Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wykaz czasopism - M

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P1,P2,R,S,T,U,V,W,Z

Tytuł
Rocznik
Rok
Numer
MACHINA. Najlepszy magazyn popkulturalny.
Red. Bogna Świątkowska. Miesięcznik. Warszawa 1999
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
1999
2000
2001
2002
4
1-5, 7-12
11-12
1
MAGAZYN AMIGA. Miesięcznik fanów komputera Amiga.
Red. Marek Pampuch. Warszawa 1992
R. 6
R. 7
R. 8
1997
1998
1999
1-4, 6-7, 11-12
1-4, 6-7, 10
2
MAGAZYN ARTYSTYCZNY. Zakład Wydawnictw Związku
Polskich Artystów Plastyków. Nieregularny Warszawa 1989
R. 2
1990
1
MAGAZYN FILMOWY. Red. J. Wittek Tygodnik.
Warszawa 1967
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1968
1969
1970
1971
1972
36, 37, 48
1-52
1-8, 10-52
1-52
1-52
MAGAZYN INTERNETOWY WWW. Red. Mariusz Sawicki. Miesięcznik.Warszawa
2003
1-2, 5-7, 9
MAGAZYN KRONIKA. Śi Polska. Red. Marian B. Michalik Dwutygodnik. Warszawa 1994
R. 1
1994
39692
MAGAZYN MUZYCZNY JAZZ. Red. Marian Butrym. Dwumiesięcznik. Warszawa 1956
R. 24
R. 25
R. 27
R. 28
R. 28
R. 29

1984
1985
1987
1988
1989
1990
2, 5
1
10
4
7-10
1, 10–11
MAGAZYN PLUS. Pismo abonentów sieci Plus GSM.
Red. Leszek Kamiński. Miesięcznik. Warszawa 1997
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
36
51-53/54
56, 59-64
65-67, 71, 74
75-76, 79-80, 84
85, 87-88
MAGAZYN POLSKI WALCZĄCEJ. Region Wlkp. Południowa NSZZ Solidarność. Kalisz [1983]
1983
1, 2, 6, 8-10
MAGAZYN POLSKI. Miesięcznik ciekawych przedruków.
Red. Koźniewski. Miesięcznik. Warszawa 1957
R. 17
R. 18
R. 20
R. 21
R. 23
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
1973
1974
1976
1977
1979
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
7
5
9
4
8
4
1-7, 9-12
1-4, 7-10, 12
4-12
6
6
2, 6, 8, 11
1, 3
MAGAZYN POMORZE. Fakty i myśli. Tygodnik społeczno-kulturalny. Red. J. Górec. Rosiński. Bydgoszcz 1973
R. 1
1973
1-52
MAGAZYN REGIONALNY POWIAT JAROCIŃSKI.
Red. Jan Jajor. Nieregularny. Jarocin 2005
R. 1
R. 3
2005
2007
3
6-7
MAGAZYN RODZINNY MR. Red. Barbara Adamczewska.
Miesięcznik. Warszawa 1974
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1986
1987
1988
1989
1990
1-12
1-12
1-12
1-12
4-12
1-12
1-8, 12
4-12
2-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-3
MAŁA MOZAIKA ANGIELSKA. Red. Stanisława Więckowska,
Bożena Głowacka. Miesięcznik. Warszawa 1957
R. 2
R. 18
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
1958
1974
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1-12
1-11
1-12
1-12
1, 3-12
1-12
1-6
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
MAŁA MOZAIKA FRANCUSKA. Red. Zofia Porayska-Kamska, Krystyna Wodzińska, Krystyna Mazoń. Miesięcznik. Warszawa 1957
R. 2
R. 9
R. 10
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 32
1958
1965
1966
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1-12
7-9
6, 11
1-12
1-12
1, 3-12
1-12
2-6
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-2
MAŁA MOZAIKA NIEMIECKA. Red. Sylwestra Bartnicka,
Małgorzata Lazarowicz. Miesięcznik. Warszawa 1957
R. 2
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
1958
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1-12
1-12
1-12
4-12
1-12
1-6
1-12
1-12
1-11
1-12
1-12
MAŁA MOZAIKA ROSYJSKA. Red. Halina Daniluk-Dobrzyńska, Natalia Banaś. Miesięcznik. Warszawa 1957
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1989
1-12
1-12
2, 4-12
1-12
1-6
1-12
1-12
1-12
1-12
1-4, 6-12
1-12
5
MAŁA SZKOŁA. Aktywność i przedsiębiorczość na wsi.
Pismo poświęcone zrównoważonemu rozwojowi. Red. Katarzyna Lipka-Szostak. Miesięcznik. Warszawa 2001
R. 3
R. 5

