Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wykaz czasopism - P1

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P1,P2,R,S,T,U,V,W,Z

Tytuł
Rocznik
Rok
Numer
LA POLOGNE. Revue Ilustrèe. Revue Mensuelle.
Red. J. Płoński. Miesięcznik. Warszawa 1954
R. 13
1966
5
PÄDAGOGIK UND SCHULAUTAP. Red. Hermann Kroh. Miesięcznik. Berlin
Jg. 45
1990
1-12
PÄDAGOGIK ZUR FÜHRUNG DES UNTERRICHTS
IN DER ABITURSTUFE. Red. Ernst Pilz. Berlin [1978]
1978
1-3
PÄDAGOGIK. Beiheft für Leiter im Volsbildungswessen. Red. Hermann Kroh.. Kwartalnik. Berlin
Jg. 3
Jg. 4
Jg. 5
Jg. 6
Jg. 7
Jg. 8
Jg. 9
Jg. 10
1982
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
2-4
PÄDAGOGIK. Zeitschrift für Theorie und Praxis der sozialistischen Erziehung. Ausgabe B. Red. Ernst Pilz Miesięcznik. Berlin 1946
Jg. 12
Jg. 18
Jg. 20
Jg. 22
Jg. 24
Jg. 25
Jg. 31
Jg. 32
Jg. 33
Jg. 34
Jg. 35
Jg. 36
Jg. 37
Jg. 38
Jg. 40
Jg. 41
Jg. 42
Jg. 43
Jg. 44
Jg. 45
1957
1963
1965
1967
1969
1970
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
5, 6, 8
PAIDEA. Międzynarodowy rocznik pedagogiczny. Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Pedagogicznych. Red. Bogdan Suchodolski. Nieregularny. Wrocław 1972
T. 1
T. 2
T. 3
T. 4
T. 5
T. 6
T. 7
T. 11
1972
1972
1973
1975
1976
1978
1980
1984
PAL. Przegląd artystyczno-literacki. Red. Lech Witkowski. Miesięcznik. Toruń 1991
R. 8
1999
5
PALESTRA. Organ adwokatury stołecznej Czasopismo poświęcone zagadnieniom prawnym i korporacyjno-zawodowym. Red. Adam Chełmoński. Warszawa 1924
R. 14
R. 15
R. 16
1937
1938
1939
1-4, 6-11
1-2, 4-11
1-6
PALESTRA. Pismo adwokatury polskiej. Organ Naczelnej Rady Adwokackiej.Red. Paweł Aszuanowicz. Miesięcznik. Warszawa 1957
R. 12
R. 13
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 34
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
1966
1969
1973
1974
1975
1976
1977
1979
1980
1981
1982
1990
2004
2005
2006
2007
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
11-12
11-12
1-12
1, 3-12
1-2
PAMIATKI NASZYCH DZIEJÓW. Biuletyn Stowarzyszenia społecznych Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej. Red. Jakub Staszak. Nieregularny. Jarocin 2007
R. 1
2007
1
PAMIĘĆ NARODU. Głos patriotów i skrzywdzonych. Red. Leszek Skonka. Miesięcznik. Wrocław 1991
R. 1
R. 2
R. 3
1991
1992
1993
1-4
1-5
1-2
PAMIĘTNIK BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ. Red. Stanisława Jasińska. Rocznik. Kórnik 1929
R. 1
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9/10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
1929
1955
1958
1959
1963
1968
1974
1976
1977
1978
1980
1980
1981
1981
1982
1983
1986
1988
1
5
6
7
8
9-10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
PAMIĘTNIK LITERACKI. Pismo tygodniowe. Wyd. Jan Szlachtowski. Lwów 1850
R. 1
1850
5, 11-15, 18-19, 22-23, 26
PAMIĘTNIK LITERACKI. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. Red. J. Krzyżanowski, T. Mikulski. Wrocław 1902
R. 36
R. 37
R. 38
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
R. 58
R. 59
R. 60
R. 61
1946
1947
1948
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2, 4
1-4
1-4
R. 62
R. 63
R. 64
R. 65
R. 66
R. 67
R. 68
R. 69
R. 70
R. 71
R. 72
R. 73
R. 74
R. 75
R. 76
R. 77
R. 78
R. 79
R. 80
R. 81
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1-4
1-4
1, 3-4
1-4
4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
