Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wykaz czasopism - O

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P1,P2,R,S,T,U,V,W,Z

Tytuł
Rocznik
Rok
Numery
O ŁAD MORALNY. Kwartalnik Ośrodka Inicjatyw Społecznych „Etos”. Red. Józef Urbański. Warszawa 1988
R. 1
1988
3
O TRWAŁY POKÓJ, O DEMOKRACJĘ LUDOWĄ. Organ Biura Informacji Partii Komunistycznych i Robotniczych. Bukareszt[1956]
1956
9
OBEEREK. Informator. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego. Miesięcznik. Warszawa 1994
R. 1
R. 2
1994
1995
1-3
1
OBYCZAJE. Magazyn Międzynarodowy. Red. Grzegorz Żuk. Miesięcznik. Lublin 1998
R. 1
R. 3
199
OBYWATEL. Magazyn. Red. Remigiusz Okraska. Dwumiesięcznik. Łódź 2000
R. 7
2006
6
OCEANOLOGIA: quarterly journal of basic research in marine sciences with emphasis on northern Europe. Chief ed. Jerzy Dera. Kwartalnik. Sopot 1971
R. 21
1991
30
OCHRONA PRACY. Czasopismo Naczelnej Organizacji Technicznej i Państwowej Inspekcji Pracy przeznaczone dla osób zainteresowanych zagadnieniami ochrony pracy i zdrowia, a w szczególności dla personelu kierowniczego zakładów pracy, pracowników BHP, inspektorów pracy, lekarz przemysłowych, projektantów i konstruktorów. Red. Ludwik Taniewski. Miesięcznik. Warszawa. 1946

zob. też Atest. Ochrona Pracy
R. 40
R. 42
1986
1988
1-3, 5-12
1-12
OCHRONA ZABYTKÓW. Centralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki i Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Red. Stanisław Herbst. Kwartalnik Warszawa 1948
R. 3
R. 4
R. 11
R. 33
R. 52

1950
1951
1958
1980
2002
2-3
1-4
1-2
2-3
2
ODRA. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Red. Klemens Krzyżagórski Wrocław 1961
R. 1
R. 2
R. 5
R. 7
R. 8
R. 9
R. 12
R. 13
R. 14
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 35
R. 36

1961
1962
1965
1967
1968
1969
1972
1973
1974
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1995
1996

2
2
1-12
1-12
1-9, 11-12
2-10, 12
1-6, 12
1-12
1-12
4-10, 12
1-11
1-12
1-12
2-5, 7-12
2-12
1-12
1-12
2, 4-12
1-12
3-4, 6-9, 11-12
1-3, 6
2, 4, 7-8, 10-12
4
1-12
1-12