2003
2005
29
12
MAŁE MOTYWY. Dodatek do Motywy. Materiały pomocnicze dla instruktorów harcerskich, wychowawców pozaszkolnych oraz organizatorów działań dzieci i młodzieży. Tygodnik.Warszawa [1977]
1977
7, 14, 36, 44, 45
MAŁE OJCZYZNY. dla przyszłości.
Red. Sławomir Kosieliński. Kwartalnik. Warszawa 1999
1999
MAŁY APOSTOŁ. Red. Józef Andruszewski.
Miesięcznik. Warszawa 1923
R. 69
R. 70
R. 71
1989
1990
1991
1-6
1-12
1-12
MAŁY GOŚĆ. Ilustrowane pismo dla dzieci. Dodatek do Gościa Niedzielnego. Nieregularny. Katowice 1926
R. 15
R. 16
R. 17
R. 19
1945
1946
1947
1949
MAŁY RYCERZYK NIEPOKALANEJ. Katolicki miesięcznik
dla dzieci. Red. Judyta Wojciechowska. Teresin 1938
2007
11
MANAGER MAGAZIN. Edycja Polska. Red. Jan Bazyl Lipszyc. Miesięcznik. Warszawa 2004
R. 1
R. 2
R. 3
2004
2005
2006
1
1, 12
7
MANAGER. Pismo szefów i kadry zarządzającej.
Red. Andrzej Szczawiński. Miesięcznik. Warszawa 1996
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5.
1997
1998
2001
2002
1-12
1
1-2, 5-6
2, 5-12
MANAGING INFORMATION. Red. Moira Duncan. Miesięcznik. London1994
Vol. 2
1995
1-3
MARGINALIEN. Zeitschrift fűr Buchkunst und Bibliophilie Herausgegen von der Pirckheimer-Gesellschaft im Aufbau-Verlag Berlin und Weimar. Kwartalnik. Berlin 1967
Jg. 27
1993
129
MARIE CLAIRE POLSKA. Red. Agata Ubysz.
Miesięcznik. Warszawa 2002
R. 3
2004
12
MARKETING I RYNEK. Red. Ireneusz Rutkowski.
Miesięcznik. Warszawa 1994
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1-6, 8-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-5, 7-12
1-12
MARKETING W PRAKTYCE. Metody, techniki, organizacja. Red. Zdzisław Kraśnicki. Warszawa 1996
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1-12
1-8, 10-12
1-12
1-12
1-12
1-12
MATEMATYKA V ŠKOLE. Metodičeskijžurnal. Organ MinisterstvaProsveščenijaRSFSR. Dwumiesięcznik. Moskva [1963]
1963
1-6
MATEMATYKA. Red. Agnieszka Wojciechowska.
Dwumiesięcznik. Warszawa 1948
R. 1
R. 2
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 24
R. 25

1948
1949
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974


1-2
1-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-5
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1-5
1-5
1-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-2, 4
MATERIAŁY ELEKTRONICZNE. Red. Andrzej Jeleński.
Kwartalnik. Warszawa
T. 31
2003
39541
MATERIAŁY HISTORYCZNE STOWARZYSZENIA SZARYCH SZEREGÓW. Red. Jerzy Jarzembski. Miesięcznik. Warszawa
2002
2004
2005
2006
62-63
71
73
76, 78-79
MATERIAŁY I STUDIA. Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Demograficznych. Sekcja Demografii Historycznej. Red. Marek Górny. Poznań-Wrocław T.21 2000