R. 82
R. 83
R. 84
R. 85
R. 86
R. 87
R. 88
R. 89
R. 90
R. 91
R. 92
R. 93
R. 94
R. 95
R. 96
R. 97
R. 98
R. 99
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-

PAMIĘTNIK PUŁAWSKI. Prace Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Red. Stanisław Nawrocki. Warszawa
1986
2004
88
137
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI. Czasopismo naukowe poświęcone słowianoznawstwu.. Red. Tadeusz Lehr-Spławiński. Rocznik. Wrocław 1949
T. 7
T. 31
T. 32
T. 35
1956
1981
1982
1985
PAMIĘTNIK TEATRALNY. Kwartalnik poświęcony historii i krytyce teatru. Red. Bogdan Korzeniowski, Zbigniew Raszewski. Warszawa 1952
R. 1
R. 6
R. 8
R. 15
R. 16
R. 18
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
1952
1957
1959
1966
1967
1969
1971
1972
1973
1974
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1
3-4
1-3
1-4
1-3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO. Nieregularny. Warszawa 1837
T. 16
1846
2
PAMIĘTNIK UMIEJĘTNOŚCI MORALNYCH I LITERATURY. Kwartalnik. Warszawa 1830
R. 1
1830
5-8
PAMIĘTNIK WARSZAWSKI CZYLI DZIENNIK NAUK
I UMIEJĘTNOŚCI. Warszawa 1815
R. 5
1819
2
PAMIĘTNIK WARSZAWSKI. Red. Ludwik Hieronim Morstin. Kwartalnik. Wurz 1929
R. 3
1931
1, 3, 5-6
PAMIĘTNIKARSTWO POLSKIE. Kwartalnik ruchu pamiętnikarskiego. Red. F. Jakubczak. Kwartalnik Warszawa 1971
R. 3
R. 5
1973
1975
1-4
1-4
PAN. Magazyn poradniczo-hobbistyczny [dla mężczyzn].
Red. Zbigniew Chomicz. Miesięcznik. Warszawa 1987
R. 1
R. 2
R. 4
R. 5
R. 6
1987
1988
1990
1991
1992
1
2, 4
12
1-6, 12
1
PANACEUM. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi: Częstochowa, Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice. Red. E. Jerzykiewicz-Kierc. Nieregularny. Łódź 1992
R. 2
1993
3
PANI. Miesięcznik Kobiety i Życia. Red. Olga Oswaldo. Warszawa 1989
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 17
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2005
8
7, 9-12
1-4, 6-12
1-12
1-12
1-12
1-5, 8-12
1-4
11
PANORAMA POLSKA. Nasza Ojczyzna = Panorama of Poland. Pismo Towarzystwa Łączności z Polonią. Red. Bogdan Kołodziejski. Miesięcznik. Warszawa 1956
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
1971
1972
1973
1974
1-12
1-12
1-12
1-12
PANORAMA POLSKICH MIASTI GMIN=OF POLISH TOWNS AND MUNICIPALITIES. Miesięcznik ogólnopolski. Poznań 1998
R. 7
R. 9
2004
2006
12
3
PANORAMA WIELKOPOLSKIEJ KULTURY. Biblioteki, muzea regionalne, ośrodki kultury, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Red. Lena Bednarska. Poznań 2003
R. 2
R. 3
R. 4
2004
2005
2006
6, 9-10
12-13, 16-19
1
PANORAMA. Tygodnik Ilustrowany Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch. Red. Franciszek Szewczyk. Katowice 1954
R. 8
R. 9
R. 12
R. 15
R. 16
R. 17
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 24
R. 25
R. 27
R. 33
R. 34
R. 37
R. 38
R. 40
R. 43
1961
1962
1965
1968
1969
1970
1972
1973
1974
1975
1977
1978
1980
1986
1987
1990
1991
1993
1996
2-53
44
1-17, 19-22, 24-28, 30-41, 43-52
1-11, 13-15, 17-32, 34-52
1-5, 7-23, 25, 27-32, 34-43, 52
1-23, 25-32, 35-52
1-4, 6-26, 29-35, 37-53
1-52
1-16, 19-31, 33-51
1-3, 5-25, 27-37, 41-52
1-33, 35-44, 46-52
1-45, 47-53
3-4, 7-10, 12-17, 19-20, 22-23, 25-28, 31, 33, 40
1-15, 17-20,
22-24, 26-31, 33-39, 42-45, 51-52
33
1-52
1-52
1, 3-34, 36-52
PAŃSTWO I KULTURA POLITYCZNA. Zeszyty politologiczne.
