W.W.1977-1982 k. 707 (16). - Sobański Wojciech 1986 [1 pocztówka] (16). – Sobczyk Antoni 1951 k. 708 (16). – Spychalski Andrzej 1988 k. 709 (16). – Stasiański Józef 1979 k. 710 (16). - Staszek Stanisław [2000] k.711 (16). - Stopikowski Henryk 1993-1998 k. 712-719 (16). - Stryja Tadeusz 1983 k. 720 (16). - Strzałko F. 1990 k. 721 (16). - Symanowicz Edmund 1998 k. 722-723 (16). - Szal Bożena 2000 k. 724 (16). - Szarras Henryk 1983-1984 k. 725-729 (16). – Šigimaga Petr Antonowič [1980], 1 b. d. k. 730-731 (16). - Sznajder Jan 1987 k. 732-734 (16). - Szubiński Jeremi 1996 k. 735 (16). – Szymański Arek z rodziną 1970?-2000 [ 2 pocztówki] (16). – Szymański Eugeniusz, ks. 1991 k. 736 (16). - Szymański Janusz M.1984-1997 k. 737-739 (16). - Ślipek Michał, ks.1956 k. 740 (16). - Ślusarski Damian 1985 k. 741 (16). - Talevski Borislav 1968-1971 k. 742-750 [3 pocztówki] (17). - Trocki Sławian 1985 k. 751 (17). - Tyszkowski Wiesław 1996 k. 752 (17). - Tywonek Marta 1968 k. 753 [1 pocztówka] (17). - Ulatowska Urszula 1985 [1 kartka] (17). – Urbaniak Leszek 2005 k. 754 (17). - Urbaniak Z.1985 k. 755 (17). - Waks Alek i Mala 1990 k. 756 (17). - Walas Wiesław 2001 k. 757-758 (17). – Walczak Eligiusz 1974-1977 [ 2 pocztówki] (17). - Walczak Maciej b. d. k. 759-760 (17). - Walewski Kazimierz 1975 k. 761 (17). – Walkowiak Jacek 2004 k. 762 (17). - Wdowicki Marian, ks.1951-1955 k.763-773 (17). - Weigle Krystyna i Sławek 1988 [1 kartka] (17). - Węclewicz Marian 1967 k. 774 (17). - Wiatrowski Ryszard 1982-1986 k. 775-776 [1 pocztówka] (17). - Wieczorek Jan 1992 k. 777 (17). - Wielgosz Andrzej 1984 k.778 (17). – Wiertelak Roman 2001 [1 telegram] (17). - Wildenowie [1976] [1 kartka pocztowa] (18). - Winczakiewicz Andrzej [1983] [1 telegram] (18). - Włodarski Andrzej 1992 k. 779-780 (18). - Włodarski Bronisław 2002 k. 781-782 (18). - Wojalski Mirosław Zbigniew [1987] k. 783 (18). – Wojnicki Ryszard [1995] [1 kartka] (18). - Wojtyś Elżbieta 1995 k. 784-785 (18). - Wolff Kazimierz 1994 k. 786 (18). - Woliczek Janina b. d. k. 787 (18). - Wolny Franciszek, płk. 1984-1986 k. 788-789 (18). - Woś Czesław 1995-2000 k. 790-791 (18). - Woźniak Lucjan 1989 [1 kartka z krótkim listem] (18). – Woźniakowie Bożena i Arek 1977 [1 pocztówka] (18). - Woźny Grzegorz 1997-2001 k. 792-793 (18). - Wójcik Henryk 1986-1988 k. 794-798 (18). – Wróbel Nana i Feliks 1966-1979 [2 pocztówki] (18). - Wróblewscy [1976]?, [ 1 telegram] (18). - Wróblewski Krzysztof 1994-1996, 1 b. d. k. 799-809 (18). - Wysocki Stanisław 1961 k. 810 (18). – Zalejski Stanisław 2001 [1 telegram] (19). - Zawadzki Wiesław 1996 k. 811 (19). - Zawadzki Wojciech 1983 k. 812-813 (19). - Zawisła Jan 1984-1991 k. 814-815 (19). - Zielnica Krzysztof 1977 k. 816 (19). - Zientarski Władysław 1986 k. 817 [życiorys Ferrera Bonifatiusa] (19). - Zinserling Zofia 1982 k. 818-821 (19). - Ziółkowski Zbigniew 1995 k. 822-823 (19). - Znamirowski Andrzej 1997 [1 kartka pocztowa] (19). - Zrost Eugeniusz 1966-1976 k. 824-828 (19). - [Zrost Eugeniusz] Gienek z Niną i Wiką 1991-2002 k. 829-839 (19). - Zużel Stanisław 1983 k. 840 (19). - Zwoliński Bronisław 1965 k. 841 (19). - Kolekcjonerzy ekslibrisów 1976-1988 k. 842-847 (20).
- Listy nierozpoznane, anonimowe od miłośników, sympatyków, artystów 1949-1997, 5 b. d. k. 848-871 [1 pocztówka] (21).

Col. II/R/3-2 – Pol. 1940-2000. Masz., rps. 29,6 x 21 cm i mniej. Listów z pocztówkami, kartkami, telegramami, kopertami 88 k.126 .
Luźne w teczce.
Korespondencja wpływająca
Listy od rodziny: 

Lit. A-Z  Alex, kuzyn żony z Australii 1977 [ 1 pocztówka] (1). – Dymkowska Jolanta, siostra 1976 [1 pocztówka] (1). - Dymkowska Judyta i Francuz Zbigniew Ryszard 1984-1997 k. 1 [zawiadomienie o ślubie] (1). – Dymkowscy Jola i Władek 1966 [1 pocztówka] (1). - Kościelniak Adam 1995-2001 k. 2-6 (1). - Kościelniak Ala i in. 1982-1989 [2 kartki, 3 pocztówki] (1). – Kościelniak Izabela, Hania, Colett, kuzynki mieszkające w Paryżu 1981-1996 [2 pocztówki] (1). - Kościelniak Cyprian 1973-1998, 1 b. d. k. 7-14 [8 pocztówek] (1). - [Kościelniak] Cyprian, Ewa, Patryk 1968-1976 k. 15-16 (1). - Kościelniak Ewa, Patryk [1970]-74, b. d. k. 17 [4 pocztówki] (1). - Kościelniak Jan 1958-2003 k. 18-42 [13 pocztówek w tym zagraniczne] (1). - Kościelniakowie Jan i Irena 1973- 2000, b. d. k. 43-50 (1). - Kościelniak Janina (Nana) 1959-1970, 2003 [3 pocztówki] (1). - Kościelniak Janina (kuzynka) 1985 k. 51-52 (1). – Kościelniak Józef, brat 1940 [1 pocztówka]. - Kościelniak Kazimierz 1984 k. 53 (1). - Kościelniak Marian, kuzyn, 1961-1977 k. 54-66 [2 pocztówki] (2). - Kościelniak Mieczysław 1966-1987, b. d. k.67-76 [2 pocztówki] (2). - Kościelniak Patryk, Ewa 1983-1997, 4 b. d. k. 77-81 (2). – Kościelniak Piotr 1976 [1 pocztówka] (2). - Kościelniak Urszula z Mieczysławem 1983-1992, b. d. k. 82-85 (2). - Kościelniak Wawrzyniec 1996 [1 kartka] (2). - Kościelniak Zofia 1965 k. 86 (2). - Laskowska Ewa 1988 k. 87 (2). – Laskowska - Kościelniak Urszula 1977-1995 k. 88-93 (2). - Marynowska Zofia i in. 1974-1992, 1 b. d. k. 94-97 (2). - Siarkiewicz Maria 1964-2000, 1 b. d. k. 98-123 (2). - Szczepaniak Joanna z mężem Romanem i dziećmi Justynką i Antosiem 1995-2002 k. 124-126 (2). – Zuzia i [Joanna], wnuczki 1999 [1 pocztówka] (2) 

Col. II/R/4-28. – Pol. ang., wł., niem. 1946-2005. Masz., rps., druk., druki wypełnione odręcznie 30 x 21,8 cm i mniej. Listów z pocztówkami, kartkami, zaproszeniami, kopertami, plakatami 882 k. 944. Luźne w teczce. 
Korespondencja wpływająca Listy od instytucji:
Lit. A-Ż i inne

