Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wykaz czasopism - N

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P1,P2,R,S,T,U,V,W,Z

Tytuł
Rocznik
Rok
Numery
NA GŁOS. .Pismo poświęcone literaturze oraz innym sztukom. Red. Bronisław Maj. Kraków [1994]
1994
17-19
NA PRZEŁAJ. Harcerski tygodnik ilustrowany. Red. J. Jankowski. Warszawa 1957
R. 8
R. 9
R. 13
R. 14
R. 15
1964
1965
1969
1970
1971
2-52
2-52
1-52
1-52
2-52
NA SIERADZKICH SZLAKACH. Kwartalnik regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Sieradzu. Red. Jan Pietrzak. Sieradz 1986
R. 6
R. 9
1991
1994
3
4
NA SZEROKIM ŚWIECIE. Kurjer tygodniowy w obrazach i słowie dla miast i wsi. Red. Marjan Dąbrowski. Tygodnik. Kraków, Warszawa, Lwów, Poznań, Wilno 1928
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1-52
1-52
6-8, 12
4, 21, 33, 35, 39-40, 43, 47-48, 50-52
1-52
1-52
1-52
NA TEMAT. Zeszyty dla profesjonalnie pomagających. Red. Agnieszka Smokowska-Reichmann Kwartalnik. Krynica-Zdrój 1999
R. 6
2004
3
NAČALNAJA ŠKOLA. Organ Ministersva Prosveščenija RSFSR. Red. M. P. Malysev. Miesięcznik. Moskwa 1933
G. 21
G. 23
G. 29
G. 41
G. 42
G. 43
G. 44
G. 45
G. 47
G. 48
G. 49
G. 50
G. 51
G. 52
G. 53
G. 54
G. 55
1953
1955
1961
1973
1974
1975
1976
1977
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-3, 5-12
1-12
1-12
1-9, 11-12
1-7, 10-12
1-12
1-12
1-4, 6-12
NAD ODRĄ. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Red. Jan Nowik. Zielona Góra 1991
R. 5
R. 11
1995
2001
2
1-3
NADCISNIENIE TETNICZE. Servier Polska. Nieregularny. Warszawa

T. 12

2008
3, 5, 16- 17
1
NADODRZE. Pismo-społeczno-kulturalne.
Red. Bolesław Soliński. Miesięcznik. Warszawa 1957
R. 7
R. 8
R. 15
R. 24
1963
1964
1971
1980
11
2-3, 11
22
22
NADWAGA I OTYŁOŚĆ. Servier Polska. Nieregularny. Warszawa
4-7
NAFTA & GAZ BIZNES. Energetyka w kraju i na świecie. Red. Sylwester Wolak. Kraków 1997
R. 3
1999
4-6
NAOKOŁO ŚWIATA. Ilustrowany miesięcznik dodatek do Tygodnika Ilustrowanego. Red. W. Gebethner. Warszawa 1924
R. 2
R. 7
1925
1932
10-12, 19-21, 26-28
94, 96-98
NARODNOE OBRAZOVANIE. Ežemesacnyj žurmal Ministerstva Prosveščenija RSFSR. Red. J. P. Kondalcow. Miesięcznik. Moskwa 1950
G. 1
G. 7
G. 8
G. 24
G. 25
G. 26
G. 27
G. 28
G. 29
G. 30
G. 31
G. 32
G. 33
G. 34
G. 35
G. 36
G. 37
G. 38
G. 39
G. 40
1950
1956
1957
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
NASZ DZIENNIK. Red. Artur Górski. Dziennik.
Warszawa 1998
R. 1
R. 2
R.3
R. 4
R. 6
R. 7
R. 8