T. 21
2000
MATERIAŁY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH V-VIII. Związek Nauczycielstwa Polskiego. Kwartalnik. Kielce R.21 1975
R. 21
R. 22
R. 25
1975/76
1976/77
1979/80
1-3
1-3
1-3
MATERIAŁY METODYCZNE. Red. Maria Kunc. Kwartalnik. Wrocław 1956
R. 18
R. 20
R. 21
1973
1975
1976
1-4
1-4
1-4
MATERIAŁY POMOCNICZE. Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Kaliszu. Red. Ryszard Bieniecki. Nieregularny.
Kalisz [1976]
1976
1977
1978
1979
1-4
1-4
1-2
1
MATERYAŁY I PRACE KOMISYI JĘZYKOWEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE. Kraków 1908
T. 1
T. 5
T. 6
1908
1912
1913
1
MATEUSZ DAJ MATA. Pismo poświęcone pięknu gry szachowej.
Red. Mirosława Litmanowicz, Andrzej Pytlakowski. Miesięcznik. Warszawa 1994
1994
3
MATHEMATIK IN DER SCHULE. Red. S. Kubicek.
Miesięcznik. Berlin 1963
Jg. 5
Jg. 6
Jg. 7
Jg 8
Jg. 9
Jg. 10
Jg. 11
Jg. 12
Jg. 13
Jg. 14
Jg. 15
Jg. 16
Jg. 17
Jg. 18
Jg. 19
Jg. 20
Jg. 21
Jg. 22
Jg. 23
Jg. 24
Jg. 25
Jg. 26
Jg. 27
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
MATHESIS POLSKA. Czasopismo poświęcone naukom
ścisłym i ich metodologji (!). Miesięcznik. Warszawa 1926
T. 3
T. 4
T. 5
T. 6
1928
1929
1930
1931
1-10
1-10
1-10
1-10
MATURZYSTA. Bezpłatny magazyn społeczno-kulturalny.
Gazeta dla maturzystów. Red. Robert Pawłowski. .
Warszawa
2006
2007
1-2
3, 5, 9-10
MEANDER. Miesięcznik poświęcony kulturze świata antycznego. Red. Lidia Winniczuk. Warszawa 1946
R. 1
R. 2
R. 4
R. 6
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 34

1946
1947
1949
1951
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1979

2, 6, 9
4-5
1-9
2-4, 8-10
8-9

1-3,13
1-12
2-12
4-12
1-12
1-12
1-8, 11-12
1-12
1-12
1-12
1-4, 7-12
1-12
1-12
1, 3-12
1-12
7-8
3-10
8, 10-12
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 51
R. 60
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1996
2005
1-6, 9-10
1, 4
1-9, 11-12
1-2, 4-12
1-2, 5-6, 11-12
1-10
1, 4-12
1-12
3-8
1
MEDIA & MARKETING POLSKA. Red. Marzena M. Reyher. Tygodnik. 1993
2006
3, 16-18
MEDIA REPORTER. Dwutygodnik. Red. Lech Wieluński.
Warszawa 1990
R. 1
R. 2
1990
1991
1, 3, 5
1, 4-8
MEDICAL ADVISER. Wyd. MI Polska. Nieregularny. Warszawa 2001
Vol. 4
2002
3
MEDICAL TRIBUNE. Red. Iwona Konarska. Nieregularny.
Warszawa 2006
2007
2008
1
1, 3
MEDIPRESS. KARDIOLOGIA. Red. Barbara Dera. Dwumiesięcznik. Warszawa 1996
Vol. 4
Vol. 5
Vol. 6
Vol. 8
1997
1998
1999
2003
6
1
1
MEDIPRESS. MEDICAL UPDATE. Red. Barbara Dera.
Nieregularny. Warszawa 1996
2003
7
MEDICUS MUNDI POLONIA. Kwartalnik wydawany przez
Medicus Mundi Poland. Poznań 2001
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7 R. 8
2004
2005
2006
2007/08 2008

