Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wykaz czasopism - L

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P1,P2,R,S,T,U,V,W,Z

Tytuł
Rocznik
Rok
Numery
L‘OSSERVATORE ROMANO. Wydanie polskie. Red. Mario Agnes. Miesięcznik. Citta Del Vaticano 1980

R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 28
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2007
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
7-8, 11-12
1-12
1-9, 11-12
8
5, 11-12
3, 5
9
LA POLOGNE. Politique, Économique, Littéraire. Artistique [1923]
1923
1929
1966
1, 14-16
3, 4, 20
5
LAMUS. Red. Michał Pawlikowski. Nakładem A. Altenberga. Lwów 1908
R. 1
R. 2
1908
1909
z.1-2
z.3-4
LEADER MAGAZINE. Tygodnik. London
Vol. 4
Vol. 5
Vol. 6
Vol. 7
Vol. 7
1947
1948
1949
1949
1950
45
20, 27, 34-35, 44
45-46, 51-52
1-3, 5-6, 9
10
LEKARSKI PRZEGLAD NAUKOWY. Wiedza i praktyka w medycynie światowej. Red. Adam Kwieciński. Miesięcznik. Warszawa 2002
R. 2

2003
9
LEKARZ POLSKI. Miesięcznik Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Włodzimierz Grądzki. Bydgoszcz 1997
R. 2
1998
2, 4, 9, 12
LEKARZ RODZINNY. Pismo lekarzy opieki podstawowej. Red. Maciej Godycki-Ćwirko. Ukazuje się 11 razy w roku. Warszawa 1996
R. 10
R. 11
2005
2006
12
2, 6, 9-12
LEKARZ WOJSKOWY. Pismo wojskowej służby zdrowia. Red. S. Czaplicki. Miesięcznik. Warszawa 1920
R. 66
1996
1,2
LEKKA ATLETYKA. Organ Sekcji Lekkiej Atletyki. Głównego Komitetu Kultury Fizycznej. Red. Jan Mulak. Podręcznik. Warszawa 1956
[R. 11]
[R. 12]
[R. 13]
[R. 14]
[R. 15]
[R. 16]
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
LEKTURY STUDENCKIE. Społeczny Komitet Nauki. Warszawa [1989]
1989
4-6
LETOPIS GAZETNYCH STATEJ.
Red. W. C. Priwałowa. Nieregularny. Moskwa 1936

G. 52
1985
1986
1987
1-52
1-20, 22-27, 41-47, 49-52
1-18, 20
LĚTOPIS Instituta za serbski ludosypt. Budyšin [1959]
1959
1989
6
36
LETOPIS RECENZIJ. Red. W. C. Priwałowa. Nieregularny. Moskva1935
G. 51
G. 52
G. 53
G. 54
1985
1986
1987
1988
1-12
2-12
1-12
1-12
LETOPIS ŽURNALNYCH STATEJ. Red. B. M. Pantielew. Nieregularny. Moskva 1926
G. 53
G. 59
G. 60
G. 61
G. 62
1978
1984
1985
1986
1987
10-27

1-52
1-52
1-52
LEWY TOR. Warszawski miesięcznik społeczno-literacki. Warszawa 1935
R. 6
1945
1-3
LIBERTAS. Kwartalnik społeczno-polityczny. Red. Tadeusz Kadenacy. Paryż [1986]

1986
1987
1988
6-7
8
10-11
LIBERUM VETO. Pismo konserwatywnych liberałów. .
Chocz [1993]
1994
1-2
LIBERUM VETO. Wielkopolski Biuletyn Konserwatywno-Liberalny. Red. Marek Orłowski. Miesięcznik. Kalisz 1993
2005
2006
2007
3, 7-9
1-2, 4, 7, 11
2
LIBRARY JOURNAL. Red. John E. Berry. New York Vol. 120 1995
Vol. 120
1995
1-7
LIDER. Promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna. Szkolny Związek Sportowy. Red. Zbigniew Cendrowski. Miesięcznik. Warszawa 1991
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-6, 9, 11
1-10
1-12
1-12
1, 3-8, 12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-
LINIA ŻYCIA. Biuletyn informacyjny. Stowarzyszenie Linia Życia. Nieregularny. Wrocław 2005
2006
3
LINGUA POSNANIENSIS. Czasopismo poświęcone językoznawstwu porównawczemu i ogólnemu. Red. Jan Obrębski. . Poznań 1949
T. 1
T. 4
T. 6
T. 9
T. 10
T. 15
T. 16
T. 17
1949
1953
1957
1963
1965
1971
1972
1973
LINUX MAGAZINE. Red. Artur Skura. Miesięcznik. Warszawa 2004
R. 3
2006
3
LIPA. Niezależny Organ Prasowy Uczniów III LO Poddawanych Radosnej Męce Nauczania. Kalisz 1990
R. 1
R. 2
R. 3
1990
1991
1992
1
5, 7-9
10-14
LISKOWIANIN. Kwartalnik społeczno gospodarczy Liskowa. Dodatek do Echa Turku. Red. Jan Bruź. Lisków 1993
R. 1
R. 2
R. 3
R. 5
R. 11
1993
1994
1995
1996
2003
6
1-6
1-4
2-3, 4
1-4
LIST DO PANI. Polski Związek Kobiet Katolickich. Red. Maria Wilczek. Dwumiesięcznik. Warszawa
1996
2005/06
1-11
12
LITERACIK. Klasa IV a. Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Konopnickiej w Kaliszu Kalisz [1996]
1996
11-1
LITERÁRNÍ NOVINY. Túdenik pro kulturné politicke umélecké otkazy. Praha 1952
R. [9]
1960
1, 3-37, 39-47, 49-52
LITERATURA. Red.. Jerzy Putrament. . Warszawa 1972.
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1-46
1-52
1-52
1-52
1, 3-5, 7-12, 14-25,28-37, 39, 41, 50-52
1-52
1-52
5-27, 29-38, 41-42, 44-52
1-52
1-50