R. 9
R. 10
R. 11
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2005
2006
2007
4, 6. 9, 12-16, 18-125, 128-185, 187-219, 221-254, 256-281
25-31, 70-79, 81-88, 90-92, 94, 101, 103-181, 183-191, 193-305
1-23, 29, 34, 36-44
228, 233
67, 78-79, 108-9, 151-302
1-76, 81-92, 94-120, 123-141
6, 30 65, 70, 77, 95, 110, 117, 119, 120, 123, 127, 142, 163, 218, 244, 247, 250, 256-264, 268, 270,272, 278, 280- 290,
3-4, 6-7, 12, 18, 22, 24, 27, 29-30, 33, 35, 37-70, 194-304
1-16, 18, 21-77, 82, 84, 87, 89, 90-91, 94-95, 97-98, 103-105, 107, 110-111, 123, 128- 130, 132-5, 137, 139, 140, 144, 146-7, 150, 152-153, 155, 157-159, 161, 164, 170-176, 179-183, 185-203,
205-20, 210-235, 237-240, 242, 244, 246-256, 262, 268-279, 291, 293, 295-298, 300, 302-303
4-6, 11, 14-18, 27, 31,44,51, 57-8, 61-2,
63, 65, 67, 75, 77, 80, 86, 88, 91, 94, 96, 107, 116, 119, 120, 125, 135,145, 151, 154-157, 159, 169, 175, 179-199, 206-215, 218, 220-222, 229, 232-3, 237-240, 242-7, 250, 266-267, 273, 275-278, 281-282, 284, 287,293, 295-7, 303-4
R.12
2008
25-31, 70-79, 81-88, 90-92, 94, 101, 103-181, 183-191, 193-305
NASZ NOWY KURIER. Gminny Biuletyn informacyjny. Red. Maria Kozłowska i Elżbieta Stawska. Kobyla Góra [1994]
1994
1995
1-23, 29, 34, 36-44
NASZ LOS. Pismo polityczno-historyczne kombatantów więźniów politycznych. Red. Andrzej Wernic. Miesięcznik. Warszawa
1999
2000
228, 233
NASZ RYNEK. Bezpłatna gazeta kaliska. Red. Grzegorz Jurek. Tygodnik. Kalisz 2008
R.1
2008
67, 78-79, 108-9, 151-302
NASZ RYNEK. Reklama. Informacja. Miesięcznik bezpłatny. Red. Danuta Kasprzak. Ostrów Wielkopolski 2005
R. 1
2005
1-76, 81-92, 94-120, 123-141
NASZ TYGODNIK. Pismo ilustrowane społeczno-literackie. Red. Witold Zembrzuski. Warszawa 1924
R. 2
1925
6, 30 65, 70, 77, 95, 110, 117, 119, 120, 123, 127, 142, 163, 218, 244, 247, 250, 256-264, 268, 270,272, 278, 280- 290,
NASZA ARKA. Miesięcznik rodzin katolickich.
Red. Stanisław Kowalik, Joanna Dulińska. Kraków 2001
R. 6
2006
3-4, 6-7, 12, 18, 22, 24, 27, 29-30, 33, 35, 37-70, 194-304
NASZA GAZETA. Biuletyn Informacyjny. Nieregularny.
Syców 1989
R. 2
R. 3
1990
1991
1-16, 18, 21-77, 82, 84, 87, 89, 90-91, 94-95, 97-98, 103-105, 107, 110-111, 123, 128- 130, 132-5, 137, 139, 140, 144, 146-7, 150, 152-153, 155, 157-159, 161, 164, 170-176, 179-183, 185-203,
NASZA GAZETA. Tygodnik Związku Polaków na Litwie poświęcony życiu i kulturze Polaków na Litwie.
Red. Ryszard Maciekianiec. Wilno [1998]
1998
205-20, 210-235, 237-240, 242, 244, 246-256, 262, 268-279, 291, 293, 295-298, 300, 302-303
NASZA GMINA. Biuletyn informacyjny gminy Blizanów. Red. GOK. Nieregularny. Blizanów 2005
R. 1
R. 2
2005
2006
4-6, 11, 14-18, 27, 31,44,51, 57-8, 61-2,
NASZA PRZESZŁOŚĆ. Studia z dziejów kościołai kultury katolickiej w Polsce. Red. J. Dukała. Półrocznik. Kraków 1946
R. 2
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 34
R. 36
R. 37
R. 38