R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
2-12
1-12
1, 3-12
1-12
1-6, 9-12
1-
ODRODZENIE. Tygodnik Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Red. T. Myślik Warszawa 1983
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-53
1-33, 35-50
1-52
1-52
1-53
1-46
OGNISKOWE KONCERTY. Dodatek do Drużyna.
Dwutygodnik instruktorów [1960]
1960
1961
1-8
13, 14
OGNIWO. Dwutygodnik Warszawa 1919
R. 14
R. 15
1933/34
1934/35
1-17
1-17
OGNIWO. Organ Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich i Biuletyn Zarządu Głównego Z.Z.N. P. S i S. Warszawa 1921
R. 9
1929
7
OGRODY. OGRÓDKI ZIELEŃCE. Red. Anna Słomczyńska. Miesięcznik. Warszawa 1999
R. 1
1999
2006
5
2, 5
OGRÓD KSIĄG. Red. Renata Lis. Kwartalnik.Warszawa 1988
R. 3
R. 5
R. 6
R. 7
1990
1992
1993
1994
2
3-4
1-4
1-2
OJCZYZNA POLSZCZYZNA. Kwartalnik dla nauczycieli. Red. Zofia Agnieszka Kłakówna. Warszawa 1962
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
1992
1993
1994
1995
4
1-2
3
3
OKOLICA POETÓW. Numer okolicznościowy. Red. Andrzej Biskupski. Łódź [1978]
1978
6
OKOLICE. Miesięcznik społeczno-literacki. Red. Andrzej Źmuda. Warszawa 1982
R. 10
1991
4-12
OKOLICE KULTURY. Miesięcznik mieszkańców królewskiego miasta Ostrzeszowa. Red. Leszek Nowaczyk. Ostrzeszów [R.4] 1993
[R. 4]
1993
1-4, 6
OKÓLNIK. Związek Młodzieży Polskiej. Miesięcznik. Lublin 1921
R. 6
1926
8
OLIVIA. Twój świat-twoje życie: uroda, zdrowie, moda, kuchnia, miłość, porady Tygodnik. Warszawa 1998
R. 2
R. 3
R. 5
R. 7
R. 9
1999
2000
2002
2004
2006
4-5
4
5
12
1
OPATOWIANIN. Miesięcznik informacyjno- komunikacyjny Towarzystwa Przyjaciół Opatówka. Gminna Biblioteka Publiczna. Red. Jadwiga Miluśka. Opatówek 1990
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2004
2005
2006
2007
1-2
3-14
1, 10
1-12
1, 5-12
1-9
1-12
1-12
1-12
1-12
1
1, 4-5
1-2, 4
1, 2, 3
1-2
1-2
OPCJA NA PRAWO. Red. Romuald Lazarowicz. Miesięcznik. Wrocław2001
2004
4
OPCJE. Kwartalnik kulturalny. Red. Konrad. C. Kęder. Katowice 1993
R. 1
R. 3
1993
1995
1
3
OPIEKA NAD DZIECKIEM. Czasopismo poświęcone ochronie macierzyństwa, opiece nad dziećmi i młodzieżą. Red. Wł. Szenajch, Br. Krakowski, M. Gromski. Dwumiesięcznik. Warszawa 1923
R. 5
R. 6
1927
1928
1-5
1-6
OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. Pismo metodyczno-teoretyczne poświęcone problemom profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Red. Lesław Pytka. Kwartalnik.Warszawa 1989
R. 1
R. 2
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
1989
1990
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1-2
1-2
1-4
1-3
1-4
1-4
1, 3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
1-2
OPIEKUN. Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej. Red. Marian Rybicki. Kalisz. 1998
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1-16
1-26
1-26
1-2, 7-12
1-26
1-23, 25-26
1-14, 17-26
1-10, 12-26
1-13, 15-27
1-26
ORĘDOWNIK OSTROWSKI. Pismo niezależnych środowisk społecznych. Ostrów Wlkp. 1989
R. 1
R. 2
R. 3
1989
1990
1991
1-3
1-7
1-8
OPM. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY. Magazyn lekarzy i menedżerów służby zdrowia. Red. Marek Jarzębski. Miesięcznik. Warszawa 1992
R. 14
2005
8
ORGANIZACJA I KIEROWANIE. Red. Leszek J. Krzyżanowski. Kwartalnik. Warszawa 1975
R. 1
R. 2
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28