Red. Franciszek Ryszke. Nieregularny. Warszawa 1988
R. 1
R. 2
1988
1989
1-8
6-8
PAŃSTWO I PRAWO. Red. Sylwester Zawadzki. Miesięcznik.
Warszawa 1946
R. 2
R. 12
R. 23
R. 24
R. 27
R. 28
R. 29
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
1947
1957
1968
1969
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
2-3, 10
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 56
R. 57
R. 58
R. 59
R. 60
R. 61
R. 62
R. 63
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-2, 4-9
1-12
1-12
1-12
1-12
1-
PARAMETR. Czasopismo poświęcone nauczaniu matematyki.
Miesięcznik. Warszawa 1930

R. 1
1930
1-10
PARKI NARODOWE I REZERWATY PRZYRODY = NATIONAL PARKS AND NATURE RESERVATIONS. Red. Aleksander W. Sokołowski. Nieregularny. Białowieża 1980
R. 21
R. 32

1993
2004
2
1-4
PATOLOGIA POLSKA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom patologii, anatomii patologicznej i onkologii. Red. J. Kowalczykowa. Kwartalnik. Warszawa 1950
T. 6
1955
1-4
PAUZA. Pismo młodzieży szkolnej ZSMP. Red. Mirosław Małecki,
Hieronim Wawrzyński. Miesięcznik. Warszawa 1982
R. 1
R. 2
R. 3
1982
1983
1984
1-3
5, 9, 10
4-5, 8-12
PC FORMAT. Porady, kursy, informacje. Red. Mariusz Turowski.
Miesięcznik. Warszawa 2000
R. 2
R. 4
2001
2003
11
3
PC KURIER. Dwutygodnik dla użytkowników komputerów osobistych. Red. Zbigniew Blewoński. Warszawa 1989
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
1993
1994
1996
1998
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
20, 21, 23
4, 7, 8, 11, 24
1-26
3, 25
1-13, 20
1, 25
1-18
1-26
1-26
1, 8-13, 16-17
1-3, 5, 7-8, 11-12, 14-15
PC MAGAZINE PO POLSKU. Niezależny miesięcznik informatyczny. Red. Jarosław Cichorski. Miesięcznik. Warszawa 1993
R. 1
R. 2
R. 3
R. 6
1993
1994
1995
1998
1, 3, 4, 6, 9
2, 6
10
9
PC WORLD KOMPUTER. Red. Krzysztof Matey. Miesięcznik.
Warszawa 1992.
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
12
9
1-4, 6-8,
1-27, 29-36, 38, 41-43, 45, 48
1, 6, 11
1-3, 5-6, 9, 12
3-9, 12
1-12
1-5, 7-12
1-5, 7-8
PEDAGOGIJA. Casopis saveza pedagoškich društwa. Jugosłavija.
Red. Pero Šimleka. Kwartalnik. Belgrad 1963
G. 8
G. 9
G. 16
G. 17
G. 18
1970
1971
1978
1979
1980
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
PEDAGOGIKA PRACY. Red. Stanisław Kaczor. Nieregularny. Radom 1975
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 26
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2000
2002
2003
2004
2005
2006
19
20
21
22-23
24-27
28-29
30-31
32-33
36
40-41
42-43
44-45
46-47
48-49
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. Profilaktyka-Pomoc-Resocjalizacja. Red. Tadeusz Pilch. kwartalnik. Warszawa 2004
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4 R 5
2004
2005
2006
2007 2008
2-4
1
1-3
1-4
1-
PEDAGOGIKA. Časopis pro Pedagogickè vêdy. Red. Josef Vaňa.