1947
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1979
1981
1982
1983

2, 3
5-6
7-8
9-10
11-12
13
14
17-18
19-20
21-22
23-25
26-27
28-29
30-31
32-33
35
37-38
39
42
43
51
55
56-57
59
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
61
63-64
65-66
67-68
69-70
71
79-80
81, 83
84
85-86
87-88
89-90
91-92
93-94
NASZA SŁUŻBA. Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Red. Adam Mazur.
R. 15
R. 16
R.17
2006
2007
2008
14
8, 11-12, 14-15, 17, 20, 22
13
NASZA SOLIDARNOŚĆ. Biuletyn informacyjny. Kalisz, Konin, Sieradz. Zarząd regionu Wielkopolska Południowa. Miesięcznik. Kalisz [1983]
1983
1984
1998
1999
2000
2001
2005
2006
2, 3, 5
9, 15, 18-20
1
1, 2, 8
8
11-12
6
1
NASZA WIELKOPOLSKA. Miesięcznik ruchu regionalnego Wielkopolan. Red. Ludwik Ratajczak. Poznań 1998
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10

2004
2005
2006
2007
55
62-63, 66-69
70-74
77, 80
NASZE OSIEDLE. Informator Rady Osiedla „Asnyka”.
Nieregularny. Kalisz
1998
7
NASZE PISEMKO. Wydaje Koło Jutrzenka przy Państw. Seminarjum Ochroniarskiem. Red. A. Ponomarenko. Nieregularny. Opatówek 1931
R. 1
1931
1
NASZE SPRAWY. Pismo rehabilitacyjno-gospodarcze. Magazyn niepełnosprawnych. Red. Ryszard Rzebko. Miesięcznik. Katowice 1989
2007
1-4
NASZE ŻYCIE. Gazetka parafii pw. ŚŚ. Piotra i Pawła.
Kalisz [1992]
1992
6
NASZE ŻYCIE. Red. M. Wołyniec. Miesięcznik. Łodź
R. 29
2007
1
NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE. Official Journal of the National Geographic Society. Miesięcznik. Washington D. C. Vol 167-168 1985
Vol. 167-68
Vol. 169-70
Vol. 171-72
Vol. 173-74
Vol. 175-76
Vol. 177-78
Vol. 179-80
Vol. 181-82
Vol. 183-84
Vol. 185-86
Vol. 187-88
Vol. 190
Vol. 199
Vol. 202
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
2001
2004
1-12
1-6, 8, 10, 12
1-12
1-11
1-12
1-12
1-12
1-5, 7-11
3-6, 9-12
1-8, 10-12
3-7, 9, 11-12
9
3-5
1
NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA.
Oficjalny magazyn National Geographic Society.
Red. Dariusz Raczko. Miesięcznik. Warszawa 1999
Vol. 1/2
Vol. 2
Vol. 3
Vol. 4
Vol. 5
Vol. 6
1999
2000
2001
2002
2003
2006
1-3, 6-7, 11-12
1-12
1, 6-12
1-12
1-11
4, 6
NATURE. London 1869
Vol. 160
1947
4057, 4062
NATUROPA est publié en anglais, en français par le Centre Naturopa du Conseil de L’Europe [1993]
1993
72
NAUČNO-LITERATURNYJ SBORNIK. Povremennoe izdanie „Galicko-Russkoj Maticy”. Red. F.I Svistun. Lwów 1901
[G. 6]
1908
1
NAUCZANIE POCZĄTKOWE. Materiały metodyczne dla nauczycieli. Red. Ryszard Więckowski. Dwumiesięcznik. Kielce 1977/78
R. 2
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00

1-5
1-3
1-2
1-2
1-6
1-6
1-6
1, 2, 4
1-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1, 4, 5
1-6
1-4
1-6
1-6
1-6
1-6
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
1-6
1-6
1-6
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-
NAUCZYCIEL I SZKOŁA. Red. Piotr Kowolik. Półrocznik. Kraków 1996
R. 1
R. 2
R. 3
1996
1997
1998
1-2
1
1
NAUCZYCIEL I WYCHOWANIE. Red. Stanisław Grześniak. Dwumiesięcznik. Warszawa 1958
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-6
1-6
1-6
1-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1, 3, 6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-4
1-6
NAUCZYCIEL Z KLASĄ. Biuletyn Stowarzyszenia Edukacji początkowej. Red. Piotr Czekała. Dwumiesięcznik. Katowice 2000