Accademia Italiana dell’ExLibris 2001 k.1-2 [odbitka ksero artykułu z czasopisma włoskiego na temat wystawy ekslibrisu polskiego](1). - Agencja Reklamowa Aplauz Spółka z o. o. (Kalisz) 1998 k. 3 (1). - Akademia Służby Publicznej. Wyższa Szkoła Nauk Administracyjnych w Łodzi 1946 k. 4 (1). - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1997 k. 5 (1). - Akademia Sztuk Plastycznych w Warszawie 1956 k. 6 (1). – Akademy of Fine Arts 1965-1966 k.7-10 (1). - Archiwum Archidiecezjalne – Gniezno 1987 k.11 (1). - Archiwum Archidiecezjalne – Poznań 1987 k.12 (1). - Archiwum Archidiecezjalne – Włocławek 1983 k.13 (1). – Art. Museum. Mytropolyt Andrej Sheptytsky Sguare Ivano-Frankrivsk, Ukraine 1996 k. 14 (1). - Associazione Italiana Ex Libris – Trezzano 1994 k.15 (1) . – Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Biblioteka 1998 k.16 (1). - Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto n/Wartą 1984 k.17 (1). - Bazar. Towarzystwo Przyjaciół Tradycji Bazaru Poznańskiego1986 k.18-20 (1). - Biblioteka Kórnicka PAN 1989 k.21 (1). - Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zakład Zbiorów Ikonograficznych 1980- 1995 k.22 (1). - Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej 2001 k. 23 [regulamin konkursu] (1). – Biblioteka Śląska Katowice 2001 k. 24 [Regulamin III Międzynarodowego Przeglądu Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego Katowice 2001] (1). – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 1970-1983 k.25-28 (1). - Biblioteka PAN. Zakład Narodowy im. Ossolińskich -Wrocław 1985-1994, b. r. k.29-47 (1). – Biblioteka Raczyńskich in. 2004 [zaproszenie] (2). – Biuro Turystyki Krajowej i Zagranicznej „Sigma Travel” Warszawa 1997 k. 48 (2). - Biuro Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy 1966-1970 k.49-50 (2). - Biuro Wystaw Artystycznych w Kaliszu i in. 1978- 2004 k. 51-58 [zaproszenia na wystawy 42 szt.] (2). - Biuro Wystaw Artystycznych w Poznaniu 1952-1965 k. 59-60 (2). - Biuro Wystaw Artystycznych w Radomiu 1977 k.61 (2). – Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu 1985 k.62-63 (2). - Biuro Wystaw Artystycznych w Słupsku 1994 k. 64 (2). – Calcutta Art. Society 1965 k.65-66 (3). - Cech Rzemiosł Skórzanych w Krakowie 1967 [zaproszenie] (2). - Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie 1996 [zaproszenie] (3). - Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Poznań oraz Klub Międzynarodowej Prasy i Książki i in. 1959 [zaproszenia] (3). - Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu 1998 [zaproszenie] (3). - Centrum Kultury „Komeda” w Ostrowie Wlkp.1999 [zaproszenie] (3). - Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i in.1993-2005, 1 b.d., k.67 [zaproszenia na wernisaże ekslibrisu, grafiki, malarstwa, fotografii, zaproszenia na spektakle – 38 szt.] (3). – Centrum Obsługi Informatycznej C&C Sp. o. o. Warszawa 2003 k. 68 (3). - Comune di Francavilla al Mare – Assessorato alla Cultura – Francavilla – Italia 2000 [zaproszenie na I Biennale Internazionale di Grafica]. – Comune di Pescara. Assesorato alla Cultura. Italia 1988-2000 k. 69-71 (3). – Département du Nord. Arrondissement D’Avesnes. République Française 1958 k.72 (4). - Dom Kultury w Rawiczu 1983-1997 i in. k. 73-78 [Regulamin XIII Międzynanarodowego Konkursu na Ekslibris „Rawicz 88, zaproszenia na Giełdy Ekslibrisów, Maszynopis: „Rawicz wczoraj i dziś”] (4). - Dom Wydawniczy „Rebis” w Poznaniu i in. 2000 [zaproszenie] (4). - Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Diecezji Kaliskiej – Kalisz 2002-2005 k. 79 [zaproszenia] (4). - „Edukator” Stowarzyszenie Pomocy dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych – Kalisz 2001 k.80 [2 zaproszenia na imprezę charytatywną „Biesiada Nadziei”] (5). - Exlibris Polski. Czasopismo Polskich Miłośników Exlibrisów. Redakcja – Wojcieszów 1990 k. 81 (5). - Exlibris Poznański. Redakcja – Poznań 1963 k. 82-83 (5). – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N O T w Kaliszu 1978-2004 k. 84-95 [ Kaliskie Targi Gospodarcze NOT 1998] (5). - Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej – Kalisz 1982-1986 k. 96-113 (5). - Filharmonia Kaliska 2000 [zaproszenia] (5). - Firma Novum i in. 2000 [zaproszenie] (5). - Forum Myśli Katolickiej – Warszawa 1985-1988 k. 114-124 (5). - Forum Myśli Katolicko-Społecznej 1983-1989 k. 125-130 (5). - Fundacja Kultury i Wydawnictwo IDG Poland S. A. – Warszawa 1997 [zaproszenie] (5). - Fundacja Haliny Sroczyńskiej – Opatówek i in.1999- 2003 k. 131-138 (5). - Fundacja Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej [zaproszenie na imprezę prezentującą Księgę Dziesięciolecia] (5). – Fundacja Nissenbaumów. Warszawa 1997 k.139 (5). - Galeria Ekslibrisu. Dom Kultury „Podgórze” w Krakowie 1994-2005 k. 140-174 [56 zaproszeń na otwarcie wystaw, 2 ekslibrisy Galerii Ekslibrisu. DK „Podgórze” w Krakowie, Komunikat Nr 11 i 22 Galerii Ekslibrisu w Krakowie, regulaminy wystaw] (6). – Galeria Ekslibrisu Żarskiego Towarzystwa Kultury 1987 [zaproszenie] (7). - Galeria JAD. Antyki Dzieła Sztuki – Kalisz i in. 1995-1998 [zaproszenia] (7). - Galeria „Refektarz” Krotoszyński Ośrodek Kultury 1998 [zaproszenie] (7). - Galeria Sztuki Użytkowej Art. M w Pleszewie 2001-2003 [zaproszenia na wernisaże] (7). – Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim 1994 k. 175 (7). – Galeria „Wieża Ciśnień” 2003-2004, 3 b. r. [zaproszenia] (7). – Gmina Blizanów. Wójt Stanisław Urbaniak i in. 1995-2005 k. 176-179 (7). – Gmina Koźminek. Zarząd 2000 [zaproszenia] (7). – Gmina Opatówek. Przewodniczący Stefan Kobierski 1999 k.180 (7). – Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku 2003-2005 [zaproszenia] (7). – Gminny Ośrodek Kultury Kęsowo k. Tucholi 1986 k. 181 (7). - IMP Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta – Warszawa 2002 k. 182 (8). - Instytut Sztuki PAN 1990 k.183 (8). – Kalisia Nowa. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny 2003 k. 184 (8). - Kaliska Drukarnia Akcydensowa 1977-1985 k. 185-186 [zaproszenia] (8). - Kaliska Orkiestra Symfoniczna Przedsiębiorstwo Państwowe 1982 [zaproszenia] (8). - Kaliska Telewizja Kablowa „TELE-CAL” 1995-1997 k. 187-190 (8). - Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” w Kaliszu 1997-2004 [zaproszenia] (8). - Kaliskie Towarzystwo Lekarskie – Kalisz 1982-2005 k. 191-201 (8). - Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk1988-2005 k. 202-289 [zaproszenia na posiedzenia naukowe, promocje książek, konferencje naukowe - 42 szt.] (9). - Kaliskie Zakłady Ceramiki Budowlanej Przedsięb. Państw. z siedzibą w Kaliszu 1955-1956 k. 290-291 (8). - Klasztor Benedyktynów – Lubiń 1983 k. 292 (8). - Klasztor o.o. Franciszkanów w Kaliszu 1957-1996 k. 293-295 [Druk okolicznościowy o Klasztorze w Kaliszu i planowanym remoncie, zaproszenie na otwarcie wystawy] (8). – Klub Inteligencji Katolickiej w Kaliszu 2004 k. 296 (8). - Klub Międzynarodowej Prasy i Książki. Kalisz 1967-1967-1986 k. 297-300 [zaproszenia na imprezy, plakat dot. wystawy] (8). - Klub Międzynarodowej Prasy i Książki „Ruch” – Ostrów Wlkp.1975-1984 k. 300-301 (8). – Klub Osiedlowy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Galeria Serbinów” [2003?] k. 302 (8). – Klub Międzynarodowej Prasy i Książki Toruń 1968-1969 k.303-305 (8). - Klub Miłośników Gór i Góralszczyzny w Kaliszu 1983-985 k. 306 (8). - Klub Związków Twórczych Opole 1971 k. 307 (8). – Koło Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu 1998-2003 k. 308 [zaproszenie] (8). – Koło Absolwentów Zakładu Wychowania Plastycznego w Kaliszu i in. 2002 [zaproszenie] (8). - Koło Miłośników Folkloru Miasta Kalisza 1986 [zaproszenie] (8). – Koło P.T.T.K Nr 10 przy Prezydium MRN w Kaliszu 1970 k. 309 (8). – Kołobrzeski Ośrodek Kultury 1988 k. 310 (8). - Komitet Budowy Pomnika przy Patriotycznym Stowarzyszeniu Miasta i Gminy Błaszki 2001 [zaproszenie] (8). – Komitet Organizacyjny XII Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu 1988 k.311 (8). – Komitet Organizacyjny Kaliskich Dni Kultury Chrześcijańskiej 1988 k.312 (8). – Komitet Organizacyjny Konkursu na Honorowy Tytuł „Kaliszanin Roku” 1997-2004 k.313 (8). - Komitet Organizacyjny Obchodów 70 Rocznicy Istnienia Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu] 1978 [zaproszenie] (8). - Komitet Organizacyjny 35 rocznicy założenia Harcerstwa na terenie m. Kalisza 1948 k. 314 (8). - Komitet Organizacyjny „Okrągłego Stołu” woj. kaliskiego 1989 k.315-325 (8). - Konwent o.o. Paulinów Jasnogórskich 1989 [zaproszenie na uroczystość poświęcenia Kaplicy Pamięci narodu im. O. Augustyna Kordeckiego] (8). - Konsulat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Kalkucie 1965 k.326 (8). – Kreis -Und- Autobibliothek Kronach zob. Herbert Schwarz (Col. II R/I/2). – Krotoszyński Ośrodek Kultury Galeria „Refektarz” 2004 [zaproszenie] (8). - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fidlera w Krotoszynie 1996 [zaproszenie] (8). – Książnica Pedagogiczna w Kaliszu 1981-2001 k. 327-328 (8). - Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu 1983 k. 329 (8). - Kuria Diecezjalna – Kalisz 2000-2001 k. 329-332 (8). - Kuria Diecezjalna Włocławska 1990 k. 333 (8). - Liga Ochrony Przyrody. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Zarząd Oddziału Wojewódzkiego (Okręgu) w Kaliszu 1996 [zaproszenie] (10). – Ład Boży. Redakcja i Administracja Włocławek 1959-2000 k. 334-340 (10). – Medyczne Studium Zawodowe we Wrocławiu 1977 k. 341-369 (11). - Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu 1973-2003 k.370-374 [27 zaproszeń] (11). - Miejska Biblioteka Publiczna w Turku 1987 k.375 (11). – Miejska Rada Narodowa w Kaliszu 1977-1983 k. 376-377 [zaproszenie] (11). – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zob. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.- Kalisz 1993 k. 378 (11). - Ministerstwo Kultury i Sztuki i in.1960-1995 k.379-382 (11). - Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie. Departament Społeczno-Wychowawczy 1997, 1 b. d,. k. 383 (11). - Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu 2001 [zaproszenie](11). - Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu 1998 k.384 (11). – Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 1987 k. 385 (11). – Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003 [zaproszenie] (11). - Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 1985 k. 386-388 [Regulamin ogólnopolskiego konkursu na ekslibris dla Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej] (11). – Muzeum Historii m. Poznania – Oddział MNP 1993 k. 389-399 (11). - Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie 1963-1964 k. 400-401 (11). - Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku 1986-2005 k. 402-405 (12). - Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka w Poznaniu 1968-1970 k.406-408 (12). – Muzeum Lubelskie 1988 k.409 (12). - Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie 2000-2002 [zaproszenia] (12). - Muzeum Miasta i Rzeki Warty przy Oddziale PTTK w Warce 1995 k.410 (12). - Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1993-2004 k.411 (12). – Muzeum Miasta Środy Śląskiej 1989-1991 k. 412-416 (12). - Muzeum Narodowe w Poznaniu 1988 k. 417 (12). - Muzeum Narodowe w Poznaniu. Oddział w Dobrzycy 1993 k. 418 (12). - Muzeum Narodowe w Poznaniu. Oddział w Śmiełowie 1988 k. 419 (12). - Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 1988 [zaproszenie] (12). - Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 1955-2004, 2 b.r. k. 420-433 (13). - Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie 1960-1986 k. 434-446 (14). - Muzeum Regionalne w Jarocinie 1982-2000 k. 446-451 (14). - Muzeum Regionalne – Ostrzeszów 1984-1994 k. 452-454 (14). – Muzeum Regionalne w Pleszewie 1988 k.455 (14). - Muzeum Regionalne w Sycowie 2002 k.456 (14). - Muzeum Regionalne. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Krotoszyn 1984 k. 457 (14). - Muzeum Rzemiosł Drzewnych Środa Wlkp. 1988 k.458 (14). – Muzeum w Grudziądzu 1993 [zaproszenie] (14). - Muzeum Zamkowe w Malborku 1963-1984 k. 459-462 (14). - Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu. 1994 k. 463 (14). - Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu 1985 k.464 (14). – Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce 1976 [zaproszenie] (14). – Naczelna Organizacja Techniczna Rada Wojewódzka Federacji w Kaliszu zob. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N O T w Kaliszu. – „Nasza Ojczyzna” Redakcja 1967 k. 465 (15). - National Geographic Polska 2000-2004 k. 466-471 (15). - Odolanowski Dom Kultury 2003 [zaproszenia] (16). - Oficyna Bibliofilów – Łódź 1997 k. 472 (16). - Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi Delegatura Wojewódzka w Kaliszu i in. 1997 [zaproszenie] (16). – Opiekun. Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej. Redakcja Kalisz 2000 k. 473 (16). – Orbis S.A. i Hotel Prosna i in. 1999-2000 [zaproszenia] (16). - Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” Galeria – Kalisz 1997-2003, 4 b. r. k. 474-476 (16). - Ośrodek Kultury Leśnej Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie 1985-1999, 3 b. r. k. 477 (16). – Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Kaliszu 1964 k. 478 (16). – Państwowa Szkoła Muzyczna im. Henryka Melcera w Kaliszu 1965 k. 479 (17). – Państwowa Średnia Szkoła Budowy Instrumentów Klawiszowych w Kaliszu 1956 k. 480 (17). – Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi 1954-1955 k. 481 (17). - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu 2001-2004 [program uroczystości oddania budynku – głównej siedziby PWSZ w Kaliszu, zaproszenie] (17). - Państw. Nieruchomości Ziemskie. Administracja Zespołu „Petryki” w Kaliszu 1947-1948 k. 482-483 (17). - Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych – Warszawa 1981 k. 484 (17). - Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Warszawa. Oddział w Poznaniu 1988-1990 k. 485-486 (17). - Państwowe Muzeum Oświęcim Brzezinka – Oświęcim 1996-2003 k. 487-488 (17). - Państwowe Zakłady Samochodowe Nr 8 w Kaliszu 1946 k. 489 (17). - Państwowy Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 1964-1974 k. 490-499 (17). - Parafia p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kaliszu 2002 [zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika Obrońców Westerplatte] (17). - Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego. Rada Wojewódzka w Kaliszu 1983-1988 k. 500-503 (17). - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kaliszu zob. Książnica Pedagogiczna w Kaliszu. – 1KDSH Kalisz 1986 [zaproszenie] (17). – Pierwsze (I) Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Kaliszu 1958 k. 504 (17). – Poczta Polska. Rejonowy Urząd Poczty w Kaliszu1993 k. 505 (17). - Polska Agencja Promocji i Turystyki. Oddział Wielkopolski – Poznań 1995-1996 k. 506-507 (17). - Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. Zakład Archeologii Polski Środkowej – Łódź 1984 k. 508-509 (17). – Polska Kasa Oddział w Poznaniu. Biuro Ewidencji i Korespondencji 1951 k. 510 (17). - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Wojewódzki w Kaliszu 1977 k. 511 (17). - Polski Czerwony Krzyż. Kalisz 1997 k. 512 (17). - Polski Dom Wydawniczy „Ławica” w Poznaniu 1993-1996 [zaproszenia] (17). – Polski Związek Filatelistów. Zarząd Okręgu w Kaliszu 1999-2004 k. 513 (17). - Polskie Linie Oceaniczne. Oddział w Warszawie 1969-1986 k. 514-516 (17). - Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej Komisja Kultury RK PRON 1986 [zaproszenie] (17). - Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Kaliszu 1967-2004 k. 517 (17). - Polskie Towarzystwo Miłośników Ekslibrisów w Legnicy i in. 1986 [zaproszenie] (17). - Polskie Towarzystwo Miłośników Ekslibrisów w Warszawie 1984-1996 k. 518-520 (17). - Polskie Radio. Telewizja Poznańska. Komitet do Spraw Radiofonii 1960 k. 521 (17). - Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Tymczasowa Delegatura w Kaliszu 1981-2004 k. 522-525 (18 ). - Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Zarząd Główny Kraków 1992 k. 526 [Zawiera: pismo „Co słychać?. Informator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” nr 11-12 z 1997 r.] (18). – Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze. Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego w Ostrów Wlkp. [1985] k. 527 (18). – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Oddziału w Kaliszu 1982-2004 k. 527-535 (18). – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lesznie 1971 k. 536 (18). - Powiatowy Dom Kultury w Turku 1967, b.r. k. 537-538 (18). – Powiatowy Komitet Organizacyjny Obchodów 60 Rocznicy Walk nad Bzurą w powiecie łowieckim 1999 [zaproszenie] (18). - Powszechna Kasa Oszczędności. Bank Państwowy. Oddział w Kaliszu 1995 k. 539 (18). - Powszechna Kasa Oszczędności Oszczędności III Oddział w Warszawie 1979 k. 540 (18). - Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kaliszu 1962-1963 k. 541-543 (18). – „Poznaj Swój Kraj”. Miesięcznik Krajoznawczo-Turystyczny. Redakcja. Warszawa 1959-1960 k. 544-545 (18). – Poznańska Hodowla Roślin. Przedsiębiorstwo Wielozakładowe. Stacja Hodowli Roślin Marchwacz 1984 k. 546-547 (18). - Pracownia Rymarska Machowicz 2002 [zaproszenie] (18). - Pracownie Sztuk Plastycznych – Warszawa 1977 k. 548 (18). - Pracownia Zw. Art. plastyków Ekspozytura w Kaliszu 1967 k. 549 (18). – Premio Citta’ di Casale – Italia 1996 [zaproszenie] (18). – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu zob. Urząd Miejski w Kaliszu. - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Turku 1966 k. 550 (19). - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego 1963 k. 550-552 (19). - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu 1989 k. 553 (19). – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu 1958-1966 k. 554-556 (19). - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Kaliszu 1982-1992 k.556-564 (19). - Przedsiębiorstwo Państwowe „Dom Książki”. Księgarnia. Wieruszów 1986 [1 kartka pocztowa] (19). - Przedsiębiorstwo Reklamy Filmowej i Przeźroczy. Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie. Delegatura Państwowa w Poznaniu 1966 k. 565 (19). – Rada Obywatelska Budowy Pomnika-Szpitala Centrum-Zdrowia Matki-Polki Łódź 1988-1989 [1 kartka] (20). – Rada Powiatu Kaliskiego 2005 [zaproszenie] (20). – Rada Wojewódzka SLD Wielkopolski. Przewodnicząca Krystyna Łybacka 2000 k. 566 (20). - Radio „Merkury” S.A. Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna Poznań 1996 k. 567 (20). - Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Kaliszu 1994 k. 568 (20). - Sanktuarium Św. Józefa – Kalisz 1998 k.569 (21). - Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Rada Ośrodka we Lwowie 1981 k.570 (21). - Sojusz Lewicy Demokratycznej 2000 k. 571 (21). - „Solidarność”. Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa . Kalisz 1989-1999 k. 572-575 (21). - Społeczny Fundusz Budowy Szkół. Miejski Komitet Koordynacyjny w Kaliszu 1964-1965 k. 576-577 (21). - Społeczny Komitet Obchodów 700-lecia Gostyczyny 1995 k. 578 (21). - Społeczny Komitet Obchodu XVIII wieków Kalisza Kalisz - Ratusz 1960 k. 579 (21). - Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła i Klasztoru oo. Jezuitów w Kaliszu 1998 k. 580-582 (21). – Społeczny Komitet Rewaloryzacji Starego Miasta Kalisza 1979 k. 583 (21). - Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kaliszu 1996 k. 584 (21). – Spotkania z Zabytkami. Redakcja Warszawa 1984 k. 585 (21). - Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o. 2001 [zaproszenie] (21). - Stowarzyszenie Akcji Miłosierdzia przy Klasztorze o.o. Jezuitów 1992 k. 586 (21). – Stowarzyszenie Autorów polskich w Warszawie 1987 k. 587 (21). - Stowarzyszenie Geodetów Polskich Główna Komisja ds. Katastru Nieruchomości. Zarząd Oddziału SGP w Kaliszu 1984-2002 [zaproszenia] (21). - Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz w Kaliszu 2000 [zaproszenie] (21). - Stowarzyszenie Marynistów Polskich. Zarząd Główny – Warszawa 1977-1993 k.588-602 [Adresy zarządu i oddziałów] (22). - Stowarzyszenie Marynistów Oddział w Poznaniu 1971-1997 k. 603-619 (22). – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu Województwa Środkowopolskiego w Kaliszu 2003 k. 620 (21). - Stowarzyszenie PAX Oddział Wojewódzki – Kalisz 1983-1985 k. 621-624 (23). - Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych Przez III Rzeszę w Kaliszu 1995 [zaproszenie] (23). - Stowarzyszenie Samorządny Kalisz [2003]-2004 k. 625-627 (23). – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Kaliszanie 2000-2005 k. 628-629 (23). - Stow. Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu 1992-2002 k. 630-632 (23). – Stowarzyszenie Związku Kaliszan Wzajemnej Pomocy – Izrael 1989 k. 633 (23). – Stronnictwo Demokratyczne. Wojewódzki Komitet w Kaliszu 1981-1988 k. 634-639 (23). – Sześćdziesiąty Dziewiąty (69) Leszczyński Pułk Przeciwlotniczy 1997 [zaproszenie] (23). - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kaliszu 1966 k. 640 (23). – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kaliszu 2002 [zaproszenie] (23). - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kaliszu 2002 k. 641-643 (23). – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu. Koło Konopniczan 1997 [zaproszenie] (23). - Szkoła Podstawowa nr 12 w Kaliszu 1966 k. 644 (23). - Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach 1998-2002 k.645-647 (23). - Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wlkp. w Rydzynie 1994-2004 [zaproszenia] (23). - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kaliszu 1965 k. 648 (23). - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kaliszu 2002 [zaproszenie](23). - Szwedzko-Polskie Towarzystwo Ochrony Środowiska Sztokholm 1993 k. 649 (23). - Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Telekomunikacji w Kaliszu 1995 k. 650 (24). - Terenowy Zespół Usług Projektowych przy Wydziale Budow. Urban. i Architektury. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kaliszu 1966 k. 651 (24). - Towarzystwo Kultury Ziemi Jarocińskiej 1988 k. 652 (24). - Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Zarząd Główny w Warszawie i Oddział w Kaliszu 1979-1981 k. 653-654 (24). - Towarzystwo Miłośników Kalisza 1982-2004 k. 655-680 (25). - Towarzystwo Miłośników Starej Techniki 2002 [zaproszenie] (24). - Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołuchowskiej – Gołuchów 1982 k. 681-683 (24). – Towarzystwo Przyjaciół Książki. Oddział Śląski 1979 [In memoriam Jana Parandowskiego] (24). – Towarzystwo Przyjaciół Książki. Oddział w Bochni 1985 k. 684 (24). - Towarzystwo Przyjaciół Książki. Oddział w Kaliszu 1983-2005 k. 685-687 [23 zaproszenia] (24). – Towarzystwo Przyjaciół Książki. Zarząd Główny w Warszawie 1984-2001 k. 688-690 (24). - Towarzystwo Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego w Kazimierzu Dolnym 1985 k. 691 (24). – Towarzystwo Przyjaciół Opatówka 2004 [zaproszenie] (24). - Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu 1965-1971 k. 692 (24). - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej 1999-2000 k. 693 (24). - Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej – Warszawa 1987-2003 k. 694-696 (24). – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej 1985 k. 697 (24). - Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej Koło w Zakopanem 1966-1967 k. 698-699 (24) Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej. Zarząd Główny w Warszawie 1966-1971 k. 700-702 (23) Towarzystwo Śpiewacze „Echo” w Kaliszu 1999-2001 [zaproszenie] (24). - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Poznaniu 1955 k. 703 (24). - Tymczasowa Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kaliszu zob. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego. Rada Wojewódzka w Kaliszu. - Urząd Gminy w Gołuchowie 1992 k. 704 (26). - Urząd Gminy w Bielawach 1995-1997 k. 705-706 (26). - Urząd Gminy w Bralinie 1984-1986 k. 707 (26). - Urząd Gminy Żelazków 1993 k.708 (26). – Urząd Marszałkowski Marszałek Województwa Wielkopolskiego 2000-2002 [kartki, zaproszenie] (26). – Urząd Miasta i Gminy Kalisz Pomorski 2005 k. 709 (26). - Urząd Miasta i Gminy w Krotoszynie 1991 k. 710 (26). – Urząd Miejski w Kaliszu 1977-2005 k. 711-755; Zarząd Miejski w Kaliszu 1948 k. 756; Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1957-1973 k. 757; Urząd Miasta i Powiatu w Kaliszu 1975 k. 758; Urząd Wojewódzki w Kaliszu 1975-1996 k. 759-793; Rada Miejska Kalisza 1984-1999 k. 794-809 (27). - Urząd Miejski w Ostrowie Wlkp.1991 k. 810 (26). - Urząd Wojewódzki w Kaliszu zob. Urząd Miejski w Kaliszu. - Urząd Wojewódzki w Lesznie 1994 k. 811 (26). - Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wydział Kultury i Sztuki 1983 k.812 (26). - Urząd Wojewódzki w Sieradzu 1985 k.813 (26). – Who is Who. Redakcja. Biuro Obsługi Klienta 2002 k. 814 (26). – Wielkopolski Klub Bałtycki 2003 k. 815 (26). - Wojewoda Kaliski 1977-1992 k. 816-818 (26). - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu zob. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu. - Wojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu 1979 k. 819 (26). - Wojewódzka Rada Redakcyjna „Encyklopedii Wielkopolski” Kalisz 1986 k. 820 (26). – Wojewódzki Dom Kultury w Kaliszu 1983 k. 821 (26). – Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno Konserwatorski we Wrocławiu 1980 k. 822 (26). - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Kaliszu zob. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Kaliszu. - Wojewódzki Społeczny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w Kaliszu 1986 k. 823 (26). - Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Kaliszu 1987-1988 k. 824-826 (26). - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej „Prosnavia” w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wlkp. 1981 k. 827 (26). - Wydawnictwo „Arkady” Przedsiębiorstwo Państwowe. Warszawa 1984-1990 k. 828-830 (26). – Wydawnictwo „Bellona” – Warszawa 1996, k. 831 [oferta wydawnicza] (26). – Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Kraj” 1988 k. 832-833 (26). - Wydawnictwo „Sport i Turystyka” Przedsiębiorstwo Państwowe. Warszawa 1988 k. 834 (26). - Wytwórnia Wyrobów Woskowych „Lumen” - Krotoszyn 1994 k. 835-836 (26). - Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu 2000-2002 [zaproszenia] (26). - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Usługi-Spółka Wielobranżowa z o. o. Kalisz 1993-2004 k. 837 (28). – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oddział w Ostrowie Wlkp. 1988-1999 k. 838-847 (28). – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oddział w Poznaniu 1974-1976 k. 848-849 (27). – Zakłady Mięsne Witold Werbliński 2001 k. 850 (28). - Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Wistil” w Kaliszu 1983 [zaproszenie na Uroczystość Obchodów 70-lecia Przedsiębiorstwa] (28). - Zarząd Miejski w Kaliszu zob. Urząd Miejski w Kaliszu. - Zarząd Gospodarki Terenami przy Urzędzie Miejskim w Kaliszu 1983 k. 851 (28). - Zbiorcza Szkoła Gminna – Rydzyna 1982 k. 852-853 (28). – Zespół Opieki Zdrowotnej Krotoszyn 1992 k. 854 (28). – Zespół Szkół Budowlanych w Kaliszu i Liceum Plastyczne w Kaliszu 2004 [zaproszenie] (28). - Zespół Szkół Nr 4 w Kaliszu 2001-2002 k. 855 (28). - „Ziemia Kaliska”. Redakcja Kalisz 1959-2004 k. 856-857 (28). – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Wojewódzki Komitet Kalisz 1985 k. 858 (28). - Złotoryjski Ośrodek Kultury 1985 k. 859-860 (28). - Związek Artystów Polska Sztuka Użytkowa. Zarząd Oddziału w Poznaniu [1986] k. 861 (28). - Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Zarząd Główny Warszawa 1968 k. 862-866 (28). - Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Zarząd Oddziału Powiatowego Kalisz 1968-1983 k. 867-871 (28). - Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych. Zarząd Okręgowy w Kaliszu 1995-2004 k. 872-878 (28). - Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny w Warszawie i in.1996 [zaproszenie] (28). - Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Kaliszu 2003 k. 879 (28). - Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zarząd Główny – Poznań 1995-1998 k. 880 (28). - Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Koło Nr 1 im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Zarząd Koła w Opolu 1997-2001, 2 k b.d. k. 881-891 (28). - Związek Polskich Artystów Plastyków. Zarząd Główny Warszawa 1958-1985 k. 892-902 (28). - Związek Polskich Artystów Plastyków. Oddział Bielsko-Biała 1967 k. 903- 904 (28). - Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików – Poznań 1951-1986 k. 905-924 (28). - Związek Rzemieślników Cechowych – Kalisz 1991 k. 925-929 (28). - Związek Sybiraków. Oddział Wojewódzki w Kaliszu 1992-2003 k. 930 (28). - Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych PRL Rada Zakładowa Stacja Leszno 1972 k. 931 (28).- Żydowski Instytut Historyczny. Instytut Naukowo-Badawczy Warszawa 2001 k. 932 (28). - Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – Warszawa 1984 k. 933 (28). – INNE (Listy do innych adresatów, w których jest mowa o osobie pana Władysława i listy do członków jego rodziny, jeden – dotyczy historii Kościoła Garnizonowego w Kaliszu) 1960-1998 k. 934-944 (28) 

