Kolekcje historyczne
KOLEKCJA TECHNIKUM BUDOWY FORTEPIANÓW W KALISZU

 

Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu zostało powołane do życia w 1954 roku dzięki poparciu Zjednoczonych Zakładów Przemysłu Muzycznego i Centralnego Zarządu Szkół Artystycznych. Organizacją szkoły zajął się Gustaw Arnold Fibiger (III) (1912-1989) dyrektor Kaliskiej Fabryki Fortepianów i Pianin "Calisia".

W pierwszym roku istnienia zajęcia odbywały się w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej, technikum działało pod nazwą Państwowa Średnia Szkoła Budowy Instrumentów Klawiszowych. Pierwszym dyrektorem był ceniony nauczyciel muzyki Godfryd Melech. W 1957 roku szkoła otrzymała oficjalną nazwę Technikum Budowy Fortepianów, jego dyrektorem został Gustaw Arnold Fibiger (III).

W 1964 roku siedzibą szkoły stał się gmach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6 (obecnie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych). W tym czasie Technikum o tym kierunku nauczania było jedynym w Polsce i Europie Wschodniej, co nadało placówce wyjątkowy charakter.

Tradycją Technikum Budowy Fortepianów są spotkania koleżeńskie i zjazdy szkolne. W 1979 roku miało miejsce pierwsze spotkanie absolwentów, którzy opuścili szkołę 20 lat wcześniej. Natomiast oficjalny zjazd odbył się w 1989 roku, w 35-tą rocznicę założenia TBF-u. Kolejne zjazdy odbywają się co 5 lat.

INWENTARZ KOLEKCJI

Col. VI/R/1/1-2. Materiały dot. nauczania w TBF. Pol., niem. 1954-1989. Rps. 29,5x21 cm i mniej. K. 178/I; 21+8+116/II.

Col. VI/R/2. Kozyra Stanisław, Praca dyplomowa: Wyliczenia dudnień. Założenia konstrukcyjne na fortepian 11-280, TBF. Pol. 1959. Rps. 29,5x21 cm i mniej. K. 37.

Col. VI/R/3. Ramowe wytyczne programowe do nauczania przedmiotu "Bezpieczeństwo i higiena pracy, technika przemysłowe kl. V", Warszawa 1960 [Tylko do użytku służbowego] s. 12.; Pianino M-36, typ szkolny, 2 rysunki stop, 1 pulpitu, k. 3. Pol. 1960. Masz. 29,5x21 cm i więcej. K. 9. 

Col. VI/R/4. Materiały pomocnicze do prac dyplomowych. Pol. 1967. Rps. 29,5x21 cm i mniej. K. 175.

Col. VI/R/5/1-2. Materiały dot. historii TBF w Kaliszu oraz sylwetki absolwentów. Pol., ang. 1967-2005. Rps., druk komputerowy. 29,5x21 cm i mniejszy. K. 320; 44; 168.

Col. VI/R/6. Teoria strojenia [notatki z praktyk]. Pol., niem. 1968. Rps. 29,5x21 cm i mniejszy. K. 64.

Col. VI/7/1-3. Materiały związane z organizacją zjazdów absolwentów TBF im. G. A. Fibigera w Kaliszu. Pol. 1989-2004. Rps., druk komputerowy, fot., klisze, mapa 29,5x21 cm i mniejszy. K. 118; 15; 37; 68; 18; 1; 14; 43+299+3.
a) materiały różne, k. 118
b) legitymacje uczestników zjazdu (15 szt.)
zaproszenia (37 szt.)
koperty (68 szt.)
fotografie (18 szt.)
klisze (3 szt.)
albumy fotografii (2 szt.)
kartki na piwo (74 szt.)
schroniska młodzieżowe w Polsce 1978 (1 mapa)

Col. VI/8. Wycinki i kserokopie z gazet, k. 26.

1. Kalisz produkuje pierwsze po wojnie pianina i fortepiany, "Kurier Kaliski" 1947, nr 17 (137), k. 11.
2. Szymański A., Na tych absolwentów czeka kraj i zagranica, “Gazeta Poznańska” 1956, nr 51, k. 8.
3. Szmański A. O szkole na której absolwentów czeka kraj i zagranica, “Gazeta Kaliska” 1956, nr 1, k. 9.
4. Strzelecka Wanda, Jedna z dwu – “Calisia”, “Trybuna Ludu” 1960, k. 5.
5. Mechanisz Janusz, Instrumenty z Kalisza, “Ruch Muzyczny” 1967, nr 3, s. 18, k. 6-7.
6. Bator Stanisław, Koncert na tysiąc fortepianów, “Ziemia Kaliska” 1974, nr 32, k. 10, k. 18. [Technikum Budowy Fortepianów] 1977, k. 17.
7. Zdanowska Jolanta, Jak zrobić ściągę z klawiatury?, “Świat Młodych” 1982, nr 114, k. 14.
8. Kurzajczyk Mariusz, Czy A. Fibiger uratuje “Calisię”?, “Ziemia Kaliska” 1995, nr 3, k. 4.
9. Kurzajczyk Mariusz, Calisia w akcjach, “Ziemia Kaliska. Gazeta Poznańska” 2004, nr 133, s. A2, k. 16. [Fortepiany i Pianina – Arnold Fibiger] (ogłoszenie), k. 12. (bp), Koncert na 125 lat i tysiąc fortepianów, k. 13.
10. Sporakowski Grzegorz, 626 przedstawicieli unikatowego zawodu. Od Kalisza do Japonii, “Czata”, k. 1. Fijałkowski J., Tam, gdzie uczą jak drewno gra..., “Czata” nr 22 (821) rok XVI, s. 3-4; k. 2-3. Wycinki różne, k. 19-26.

Col. VI/9. Gdzie uczą i czynią że drewno gra... 100-lecie Kaliskiej Fabryki Fortepianów i Pianin "Calisia", Kalisz 1989 [oryginał i kopia].

Col. VI/10. Tumolska Halina, W kręgu tradycji. Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu 1954-1989, Kalisz 1989 [ksero – 2 egz.]

Col. VI/11. Zbiór czasopism  “Czata: tygodnik Ligi Obrony Kraju” 1974, nr 21, nr 22 (3 egz.) “Widnokrag: "Czata" dodatek dla młodzieży” 1974, nr 5 (3 egz.)

Col. VI/12. Dyplom dla zespołu “Afri” Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu za uzyskanie I miejsca w X Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Wokalnych, Wokalno-Instrumentalnych, Kalisz 1992., (ksero) k. 1.

Col.VI/R/13. Kronika ZHP Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu. Pol. 1966-1973. Rps. 33,5x23 cm. K. 86.

Col. VI/R/14. Kronika Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu. Pol. 1977-1982. Rps. 41x28,5 cm. K. 44.

Col. VI/R/15. Kronika Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu. Pol. 1986-1988. Rps. 21x29 cm. K. 66.

Col. VI/R/16. Kronika Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu. Pol. 1990-1992. Rps. 28,5x20,5 cm. 

Oprac. dr Bogumiła Celer

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83

Biblioteki Pedagogiczne Wielkopolski


1. PBP Konin
2 PBP Poznań
3 Centrum Doskonalenia Nauczycieli BP w Pile
4 Centrum Doskonalenia Nauczycieli PBP w Lesznie
PBP Książnica Pedgogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14