15
16
17-20
22-23 24-25
MEDYCYNA. Tygodnik Naukowy. Red. Komitet. Warszawa 1927
R. 2
1928
1-52
MEDYCYNA DLA CIEBIE. Ekologia, żywność, zdrowie,
farmakologia, uroda. Miesięcznik. Warszawa 1996
R. 7
2002
5
MEDYCYNA NOWOŻYTNA. Studia nad kulturą medyczną.
Red. Zofia Podgórska-Klawe. Rocznik. Warszawa 1994
T. 12
T. 14
2005
2007
1-2
1-12
MEDYCYNA PO DYPLOMIE. Praktyczny magazyn lekarzy polskich. Red. Anna Zawada. Warszawa 1992
Vol. 1
Vol. 6
Vol. 7
Vol. 8
Vol. 9
Vol. 12
Vol. 15
1992
1997
1998
1999
2000
2003
2006
3, 7-10
1, 3, 5, 9, 11
2, 5, 6-9
1-6, 8-10
2-5, 7
4-6
1-2, 4-8, 10-12, 15
MEDYCYNA PRAKTYCZNA. Red. Piotr Gajewski. Miesięcznik. Kraków 1996
R.8
R.9
R.10
R. 11
R.12
2004
2005
2006
2007
2008
10
1-2, 7-10
1, 3-5, 9
1--12
1-6
MEDYCYNA RODZINNA. Biblioteka nowej medycyny.
Red. Maciej Latalski. Dwumiesięcznik. Warszawa 1998
R. 5
2002
3-4
MEDYCYNA WSPÓLCZESNA. Miesięcznik referatowy
poświęcony zagranicznemu piśmiennictwu lekarskiemu.
Warszawa 1935
R. 2
1936
4
MEDYCZEK KONIŃSKI. \Wiadomości z pierwszej ręki.
Red. Piotr Janaszek. Nieregularny. Konin 1994
R. 2
1995
4
MENEDŹER. Red. Stefan Antczak. Kwartalnik.
2004
9-12
MERITUM. Mazowiecki kwartalnik edukacyjny. Red. Janina Ziętek. Warszawa 2006
2007
2008
1-4
1-
MERKURIUSZ LESZCZYŃSKI. Miesięcznik społeczno-ekonomiczny Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie. Pismo dla życzliwych i otwartych. Red. Dariusz Łuczak. Miesięcznik. Leszno 1998
R. 4
2001
3-6
MERKURIUSZ POLSKI. Dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacyery pospolitey. Tygodnik. Kraków 1661
1661
1-41
MERKURIUSZ SZKOLNY. Pismo uczniów Liceum
im. Adama Mickiewicza. Nieregularny. Olsztyn [1972]
1972
9,1
METRUM. NSZZ Solidarność. Region Mazowsze.
Nieregularny. Siedlce [1986]
1986
52
MIASTO. Społeczność, inwestycje, zarządzanie. Red. Marek Kirschke. Miesięcznik. Poznań
1998
1999
4
4-5, 9
MICHAEL. Dla Triumfu Niepokalanej. Ulotka Patriotów Katolickich dla Królestwa Chrystusa i Maryi w duszach rodzin i narodów. Nieregularny. St. Rougemont.
2006
14
MICKIEWICZ BLÄTTER. Werden für das Mickiewicz-Gremium
der Bundesrepublik Deutschland herausgegen von. Red. Hermann Buddesieg. Heidelberg Jg.12 1967
Jg. 12
Jg. 14
Jg. 15
Jg. 17
1967
1969
1970
1972
36
40-42
45
49, 50
MIDRASZ. Pismo żydowskie. Red. Konstanty Gebert.
Miesięcznik. Warszawa 1997
R. 1
R. 2
R. 9
R. 11

1997
1998
2005
2007
3-8
11
10
7-8
MIEJSCA ŚWIĘTE: Królowa Apostołów patronka pielgrzymów.
Red. Ewa Czurmakow. Miesięcznik. Warszawa 1997
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
1997
1998
1999
2000
2001
2-4, 10, 12
3, 7
1-12
1, 3-5, 10-12
1-5
MIESIĘCZNIK KOŚCIELNY ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ I POZNAŃSKIEJ. Poznań R.51 1936
R. 51
R. 53
1936
1938
6-8, 11-12
4, 6-7, 9
MIESIĘCZNIK KOŚCIELNY ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ. Kuria Metropolitarna w Poznaniu. Red. S. Walewicz. Poznań 1946
R. 3
R. 6
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 16
R. 17
R. 19
R. 23
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40