Dokumenty osobiste

Col. II/ R/5-50. – Pol., niem., bułg., ang. 1937-2001. Masz., rps., druk. 44,5 x31 cm i mniej  k. 267, foto - 10 szt. , w formacie 15x10 cm i innym. Luźne w teczce lub paczce.

Papiery osobiste Władysława Kościelniaka

1. Odpis aktu urodzenia i Chrztu Św. Kancelaria Parafii Św. Mikołaja w Kaliszu 1940? k. 1
2. Legitymacja ubezpieczeniowa seria F. № 392600 Kalisz 1955 r. k. 2-25
3. Poświadczenie obywatelstwa i jego odpis Kalisz 1949 r. k. 26-27
4. Odpis wniosku o nadanie orderu-odznaczenia srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari V kl. Warszawa 1967 r. k. 28
5. Dyplomy, dokumenty świadczące o nadaniu tytułu, o przyznaniu nagrody, gratulacje, podziękowania 1964-2001 k. 29-83
6. Zawiadomienie o zawarciu związku małżeńskiego podpisane: Władysław i Janina Kościelniakowie. 15 kwiecień 1945 r. k. 84
7. Zaświadczenie wystawione przez Starostwo Pow. w Kaliszu. Komisja Poborowa w Błaszkach o zdolności do czynnej służy wojskowej. Błaszki 1937 k. 85
8. Meldunki 1939-1944 k. 86-87 Ausweis Nr 2576 Kalisch 1939 r. Ausweis Nr 27 Pabianiz 1944 r.
9. Zarządzenie nr 533. Przyjęcie do służby w charakterze referendarza w Biurze Portowym w Gdyni 1946 k. 88
10. Papiery dot. pracy zawodowej 1945-1970 k. 89-102
a/ Umowy o pracę:
*/ Państwowy Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. Zakres czynności i obowiązków na stanowisku grafika-scenografa. Kalisz 1965-1966
*/ Umowa – Zlecenie zawarta w dniu 1.I. 1967 r. pomiędzy Kaliskimi Zakładami Przemysłu Dziewiarskiego „Polo” w Kaliszu a Obywatelem Władysławem Kościelniakiem, powołująca go w skład Zakładowej Komisji Ocen Modeli Przemysłowych w charakterze członka na okres 1.01-31.12.1967 r.
b/ Zaświadczenia o zatrudnieniu, zajmowanym stanowisku i wynagrodzeniu
*/ Dowód pracy. Miejski Oddz. Informacji i Propagandy w Kaliszu 1945
*/ Miejski Oddz. Informacji i Propagandy w Kaliszu 1945-1946
*/ Powiatowy Urząd Informacji i Propagandy w Kaliszu 1945 r.
*/ Główny Urząd Morski. Biuro Portowe w Gdyni 1946
*/ Państwowa Średnia Szkoła Budowy Instrumentów Klawiszowych w Kaliszu. Kalisz 1954 r.
*/ Wojewódzki Zarząd Kin w Poznaniu Przedsiębiorstwo Państwowe Kino „Kosmos w Kaliszu” 1970 r.
*/ Państwowy Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu 1970 r.
11. Zaświadczenie o członkostwie W. Kościelniaka w ZPAP. Poznań 1964 k. 103
12. Zaświadczenie wydane przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu Wydział Komunikacyjny informujące o uprawnieniu W. Kościelniak do prowadzenia roweru na drogach publicznych. Kalisz 1952 k. 104
13. Biogramy i materiały dot. twórczości plastycznej W. Kościelniaka 1962-1997 k. 105-111
*/ biogram (spis prac, wykaz ekslibrisów)
*/ autobiografia 1997
*/ charakterystyka ob. Kościelniaka Władysława byłego prac. Pow. Związku Gminnym Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” wystawiona przez Pow. Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 1962 
*/ tekst dot. twórczości Władysława Kościelniaka do albumu „Piękno Ziemi Kaliskiej” autorstwa Krzysztofa Walczaka
14. Zaświadczenie wydane przez Miejską Komisję Wyborczą w Kaliszu informujące o wyborze W. Kościelniaka na radnego Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu z listy Frontu Jedności Narodu 1958 r. k. 114
15. Powiadomienie W. Kościelniaka przez Powiatowy Urząd Samochodowy w Kaliszu o egzaminie szoferskim 1945 r. k. 115
16. Zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Samochodowy w Kaliszu informujące że W. Kościelniak jest uczniem Szkoły Szoferskiej w Kaliszu 1945 r. k. 116
17. Zaświadczenia o ukończonych kursach 1955-1956 k.117-118
*/ Zaświadczenie Nr 197/BHP/56 dotyczące uczestnictwa w kursie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia zorganizowanym przez centralę Rolniczą Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie 1956 r.
*/ Świadectwo ukończenia kursu pracowników służby zaopatrzenia o poziomie II stopnia 1955
18. Odpis dokumentu (2 sztuki): Ocena świadectwa szkolnego, wydana przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, podająca, że, p. W. Kościelniak uzyskał uprawnienia i możliwości do zajmowania stanowiska urzędniczego II kategorii w państwowej służbie cywilnej 1937 r. k. 119-120
19. Rachunki wystawione instytucjom za wykonane prace 1985-190 k. 121-130
*/ dla Towarzystwa Miłośników Kalisza 198?
*/ dla Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie 1985
*/ dla Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie 1990
*/ dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie 1990
*/ dla Muzeum Miasta Środy Śląskiej 1991
*/ dla Urzędu Miasta w Krotoszynie 1991
*/ dla Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą 1990
20. Zaświadczenia wydane przez Wydział Budowlany Zarządu Miejskiego w Kaliszu upoważniający W. Kościelniaka do zabezpieczenia, nadzoru i przenoszenia majątku Państwowego; akt, dokumentów, planów, narzędzi i urządzeń w byłych biurach i urzędach niemieckich na terenie miasta Kalisza 1945 r. (również 2 odpisy) k. 131-133
21. Rachunki, pokwitowania, bilety 1951-2000 k. 134-148
- pokwitowania za składki członkowskie w KTPN za lata 1993, 1994,1995
- PKO Poznań: dowód przelewu 1951 r.
- Bank PKO S.A. Oddział w Kaliszu: wniosek o otwarcie rachunku bankowego 1986 r. wyciąg z rachunku walutowego oprocentowanego 1986 r., wpłata na rachunek 1993 r.
- Zespół Szkół Zawodowych im. F. Dzierżyńskiego w Jarocinie. Warsztaty Szkolne: pokwitowanie, faktura, rachunek za usługę wykonania listwy na ramki 1987
- Ministerstwo Kultury i Sztuki : Kopia polecenia przelewu w NBP tytułem zakupu obrazu 1962
- Kaliska Drukarnia Akcydensowa Kalisz: rachunek za wykonanie ekslibrisów 1987
- bilet pasażerski Polskich Linii Oceanicznych 1986
- Karta zakwaterowania na czas pobytu na statku do Bułgarii
- rachunek pocztowy. Wysyłka przez p. Władysława 3 prac graficznych na międzynarodową wystawę artystów plastyków do Włoch 2000
22. Dokumenty z PZU 1987 k. 149-154
*/ zawiadomienie o przyznaniu odszkodowania z PZU 1987 r.
*/zawiadomienie o przyznaniu świadczenia z ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych na naprawę samochodu Fiat 126 p 1987 r.
*/ protokół szkody w pojeździe Nr szkody 1715/87/714, rachunki naprawy 1987
23. Wniosek–Polisa o ubezpieczenie Nr 53365 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych 1952 k. 155
24. Oferta dla Komisji zakupu Muzealiów w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie1986 r. k. 156
25. Dokumenty dotyczące sprzedaży przez W. Kościelniaka samochodu: Fiata 126p o numerze rejestracyjnym KLI 7257 1987 k. 157-159
*/ Umowa kupna-sprzedaży Nr 4268 między ob. W. Kościelniakiem (sprzedaje samochód nr rejestracyjny KLI 7257 nr silnika 7681808) a ob. Grzegorzem Podogradzkim 1987
*/ Dobrowolna umowa kupna sprzedaży samochodu marki Fiat 126p nr rejestracyjny KLI 7257 [1987]
26. Sprzedaż tek rysunków W. Kościelniaka (Umowy komisowe) 1990 k. 160-185
*/ umowa komisu-pokwitowanie Nr 61/90: teka rysunków „Ziemia Krotoszyńska”
*/ umowa komisu-pokwitowanie Nr 62/90: teka rysunków „Ziemia Jarocińska”
*/ umowa komisu-pokwitowanie Nr 63/90: teka rysunków „Pałace i Zamki”
*/ umowa komisu-pokwitowanie Nr 64/90: teka rysunków „Kalisz i okolice”
*/ umowa komisu-pokwitowanie Nr 65/90: teka rysunków „Architektura murowana- sakralna”
*/ umowa komisu-pokwitowanie Nr 66/90: teka rysunków„Architektura murowana”
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 67/90: obrazy tempery: Kuchary-kościół, Chełmce- panorama, Gołuchów-Zamek, las
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 68/90: rysunki tusz szlamowany
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 69/90: grafika linoryty
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 70/90: panoramy Kalisza (duża)
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 71/90: panorama Kalisz (mała)
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 107/90: teka rysunków „Budownictwo drewniane”
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 108/90: teka rysunków- Kępno, Syców, Wieruszów itd. 
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 109/90: teka rysunków „Ostrów i okolice”
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 110/90: teka rysunków „Kalisz i okolice”
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 111/90: „Panorama Kalisza”
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 112/90: grafika „Chata”
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 113/90: „Calisia Poloniae Urbs”
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 114/90: Gołuchów Wazy”
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 115/90: „Gołuchów”
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 116/90: „Młyn”
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 117/90: „Kalisz” mały w brązie
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 118/90: „Teatr w Kaliszu”
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 119/90: „Stary Kalisz” - mały
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 120/90: „Ostrów Wlkp.”
*/ umowa komisu-pokwitowanie nr 121/90: „Kucharki”
27. Zeznania do wymiaru podatku wyrównawczego dla osób osiągających tylko dochody podlegające podatkowi od wynagrodzeń za lata 1987-1990, kierowane do Urzędu Skarbowego w Kaliszu k.186-188
28. Protokół zdawczo-odbiorczy książek, przekazanych w darze przez W. Kościelniaka Muzeum Regionalnemu w Ostrzeszowie 1984 k. 189
29. Odpis zaświadczenia zezwalającego wyjeżdżającemu za granicę W. Kościelniakowi na kupno za złote jednego biletu lotniczego PLL „Lot” na trasę Warszawa-Moskwa-Warszawa i obcy klasa turystyczna Moskwa-Delhi-Calcutta-Delhi-Moskwa 1965 r. [Przezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu. Wydział Kultury] k. 190
30. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie karnej skarbowej przeciwko Władysławowi Kościelniakowi [Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu. Wydział Finansowy] 1966 k. 191
31. Zaświadczenia o czynnym udziale W. Kościelniaka w pracach artystycznych na terenie miasta 1955 k. 192-194 */ Muzeum w Kaliszu 1955 r.  */ Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu Oddział Kultury 1955 r.
32. Zaświadczenie Nr 4/82 wystawione przez Urząd Wojewódzki w Kaliszu uprawniający W. Kościelniaka do bezpłatnych świadczeń leczniczych k. 195
33. Delegacja wystawiona przez Powiatowy Urząd Ziemski w Kaliszu, zobowiązująca W. Kościelniaka do przeprowadzenia pomiarów związanych z wykonaniem Reformy Rolnej na terenie powiatu kaliskiego [1945] k. 196
34. Dokumenty potwierdzające wypożyczenie przez W. Kościelniaka grafik, prac malarskich, klisz cynkowych, linorytów instytucjom 1988-1995 k. 197-199
*/ Potwierdzenie zdawczo-odbiorcze wypożyczenia-przyjęcia eksponatów w depozyt Muzeum Regionalne w Pleszewie: 220 ekslibrisów, 10 klisz cynkowych, album ekslibrisów własnych, linoryt własny do wykorzystania w celu wystawy 1988
*/ Protokół zdawczo-odbiorczy. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 1988
*/ Umowa wypożyczenia rysunków, grafik, prac malarskich i materiałów dokumentacyjnych Biuro Wystaw Artystycznych w Słupsku 1995
35. Umowy prac plastycznych zleconych W. Kościelniakowi 1968-1991 k. 200-204
*/ Umowa o wykonanie i wydanie dzieła plastycznego pomiędzy Towarzystwem Miłośników Kalisza a art. graf. W. Kościelniakiem zestaw grafik formatu pocztówki w obwolucie przedstawiających widoki Kalisza 1986
*/ Urząd Miasta i Gminy w Jarocinie zleca wykonanie 28 rysunków / w tym 1 mapa/ najciekawszych obiektów Jarocina i okolicy 1991
*/ Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście n. Wartą zleca wykonanie teki rysunków z terenu gminy Nowe Miasto n. Wartą w ilości 12 szt. z mapką z rysowanymi obiektami, oraz okładką z tekstem i ilustracją 1990
*/ Spółdzielnia Pracy Przemysłu Artystycznego w Krakowie – opracowanie 10 projektów pocztówek – karnetów pamiątkarskich o tematyce miast Polski centralnej oraz miast nadmorskich 1968
*/ Umowa o dzieło za wynagrodzeniem płatnym z bezosobowego Funduszu Płac zawarta między stacją Hodowli Roślin z siedzibą w Marchwacza W. Kościelniakiem dotycząca opracowania i wykonania wystroju zewnętrznego stoiska na dożynki woj. w Marszewie.
36. Umowy wydawnicze zawarte między wydawnictwami a W. Kościelniakiem 1987-1989 k. 205-215
*/ Wzorcowa umowa wydawnicza zawarta miedzy Federacją Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej a ob. Władysławem. Kościelniakiem i ob. Krzysztofem Walczakiem dot. napisania „Kroniki Miasta Kalisza” 1987
*/Umowa wydawnicza (220075/RA/Be) pomiędzy Wydawnictwem „Arkady”, a Zespołem Autorskim (w skład wchodził W. Kościelniak) dot. pracy „Kalisz. Architektura i urbanistyka” 1989
37. Umowa między Studiem ORION Film a ob. Władysławem Kościelniakiem zwanym Doradcą /Konsultantem/ dot. filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem „Calisia Civitas” w reż. Andrzeja B. Czuldy 1989 k. 216-218
38. Analiza Podkomisji Kultury i wnioski dotyczące Muzeum w Kaliszu [1959] k. 219-221
39. Karta ewidencyjna artysty plastyka, fotografika. Ministerstwo Kultury i Sztuki. Departament Plastyki [1984?] k. 222-223
40. Dokumenty z ZUS Ostrów Wlkp. 1974-1991 k. 224-235
*/ decyzja przyznająca emeryturę 1978
*/ decyzja przyznająca emeryturę 1979
*/ decyzja o rewaloryzacji emerytury 1974
*/ decyzja o rewaloryzacji emerytury. Decyzja zamienna 1984
*/ decyzja o podwyższeniu emerytury 1991
*/ zawiadomienie o przesłaniu kwoty pieniężnej (spłata emerytury za zaległe miesiące) 1984
*/ decyzja przyznająca dodatki 1984
41. Dokumenty dotyczące zajmowanego przez W. Kościelniaka lokalu mieszkalnego przy ul Górnośląskiej 10 a w Kaliszu 1976-1990 k. 236-237
*/ Aneks do umowy zawartej dnia 1.04. 1976 r. między W. Kościelniakiem i Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej – RGM Nr 2 w Kaliszu dotyczącej zmiany wysokości opłat czynszowych za wynajem lokali użytkowych lokalu przy b. d. 
*/ Postanowienie wydane przez Urząd Miejski w Kaliszu w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego oddania w użytkowanie wieczyste pp. Wł. Kościelniakowi terenu oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 14 w budynku wielomieszkalnym położonym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej Nr 10A. 1990
42. Wykazy prac W. Kościelniak przeznaczonych na wystawy i do zbiorów różnych instytucji 1990 k. 238-256
*/ Wykaz ekslibrisów przeznaczonych do zbiorów Biblioteki Narodowej (30 poz.) 
*/ Zestawienie ekslibrisów (31 poz.) Władysław Kościelniak Kalisz ul. Górnośląska 10 a m. 14
*/ Wykaz ekslibrisów przekazanych Bibliotece Narodowej w Warszawie (113 poz.)
*/ Spis linorytów Władysława Kościelniaka w Bibliotece Ossolineum 
*/ Spis prac wypożyczonych od Władysława Kościelniaka na wystawę „Kalisz Władysława Kościelniaka” Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej1990
*/ Wykaz ekslibrisów przeznaczonych do zbiorów Biblioteki Narodowej. BN Zakład Zbiorów Ikonograficznych w Warszawie
*/ Władysław Kościelniak. Mała forma graficzna. Ekslibrisy 
*/ Wykaz ekslibrisów na wystawę w Bydgoszczy 
43. Zaświadczenie z 2 załącznikami wystawione przez Urząd Wojewódzki. Wydział Kultury i Sztuki. Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdzające, że wymienione w nim przedmioty nie podlegają zakazowi wywozu za granicę. Załącznik nr 1 do pisma: Spis ekslibrisów Władysława Kościelniaka przeznaczonych na wystawę w Burgk /NRD/1983 k. 257- 260
44. Wycinek gazetowy z ogłoszeniem, które zamieścił w prasie p. Władysław Kościelniak, dotyczącym zagubionego portretu kobiety i informacją o nagrodzie za zwrot właścicielowi, rachunek za wydrukowanie ogłoszenia wydany przez Biuro Ogłoszeń Spółdz. Wyd. „Czytelnik” Łódź 1948 k. 261-262
45. Karta uczestnictwa w 9 Sieradzkim Plenerze Plastycznym – Poddębice’ 85 k. 263
46. Zawiadomienie o mającym się odbyć spotkaniu mieszkańców Okręgu Wyborczego Nr 2 w Kaliszu z wymienionymi kandydatami (w tym W. Kościelniak) do Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu ( Informacja Miejskiego Komitetu Frontu Narodu w Kaliszu) 1958 k. 264
47. Zeznanie W. Kościelniaka, informujące, iż jest jedynym świadkiem, który zna działalność swojego brata Mieczysława Kościelniaka w tajnej organizacji aż do momentu aresztowania. Dokument napisany odręcznie b.d. k. 265
48. Humorystyczny protokół sporządzony w dn. 11.12.1955 r. z imienin Pana Władysława Kościelniaka, z dołączonym rysunkiem (nazwanym fotografią) biesiadujących gości k. 266
49. Dokument w formie dyplomu świadczący, iż W. Kościelniak był przed rokiem 1950 wpisany w poczet członków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Kraków 1989 k. 267 [ 30 x 21 cm]
50. Fotografie rodzinne – 10 szt. w tym kolor. ( 1 fot. 14,4 x 12, 7 cm, 1 fot. 12 x 8 cm)

Col. II/R/6. - Pol. 1964-2003. Masz., rps. – 29,6 x 21 cm. Dokumentów, głównie maszynopisów k. 54

Materiały pomocnicze

1. Uwagi W. Kościelniaka dotyczące opracowań 1995-1997 k. 1-4
a/ „Woj. Kalisz – Polska raj wakacyjny?” 1995 r.
b/ „Sto pytań o Kaliszu” 1997
2. Opracowania dotyczące historii Kalisza i regionu k. 5-15
- W. Kościelniak „Pierwsza próba rekonstrukcji Kalisza z 17-18 wieku”
- W. Kościelniak„ Konserwacja obrazu św. Antoniego w Kościele OO. Franciszkanów w Kaliszu”
- W. Kościelniak Kalisz. Herbarz miast i wsi województwa kaliskiego
- W. Kościelniak Skrót dziejów 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich
- W. Kościelniak Herb gminy Ceków,
ilustracja - „Polskie Towarzystwo Tatrzańskie” (z uwzględnieniem oddziału kaliskiego). Oprac. Romuald Zaręba. Zawiera bibliografię -
„Ikonografia Kalisza w zbiorach Gabinetu Grafiki Biblioteki Zakładu Narod. im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu”
- Koncepcja jednodniówki z okazji 200-lecia parku kaliskiego (wraz z propozycjami tematów)
3. Protokoły 1964-1975 k. 16-20
a/ z przeprowadzonej konserwacji obrazów z ołtarza późnorenesansowego /1613/ w Kościele w Kamiennej /Filia Iwanowice/ w czasie od 20.08 do 15.09. 1964 r. przez Władysława Kościelniaka 1964
b/ z narady w sprawie pomieszczeń na Łaziennej – Kolegialnej, która odbyła się w dniu 20 grudnia 1975 r. w Urzędzie Miejskim (w skład komisji wchodził W. Kościelniak) 1975 r.
4. Wykaz prac artystycznych (obrazy, grafika) brata Mieczysława Kościelniaka k. 21
5. Maszynopis pt. „Słowo wstępne” Mieczysława Kościelniaka. Jest to wstęp, prawdopodobnie pisany do książki, będącej wspomnieniem z pobytu w obozie koncentracyjnym k. 22.
6. Nowości księgozbioru KTPN styczeń 1989 k. 23-26.
7. Biogram napisany odręcznie długopisem – Samuel ze Skrzypny Twardowski b. d. k. 27
8. Wykaz nominantów do tytułu KALISZANIN ROKU ’95: Andrzejczak Lucjan, Buda Dominik, Kędzia Antoni, Kraus Andrzej, Kulczyńska Mieczysława, Mądrowski Karol, Niekrasz Andrzej, Tomaszek August Ryszard, Tyc Stanisław, Walczak Adam Marian (krótkie informacje o działalności, zasługi dla miasta) 1995 k. 28-39
9. Miejsca zamieszkania 17-taków oraz wdów po poległych i zmarłych ( w tym z woj. kaliskiego). Wykaz wykonany przez Ludwika Kosterę. Leszno 23 lipca 1989 k. 40-43.
10. Złota dziesiątka „Kaliszanin Roku 2004”: Andrzej Bujakiewicz, Jerzy Grajek, Wojciech Grzelak, Wiesław Andrzej Oźmina, Tomasz Pawlak, Stefan Szymczak, Zbigniew Walczak, Szymon Wróbel, Jarosław Wujkowski, Bogdan Zmyślony (informacje o kandydatach, zasługi dla miasta) k. 44-46
11. Tekst przemówienia prezydenta m. Kalisza na uroczystości ogłoszenia wyniku „Kaliszanin 2003” k. 47-50
12. Fragment wiersza pt. „Kościół” o Kościelnej Wsi ludowej poetki Marii z Grabarków (12 z 42 zwrotek) pisane odręcznie długopisem b. d. k. 51
13. „Przesłanie ku pojednaniu” podpisane przez Zenona Sroczyńskiego Zbigniewa Włodarka, Krzysztofa Walczaka. Kalisz, 5 października 2001 k. 52
14. Wykaz instytucji proponowanych do udziału w pracach Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marii Dąbrowskiej w Kaliszu b. d. k. 53-54

Col. II/R/7– Pol., ang., ros., niem. 1980-2004. Rps., druki 29, 6 x 21cm. i mniej. Druków, rękopisów z kolorowymi katalogami, prospektami, zaproszeniami, broszurami k. 117. Luźne w teczce.