1975
1976
1979
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

1-2
1-2, 4
1-2, 4
1, 3-4
1-4
1-4
1-4
1-2
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
2003
2004
2005
2006
2007
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
ORLI LOT. Miesięcznik krajoznawczy dla młodzieży. Organ Sekcji Kół Krajoznawczych Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Red. Leopold Węgrzynowicz. Kraków 1920
R. 13
1932
1-10
ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACYJNYCH I SĄDU NAJWYZSZEGO, NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO TRYBUNAŁU. Red. Krystyna Horych. Miesięcznik. Warszawa 1991
R. 3
1993
7, 8
ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH I KOMISJI ARBITRAŻOWYCH. Red. Z. Radwański. Miesięcznik. Warszawa 1957
R. 25
R. 26
R. 34
R. 35
1981
1982
1990
1991
1-12
1-12
10-12
1-8
ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH W SPRAWACH PODATKOWYCH I PRAWA PRACY. Red. Ryszard Perlejewski. Miesięcznik. Warszawa [1997]
1997
6
ORZECZNICTWO SĄDU NAIWYŻSZEGO. Izba karna i izba wojskowa. Biuro Orzecznictwa Sądu Najwyższego. Miesięcznik Warszawa 1963
R. 19
R. 20
R. 23
R. 29
R. 35
R. 38
R. 39
R. 44
R. 45
1981
1982
1985
1991
1997
2000
2001
2006
2007
1-12
1-9, 12
1-12
1-12
3-4
9-12
1-2
10-12
1-2
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO. Izba cywilna oraz izba pracy i ubezpieczeń społecznych. Biuro Orzecznictwa Sądu Najwyższego. Miesięcznik. Warszawa 1963
R. 19
R. 20
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
1981
1982
1996
1997
1998
1999
1-10
1-12
1-8
2, 9-11
1-5, 7-12
1-6
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO. Prokuratura Generalna. Miesięcznik. Warszawa 1958
R. 28
R. 29
R. 30
R. 30
R. 31
1986
1987
1988
1989
1990
1-12
1-12
1-12
1-10, 12
1-12
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO. ZBIÓR URZĘDOWY. Izba administracyjna, pracy i ubezpieczeń społecznych. Nieregularny. Warszawa 1994
R. 1
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
1994
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
8-12
2-10, 12-23
19
3, 5, 7, 24
6
4
1-24
1-23
ORZECZNICTWO W SPRAWACH SAMORZĄDOWYCH. Kwartalnik samorządu terytorialnego. Red. Leon Kieres. Warszawa 1994
R. 4
1997
2
ORZEŁ BIAŁY. POLSKA WALCZĄCA NA WSCHODZIE. BIEŁYJ ORIOŁ. Organ Polskiej Armii w S.S.S.R. Wojskowe Biuro Propagandy i Oświaty Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Tygodnik. Buzułuk 1941
R. 1
R. 45
R. 46
1941
1985
1986
2-3
1397, 1399-1400
1406
[80] OSIEMDZIESIĄT LAT PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W ŁODZI IM. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO. Jednodniówka. Łódź 2005
2005
7. XI
OSTROWSKIE LITTERARIA. Jednodniówka. Red. Inka M. Swiątek. Nieregularny. Kalisz 1989
R. 1
1989
4, 9
OSTRZESZOWSKA KRONIKA REGIONALNA.
Red. Wiesława Przybyła. Ostrzeszów 2001
R. 1
R. 2
2001
2002
OŚKA. Pismo Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych. Red. Dagmara Baraniewska. Kwartalnik Warszawa 1997
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 10
1998
1999
2000
2001
2005
1, 3-4, 10-12
1-3, 5-7, 9, 11-12
1, 4-7, 11-12
3, 7
15-17
OŚWIATA. Pismo sześciotygodniowe poświęcone domowemu i szkolnemu wychowaniu. Poznań 1865
R. 1
R. 2
1865/66
1867
1-2, 4-10
1-2
OŚWIATA DOROSŁYCH. Problemy kultury i wychowania. Red. A. Cieślak. Miesięcznik. Warszawa 1957
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1-5
1-6
1-6
1-6
1-5
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10

R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-6
OŚWIATA I KULTURA. Miesięcznik poświęcony zagadnieniom oświaty dorosłych. Red. Eustachy Nowicki. Kraków-Warszawa 1945
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
1945
1946
1947
1948
1-4
1-10
1-10
1-10
OŚWIATA I WYCHOWANIE. Czasopismo wydawane nakładem Ministerstwa Wyznań religijnych i Oświecenia publicznego. Red. Bolesław Kielski. Dwumiesięcznik. Warszawa 1929
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1-5
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
OŚWIATA I WYCHOWANIE. WERSJA A dla kadry kierowniczej oświaty. Dwutygodnik Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Red. Zdzisława Król. Warszawa R.19 1975-1989
R. 19
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
1975
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-2, 11-14, 17
1-21
1-21
1-21
1-21
1-15
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-42
OŚWIATA I WYCHOWANIE. WERSJA B edukacyjna dla słuchaczy Nurt. Dwutygodnik Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Red. Zdzisława Król. Dwutygodnik. Warszawa R.19 1975
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 27
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-15
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-38, 40-42
OŚWIATA I WYCHOWANIE. WERSJA C.
Dwutygodnik Ministerstwa Oświaty i Wychowania.
Red. Wojciech Pomykało. Warszawa R.20 1976
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1-11, 13-20
1-21
1-21
1-21
1-21
1-15
OŚWIATA I WYCHOWANIE. WERSJA D
Dwutygodnik Ministerstwa Oświaty i Wychowania.
Red. Wojciech Pomykało. Warszawa R. 19 1975
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-10
OŚWIATA I WYCHOWANIE. WERSJA E dla nauczycieli matematyki. Dwutygodnik Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Red. Wojciech Pomykało. Warszawa R.23 1979
R. 23
R. 24
R. 25
1979
1980
1981
1-5, 7-21
1-2, 6, 9, 13-17
1-10
OŚWIATOWIEC. Biuletyn Stowarzyszenia Oświatowców Polskich. Red. Krystyna Jachna. Kwartalnik. Warszawa 1998
R. 2
R. 3
1999
2000
1
1-2
OZON. Red. Grzegorz Górny. Tygodnik. Warszawa 2005
R. 1
2005
9-10, 28

 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14