R. 1
2000
2
NAUCZYCIEL, SZKOŁA, ŚRODOWISKO. Biuletyn Wydziału Pedagogicznego ZNP. Stanisław Krawcewicz. Nieregularny. Warszawa 1958
R. 7
1964
8-9, 12-13
NAUCZYCIELSKA EDUKACJA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Red. Julian Piotr Sawiński.
Dwumiesięcznik. Koszalin
2007
2, 5-8
NAUKA I CZYN. Pismo dla młodzieży szkół średnich.
Katowice 1945
R. 2
1946
1
NAUKA I OŚWIATA ROLNICZA. Miesięcznik. Warszawa. 1946
R. 4
1949
1-12
NAUKA INFORMACJA BIZNES. Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych zarejestrowanych przez MEN w 1991 roku Ośrodek Przetwarzania Informacji. Red. Zbigniew Kopka. Warszawa
1992
2
NAUKA. Red. Leszek Kuźnicki. Kwartalnik. Warszawa 1994

zob. też Nauka Polska
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 54
R. 55
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2006
2007
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2, 4
1-4
1-2
2-4
1, 3
NAUKA POLSKA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom rozwoju nauki w Polsce. Red. Janusz Lech Jakubowski. Kwartalnik. Warszawa 1953

zob. też Nauka
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 9
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1961
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-12
1-12
1-12
1-12
1-2, 4, 7-12
1-12