1948
1951
1957
1958
1959
1960
1965
1966
1968
1972
1974
1975
1976
1977
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1
11-12
11-11
1-12
1-12
1-8
8-12
5
4
1-11
1-12
10-12
1-12
1-12
1-12
1-2, 5, 7-8
8
1-6, 11-12
9, 11-12
1-12
1-12
1-3, 6-7, 9-11
1-12
1-12
1-4, 6-12
R. 41
R. 42
R. 46
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2-6, 8-12
1-4, 7-12
1-12
1-6, 9-12
2, 3, 5, 6, 10
2, 4
6, 9-12
4
MIESIĘCZNIK LITERACKI. Red. Włodzimierz Sokorski.
Warszawa 1966-1990
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
2-4
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1, 2, 3
MIESIĘCZNIK LITERATURY I SZTUKI. Dodatek do Głosu Nauczycielskiego. Red. Józef Czechowicz, Ludwik Pawłowski.
Warszawa 1934
R. 1
R. 2
1934/35
1935/36
1-9
1-9
MIESIĘCZNIK MAŁOPOLSKI. Pismo społeczno-
polityczne NSZZ "Solidarność" Region Małopolska.
Kraków 1983
1983
3,4
MIESIĘCZNIK PASTERSKI PŁOCKI. Organ duchowieństwa
diecezji płockiej. Red. P. Borniński. Płock 1906

R. 1
R. 2
1906
1907
1-10
1-12
MIESIĘCZNIK REGIONALNY. Kalisz [1930]
R. 1
R. 2

1930
1931
1-9
1-3
MIĘDZY NAMI BIBLIOTEKARZAMI. Biuletyn Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki pedagogicznej w Elblągu. Red. Anna Morawska, Jadwiga Pawluk, Bożena Radulska. Nieregularny. Elbląg 2001
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
2001
2002
2003
2004
2005
4
2
1, 3
2-4
1-3
MIĘDZY NAMI POLONISTAMI. Miesięcznik szkól
podstawowych i gimnazjów. Red. Paweł Mazur. Warszawa 2005
R. 1
R. 2
2005
2006
1
2-7
MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE. Zbiór przepisów. Zestaw uzupełniający. Nieregularny. Warszawa
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1
2-5
6-9
10-13
14-16
17-20
MIKROBILOGIA. MEDYCYNA. PAN. Red. J. Międzobrodzki. Kwartalnik Kraków 1994
R. 1
1994
1
MILLENIUM. Gazeta tysiąclecia. Red. Prokop z Cezarei.
Nieregularny. Warszawa 1966
1966
1, 37, 10, 12, 14, 16-20
MIŁUJCIE SIĘ. Katolicki dwumiesięcznik Społecznej
Krucjaty Miłości. Red. Mieczysław Piotrowski. Poznań
2001
2003
11
5
MINERWA POLSKA. Kwartalnik poświęcony historji szkolnictwa i wychowania w Polsce. Red. Stanisław Łempicki Lwów 1927
R. 1
R. 2
1927
1929
1-4
1-4
MISYJNE DROGI. Red. Alfons Kupka. Miesięcznik. Poznań
R. 23
R. 24