Dokumenty życia społecznego

1/ „Maria Konopnicka w kaliskim kręgu literackim” Kalisz 21-23 maja 1997. Organizatorem: Koło Konopniczan przy SP nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. 1997 k.1-2 Program sesji naukowo-metodycznej - 1
2/ Udział w Zjeździe Absolwentów Kaliskich Średnich Szkół Handlowo-Ekonomicznych w dniach 5, 6, 7 czerwca 1998 r. Zarząd Koła Absolwentów Szkół Ekonomicznych i Handlowych przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu 1998 k. 3. 
3/ Konkurs „Kaliszanin Roku” ’ 1995 k. 4-7 Regulamin konkursu – 1
4/ „Andrzej Spychalski: kandydat do Senatu RP”, „Halina Marszał-Sroczyńska: niezależny kandydat do Senatu”, „Józef Rogacki. Czas na czyny, nie słowa” k. 8-10 Ulotki przedwyborcze – 3
5/ „Kult św. Wojciecha BM u Nas – Echo Tysiąclecia”. Kalisz 23.04.2001 k. 11 Program sympozjum – 1 6/ Ogólnopolski Plener Tkacki z udziałem artystów zagranicznych pt. „Tkanina w architekturze” Kalisz, czerwiec 1980 k. 12-13 Program – 1
7/ VI Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki oraz Liceum im. Stefanii Sempołowskiej w Kaliszu 2000 k. 14-15 Zaproszenie z programem – 1
8/ „Ktoś naprawdę Cię kocha”. Zaproszenie na katechezy do Kościoła Miłosierdzia Bożego w Kaliszu 1998 k. 16 Zaproszenie -1
9/ Wystawa prac uczniów Liceum Plastyczne. Rysunek, malarstwo, rzeźba, renowacja, dekorowanie. Kalisz 2004 k. 17 Katalog – 1
10/ „Kaliski Piknik 2001” k. 18-19 Zaproszenie – 1
11/ Dom Pracy Twórczej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie k. 20 Druk reklamowy w formie składanki – 1
12/ Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia Najśw. Marii, Panny. Zaproszenie do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Józef i Józefów. Kalisz 1996 k. 21 Zaproszenie – 1
13/ Komitet Wyborczy Wyborców „Samorządny Kalisz”. Podziękowanie Kaliszanom za udział w wyborach samorządowych 2002 k. 22 Druk – 1
14/ Biuro Senatorskie Senator RP Genowefy Ferenc. Pismo do Kaliszan dotyczące rozpoczęcia w Kaliszu działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zawierające podziękowanie rektora tej szkoły za przyczynienie się pani senator do otwarcia szkoły 1999 k. 23 Druk – 1
15/ Regulaminy konkursów, prospekty wystaw 1983-2003 k. 24-93 Regulaminy – 36
16/ Wydziału Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu k.94-98 Folder – 1
17/ Wydawnictwo Kalekich Artystów Malujących Ustami i Nogami „AMUN” sp. z o. o. Racibórz 1997 k. 99-102 Druki – 3
18/ XI Koncert z cyklu „Salon Muzyczny Jadwigi Jankielewicz” pt. „ Wigilia w Opatówku” 1997 k. 103 Zaproszenie – 1
19/ Pisma od wydawnictw książkowych b. d. k. 103-107 Druki – 5
20/ Oferty handlowe, ubezpieczeniowe 1997-8, 2 b. d., k. 108-112 Druki - 4
21/ Informacja o utworzeniu w Kaliszu „Fundacji na rzecz ochrony cmentarzy kaliskich” 1993 k. 113 Druk – 1
22/ Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 1992 k. 114-115 Foldery [w formie składanki] – 2
23/ Powszechnego Banku Gospodarczego Spółka Akcyjna w Łodzi I Oddział w Kaliszu k. 116 Folder ( w formie składanki) – 1
24/ Krzysztof Zbigniew Wojciech Jaroccy k. 117 Katalog dwujęzyczny (polsko-niemiecki), w formie składanki zawierający informacje wraz z reprodukcjami o dorobku artystycznym rzeźbiarzy -1

Col. II/R/8. - Pol., 1998-2002. Rps., masz. 29,6 x 21 cm. Kserokopii, streszczeń, opracowań różnych zagadnień k. 1-21 Kserokopie, streszczenia, opracowania dotyczące różnych zagadnień

1.Kserokopia zawierająca biogramy następujących osób: Ambroży Wacław, Pylak Bolesław, Cekiera Czesław, Ambrozewicz Artur, Lazur Adam Artur, Kowalska Maria Anna, Marian Górka, Kasyk-Nowacka Barbara, Plich Artur Jariosław, Gawda Witold, Warzyński Zenon. Prawdopodobnie to hasało do Słownika Encyklopedycznego „Kto jest kim w Polsce Nowego Millenium 2000-2002?” k.1-2.
2. Skrót artykułu Włodzimierza Kalickiego, który ukazał się w dodatku do „Gazety Wyborczej” nr 8 z 10 lutego 1998 r. „ Lekcja prawdziwej grzeczności” k. 3
3. „Wyznania religijne w Chinach”. Temat opracowany przez Marię Magnuszewską dla TPCH o / Kalisz k. 4.
4. „Literatura polska w Chinach”. Temat opracowany przez Marię Magnuszewską dla TPCH o / Kalisz k. 5
5. Streszczenia referatów k. 6-20
*/ mgr Wojciech Piotrowski „Doświadczenia z rezerwatem archeologicznym w Biskupinie – między nauką a komercją”
*/ mgr Marek Żukowski „ Rozwój turystyki w miastach Polski”
*/ prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk, mgr inż. Marek Defee, mgr inż. Andrzej 
*/ Rogowski „Podatek od nieruchomości jako źródło zasilania budżetów gmin (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
*/ dr Włodzimierz Zasadzki „Szanse rozwoju polskich gmin w warunkach Unii Europejskiej”
*/ prof. zw. dr hab. Jan Karwowski „Turystyka w rozwoju regionu“
*/ dr Barbara Kryk Jednostki samorządu terytorialnego w zarządzaniu środowiskiem”
*/ dr Wojciech Borkowski „Festyny historyczne – geneza – rola w procesie edukacji i integracji społeczeństwa. Pierwsze polskie parki archeologiczne”
*/ prof. zw. dr hab. Grzegorz Gołembski „ Produkt turystyczny – Szlak piastowski, czyli jak wyciągać pozytywne wnioski z negatywnych przykładów“ */ Tadeusz Baranowski „Przeszłość i przyszłość badań archeologicznych na terenie grodziska na Zawodziu”
*/ dr hab. Zbigniew Kobyliński „Europejskie rezerwaty archeologiczne – tradycje, cele, funkcje, możliwości oddziaływania” 6. Kserokopia: „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” (Źródło: A. Skałkowski „Archiwum J. Wybickiego”) k. 21

Col. II/R/9. – Pol., 1968-1998. Masz., rps. 30,1 x 21, 6 cm i mniej. Maszynopisów, rękopisów k. 26. Luźnych w teczce

Materiały różne:

1. Orędzie Siostry Łucji Karmelitanki Bosej, przekazane przez O. Augustyna Fuestes postulatora beatyfikacji Franciszka i Hiacenty k. 1-12.
2. Sprawozdanie z działalności sportowej, szkoleniowej i wychowawczej Aoroklubu Ostrowskiego za 1985 r. k. 13-17.
3. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej za rok 1968 k. 18- 20.
4. Materiały dot. działalności następujących osób: Bożena Raus, prof. dr Władysław Rusiński k. 21-22.
5. Ewaryst Nawrowski „Białe kruki”. Druk wydany w X-lecie Oddziału Śląskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Katowice 1978 zawierający wiersz „Białe kruki”, dedykowany panu Franciszkowi Kosińskiemu k. 23-24, il. (rękopis wiersza). 6. Druk Stefana Kosseka „Cimelium w niewoli” k.25 7. Akt nadania Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej w Opolu Kołu nr 1imienia „17 Pułku Ułanów Wielkopolskich” 1998 k. 26 [dokument laminowany] 21,2 x 30 cm. Ekslibrisy (naklejone na planszach)

Col. II/E/10-20 Kolekcja 20 plansz z naklejonymi na każdej ekslibrisami. Plansza 1 – 1 ekslibris, kolejne 19 – na każdej po 15 sztuk ekslibrisów.