Dwumiesięcznik. Praga 1951
R. 12
R. 13
R. 16
R. 17
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 26
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
1962
1963
1966
1967
1969
1970
1971
1973
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1-6
1-6
1-6
1-6
5-6
1-6
1-6
1
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
3-6
PEDAGOŠKI RAD. Časopis za pedagoška i kulturno-prosvjetna pitanija. Red. Vladimir Poljak. Miesięcznik. Zagreb 1946
G. 17
G. 20
G. 21
G. 22
G. 23
G. 24
G. 25
G. 26
G. 28
G. 29
G. 30
G. 32
G. 33
G. 34
G. 35
G. 36
1962
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1973
1974
1975
1977
1978
1979
1980
1981
9-10
5-6, 9-10
3-10
1-4, 7-10
1-10
7-10
1-10
1-10
1-10
7-10
1-2
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
PERSONEL. Jak skutecznie kierować i zarządzać. Red. Wojciech Gładykowski. Miesięcznik. Warszawa 1994
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
1997
1998
1999
2000
2001
4, 6-11
1, 3-6, 9-10, 12
2-3
12-13, 17
9
PERSPEKTIVES DE L’EDUCATION. Revue trimestrielle UNESCO. Red. Alexandra Draxler. Nieregularny. Paris 1970
R. 1
R. 2
R. 3
R. 5
R. 6
R. 12
1970
1972
1973
1975
1976
1982
1-4
1-3
4
2
1
1
PERSPEKTYWY. Ilustrowany tygodnik polityczno-informacyjny.
Red. Dobrosław Kobielski. Warszawa 1969-1990
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 12
R. 13
R. 20
R. 21
R. 22
R. 29
R. 30
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1980
1981
1988
1989
1990
1998
1999
1-17
1-52
1-53
1-52
1-52
1-52
1-52
1-53
1-52
1-52
1-52
1-52
1-53
1-50
1-23
5-6
2
PHYSIK IN DER SCHULE. Red. Johannes Mőhmel. Miesięcznik. Berlin 1963
Jg. 4
Jg. 5
Jg. 6
Jg. 7
Jg. 8
Jg. 9
Jg. 10
Jg. 11
Jg. 12
Jg. 13
Jg. 14
Jg. 15
Jg. 16
Jg. 17
Jg. 18
Jg. 19
Jg. 20
Jg. 21
Jg. 22
Jg. 23
Jg. 25
Jg. 26
Jg. 27
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
PIAR. PL. Public relations. Red. Kinga Podraza. Dwumiesięcznik. Warszawa 2005
R. 1
R. 2
R. 3
2005
2006
2007
1-6
1-3, 6
1-4
PIELGRZYM LICHEŃSKI. Informator Sanktuarium Maryjnego
w Licheniu. Red. I. Wawrzyniak. Nieregularny. Licheń
2006
4
PICTURE POST. Red. Edward G. Hulton. Tygodnik. London 1938
Vol. 36
Vol. 38
Vol. 39
Vol. 40
Vol. 41
Vol. 43
Vol. 44
Vol. 45
1947
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
9
1, 11
6
7, 10
13
12
12
3-8, 10-11
PICTUREGOER MAGAZINE. The National Film Weekly. Tygodnik. London 1913
Vol. 18
1949
12
PIENIĄDZ. Miesięcznik o finansach osobistych. Red. Michael Majchrzak. Warszawa 1999
R. 3
2001
2
PIENIADZE I WIĘŻ. Kwartalnik naukowy. Red. Janusz Ossowski. Kwartalnik. Sopot
R. 9
R. 10
2006
200
1-4
1-4
PIŁKA NOŻNA. Na stadionach Polski i świata. Red. Jerzy Lechowski. Tygodnik. Warszawa 1956
R. 22
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
1977
1979
1980
1981
1982
1983
23, 25, 27, 29-31, 34-37, 45-46, 48
1-52
1-39, 41-53
1, 3-4, 6-49
2-41
1-4, 6-26, 28-34, 36-52
PINAKOTHEKA. Czasopismo koneserów i amatorów sztuki. Red. Natalia Sipowskaja. Moskwa
2005
1-2
PINEZKA. Gazetka Gimnazjum w Manieczkach. Manieczki [2002]
R. [1]
2002
1
PISMO DLA LUDU POLSKIEGO. Wyd. A. Woykowski. Nieregularny. Poznań 1845
R. 1
1845
/1-5/ 6-10
PISMO DLA NAUCZYCIELI LUDU I LUDU POLSKIEGO.