2005
2006
MŁODY NAUCZYCIEL. Dwutygodnik. PWSP [Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej].
R. 1
R. 2
1953
1954
1-15
1-16
MŁODY OPOLANIN. Czasopismo poświęcone młodzieży szkolnej. Inspektorat Szkolny. Bytom 1945
R. 1
R. 2
1945
1946
3
1
MŁODY TECHNIK. Popularny miesięcznik naukowo-techniczny
Red. Zbigniew Przyrowski. Warszawa 1950
[R. 13]
[R. 14]
[R. 15]
[R. 16]
[R. 17]
[R. 18]
[R. 19]
[R. 20]
[R. 21]
[R. 25]
[R. 26]
[R. 27]
[R. 28]
[R. 29]
[R. 30]
[R. 31]
[R. 32]
[R. 33]
[R. 34]
[R. 35]
[R. 36]
[R. 37]
[R. 38]
[R. 39]
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
2
2, 4, 6
1, 2, 6, 10
1, 2, 5, 7, 8, 11
1-5, 7-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
4-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-7, 9-12
1-12
1-12
1-12
1-10
[R. 40]
[R. 41]
[R. 42]
[R. 43]
[R. 44]
[R. 45]
[R. 48]
[R. 49]
[R. 50]
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1998
1999
2000
4-12
1-12
1-12
1-4
1-12
1-6
1, 3-6, 8-12
1, 3-6, 8-12
1-11
MŁODY ZAWODOWIEC. Tygodnik dla młodzieży szkół
zawodowych. wydawnictwo Sekcji Szkolnictwa Zawodowego
i Sekcji Szkolnictwa Dokształcającego Związku Nauczycielstwa
Polskiego Warszawa 1935/36
R. 1
1935/36
14611
MODA NA ZDROWIE. Miesięcznik dla klientów aptek.
Red. Adam Górczyński. Warszawa 2003
R. 3
2005
1
MOJE ATARI. Magazyn użytkowników komputerów ATARI.
Red. Wojciech Zientara. Nieregularny. Warszawa 1990
R. 1
R. 2
1990
1991
1-2
1-2
MOJE GOTOWANIE. Tanie dania. Red. Zofia Lisińska.
Dwutygodnik. Warszawa
1998
MONITOR POLSKI. Dziennik Urzędowy. Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd Rady Ministrów. Nieregularny. Warszawa 1918
R. 27
R. 28
R. 29
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54