R. 29
R. 30
R. 31
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1-12
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-2, 5-6
1-6
1-6
1-6
NAUKA POLSKA. Jej potrzeby, organizacja i rozwój.
Rocznik Kasy im. J. Mianowskiego Instytutu Popierania
Polskiej Twórczości Naukowej. Warszawa 1918
T. 2
T. 3
T. 5
T. 6
T. 8
T. 9
T. 10
T. 11
T. 15
T. 16
T. 18
T. 19
T. 21
T. 25
1919
1920
1925
1927
1927
1928
1929
1929
1932
1932
1934
1934
1936
1947
NAUKI O ZARZĄDZANIU. Red. Grzegorz Domanski.
Kwartalnik. Warszawa-Łódź
1986
1987
1988
3-4
1-4
1-4
NEOFILOLOG. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Kwartalnik. Warszawa 1930
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
NET. Magazyn użytkowników Internetu. Red. Aleksander Krzanowski. Wrocław [2000]
2000
3
NETFORUM. Dodatek użytkowników sieci komputerowych. Red. Krzysztof Silicki. Dwumiesięcznik. Warszawa 1992
R. 2
R. 9
1993
2000
6
4
NETWORLD. Przegląd produktów sieciowych.
Red. Bronisław Piwowar. Miesięcznik. Warszawa 1994
R. 5
R. 6
R. 9
1998
1999
2002
2-5, 7-10
1-10
3-4, 6-7
NEWS–NOWOŚCI OŚWIATY. Red. Maciej Roman Bombicki. Miesięcznik. Poznań 1992
R. 1
R. 2
R. 4
1992
1993
1995
2-4
1-12
1-2, 7-8
NEWS–NOWOŚCI PAŃSTWA I PRAWA. Red. Maciej Roman Bombicki. Miesięcznik. Poznań 1992
R. 1
R. 2
1992
1993
2
4
NEWS–NOWOŚCI SPORTOWE. Miesięcznik sportowo-turystyczny. Red. Maciej Roman Bombicki. Poznań 1992
R. 2
1993
2, 4
NEWSWEEK POLSKA. Red. Tomasz Wróblewski. Tygodnik Warszawa 2001
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R.8
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-17
1-13, 19-20, 24, 26, 28, 32-51
1-22, 24-28, 29-33, 35-38, 40-42, 44-45, 47-52
1, 3-6, 8-11,13,-16-29, 31-35, 37-39, 43-53
2, 7-11, 20-22, 24-39, 41-52,
1-12, 17-18, 24-28, 30-33, 36-43, 46-52
1, 3, 5-23, 24-41, 43-47, 49-52
1--11, 13-21
NIE WIEM. Gazeta szkoły podstawowej Nr 18.
Red. Jarosław Jamroszczyk. Nieregularny. Kalisz 1990
R. 1
1990
5, 6, 7-8
NIE Z TEJ ZIEMI: Poznajmy wszystkie tajemnice.
Red. Elżbieta Żydek. Miesięcznik. Warszawa 1990
R. 2
R. 3
R. 4
1991
1992
1993
7-11
1-12
1, 4-7, 9
NIEBIESKA LINIA. Pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Red. Jerzy Mellibruda. Miesięcznik. Warszawa 1999
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-5
1-5
NIEDZIAŁKI. Zakład metodyki Nauczania Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nieregularny. Kraków 1995
R. 1
1995
10
NIEDZIELA. Tygodnik katolicki. Red. Ireneusz Skubiś.
Częstochowa 1926
R. 49
R. 50
R. 51
2006
2007
2008
16, 27-28, 31, 36, 44
9, 21, 24, 29, 33, 41-48, 51-52
3, 5-6, 8-9, 11
NIEPODLEGŁOŚĆ. Miesięcznik polityczny.
Warszawa, Kraków [1984]
1984
31-32
NIEZBĘDNIK KALISKI. Informator o handlu i usługach. Nieregularny. Kalisz
2003
8
NIEZBĘDNIK KADROWCA., PŁACE, UBEZPIECZENIA. Zestaw uzupełniający. Nieregularny. Warszawa
2005
2
NOTATKI DOBRZYCKIE. Biuletyn Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej. Red. Kazimierz Baker. Półrocznik. Dobrzyca 1990
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 13
R. 14
R. 15
R. 17
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2002
2004
2005
2007
1-2
3-5
6
7
8-9
10
14
16
17
18
24
28-29
30-31
34-35
NOTATKI PŁOCKIE. Pismo Regionalne Mazowsza
Płockiego. Red. Wiesław Koński. Kwartalnik. Płock 1956
R. 5
R. 6
R. 6
R. 8
R. 9
R. 10
R. 19
R. 24
R. 37
R. 42
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1974
1979
1992
1997
15-18
19-22
23
24-26
27-30
31
5
1-2, 4
1
3-4
NOTATNIK TEATRALNY. Red. Robert Różycki.
Warszawa 1991


Vol. 1
Vol. 2
1991
1992
1993

1993/1994
1994/1995
1997

2
3, 4
6
6
7
9
1
NOTES BIBLIOTECZNY. Monika Rząsa. Półrocznik. Kraków
2002
2
NOTES WYDAWNICZY. Miesięcznik dla wydawców, księgarzy, bibliotekarzy, hurtowników i wszystkich zainteresowanych rynkiem książki. Red. Marek Tobera. Miesięcznik. Warszawa. 1992
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 6
R. 7
R. 8
R. 11
R. 12
R. 13
R. 16
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2002
2003
2004
2007
5, 10-11
1-6, 8-12
1-12
1-12
8-12
1-12
1-11
6-8
6
9-10
5, 10
NOTY INFORMACYJNE. Artykuły z zakresu teorii
i historii literatury. Warszawa [1983/84]
1983/84
1986
1987
1988
1988/89
1989
XII-III
I-VI
VII-XII
I-X
XI-I
III-VI
NOWA BIBLJOTEKA KAZNODZIEJSKA. Miesięcznik Homiletyczny. Red. Jan Kiciński. Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin 1906/1907
T. 44
1933
NOWA EDUKACJA. Kwartalnik poświęcony doskonaleniu szkół i nauczycieli. Red. Jarosław Kordziński. Kwartalnik. Warszawa 1997
R. 1
1997
1
NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. Red. Elżbieta Gożlińska. Dwumiesięcznik. Warszawa 2000
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
2000
2001
2002
2005
1-2
1-6
2-5
1-5
NOWA ERA. Miesięcznik Polskiej Telefonii Cyfrowej.
Warszawa 1997
R. 1
1997
4
NOWA FANTASTYKA. Red. Maciej Parowski. Miesięcznik. Warszawa. 1990