Wyd. A. Woykowski. Poznań 1845
R. 1
1845
1-3, 5
PISMO LITERACKO-ARTYSTYCZNE. Red. Wit Jaworski.
Miesięcznik. Kraków 1981
R. 4
R. 3
R. 7
1985
1987
1988
4, 7-8
5
1-9, 11-12
PISMO NIEZALEŻNE. Mała Polska. Dwutygodnik. Kraków 1983
1984
16
PLASTYKA. Organ Bloku Zawodowych Artystów Plastyków.
Red. Stanisław Woźnicki. Dwutygodnik. Warszawa 1935
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
1935
1936
1937
1938
2, 5-7
1-5
1
2-3, 5-7
PLASTYKA I WYCHOWANIE. Dwumiesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Red. Jacek Bukowski. Warszawa 1991
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1-5
1-5
1-5
1-5
2, 4, 5
1-4
1-5
1, 3-5
1-5
1-3
PLASTYKA W SZKOLE. Red. Czesław Karp. Miesięcznik. Warszawa 1961


zob. też 1961–1983 wkładka do Wychowania Technicznego w Szkole.


zob. też Plastyka i Wychowanie od 1991
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

1-5
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
2-5
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-6, 8
2-6, 8-9
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-5
PLAYBOY. Edycja polska. Red. Tomasz Raczek. Miesięcznik. Warszawa
1993
1994
2, 4-7, 10
1, 3-5, 7-9, 11
PLUS. Miesięcznik studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Red. Anna Falacińska. Warszawa
2001
4-6
PLUS. Pismo dla nieobojętnych. Red. Rafał Bilski. Miesięcznik. Kalisz 1993
R. 1
1993
1, 3-6
PŁOCKI BIULETYN OŚWIATY. Red. Alicja Kaliszuk. Nieregularny. Płock
1993
2, 3
PŁOMIENIE. Miesięcznik szkoleniowo-metodyczny młodzieży polskiej. Red. Jerzy Pardus. Warszawa 1975
R. 1
R. 2
R. 3
R. 5
R. 6
1975
1976
1977
1979
1980
1-12
1-12
1-12
4
1, 3-11
PŁOMYCZEK. Dwutygodnik dla młodszej dziatwy. Dodatek do Płomyka. Warszawa 1919
R. 27
R. 29
R. 36
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 49
R. 57
R. 58
R. 59
R. 60
R. 61
R. 62
R. 63
1938
1950/51
1957
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1970
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
32
1-6, 8-52
14
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1, 3, 5, 8
5-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-16, 24
PŁOMYK. Dwutygodnik dla dzieci i młodzieży. Red. Jan Stanisław Kopczewski. Warszawa 1919
R. 20
R. 21
R. 26
R. 29
R. 39
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 60
R. 61
R. 62
R. 63
R. 65
R. 66
R. 67
R. 68
R. 69
1936
1937
1947/48
1950/51
1955
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1977
1978
1979
1980
1982
1983
1984
1985
1986
1-16
1-10
1-20
1-52
6
1-24
1-24
1-24
2-23
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
3-24
1-24
3, 4, 16-19
1-19, 21-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
1-24
PO PROSTU. Tygodnik niezależny. Red. Ryszard Turski. Warszawa 1990
R. 1
1990
4
PO SĄSIEDZKU. Gazetka szkolna Gimnazjum. Nieregularny.