1945
1946
1947
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974


1, 10-56
1-148
1-154
1-117
1-123
1-127
1-106
1-101
1-100
1-104
1-97
1-99
1-89
1-97
1-89
1-72
1-74
1-72
1-55
1-53
1-44
1-60
1-58
1-57
1-42
R. 55
R. 56
R. 57
R. 58
R. 59
R. 60
R. 61
R. 62
R. 63
R. 64
R. 65
R. 66
R. 67
R. 68
R. 69
R. 70
R. 71
R. 72
R. 73
R. 74
R. 75
R. 76
R. 77
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1-39
1-44
1-36
1-39
1-31
1-31
1-33
1-33
1-44
1-31
1-48
1-35
1-38
1-37
1-44
1-49
1-47
1-40
1-69
1-69
1-68
1-85
1-86
R. 78
R. 79
R. 80
R. 81
R. 82
R. 83
R. 84
R. 85
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1-50
1-41
1-42
1-38, 40-43, 45-47
1-61
1-59
1-56
1-84
MONITOR PRAWNICZY. Miesięcznik prawa polskiego.
Red. Andrzej Hołownia, Anna Gałązka. Warszawa 1993
R. 1
R. 2
R. 3
1993
1994
1995
1-6
1, 5, 10, 11
2
MONITOR WIELKOPOLSKI. Magazyn samorządowy.
Red. Bernadeta Ignasiak. Miesięcznik. Poznań 2000
R. 2
R. 4
R. 5
R. 6
R. 8
R. 9
2001
2002
2004
2005
2007
2008
9
2-4, 6-8, 10, 12
1-9
1-4
1-6, 8
1-4
THE MORNING STAR JOURNAL. Edycja polska.
Red. Jacek Sierka. Kwartalnik. Kielce
2003
2
MORZE I ZIEMIA. Tygodnik społeczno-kulturalny.
Red. Zbigniew Kosiorowski. Szczecin
R. 1
R. 2
R. 3
1979
1980
1981
4, 6, 9
1, 4, 8
1, 7
MORZE. Miesięcznik Ligi Morskiej Red. J. Wolniewicz.
Warszawa 1945
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
MORZE. Organ Ligi Morskiej i Kolonialnej. Miesięcznik.
Warszawa 1924
R. 9
1932
1-12
MOTOR. Czasopismo ilustrowane poświęcone obronie motorowej kraju, motoryzacji, technice, sportowi i turystyce. Warszawa R.3 1934
R. 3
1934
1-52
MOTOR. Ilustrowany magazyn motoryzacyjny.
Red. Jerzy Jankowski. Tygodnik. Warszawa 1952
R. 3
R. 9
R. 16
R. 26
R. 29
R. 30
R. 31
R. 51
R. 51
R. 52
R. 53
1954
1960
1967
1977
1980
1981
1982
2001
2002
2004
2005
1-52
51/52
1-52
1-52
1-52
1-50
1-38
35
1, 7-8
47-48
1, 28, 31
THE MOTOR. Wyd. Timple Press Ltd. London
1949
30
MOTYW. Magazyn studencki. Red. Dariusz Wąs. Miesięcznik.
Kraków 2003
R. 4
2006
1
MOTYWY. Tygodnik Związku Harcerstwa Polskiego. Pismo
instruktorów harcerskich, wychowawców pozaszkolnych oraz organizatorów działań dzieci i młodzieży. Red. Piotr Rządca.
Warszawa 1950
R. 19
R. 27
R. 28
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 36
1969
1977
1978
1980
1981
1982
1983
1986
1-52
1-52
1-53
1-50
1-40
1-52
1-53
1, 3, 4, 7
MOZAIKA ANGIELSKA. Red. Stanisława Więckowska,
Bożena Głowacka. Miesięcznik. Warszawa 1957
R. 1
R. 3
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
1957
1959
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
4
1-12
1-12
1-12
4-12
1-12
1-6
1-12
1-12
MOZAIKA FRANCUSKA. Red. Zofia Porayska-Kamska,
Krystyna Wodzińska, Krystyna Mazoń. Miesięcznik. Warszawa 1957
R. 2
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
1958
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1-12
1-12
1-12
4-12
1-4, 10-12
1-6
1-12
1-12
MOZAIKA NIEMIECKA. Red. S. Bartnicka-Erol, M. Lazarowicz. Miesięcznik. 1957
R. 2
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
1958
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
3-12
1-12
1-6
1-12
1-12
MOZAIKA POLSKA With polish-English vocabularies.
Red. Zofia Górzyńska. Dwumiesięcznik. Warszawa 1971
R. 3
1973
5
MOZAIKA ROSYJSKA. Red. Halina Daniluk-Dobrzyńska,
Natalia Banaś. Miesięcznik. Warszawa 1957
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1-12
1-12
1-12
1-12
3-12
1-5, 7-12
1-6
1-12
1-12
MÓJ ŚWIAT. Red. Zygfryd Klaus. Miesięcznik. Warszawa 1987
R. 2
1988
1-12
MÓL BIBLIOTECZNY. Biuletyn Informacyjny. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Nieregularny. Wrocław
1989
7-8, 10-11
MÓL KSIĄŻKOWY. Miesięcznik Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu. . Kalisz [1981]
1991
1992
1-3
4-9
MÓWIĄ WIEKI. Magazyn historyczny. Red. Maria Bogucka. Miesięcznik. Warszawa 1958
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 46
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-8
5, 7-8, 11-12
1, 4-12
1-5
1, 11
1-12
1-12
1-4, 6-12
1-7
3-10
1-12
1-12
1-3
1, 3
MRÓWKA. Gazetka Gimnazjum w Opatówku. Nieregularny.
Opatówek 1999
2000
2001
2002
2003
1
1, 3
5
MSZA ŚWIĘTA. Popularny Miesięcznik Biblijno-Liturgiczny.
Red. Michał Kamński. Miesięcznik. Poznań 1936
R. 13
R. 22
R. 23
R. 25
1948
1957
1958
1960
10
4, 8,11
3, 8, 10
9
MUCHA. Pismo satyryczno-polityczne. Red. Władysław Buchner. Warszawa 1868
R. 71
1939
37
MURATOR. Domy, wnętrza, ogrody. Red. Grażyna Rudolf.
Miesięcznik. Warszawa 1983
R. 8
R. 17
R. 18
R. 22
R. 24
1990
1999
2000
2004
2006
1-6
1-3, 5-6, 9-10
1-6, 12
1-10, 12
7-8, 10-12
MUSIK IN DER SCHULE. Zeitschrift für Theorie und Kraxis
des Musikunterrichts. Red. GüntherPiezel. Miesięcznik. Berlin. 1950
Jg. 11
Jg. 12
Jg. 13
Jg. 14
Jg. 15
Jg. 16
Jg. 17
Jg. 18
Jg. 19
Jg. 20
Jg. 21
Jg. 22
Jg. 24
Jg. 25
Jg. 26
Jg. 27
Jg. 28
Jg. 29
Jg. 30
Jg. 31
Jg. 32
Jg. 33
Jg. 34
Jg. 35