zob. też Fantastyka
R. 2
R. 3
R. 4
1991
1992
1993
1, 8
1-12
9-10
NOWA KSIĄŻKA. Czasopismo poświęcone krytyce literackiej i naukowej oraz bibljografji. Wydawnictwo Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego. 10 zeszytów rocznie. Warszawa. 1934
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
1934
1935
1936
1937
1938
1-10
1-9
1-10
1-10
1-10
NOWA KULTURA. Red. Wiktor Woroszylski.
Tygodnik. Warszawa. 1950-1963
R. 3
R. 4
R. 6
R. 7
R. 9
R. 11
R. 12
R. 13
1952
1953
1955
1956
1958
1960
1961
1962
1-50
1-49
1-52
1-51
1-52
1-52
1-53
1-52
NOWA KWADRYGA. Czasopismo Artystyczno-literackie. Red. St. R. Dobrowolski. Miesięcznik. Warszawa 1937
R. 1
1937
1-5
NOWA MEDYCYNA. Dermatologia. Dwutygodnik bezpłatny. Borgis LTD Wydawnictwa Medyczne i Oświatowe. Warszawa 1996
R. 3
1996
25
NOWA POLSZCZYZNA. Dwumiesięcznik dla nauczycieli języka polskiego. Red. Zofia Agnieszka Kłakówna. Kraków 1997
R. 1
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
1997
2001
2002
2003
2004
2005
1-2
1-4
1-5
1-5
1-5
1-3
NOWA SZKOŁA. Ministerstwo Oświaty. Red. Teofil Wojeński. Miesięcznik Warszawa. 1945
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
1945
1946
1947
1948
1948/49
1-8
1-12
1-10
1
1-10
NOWA SZKOŁA. Organ Państwowego Ośrodka Oświatowych Prac Programowych i Badań Pedagogicznych i Wydziału Społeczno-Pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Red. Stanisław Skrzeszewski. Dwumiesięcznik. Warszawa 1950
R. 1
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24

1950
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1670
1971
1972
1973
1974

1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-9, 11-12
1-2, 4-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
2-10
1-10
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
R. 58
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-10
1-4, 6-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-
NOWAJA POLSZA. Obŝestenno-politiceskij i literatyrnyj ezemesâcnik. Red. Jerzy Pomianowski. Warszawa 1999
2003
2004
3
1, 3-10
NOWE CZASY. Czasopismo społeczno-polityczne: wydawnictwo Trud” Red. Natalia Sergeeva. Tygodnik. Warszawa 1950
[R. 10]
[R. 11]
[R. 28]
[R. 30]
[R. 35]
[R. 36]
[R. 37]
[R. 38]
[R. 39]
[R. 40]
[R. 41]
[R. 44]
[R. 45]
[R. 46]
[R. 47]
[R. 48]

1951
1952
1970
1972
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1986
1987
1988
1989
1990
1-52
1-52
1-51
26-52
1-52
1-52
1-26
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-9
NOWE DROGI. Organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Miesięcznik. Warszawa 1947
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969


1-6
7-12
1-6
1-6
1-6
1-12
3
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
7-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12

R.24
R.25
R.26
R.27
R.28
R.29
R.30
R.31
R.32
R.33
R.34
R.35
R.36
R.37
R.38
R.39
R.40
R.41
R.42
R.43
R.44
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-5, 7-12
1-12
1
NOWE FAKTY KALISKIE. Tygodnik lokalny. Red. Anna Miklas. Kalisz 2007

zob. też Super Fakty Kaliskie
R. 1
R.2
2007
2008
1-23
1, 3-43, 45


NOWE KSIĄŻKI. Przegląd nowości wydawniczych. Dwutygodnik. Red. T. Lubieński. Warszawa 1949
R. 2
R. 3
R. 5
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28