Janków Pierwszy [2001]
2001
3
POBUDKA. Pismo Solidarności Polskich Kombatantów. [Pismo wydawane jest przy współpracy i pomocy Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk oraz Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS Gdańsk]. Miesięcznik. Gdańsk 1988
R. 2
1989
12
POCHODNIA. Czasopismo dla niewidomych. Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych. Red. Józef Szczurek. Warszawa 1966
R. 25
1990
1-3
POCZTA NA100LATKÓW. Red. Leokadia Tempska-Rylska. Miesięcznik. Warszawa 1992
R. 1
1992
3-4
POCZTYLION WIELKOPOLSKI. Reklama. Promocja. Ogłoszenia. Informacje. Oferty. Red. Marek Matusiak, Marek Lenkiewicz. Nieregularny. Poznań
1995
6
PODATKI. Zbiór ujednoliconych przepisów. Red. Lech Drągowski.
Kwartalnik. Warszawa
1996
1997
1998
1999

1-3
1-4
1-4
1-4
PODRÓŻE. Pomysły na weekend, urlop, wakacje. Red. Piotr Wierzbowski. Miesięcznik. Warszawa
2002
2003
2004

10
10, 12
1-12
PODSTAWY NARODOWE. Dwumiesięcznik Narodowy.
Red. Janusz Domański. Łomża 2004
R. 1
R. 2
R. 3
2004
2005
2006
1
2-3
4
PODSTAWY STEROWANIA. Red. Stefan Węgrzyn. Kwartalnik. Gliwice 1971
R. 7
R. 8
1977
1978
1-4
1-4
PODWODNY ŚWIAT. Ogólnopolski magazyn nurkowy. Dwumiesięcznik. Bytom 1999
R.7
2005
5
POEZJA. Red. Bohdan Drozdowski. Miesięcznik. Warszawa 1965
R. 2
R. 3
R. 4
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
1966
1967
1968
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
2-12
1-12
1-12
1-12
1-12
4
6
11
3
5-6
1-12
1-12
1-12
1-9
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-5,7-9
POGLĄD. Magazyn polityczny: nieocenzurowany krytyczny niezależny ponadpartyjny. Edward Klimczak, Jerzy Szczęsny. Miesięcznik. Warszawa-Berlin 1982
R. 9
1990
3
POGLĄDY. Biuletyn Informacyjny szkół wyższych i instytucji naukowych. Nieregularny Łódź 1980
1984
POGRANICZA. Szczeciński kwartalnik kulturalny. Red. Mirosław Lalak. Szczecin 1994
R. 5
R. 6
R. 11
R. 12
R. 13
1998
1999
2004
2005
2006
2
5
1
2-6
1-3, 5-6
POKOLENIA. Miesięcznik teoretyczno-polityczny młodzieży.
Red. Wiesław Kodym. Warszawa 1963
R. 8
R. 9
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 20
R. 22
R. 23
R. 24
R. 26
1970
1971
1977
1978
1979
1980
1982
1984
1985
1986
1988
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-12
1-9
1-12
1-12
1-12
1-12
POL’SKAJA LITERATURA. Ežekwartalnyj žurnal posvjaščjonnyj sovrjemennoj polskoj literature. Red. Michał Rusinek. Kwartalnik.
Moskva [1972]
1972
1
POLEMIKI. Wyd. Polonia Book Fund Ltd. Londyn 1963
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
1966
1967
1968
1969
1970
5
6
7-8
9
10
POLIGRAFICZNY BIULETYN INFORMACYJNY. Podaje ważne wiadomości z zakresu postępu technicznego na podstawie poligraficznej literatury światowej i dociekań polskich fachowców. Centralny Zarząd Przemysłu Graficznego. Dwumiesięcznik. Warszawa 1958
R1
1958
6
POLIGRAFIKA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom przemysłu poligraficznego. Organ Sekcji poligrafów przy SIMP. Red. I. Apfelbaum. Miesięcznik. Warszawa 1947
R. 2
R. 11
R. 14
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 22
R. 30
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 51
R. 52
1948
1957
1959
1962
1963
1964
1965
1966
1968
1976
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1997
1998
10-12
1-2, 7-8
6, 9
5, 9
4, 6-7,10
2, 5, 7, 12
1-7, 9-12
1-5, 7-8
12
4
2-12
1-4, 6-10, 12
1, 8-12
11
4-7, 10-11
4-9, 11-12
4, 6-7, 12
2, 4
POLISH JOURNAL OF OCCUPATIONAL MEDICINE.