Plansza 1, zawierająca tytuł : Kolekcja Władysława Kościelniaka, zawierająca ekslibris artysty, wykonany tuszem.
Plansza 2
Ekslibrisy: Tadeusz Kurpaski, Haliny Radajewskiej ’92, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna A. Fiedlera ’91, ks. Stanisława Piotrowskiego, Eugeniusz Czarny, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu, PTTK Kępno ’92, Nina Kościańska ’88, Maurice Mieczysław Kościelniak ’85, Biblioteka Publ. Miasta i Gminy Zduny ’88, Bohdan Pilarski z Krupki k./Bolesławca ’92, Czesława Wosia, Chess Collectors International 5+h Biennial Congress Paris 1992, Henryk Stopikowski ’ 93, Jerzy Giżycki ’92.
Plansza 3
Ekslibrisy: 65 lat Towarzystwa Bibliofilskiego im. J. Lelewela w Toruniu ’91, Ks. Stanisław Dubiel ’91, Muzeum Bol. Prusa Nałęczów ’88, Tadeusz Kurpaski ’88, Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa ’85, Jolanta Dymkowska, Bogdan Jarecki ’88, Citta di Pescara ’88, Sławomira P. Piaseckiego ’85, Teresa i Jozef Pasternakowie ’88, Mulczyński Jarosław ’93, J. Bielawskiego, Patryk Kościelniak ’86, dr Jerzy Barankiewicz ’87, Леонид Курис Киев.
Plansza 4
Ekslibrisy: Janiny Babiuch, Wacław Klepany, Pow. i Miejska Biblioteka Publiczna Konin, Zbigniew Kantorski, Elżbiety Bielewicz, Im Memoriam Tadeusz Przypkowski 1905-1977, Henryk Nowaczyk ’92, Ferenc Raczko ’85, Franciszek Marek, Tadeusz Olejnik, Jan Kościelniak ’87, Andrzeja Buchańca ’93, Andrzej Buchaniec ’92, 175 lecie Biblioteki Ossolineum, Biblioteka Zamkowa Gołuchów.
Plansza 5
Ekslibrisy: Bożeny Chrzanowskiej ’85, Maria Cichocka ’88, Nany Kościelniak ’87, Teresa Turek ’88, Anna Maria Woźniak, Aleksandry i Stanisława Kościelniaków, Ireny Anny Piaseckiej ’87, Regionalia Biblioteki Asnykowskiej, Elżbiety Bielewicz, Jan Kolenda, Krystyny Splitt ’88, Tadeusza Jakuba Templewicza, Danieli Kozioł, Jadwigi i Bogdana Cholewickich, Atr. Templewiczów.
Plansza 6
Ekslibrisy: Prof. dr Mieczysław Koszla ’92, Bohdana Adamczaka, Ze zbioru książek kucharskich Anny Marii Templewicz, Patryka Kościelniaka ’88, Zbigniew Menes ’92, J. Sietczyńskiego, Czesława Wosia, Franz Josef Lang, Aeroklub Ostrowski, Władysław Kościelniak ’93, Romuald Franciszek Zaręba ’88, Eligiusza Kor-Walczaka, Lothar Schmid Bamberg ’92, Monasterii SS Petri Et Pauli In Tyniec, Władysław Kościelniak.
Plansza 7
Ekslibrisy: Bibliotheka Heerhugowaard, Helena i Krzysztof Radziłowiczowie, Romana Kawińskiego ’85, Jacek Głażewski ’87, Eugeniusz Małecki, Stowarzyszenia Marynistów Polskich…, prof. mjr. Jan Sietczyńskiego, Urszula Zybura-Chodkiewicz ’92, Janiny Kościelniak Eugeniusza Majchrzaka, Bogusława Weigle, Jan Maciejewski ’87, Danuty i Jerzego Szukalskich ’87, Nelly i Andrzej Kobyłeccy ’87, Jerzy Giżycki.
Plansza 8
Ekslibrisy: Janiny Nany Kościelniak ’99, Z księgozbioru Nany Kościelniakowej 2000, Jadzi Miluśkiej ’99, Agnieszki Mirowskiej 2001, Janiny Kościelniakowej 2000, Czesława Wosia 2000, Janiny Kościelniakowej 2000, Jerzy Gnerowicz ’97, Janina Kościelniakowa 2001, Kościelniakowa J., Marzeny Ścisłej 2000, Jadwiga Miluśka 2000, Andrzeja Leraczyka 2000.
Plansza 9
Ekslibrisy: Barbary Majchrzak ’82, Szkoła Podstaw. im. 17 Pułku Ułanów Wlkp. w Bielawach, Mieczysława Niedźwieckiego ’85, Jadwiga Miluśka-Bunclerowa ’96, 40 lat Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą ’88, Agaty Walczak 2002, dr Elżbieta Maria Jankowiak ’86, Janiny Kościelniakowej 2002, Mirosławy Urszuli Laskowskiej-Kościelniak, Kasia Marysia Buncler ’99, Masonicis Christophori Walczak Calisiensis Libris Amicissimi 2002, Z księgozbioru Artura Kijasa 2002, Frantisek Jelinek, Władysław Kościelniak, Artura Kijasa 2002.
Plansza 10
Ekslibrisy: Michał Rożek ’94, Cracowiana Michał Rożek, Biblioteka Zbiorów Królewskich Zamku Wawelskiego ’94, Jana Wojtysiaka ’94, Krzysztof Wróblewski ’94, Varsaviana Biblioteki Publicznej m. stoł. Warszawy ’94, Jolanta Łukaszonek’95, Numismaticis Krzysztofa Wróblewskiego, Aleksandry Bułak-Bałachowicz ’95, Elżbieta Steczek-Czerniawska ’95, Iwona Wiesław Gromadzcy ’94, Mieczysław Radajewski ’94, Muzeum Ziemi Rawickiej 1974, Nany Kościelniakowej ’95, Bożeny Raus ’94. 
Plansza 11
Ekslibrisy: Arkadiusz Kasperuk, Katarzyny Kubiak, Czesław Woś, Maciej Grzegorz Jurczak, Z księgozbioru Moniki Izabeli Polińskiej-Jurczak 2000, Richard Wagner Museum Bayreuth, Aleksander Krawczuk, Marii Eliasz, Czesław Kowalczyk, Tadeusz Kurpaski, Barbara Wiza ’92, Małgosia Sulwińska 2000, Barbara Sulwińska 2000, 65 lat Towarzystwa bibliofilskiego im. J. Lelewela w Toruniu ’91, Adama Zbigniewa Gostyńskiego 2002.
Plansza 12
Ekslibrisy: Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kaliszu ’65, dr Wojciech Wieczorek, Henryk Nowaczyk ’93, Stanisława Kościelniaka ’87, Ewa Andrysiak ’96, księgozbiór Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie 2001, Daniela Kozioł ’85, TPK, Wojciech Siemion ’87, In memoriał Józefa Zdunka sjr1906-1977, dr Józefa Zdunka jr ’96, Janina Kościelniakowa, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Zbiory Chopinianów 2000, Ewy i Macieja Jankowskich, Dorota Buncler ’99, Karoliny Ziółkowskiej ’95.
Plansza 13
Ekslibrisy: Z księgozbioru Alfonsa Parczewskiego, Marii Dąbrowskiej ’92, Muzeum Bol. Prusa w Nałęczowie ’92, Tadeusz Kurpaski ’86, Haliny Molendowej, Renata i Adam Kościelniakowie ’87, dr Zdzisława Drozda ’81, Władysława Kościelniaka, Tadeusz Kulisiewicz, Bożeny Szal ’81, Zdzisław Kąkol ’85, Zdzisław Kąkol, Władysław Kościelniak, Regina Zorzycki, Ryszarda Koniecznego.
Plansza 14
Ekslibrisy: Jerzy Cichocki ’82, dr Romuald Pietraszun, Władysława Kościelniaka, Ewa Krystyna Andrysiak ’94, Kasia i Adam Murszewscy ’96, Karoliny Ziółkowskiej ’95, Karolina Ziółkowska ’95, Beata Klaudia Dymkowska, Niny Krystyny Hoffmanowej ’97, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, Grzegorza Pawlaka ’99, Ze zbioru Jadwigi i Tadeusza Kościelniaków, Nana Nadolna Felek Wróbel ’95, Marek Z. Wachelko ’85.
Plansza 15
Ekslibrisy: Bożena Kurzawa, Janiny Kościelniak ’87, Nany Kościelniak, Daniela Kozioł ’86, Olecha Podlewskiego, Andrzej i Dobromiła Mystkowie, Władysław Kościelniak, Marii Eliasz, Andrzeja Grochowskiego, Beata i Maciej Wojciescy ’88, Lucjana Pasika, Macieja Prusa, ks. Stefana Dzierżka TJ ’92, Wandy Karczewskiej ’86, Krzysztofa Walczaka.
Plansza 16
Ekslibrisy: Alessandro Sanvito, Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Henryka Sadowskiego, Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Krzysztofa Jeżyka ’88, Marzena Ścisła ’93, dr Tadeusza Jakubiaka ’93, Lidia Maria Bielewicz ’93, Bractwo Kurkowe w Kaliszu, Krzysztofa Ścisłego, Al. Sanvito, Magdalena Jarosław Szor, Jerzy Gnerowicz, Wojciech Bachor ’93.
Plansza 17
Ekslibrisy: numismaticis Gabriela Sukiennik ’96, Dr Roman Wytyczak ’96, Andrzej Pospiech z Wrocławia ’98, Marek Dziubaty ’99, Wojciech Mazur ’95, Irena Jerzy Giżyccy ’95, Czesław Kowalczyk ’96, Janiny Nany Kościelniak ’99, Ossolińczyków, Dr Krystyna Korzon ’96, Wł. Kościelniaka ’94, Michał Rożek, Jadwiga Miluśka-Bunclerowa ’96, Kazimierz Karnkowski, Jadzi Miluśkiej-Bunclerowej.
Plansza 18
Ekslibrisy: Elżbieta Steczek-Czerniawska, szkoły podstawowej im. St. Walendowskiego w Kowalewie, Irena Kościelniak, Dr Elżbiety Marii Jankowiak, Michał Hilchen, Ireny Piotra Chmielewskich, Irena Magnuszewska ’87, Nany Kościelniak, Z księgozbioru Eugeniusza Czarnego ’80, Zenon Jóźwiak ’88, Jan Walczyński 2003, Eugeniusza Górskiego, Elżbieta i Jan Walczyńscy 2003.
Plansza 19
Ekslibrisy: Irena i Jerzy Giżyccy ’95, Barbara Wiza ’92, Tomasz Marek Brus ’93, Basi Kowalskiej ’93, Ewa Koszla ’95, Iwona Wiesław Gromadzcy ’94, Dom Kultury „Podgórze” Galeria Ekslibrisu, Krystyny Karwickiej Rychlewicz, Romana Wierzgacza ’85, Karolina Ziółkowska ’95, Urszula Tomala ’94, Maria Mrożewska, Oratorium ks. Jana Bosko w Środzie Śl., Basia Kowalska ’95, Jerzy Przystański ’94. 
Plansza 20
Ekslibrisy: Jadwigi Miluśkiej 2000, Karol Tadeusz Templewicz ’86, Chesscollectors International 5+h Biennialcongress Paris, Z księgozbioru Klemensa Raczaka ’99, Urszula Tomala ’94, Tadeusz Karwat, Z biblioteki Jerzego Gnerowicza, Ryszarda Bonisławskiego ’88, WBP im. Adama Asnyka w Kaliszu, Mirosławy Karoliny Mencel, Niny Podczaskiej, Dr Adolf Juzwenko ’96, Mieczysława Arkadiusza Woźniaka, Grzegorza Romana ’88, Andrzej Kledzik. 

Fotografie

Col. II/F/11. – 1950-2003. Fotografii, w większości w formacie 10 x 15 cm i innym - 377 szt. (w tym również kolorowe)

Współczesne fotografie Kalisza

1. Baszta Dorotka – 7 fot. (1 fot. 10,3 x 8, 2 cm, 1 fot. 13,5 x 10, 2 cm)
2. Cmentarze:
ewangelicki [ul.Harcerska] – 1 fot.
Miejski [ul.Górnośląska] – 6 fot.
prawosławny [ul.Górnośląska od Lipowej] - 1 fot.
3. Kościoły:
a/ Katedra pw. św. Mikołaja, ul. Kanonicka 5 - 21 fot. (1 fot. 18 x 13,5 cm, 1 fot. 14,6 x 15, 1, 1 fot. 15,6 x 12,9 cm, 1 fot. 14 x 9 cm, 1 fot. 12, 3 x 8, 9 cm, 1 fot. 18 x 7,6 cm, 1 fot. 20, 6 x 9, 8 cm, 1 fot. Św. Paschalis” (nad panorama Kalisza) - obraz namalowany przez zakonnika kaliskiego Bonifacego Jatkowskiego z 1715 r. (18x13 cm), 1 fot. kolor. obrazu „Zdjęcie z Krzyża” wykonane z oryginału w 1959 r. - 28 x 20 cm,]
b/ Kościół Garnizonowy p.w. św. Stanisława i św. Wojciecha 1992,1996, ; ul. Kolegialna 2/1 – 15 fot. ( 1 fot. 12,9 x 8,8 cm)
c/ Kościół i Klasztor ss. Klarysek; Kalisz-Piwonice – 2 fot. ( 1 fot. 23 x 10 cm)
d/ Kościół pw. Błogosławionego Biskupa Kozala; Osiedle Winiary 1992, 1999, 2002, - 7 fot. ( 1 fot. 20,3 x 15, 1 cm, 1 fot. 17,5 x 16 cm)
e/ Kościół pw. Miłosierdzia Bożego; ul. Asnyka 54 – 8 fot. ( 1 fot. 25,9 x 10 cm, 1 fot., 24,5 x 14,5 cm, 21,1 x 15,5 cm)
f/ Kościół pw. Nawiedzenia NMP (OO. Jezuici); ul. Stawiszyńska 2 – 17 fot. ( 1 fot. 26, 2 x 15, 1 cm, 1 fot. 14 x 9 cm 1 fot. 16, 5 x 11, 3 cm, 1 fot. 39,7 x 29,6 cm, 1 fot. 45,6 x 27, 5 cm)
g/ Kościół pw. Opatrzności Bożej (Orioniści); ul. Polna 8 – 6 fot. ( 1 fot. 18,2 x 13 cm)
h/ Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Wrocławska 209 – 3 fot.
i/ Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła; Osiedle Dobrzec, al. Wojska Polskiego 44 a – 3 fot.
j/ Kościół pw. św. Barbary. Kalisz, dzielnica Szczypiorno – 1 fot. (18, 1 x 12,8 cm)
k/ Kościół pw. św. Michała Archanioła; ul. Dobrzecka 193 – 6 fot.
l/ Kościół pw. św. Stanisława Biskupa (Franciszkanie); ul. Sukiennicza 7 1950, 1959,1995, 1996 – 18 fot. ( 1 fot. 22,2 x 15,2 cm, 1 fot. 15,7 x 11,2 cm, 1 fot. 14,8 x 11,5 cm, 2 fot. 13, 9 x 9 cm, 1 fot. 14 x 13, 5 cm, 17, 9 x 12, 6 cm1 fot. 15, 5 x 15 cm)
ł/ Kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Sanktuarium św. Józefa; Pl. Jana Pawła II 3 – 21 fot. (1 fot. 17, 9 x 12, 6 cm)
m/ Kościół pw. św. Wojciecha na Zawodziu – 4 fot. ( 1 fot. 17, 3 x 14,5 cm)
n/ Kościół Świętej Rodziny. Kaplica Żołnierska (Nazaretanki); ul. Harcerska 1a; 1999 - 28 fot. (1 fot. 15, 7 x 13, 9 cm, 1 fot. biało czarna 13,9 x 9 cm, 2 fot. 12, 7 x 8, 8 cm)
4. Majków. Cmentarz Żołnierski, dworek 2001 – 5 fot.
5. Panoramy, widoki, makieta – 1990,1995, 1999 – 23 fot. [1 fot. 62 x 13,5 cm, 1 fot. 31,5 x 9,8 cm, 1 fot. 50,6 x 8,7 cm, 1 fot. 12,9 x 8,8 cm, 1 fot. 17,8 x 13,1 cm]
6. Park Miejski - 4 fot.
7. Pomnik Książki w Kaliszu – 1 fot.
8. Przystań KTW – 1 fot. (13,6 x 8,8 cm)
9. Rajsków – 3 fot.
10. Szałe. [Ogródki działkowe] 1996, 1997 – 2 fot.
11. Szczypiorno 2001 – 1 fot.
12. Teatr im. W. Bogusławskiego 1998, 2002 – 28 fot. w tym kolor. ( 1 fot. 24, 7 x 9, 5 cm, 1 fot. 19, 6 x 13, 4 cm)
13. „Tzw. Dom Kowalskiego n. Prosną” 1994 – 1 fot. kolor.
14. Winiary [dawny browar] 1996 – 1 fot.
15. Zawodzie [dr Krzysztof z ekipą – archeolodzy, p. Bednarek (wieloletni opiekun grodziska na Zawodziu] 1958, 1980 – 4 fot. [1 fot. 28, 8 x 21, 5 cm, 1 fot.18, 1 x 11, 7 cm]
16. Ulice:
Aleja Marszałka Stalina ok. 1953 – 1 fot. [ 12, 8 x 9 cm]
Aleja Wolności – 38 fot. (2 fot. 10,7 x 10 cm, 17,8 x 12 cm)
Babina 1950 – 2 fot.
Chodyńskiego – 1 fot.
Chopina. [dawny pałacyk Fibigerów - obecnie restauracja „Roma”] – 2 fot. [1 fot. 21,3 x 10 cm]
Czaszkowska – 1 fot.
Fabryczna – 1 fot. (18, 2 x 13 cm)
Główny Rynek. [Ratusz, Orzeł dla jednej z sal] – 2 fot. [ 1 fot. naklejona na kartonie 23 x 8, 3 cm, 1 fot. 12,6 x 8,8 cm]
Górnośląska.[Rycina na ścianie dawnego hotelu „International”, zdjęcia z wyścigów kolarskich] 2003 – 6 fot. [1 fot. 17,7 x 13 cm, 1 fot. 16,8 x 10,6 cm] 
Grodzka – 2 fot. [ 1 fot. 18, 9 x 13,5 cm, 1 fot. 17,6 x 15,1 cm]
Harcerska 2001 [Liceum ss. Nazaretanek od Chopina] – 1 fot.
Kościuszki – 9 fot. Lipowa 1998 – 1 fot.
Łódzka 1952 – 1 fot. [14,8 x 17, 5]
Mostowa. „Dom pod Aniołami” – 2 fot. (1 fot. 14 x 9 cm)
Niecała. Cerkiew – 2 fot. [15,1 x 7,8 cm]
Nowy Świat 1980 – 1 fot.
Obozowa. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Hellena” – 1 fot. (15, 1 x 7, 8 cm)
Ogrodowa – 1 fot. Parczewskiego. [Budynek Wielkop. Banku Kredytowego] – 2 fot.
Plac Jana Pawła II. Szkoła Muzyczna. Kaliskie Towarzystwo Muzyczne 1999 – 7 fot.
Plac Kilińskiego [odsłonięcie pomnika A. Asnyka, ściana domu z rys. Kościelniaka] 1960,1073,1997 – 19 fot.– 2 fot. 18 x 9,9 cm, 1 fot. 18 x 12, 9 cm, 18,1 x 12,9 cm, 17,9 x 12, 9 cm] Plac św. Jozefa [Pomnik Papieża, Kościół św. Józefa, kamienica – budynek banku WBR] – 3 fot.
Pułaskiego 1996 – 3 fot.
Rzemieślnicza – 3 fot. [1 fot. 22,5 x 10,2 cm, 1 fot. 20,3 x 9,9 cm]
Śródmiejska – 1 fot. Tuwima – 6 fot. [ 1 fot. 17,3 x 12,5 cm, 1 fot. 16,6 x 15,1 cm]
Ułańska [Pomnik M. Konopnickiej, Dom Technika] – 4 fot. [ 1 fot. 24,8 x 15,5 cm, 1 fot. 14 x 9 cm]
Wał Staromiejski. Bloki mieszkalne – 1 fot. (17,9 x 11, 8 cm)
Warszawska – 1 fot.
Widok – 4 fot. [1 fot. 12,5 x 8,8 cm]

Col. II/F/12. – Fotografie przedstawiające widoki Kalisza XVII-XIX w., okres I wojny świat., okresu okupacji) w większości czarno-białe, wykonane z innych źródeł (oryginały, fotografie, widokówki, książki), w różnym formacie.