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12

Jg. 36
Jg. 37
Jg. 38
Jg. 39
Jg. 40
1985
1986
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
MŰVÉSZET A MAGYAR KÉPZŐMÜVÉSZEK SZÖVETSÉGÉNEK FOLYÓIRATA. Pogàny Ŏ’Gabor. Miesięcznik. Budapest. R.7 1966
R. 7
1966
8
MUZEUM. Czasopismo poświęcone sprawom wychowania
i szkolnictwa wydawane przez Towarzystwo Nauczycieli
Szkół Wyższych. Lwów 1885
R. 4
R. 24
R. 27
R. 28
R. 29

R. 52
R. 54
1888
1908
1911
1912
1913

1937
1939
3-4
T. 2 z.1

T.2 z.1-5
T. 1 z.1, 3-5
T. 2 z. 5
z. 2
z. 1
MUZYKA. Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki oraz krytyce naukowej i artystycznej. Red. Józef Chomiński. Warszawa 1956
R. 1
R. 2
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 17
R. 20
R. 22
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 41
R. 44
R. 45
1956
1957
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1972
1975
1977
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1996
1999
2000
2
1, 3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
2, 4
3
1
1-4
1-4
1-4
4
1-2
1-3
1-4
1-4
3-4
1-4
1-4
MUZYKA. Red. Mateusz Gliński. Miesięcznik. Warszawa 1924
1924
1925
1927
1928
1950
1951
1953
1954
1955
1-3
4-5, 6, 11-12
2, 6
1-9
2-12
9-12
1-12
1-10
MUZYKA W SZKOLE. Miesięcznik pedagogiczno-muzyczny.
Red. Karol Hlawiczka. Warszawa 1927
R. 5
1932/33
39732
MUZYKOTERAPIA POLSKA. The PolishMusicTherapy. Red. Paweł Cylulko. Kwartalnik. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Zakład Muzykoterapii ogólnej i Stosowanej. Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich. Wrocław 2002
R. 1
R. 2
2002
2003
1-4
2
MYSL.PL. Pismo społeczno-polityczne. Red. Ireneusz Fryszkowski. Kwartalnik. Szczecin 2006
R. 1
2006
2
MYŚL FILOZOFICZNA. Red. Schaff. Komitet Filozoficzny PAN. Kwartalnik. Warszawa 1951
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1-2
1-4
1-4
1-4
1-6
1-6
MYŚL MARKSISTOWSKA. Red. Opara. Dwumiesięcznik. Warszawa 1985
R. 1
R. 2
1985
1986
2-6
1-6
MYŚL POLSKA. Tygodnik poświęcony życiu i kulturze narodu.
Red. Bogusław Kowalski. Warszawa 1941
R. 52
R. 53
1993
1994
1-5, 24
1, 3-5
MYŚL WOJSKOWA. Miesięcznik wydawany przez Ministerstwo
Obrony Narodowej. Red. J. Telep. 1950
R. 1
R. 2
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
1950
1951
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-5
7-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
2-12
1-12
1-8, 10-12
1-10, 12
1-11
1-12
1-12
1-11
1-12
1-12
3-12
1-12
MYŚL WOLNA. Organ Wolnomyślicieli Polskich.
Red. Józef Landau. Miesięcznik.Warszawa 1922
R. 3
R. 4
1924
1925
1-12
1
MYŚL WSPÓŁCZESNA. Czasopismo naukowe. Miesięcznik.
Łódź 1946-1951
R 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 6
1946
1947
1948
1949
1951
6-12
1-5
1
1-5
1-8

 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14