1950
1951
1953
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976


1-6, 9-12, 15-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24

R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 78
R. 49
R. 50
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1-24
1-24
1-24
1-24
1-4
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
R. 58
R. 59
R. 60
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-
NOWE PAŃSTWO. Polityka. Historia, kultura, obyczaje. Red. Anatol Arciuch. Miesięcznik. Warszawa 1994
R. 8
R. 9
R. 10
2002
2003
2004
10-12
1-6, 8-9, 11
4
NOWE PRAWO. Czasopismo poświęcone zagadnieniom praktyki wymiaru sprawiedliwości. Red. Zygmunt Kapitaniak. Miesięcznik. Warszawa 1945
R. 13
R. 24
R. 25
R. 26
R. 29
R. 33
R. 36
R. 38
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
1957
1968
1969
1970
1973
1977
1981
1982
1988
1989
1990
1991
1-12
1-4, 6-12
1-4, 6-12
1-12
1-12
10-11
1-12
1-12
1-12
5-6
1-3, 12
1, 6
NOWE W SZKOLE. Reforma, nowatorstwo. Red. Jan Kropiwnicki. Miesięcznik.. Jelenia Góra 1997
R. 1
R. 5
R. 6
R. 7
1997/98
2002
2003
2004
1
7-12
1-12
1-6
NOWE ŻYCIE. Dodatek bezpłatny Życia Warszawy.
Red. Maja Kupiszewska. Miesięcznik. Warszawa
2007
12
NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE. Red. Karol Szwarc. Tygodnik Warszawa 1995
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1, 31-32
18-30
31-40
1-52
1-5, 7-39, 41-52
1-39, 45-46, 48, 50
1-24
1-24
1-9, 11-24
1-25
1-24
1-24
NOWINY LEKARSKIE=MEDICAL NEWS. Dwumiesięcznik naukowy Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Red. Jan Hasik. Poznań 1889
R. 67
R. 71
1998
2002
7
2-3
NOWINY LITERACKIE I WYDAWNICZE.
Dwutygodnik. Warszawa 1957
R. 1
1957
1, 2, 5, 7, 10-14,
16-18
NOWINY POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIBLIOLOGICZNEGO. Red. A. Mężyński. Nieregularny.
Warszawa 1990
R. 1
R. 2
R. 3
1990
1991
1992
1-5
6-7
8
NOWINY PSYCHOLOGICZNE. Red. A. Strzałkowska. Kwartalnik. Warszawa 1981
R. 7
R. 8
R. 9
R. 21