Fotografie historycznego Kalisza

1. Aleja Józefiny sprzed 1914 r. – 3 fot. (1 fot. 17, 5 x 12, 3 cm, 16, 3 x 13 cm, 1 fot 14 x 9 cm)
2. Brama Łazienna (fragment murów obronnych XVII-XVIII w.) Próba rekonstrukcji – 1 fot. (11, 9 x 9 cm)
3. Cerkiew (przed 1914 r.) – 1 fot. (15, 2 x 8, 6 cm)
4. Cmentarz ewangelicki (grobowiec – kap. Greffen 1759) – 1 fot. (21, 3 x 10 cm)
5. Gimnazjum Żeńskie im. Anny Jagiellonki 1912 r. – 1 fot. (14 x 9 cm)
6. Główny Rynek i ratusz (1802-4, przed 1914 r., 1888-1914) – ratusz spalony w 1914 r., zdjęcie obrazu w muzeum kaliskim przedstawiające Główny Rynek w poł. XIX w. – 7 fot. (1 fot. 17, 3 x 11 cm, 1 fot. 17, 9 x 13 cm, 1 fot.18, 2 x 12, 9 cm, 15 x 12, 4 cm, 2 fot. 14 x 9 cm, 29,9 x 21,2 cm)
6a. Dom tzw. „Między nogi” (restauracja), po jego zburzeniu zbudowano na tym miejscu cerkiew, zdjęcie z poł. XIX w. – 1 fot. (16, 6 x 8, 4 cm)
7. Dworzec PKP (z obustronnym podjazdem przed 1914 r., okres okupacji) - 2 fot (14 x 9 cm)
8. Korpus Kadetów (modele armat z r. 1790 i 1804 ofiarowane szkole – fotokopia z „Tygodnika Ilustrowanego”) – 2 fot. (1 fot. 17, 4 x 12, 3 cm, 1 fot., 1 fot. 17, 1 x 11, 8 cm)
9. Kościół Bernardynów – 1 fot. (14 x 8, 8 cm)
10. Kościół oo. Franciszkanów (św. Stanisława) – budynek około 1912 r., późnorenesansowe sklepienie w typie zw. kalisko-lubelskim w nawie kościoła – 2 fot. ( 1 fot. 24, 4 x 16,3 cm, 1 fot. 17,9 x 13, 1 cm)
11. Kościół Reformatów w r. 1855 – 1 fot. (11x 8 cm)
12. Miejska Elektrownia 1925 – 1 fot. (11, 3 x 8, 3 cm)
13. Most kamienny (drzeworyt, ryc. K. Pomian), ok. r. 1880 – 3 fot. (1 fot. 18, 9 x 11 cm, 1 fot. 18, 1 x 11, 9 cm, 1 fot. 16, 5 x 8, 6 cm)
14. Panorama Kalisza z 1715 r., malowana w końcu XIX w., rysunek Kalisza z pocz. XIX w. wykonany na dyplomie rzemieślniczym – 5 fot. (fot. naklejona na kartonie 23 x 17, 8 cm, 1 fot. 17, 6 x 12, 3 cm, 1 fot. 16, 2 x 10, 3 cm, 1 fot. 23, 2 x 16, 7 cm, 1 fot. 18 x 13 cm)
15. Park – Most w parku na kogutku z końca XIX w. (14 x 9 cm), domek szwajcarski przed 1914 r. (14 x 9, 1 cm.), fot. rysunku W. Brochockiego ( 24, 3 x 13, 9 cm), ruiny ( 11,6 x 8 cm) – 4 fot.
16. Plac Kilińskiego przed 1914 r. – 1 fot. (12, 9 x 11, 7 cm)
17. Plac św. Jozefa – 1834 (parada wojsk), z końca XIX w., sprzed I wojny świat. – 3 fot. (1 fot.17, 3 x 12, 3 cm, 1 fot. 18, 1 x 11, 7 cm, 1 fot. 16, 9 x 12, 5 cm); Kościół św. Józefa – zdjęcie sprzed 1914 r. – 1 fot. (29, 8 x 21, 1 cm)
18. Pochód 3 Maja 1916 r. (Manifestacja ku uczczeniu rocznicy Konstytucji 3 Maja) – 1 fot. (12, 2 x 9, 1 cm)
19. Pomnik Aleksandra II (przed budynkiem Sądu) – 1 fot. (14 x 9 cm)
20. Rogatka  Wrocławska ok. 1830 r. ,1850 – 2 fot. (17, 2 x 11,8 cm, 1 fot.12, 8 x 8, 5 cm) Warszawska z 1822 (na dzisiejszej ul. Łódzkiej) – 1 fot. (17, 5 x 12, 2 cm)
21. Ruiny romantyczne sprzed 1939 r. – 1 fot. (17, 5 x 12, 2 cm)
22. Sąd i most Trybunalski (1820-24, sprzed 1914 r.) – 4 fot. (14 x 9 cm, 17, 5 x 12, 2 cm, 17, 6 x 11, 1 cm, 18,2 x 13 cm)
23. Spalony Kalisz 1914 r. – 6 fot. Hotel Europejski (ruiny 1914 r., na zdjęciu również Leokadia Przybylska z dziećmi) – 1 fot (17, 7 x 12, 7 cm) Narożnik Nowego Rynku i ul. Chopina (16, 3 x 10, 2 cm) Dworzec PKP – 1 fot. (17, 5 x 10, 5 cm) Ulica Wrocławska 1914/15 – 2 fot. (17, 5 x 12, 2 cm)
24. Starostwo (początek XIX w., 1870), Gmach Urzędu Wojewódzkiego – 2 fot. (17, 5 x 12, 2 cm)
25. Teatr 1801-1817 – 3 fot. ( 1 fot. 13, 9 x 8, 9 cm, 1 fot. 17, 9 x 13, 1 cm, 1 fot. 36, 5 x 23 cm)
26. Ulica Marjańska (widok z końca XIX w.) – 1 fot. (17, 5 x 12, 2 cm)
27. Ulica Nadwodna (obecnie A. Parczewskiego) – 1 fot. (17, 9 x 13, 1 cm)
28. Ulica Stawiszyńska 1910 – 1 fot. (17, 9 x 13, 1 cm) 29. Ulica Sukiennicza (w kierunku placu św. Józefa) – 2 fot. (1 fot. 17, 5 x 12, 1 cm, 1 fot. 11 x 8 cm)
30. Ulica Warszawska przed 1914 r. (dziś ul. Zamkowa)– 1 fot. (17, 5 x 12, 2 cm)
31. Zespół pojezuicki koniec XVIII w. – 1 fot.
32. Więzienie ok. 1860-70, rycina – drzeworyt W. Brochockiego – 2 fot. (1 fot. 11,2 x 7, 8 cm, 1 fot. 21 x 11, 3)
33. Inne fotografie (w większości związane z Kaliszem):
- kielich gotycki z 1363 r. – 1 fot. (17, 5 cm x 12 cm)
- pierwszy druk kaliski „Katechizm rzymski” z 1603 r.- 1 fot. (15, 8 x 11, 2 cm)
- Jurek Dreszer (karykatura M. Kościelniaka) 1940 – 1 fot. (7, 4 x 6 cm)
- Exlibris Andrzeja Lisieckiego. Według : Wittig W. Ex-librisy bibliotek polskich polskich XVII i XVIII wieku. Warszawa 1903 cz. 1 s. 14 – 1 fot. (18 x 12 cm)
- „An die Einwohner der Stadt Kalisch” 1914 (zdjęcie odezwy władz do mieszkańców Kalisza) – 1 fot. (23, 8 x 14, 5 cm)
- ks. Antonowicz z harcerzami kaliskimi (13, 2 x 9 cm)
- tablica pamiątkowa umieszczona na budynku w którym w latach dzieciństwa i młodości mieszkała w Kaliszu Maria Konopnicka (11, 7 x 9 cm, fot. naklejona na tekturze)
- popiersie Adama Asnyka (kopia z domu Asnyka w Krakowie, 15 x 12, 5 cm)
- plakat zaprojektowany przez W. Kościelniaka z okazji IX Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni religijnej SAKROSONG. Kalisz 15-18. 09. 77 (14 x 9 cm)
- Stary szlifierz [p. Zimny] 1958, foto Cezary Domański (28, 7 x 21, 5 cm)
- Tadeusz Kulisiewicz w Kaliszu 1960, portret kolor – 2 fot. ( 1 fot. 31,5 x 21, 7 cm, 1 fot. 21, 5 x 20 cm)
- Alina Szapocznikow – 1 fot. (35, 5 x 29, 7 cm)
- powitanie w Kaliszu burmistrza miasta fr. Obmą.? Wita prezydent Andrzej Bonusiak

Col. II/F/13-44. – 1975-2003. Fotografii kolor, w formacie 10 x 15 cm i innym - 816 szt. 

Fotografie miejscowości polskich i zagranicznych :