LITERATURA. Miesięcznik literacko-społeczny. Red. Jerzy Putrament. Warszawa 1972
R. 12
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 25
R. 26
R. 27
1983
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1996
1997
1998
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
9
3
1, 3
LITERATURA LUDOWA. Dwumiesięcznik naukowo-literacki.
Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Red. Julian Krzyżanowski.
Warszawa 1957
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 9
R. 10
R. 17
R. 18
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 26
R. 27
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 51
1957
1958
1959
1960
1965
1966
1973
1974
1977
1978
1979
1980
1982
1983
1992
1993
1994
1995
2007
1-4
1-3
1-6
4-5
1-4
1
1, 3-6
1-2
1-6
1, 4-6
1-3
1-6
1-4
4-5
1-6
1-6
1-6
1-3
1-6
LITERATURA NA ŚWIECIE. Red. Wacław Kubacki. Miesięcznik.
Warszawa 1971
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

1-8
1-6, 8-9, 11
5-7, 10-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-11
1-12
1-12
1-12
1-12
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-
LITERATURA RADZIECKA. Miesięcznik Związku Pisarzy ZSRR. Moskwa 1949-1990
R. 2
R. 5
R. 12
R. 13
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 30
R. 32
R. 33
R. 35

1950
1953
1960
1961
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1978
1980
1981
1983

8, 9
1-6
8
7
4
1, 10
2, 3
2
9, 11
3, 5-12
8-12
1-12
1-12
1-12
1-4, 6-10
2, 7
2-12
1-2, 4-6, 8
3
1-12
1-12
1-12

R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
1984
1985
1986
1987
1988
1, 4-12
1-12
6, 7
8
4
LITERATURA V ŠKOLE. Organ MinisterstvaProsveščenija RSFSR. Red. W. C. Jakunina. Dwumiesięcznik. Moskva G.16 1955
G. 16
G. 17
G. 18
G. 19
G. 20
G. 21
G. 22
G. 34
G. 35
G. 36
G. 37
G. 38
G. 39
G. 40
G. 41
G. 42
G. 43
G. 44
G. 45
G. 46
1955
1956
1959
1962
1963
1964
1965
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
LITTERARIA. Teoria literatury-metodologia, kultura, humanistyka. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A. Red. Jan Trzynadłowski.
Rocznik. Wrocław 1969
T. 10
T. 12
1978
1980
LIVE VIDEO. Labolatornoie dieło. Ežedevnyj naučno-praktičeskij ežedevnyj žurnal. Moskva[1955]
1955
12
LOGISTYKA Czasopismo dla profesjonalistów. Red. Iwo Nowak.
Miesięcznik. Poznań 1970
2002
5
LOGISTYKA A JAKOŚĆ. Pismo menadżerów logistyki.
Red. Krzysztof Pograniczny. Poznań 2000
R. 6
2005
4
LOGOS . Słowo o Parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu.
Nieregularny. Kalisz [1993]
1993
1994
1995
1996
1-2
3-11
1-10, 12
1-9
LOS. Czasopismo samopomocy społecznej. Red. Patrycja Mikulska.
Miesięcznik. Lublin 1996
R. 1
1996
2
LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY. Red. M. Marczuk Nieregularny. Lublin 1963
R. 14
R. 16
R. 18
R. 20
R. 21
R. 22
R. 26
1976
1978
1980
1982
1983
1984
1988
5
6
7
9
11
12
13-14

 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14