1987
1988
1989
2001
1-6
1-6
1-6
3-4
NOWOCZESNY MAGAZYN. Pismo o systemach składowania i magazynowania. Red. Robert Grodzki. Dwumiesięcznik. Poznań 1999
R. 1
1999
1
NOWOŚCI ILUSTROWANE. Tygodnik. Kraków R. 20 1973
R. 20
1973
28-51
NOWOŚCI KARDIOLOGICZNE. Polskie wydanie Clinical Cardiology Alert. Red. Grzegorz Opolski. Miesięcznik. Warszawa 2001
Vol. 1
Vol. 2
Vol. 3
Vol. 4
Vol. 5
Vol. 6
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1-12
1-12
1-7, 9-12
1-8, 10-12
2-11
1-10
NOWOŚĆI PWN. Biuletyn informacyjny. Miesięcznik.
Warszawa [1978]
1978
1979
1980
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1-12
1-12
1-12
9, 12
1-4, 7 12
2-6, 9-12
1-12
1-12
1-12
1-12
9-12
12
1-6, 12
1-12
1-12
1-12
1-12
NOWOŚCI TEATRALNE. Biuletyn Informacyjny.
Red. Szczepan Gąssowski. Dwumiesięcznik. Warszawa 1971
R. 1
1971
1-6
NOWOŚCI W KARDIOLOGII. Servier Polska. Nieregularny. Warszawa
1997
1998
2000
13
15
19
NOWY DZIEŃ. Dziennik pełen życia. Red. Jerzy B. Wójcik. Warszawa 2005
R. 1
R. 2
2005
2006
1-6, 38
3
NOWY MEDYK. Pismo warszawskiej młodzieży medycznej. Miesięcznik studencki. Red. Andrzej Doroba. Warszawa 1952
R. 35
1988
21
NOWY NURT. Ogólnopolski Dwutygodnik Literacki.
Red. Dariusz Grzebalski. Dwutygodnik. Poznań 1994
R. 1
1994
1-7, 10, 12
NOWY PODATEK VAT. Rozliczenia, ewidencja, dokumentacja. Aktualizowany, praktyczny poradnik podatkowy. Red. Ewa Sokołowska, Łukasz Mazur. Nieregularny, Warszawa
2004
NOWY PRZEGLĄD NOTARIALNY. Dwumiesięcznik Rady Izby Notarialnej w Warszawie. Red. Zbigniew Klejment. Warszawa 1999
R. 2
R. 3
R. 8
2000
2001
2006
1-4
7-8
1-4
NOWY PRZEMYSŁ. Miesięcznik gospodarczy.Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości w Katowicach. Red. Ryszard Pacer. Katowice 1998
R. 4
2001
4
NOWY SZTANDAR. Tygodnik bezpartyjny.
Red. Tomasz Rakowski. Warszawa 1907
R. 2
1908
4
NOWY WYRAZ. Miesięcznik Literacki Młodych.
Red. Jan Witan. Warszawa 1972
R. 9
R. 10
1980
1981
10
7
NRD Czasopismo z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Red. Love Uhlmann Miesięcznik. Drezno 1960
R. 29
1988
1-3
NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” woj. kaliskiego. Kalisz 1980
R. 1
R. 2
R. 3
1980
1981
1982
3-6
7-32
10
NTO. Informator wewnętrzny dla kół nauki- techniki
oświaty. Miesięcznik NSZZ „Solidarność”.
Region Mazowsze. Nieregularny. Warszawa [1980]
[R. 2]
1981
4, 6, 8, 9
NUDY Z BUDY. Gazetka szkolna. Nieregularny.
Janków Pierwszy [2002]
2002
NUMER. Red. zespół. Nieregularny. Szczecin
1990
2
NURT. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Red. Kazimierz Młynarz. Poznań 1965
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-8
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
NURT. Wkładki do Oświaty i Wychowania.
Język polski. Nieregularny. Warszawa [1980/81]
1980/81
1-2
NURT. Wkładki do Oświaty i Wychowania.
Matematyka dla klasy IV. Nieregularny. Warszawa [1979]

1979
1-3, 5-6,
8, 11, 12-16
NURT. Wkładki do Oświaty i Wychowania. Podstawy nauk politycznych wraz elementami ekonomii politycznej. Nieregularny. Warszawa [1978]
1978
1979
1980
1981/82
1-5
1-6
4, 10
1-2
NURT. Wkładki do Oświaty i Wychowania.
Praca technika w klasach IV-VI. Nieregularny.
Warszawa [1980/81]
1980/81
1-2
NURT. Wkładki do Oświaty i Wychowania. Studium nauczania początkowego. Nieregularny. Warszawa [1975]
1975/76
1977/78
1978/79
1979/80
1-54
1-15, 17
1-22
1-15
NURT. Wkładki do Oświaty i Wychowania. Studium nauczania początkowego matematyki. Nieregularny. Warszawa [1975]
1975
1-54
NURT. Wkładki do Oświaty i Wychowania. Wybrane zagadnienia z filozofii marksistowsko-leninowskiej wraz elementami socjologii. Nieregularny. Warszawa [1978/79]
1978/79
1980
1-4
1, 2, 5, 7, 13-14
NURT. Wkładki do Oświaty i Wychowania. Wybrane zagadnienia z pedagogiki. Nieregularny. Warszawa [1976/1977]
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
3-8
4-6
1-5
1-5
1-5
NURT. Wkładki do Oświaty i Wychowania. Wybrane zagadnienia z psychologii. Nieregularny. Warszawa [1976]
1976/77
1977/78
1978/79
1980/81
1-3
2-6
1, 5
2-5
NURT. Wkładki do Oświaty i Wychowania. Wychowanie estetyczne. Nieregularny. Warszawa [1980/81]
1980/81
1-7

 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14