1.
Benice k/ Krotoszyna – 4 fot. (2 x 18 x13 cm, fot. czarna-biała)
Biadki – 2 fot.
Biecz 2001 – 9 fot.
Bieniszewo k./ Konina [Klasztor Kamedułów 1994] – 1 fot. (19,4 x13,8 cm )
2.
Bielawy k./Łowicza 1998 – 6 fot.
Bieszczady [Uherce - kościół, Cerkiew, cmentarz, przydrożny Krzyż] 1999, 2000 – 7 fot.
Biskupice Ołoboczne – 10 fot. (3 szt. fot. czarno-biała 13 x 9 m)
Biskupice k./ Byczyny 1984- 3 fot.
Biskupice k./ Sieradza – 2 fot.
3.
Blizanów 1995 – 9 fot.
Boguszynek k./ Nowego Miasta – 1 fot.
Bolesławiec – 3 fot. (2 fot. 17 x 14 cm)
Borków Stary 2000 – 5 fot.
Bóbrka k./ Jedlicz [Zagłębie naftowe] 2001 – 1 fot.
4.
Bralin k./ Kępna. Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny „na Pólku” 1998 – 3 fot. (1 fot. 22,3 x 9,5 cm, 1 fot. 18,9 x16,3 cm)
Bronów. Dworek M. Konopnickiej – 1 fot.
Brończyn k./ Błaszek – 1 fot.
Brudzew 1995 – 8 fot.
Brzeg. Ratusz 1999 – 1 fot.
Brzezie k./ Pleszewa – 1 fot.
Brzezinki k./ Wołczyna 2001 – 10 fot. (1 fot. 16 x 14 cm)
5.
Brzeziny. [Nowy kościół] – 1 fot.
Brzeźnio k./Złoczewa 1995 – 9 fot. (1 fot. 18 x 14,5 cm, 1 fot. 21 x 13 cm)
Brzóstków.[Kościół i podziemia] 1999 – 2 fot.
Burzenin (powiat sieradzki) [Kościół p.w. Św. Wojciecha i Stanisława, kapliczka] 1995 – 5 fot.
Byczyna 1998 – 1 fot.
6.
Chełmce. [Widok z wieży TV, dzwonnica] 1995, 1999 – 7 fot.
Chełstów (pow. oleśnicki). [Drewniany Kościółek p. w. św. Idziego] – 1 fot. (18, 5 x 11,6 cm)
Chmielnik - 1 fot.
Chocz. [Kolegiata, obecnie kościół parafialny p.w. św. Andrzeja] 1999 – 6 fot.
Chróścin k./Bolesławca 1995, 1999 - 6 fot.
7.
Cieszęcin [Sanktuarium św. Wojciecha] – 5 fot. [1 fot.12,9 x 10 cm]
Cieszków k./ Zdun – 2 fot. (1 fot.15, 7 x 13, 7 cm) Cieszyn 1999, 2002 – 6 fot. (1 fot. 17, 1 x 13, 4 cm, 2 fot. 13 x 10 cm, 1 fot. 11, 7 x 10 cm)
Czajków – 1 fot.
Czastary – 1 fot. (22, 6 x 14 cm) C
zermin. [Kościół] 1995 – 3 fot.
8.
Dąbcze k./ Rydzyny – 3 fot.
Dąbie nad Nerem. [Cmentarz żydowski] – 2 fot.
Debno. Kościół – 2 fot.
Dębowiec 2001 – 1 fot.
Domasław k./ Perzowa – 2 fot.
Doruchów. [Kościół] 1998 – 1 fot.
Droszew. Kościół, grób przy Kościele – 1 fot. (13 x 10 cm)
Dubla 2001 – 2 fot.
Dziesławiec - 1 fot.
Dzierzbin. [Kościół z XII w.] 1996, 2000 – 5 fot.
9.
Galewice - 1 fot. (17, 5 cm)
Gdańsk – 1 fot.
Giżyce – 4 fot.
Głogów 2003 – 1 fot.
Gniezno. [Katedra] – 1 fot.
Godynice k./ Burzenina – 2 fot.
Godziesze Wielkie. [Kościół] – 2 fot.
Gola k./ Byczyny – 2 fot.
Golejewko k./ Rawicza – 2 fot.
Gołkowice 1995 - 1 fot. 10.
Gołuchów. [Zamek, park] – 10 fot. ( 1 fot. 22 x 14 cm)
Gostyń, Święta Góra k./ Gostynia 1994,1995, 1998, 2001 – 7 fot. ( 1 fot. 17, 5 x 14, 7 cm, 1 fot. 19, 8 x 9, 8 cm)
Goszcz – 2 fot.
11.
Goszczanów 1994, 1995, 2001 – 4 fot.
Górzno k. Ostrowa. [Kościół św. Mateusza Apostoła] – 3 fot. (1 fot. 18 x 13 cm)
Grabowno Małe 1995 – 2 fot.
Grabowno Wielkie – 2 fot.
Granowiec. [Kościół] – 1 fot.
Grabów. [Klasztor] 2001 – 2 fot.
Grodków – 2 fot.
Grodziec (konińskie) – 1 fot.
12.
Grodzisk Wlkp. – 5 fot. (1 fot. 19,7 x 15 cm, 1 fot. 17, 7 x 13, 3 cm)
Gruszczyce 1995 – 10 fot. ( 1 fot. 17, 8 x 9, 5 cm, 1 fot. 14, 5 x 13, 8 cm)
Henryków – 3 fot.
13.
Iwanowice. [Kościół z XVI w., kropielnica z XV w., witraż, nagrobek w kościele z XVI w., epitafium z XVI w., ołtarz główny] 1996,1998 – 15 fot.
Jakubowiec (opolskie) – 2 fot.
Janowiec n./ Wisłą. [Zamek] – 1 fot.
Jarocin. [Kościół św. Marcina] 1995 – 2 fot.
Jerka./ Kościana – 3 fot. ( 1 fot. 24, 5 x 14,5 cm)
Jesionna k./ Błaszek. [Dawny dwór] – 2 fot. (1 fot. 12, 3 x 8, 5 cm)
Józefów k./Chocza fot. – 1 fot.
Jutrosin k. / Rawicza – 6 fot. ( 1 fot. 16, 9 x 12, 5 cm)
14.
Kalinowa k. / Błaszek – 2 fot. (15,5 x 14, 3 cm i 17, 4 x 14, 4 cm)
Kałków-Godów k./ Kielc.[Golgota wzorowana na Licheniu] 1998 – 1 fot. (17, 9 x 12, 6 cm)
Kamienna k./ Błaszek 1998 – 2 fot. ( 1 fot. 20, 3 x 13, 5 cm)
Kazimierz Dolny - 5 fot.
Kazimierza k./ Konina ok. 1980 – 1 fot. (19,9 x 16, 6 cm)
Kąty Walichnowskie (pow. wieruszowski) 2001 – 1 fot.
Kępno 1995 – 3 fot.
Kiernozia. Pałac klasycystyczny – 1 fot.
15.
Kliczków Mały 1995 – 2 fot.
Klonowa (pow. sieradzki) – 1 fot.
Kłodzko. Panorama z twierdzy 1994 – 2 fot.
Kobylin.[Kościół parafialny, Klasztor O.O. Franciszkanów] 1995, 1996 – 7 fot. (1 fot. 17 x 12, 5 cm, 2 fot. 18,3 x 12, 8 cm)
Komańcza. [Cerkiew] 2001 – 2 fot.
Komorzno k./ Wołczyna 1995 – 2 fot.
Konary k./ Rawicza – 1 fot.
Konin. [Zamek-Muzeum, kaplica, kościół gotycki – malowidło ścienne] – 3 fot. (1 fot. 29 x 9,6 cm)
16.
Kosmów 1994 – 1 fot.
Kościelec Kaliski 1994, 2000– 9 fot. (1 fot. 17, 7 x 13, 1 cm)
Kościelna Wieś. [Kościół] 1991 - 7 fot. (1 fot. 22, 6 x 17, 2 cm, 1 fot. 16, 5 x 15, 2 cm)
Kotłów 1994 – 3 fot.
Koza Wielka – 3 fot.
17.
Koźmin.[Klasztor] 1982, 1992, 1996 – 13 fot. (1 fot.13, 1 x 9,8 cm, 1 fot. 20, 5 x 13 cm, 1 fot. 21,2 x 15 cm, 5 fot. 18 x 13 cm, 1 fot. 21,8 x 15, 5 cm, 1 fot. 17,5 x 13, 5 cm)
Koźminek – 2 fot.
18.
Kożuchow – 1 fot.
Kraszewice – 1 fot.
Krosno – 3 fot.
19.
Krotoszyn 1982,1995, 1996 – 23 fot. (1 fot. 25x17,2 cm; 1 fot. 20,3 x16, 4 cm, 2 fot. 13,5x10,5 cm, 1 fot. 18x16,7 cm, 4 fot. 18 x 13 cm ; 3 fot. 16,6x 13 cm, 1 fot. 18,2x11,2 cm, 1 fot. 19x14,2 cm, 1 fot. 13x12,8 cm; 1fot. 14,8x11,2 cm)  20. Królików – 1 fot. (23x 13,9 cm)
Krzywiczyny (opolskie) – 3 fot.
Kucharki – 6 fot.
Kuźnica Czeszycka - 2 fot.
Latowice - 1 szt.
21.
Lechlin [kościół] – 1 fot.
Legnica 1996 – 9 fot.
Lesko 2001 – 1 fot. 22.
Licheń 2000 – 6 fot.
Lipe 1995, 1999 – 4 fot.
Leżajsk. [Kościół Bernardynów, Bożnica] 1999 – 5 fot. (1 fot. 13 x 9 cm)
Lubin – 1 fot.
Lubiń 2001 – 7 fot. (1 fot. 19, 4 x 18, 6 cm, 1 fot. 23,3 x 10 cm)
23.
Lutogniew k./ Krotoszyna – 1 fot. 
Lututów – 2 fot.
Lwówek – 3 fot.
Magnuszewice 1982 – 1 fot.
Marchwacz. Kopiec Braci Niemojowskich 1997 – 1 fot.
Miechowa k./ Byczyny 1995 – 8 fot. (1 fot. 17,3 x 12,5 cm, 1 fot. 15, 8 x 14)
24.
Miedzybórz 1998 – 3 fot.
Miejska Górka – 1 fot.
Międzychód 1999 – 1 fot.
Mikstat 1995 – 5 fot.
Mycielin. [Urząd Gminy] – 2 fot.
25.
Namysłów. [Zamek] 2001 – 3 fot. (1 fot. 18x12,5 cm)
Nowe Miasto n./Wartą.[Kościół] 1999 – 2 fot. (1 fot. 26, 4x 8, 8 cm)
Nowe Skalmierzyce – 4 fot.
Nysa 2002 – 5 fot.
26.
Ociąż – 5 fot. (1 fot.18, 1 x13 cm, 1 fot. 18,8 x 10 cm)
Odolanów.[Parafia św. Barbary (Odolanów-Górka), Kościół św. Marcina (Odolanów-Rynek)] 1995 – 6 fot. (1 fot. 17, 8 x 14, 7 cm, 1 fot. 16, 8x13, 5 cm, 1 fot. 15,4x13 cm) Odrzykoń. [Zamek] - 2 fot. (1 fot. 26, 6x 10 cm) Olesno – 1 fot.
27.
Oleśnica 2001 – 5 fot. Olszowa k./Kępna – 2 fot. Ołobok 1980, 1994, 2000 – 14 fot. (1 fot. 17, 7x13 cm, 1 fot. 15x14 cm, 1 fot. 13, 7x10,1 cm, 12, 2x 10, 1 cm)
28.
Opole – 1 fot.
Oporów [Zamek] – 1 fot.
Ostrów Wlkp.[Konkatedra, cmentarz] 1975,1995 – 15 fot. (1 fot. 18x13 cm, 1 fot. 15 x 8,4 cm, 1 fot. 14,2 x 12 cm, 1 fot. 16,2 x 8,9 cm)
Ostrzeszów. [Drewniany Kościół św. Rocha, Kościół św. Mikołaja] 1998,1999 – 7 fot.
Otmuchów (Dolny Śląsk) 2001, 2002 – 2 fot.
29.
Pamięcin. [Kościół] 1995, 1997 – 4 fot.
Parcice. [Kościół] – 1 fot
Parzynów. [Kościół] – 1 fot.
Piaski k./Bolesława 1995 – 1 fot.
Piaski k./Wieruszowa – 1 fot.
Piątek Wielki - 1 fot.
Pińczów 1982 – 2 fot.
Piotrków Trybunalski 1995 – 3 fot.
Piotrów 1999 [przydrożny Krzyż] – 2 fot.
Pleszew. [Kościół św. Floriana, Dom Parafialny] 1993 – 5 fot.
30.
Płock. [Drzwi Katedry, Witraże w Płockim Towarzystwie Naukowym] 1998 – 3 fot. (1 fot. 21 x 15,6 cm, 1 fot. 15, 1x 8 cm) Pniewy – 3 fot. ( 1 fot. 22x13,5 cm, 1 fot. 20,3x14,5 cm)
Podborów (pow. Ostrów) – 1 fot.
Pogorzela – 1 fot.
31.
Poznań. [Kościół Najświętszego Zbawiciela, Kościół NMP, Katedra] 1998, 1999, 2003 – 16 fot. (1 fot. 29,4 x19,8 cm, 1 fot. 20 x 17,8 cm, 24, 2 x 10,2 cm,1 fot. 14,4 x 15,5 cm, 1 fot. 13 x 10 cm)
32.
Prażuchy.[Kościół ewangelicki] (gm. Ceków-Kolonia) 1994 – 1 fot.
Pruszków – 1 fot.
Przespolew k./ Cekowa. [Kościół] 1993,1994,1996 - 14 fot.
Przygodzice – 1 fot.
Psary k./ Turku – 2 fot.
33.
Pyzdry. [Kościół] 1995 – 3 fot.
Radecznica [kościół] – 1 fot.
Radliczyce. Obraz przedstawiający św. Maksymiliana M. Kolbego znajdujący się w Kościele w Radliczycach, malowany przez Tadeusza Kościelniaka – 1 fot.
Rajsko 1998 – 3 fot.( 1 fot. 22,4x13,9 cm, 1 fot. 12x8,6 cm)
Rawicz. [Rynk, Kościół] 1992 – 11 fot.
Rososzyca – 2 fot.
Rozdrażew. [Kościół] – 3 fot.
34.
Rożnów k./ Wołczyna – 5 fot.
Russów. [Dworek M. Dąbrowskiej, Skansen] 1994 – 8 fot.
Rychnów.[Kościół] 1995 – 4 fot. (1 fot. 17x13, 5 cm)  35. Rydzyna. Park, Zamek, Rynek 1994 – 13 fot.
Sandomierz 2003 – 1 fot. ( 1 fot. 25x9,3 cm)
Sanok. Skansen 2001 – 1 fot.
Sarnowa k./Rawicza 1993 – 3 fot. (1 fot. 23,6x10,1 cm)
36.
Sieradz. [Fara] 1992 – 1 fot.
Sławoszew k./ Pleszewa 1995 – 1 fot.
Słupia k./ Kępna – 2 fot.
Smolice k./ Kobylina – 1 fot.
Sobiałkowo k./Rawicza – 2 fot.
Sobótka. [Pałac] – 1 fot.
Sokolniki. [Kościół, Pałac „Sokolnik”. Hotel Restauracja] 2001 – 4 fot.
37.
Staw. [Kapliczka] 1994,1998 – 4 fot.
Stawiszyn 1982,1999, 2000, 2001, 2003 (1 fot. 18,2 x15, 1 fot.17,1x9,5 cm, 1 fot. 16,8x14,4 cm, 1 fot. 12,1x13 cm, 1 fot. 21,8x9,2 cm, 1 fot.17x8,2 cm, 1 fot. 19,6x9,2 cm) – 11 fot.
38.
Stolec – 1 fot.
Stradomia Wierzchnia k./ Sycowa - 4 fot.
Strzydzew – 1 fot.
Sulisławice k./ Kalisza. [Dawny dwór] – 1 fot.
Sulmierzyce. [Pomnik S. F. Klonowica] – 1 fot.
Syców. [Kościół ewangelicki, park, Kościół św. Marka] 1994 – 15 fot. (1 fot.19,9x 16,5 cm, 1 fot. 11, 4x 10,1 cm)
39.
Szczury – 1 fot.
Szczytniki. [Pomnik ks. Kordeckiego, pałac, nowy kościół] 1998 – 8 fot.
Świba k./ Kępna. [Drewniany kościół] 1998 – 1 fot.
Taczanów PKP -1 fot.
Tatry. [Dolina Kościeliska] – 1 fot.
Tłokinia Kościelna. [Cmentarz, Kościół] 1996, 2003 – 6 fot.
Toruń – 4 fot.
40.
Tuliszków 1994,1995 – 10 fot. (1 fot. 23 x14, 4 cm, 19x 14,5 cm)
Tum k./Łęczycy 2001 – 2 fot.
Turek - 1 fot.
Tursko – 1 fot.
41.
Twardogóra 1995 – 12 fot.
Tykadłów – 1 fot.
Uniejów – 2 fot.
Uników – 1 fot.
Uszyce k./ Byczyny – 1 fot.
42.
Walichnowy 2001 – 3 fot.
Warszawa 1993 – 3 fot.
Warszówka. Dąb – 1 fot.
Warta. [Klasztor Bernardynów] 1985, 1995, – 3 fot. (1 fot. 24, 7x 15 cm)
Węglowice – 1 fot.
Wielowieś k./Krotoszyna – 1 fot. 
43.
Wieruszów 1999 – 6 fot. ( 1 fot. 17 x 12, 5 cm) Wierzbica Górna k./Wołczyna 2001 – 3 fot.
Wilczyna k./ Nowego Tomyśla – 4 fot. (1 fot. 27x 14, 4 cm) Wisła - 1 fot.
Wolica k./ Kalisza [miejsce rozstrzelania Polaków] – 1 fot.
Wołczyn. [Kościół filialny pw. św. Teresy, Kościół Matki Bożej] 2001 – 3 fot. (1 fot. 13,9 x10, 1 cm, 15,2 x 12, 7)
Wojków 1996 – 3 fot. (20, 4x 14,7 cm)
Wrocław. [Kościół Matki Bożej „na Piasku”, Kościół uniwersytecki] 1994 – 4 fot.
Wrząca (powiat sieradzki) – 1 fot.
Wysocko Wielkie – 1 fot.
Wyszanów – 1 fot.
Zakopane – 2 fot.
Zakrzewo k./ Rawicza – 2 fot. 
44.
Ziębice – 1 fot.
Złoczew. [Klasztor] 1995 – 8 fot. (1 fot. 15,2 x 13 cm, 1 fot. 14, 9 x 12,8 cm)
Złotniki. [Cmentarz, kaplica cmentarna] 1999 – 3 fot.
Żarnowiec. [Dworek M. Konopnickiej] – 5 fot.
Żdżary. [Kościół] – 2 fot.
Żerków 1995 – 5 fot. (1 fot. 15, 2x11 cm)
Żywiec 2002 – 1 fot. 

Col. II/F/14. – 1983-1999. Fotografii kolor. (w tym 1 szt. czarno-białe), w większości w formacie 10 x 15 cm i innym - 34 szt. 

Fotografie miejscowości zagranicznych:

Amsterdam /Holandia / 1998, 1999 – 12 fot.
Chocim. Drohobycz /Ukraina/ - 5 fot. (2 fot. 12,7x8,9 cm, 2 fot. 14,8 x 9, 6 cm)
Harlem /Holandia/ 1999 – 1 fot.
Kair /Egipt/ 1989 – 2 fot. (12, 4x 8,9 cm, 12, 9 x 9,5)
Kana Galilejska (Kościół), okolice Jeziora Genezaret, Nazaret, Betlejem, Cerkiew nad Jeziorem Tyberiadzkim, Jerozolima / Ziemia Święta / 1988, 1989 – 11 fot. (1 fot.13,5 x 18 cm, 1 fot.12,7 x 8,9 cm, 1 fot.20, 8 x 15, 1 cm)
Nieśwież, zespół zamkowy w Mirze / Białoruś/ - 2 fot. (22,2 x 9, 4 cm, 16,5 x 12 cm)
Porto / Portugalia / 1983 – 1 fot. ( biało-czarna 18,4x 13,8 cm)

Oprac. Katarzyna Kubiak

 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83

Biblioteki Pedagogiczne Wielkopolski


1. PBP Konin
2 PBP Poznań
3 Centrum Doskonalenia Nauczycieli BP w Pile
4 Centrum Doskonalenia Nauczycieli PBP w Lesznie
PBP Książnica Pedgogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14