Red. Janusz A. Indulski. Kwartalnik. Warszawa 1988
Vol. 2
1989
4
POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN. The Journal of the Polish Psychological Association. Red. Jan Strelau. Półrocznik. Warszawa 1970
Vol. 2
Vol. 3
Vol. 9
Vol. 10
Vol. 13
Vol. 14
Vol. 15
Vol. 16
Vol. 17
Vol. 18
Vol. 19
1971
1972
1978
1979
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1-2
1-2
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
POLISH WESTERN AFFAIRS. Publication of the Instytut Zachodni. Red. Antoni Czubiński. Półrocznik. Poznań 1960
Vol. 16
1975
2
POLITECHNIK. Studencki tygodnik społeczno-polityczny
Pismo społeczno-polityczne. Red. Tadeusz Rogowski. Warszawa 1953
R. 39
1989
3, 12-13
POLITYKA. Red. Stefan Żółkiewski. Tygodnik. Warszawa 1957
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 27
R. 29
R. 30
R. 31
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

1-52
1-52
1-52
1-52
1-28, 29-33, 36-40, 42-52
1-52
1-32, 34-50
1-52
1-52
1-52
1-53
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-50
1-45
1-53
1-52
1-33, 35-52
1-52
1-34, 36-52
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-53
2-46, 48-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-36, 38-53
1-16, 18-40
1-5, 7-24, 26, 28-33, 35-52
2-52
1-42, 44-48, 50-52
1-52
1-42, 44-48, 50-52
1-46, 48-50, 52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-
POLITYKA POLSKA. Red. Marek Gadzała. Miesięcznik. Warszawa 1988
R. 3
R. 4
1990
1991
3
1-2
POLITYKA SPOŁECZNA. Miesięcznik poświecony zagadnieniom planowania społecznego, pracy i płac. Red. Antoni Rajkiewicz. Warszawa 1974
R. 8
R. 9
R. 10
R. 20
R. 21
R. 22
R. 24
R. 25
R. 27
R. 28
1981
1982
1983
1993
1994
1995
1997
1998
2000
2001
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
7-12
1-12
1-12
1-12
POLITYKA WSCHODNIA. Red. Michał Dobroczyński. Nieregularny. Warszawa 1993
R. 1
1993
1
POLONIA CHRISTIANA. Tradycja rodzina własność. Red. Sławomir Skiba. Miesięcznik. Kraków
2008
3-4
POLONIA SACRA. Kwartalnik Teologiczny. Red. Władysław Wicher. Kraków 1948
R. 2
R. 4
R. 5
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
1949
1951
1952
1955
1956
1957
1958
3
4
1-4
1-4
1-4
1-4
1
POLONICA W PRASIE ZAGRANICZNEJ. Ośrodek Badania Stosunków Wschód-zachód. Nieregularny. Warszawa
1970
15
POLONICA W ZSRR. Przegląd bibliograficzny. Do użytku wewnętrznego. Warszawa [1957]
[R. 1]
[R. 2]
[R. 3]
[R. 4]


1957
1958
1959
1960
1
14
14
1-2
POLONISTA. Czasopismo poświęcone sprawom nauczania języka
polskiego w szkołach powszechnych i średnich ogólnokształcących
i zawodowych oraz zakładach kształcenia nauczycieli. Dwumiesięcznik. Warszawa 1931
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 10
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1946
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-5
1-5
1-5
1, 4-6
POLONISTYKA. Czasopismo dla nauczycieli wydawane na zlecenie Ministerstwa Oświaty przy współpracy Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im A. Mickiewicza. Kwartalnik. Warszawa 1948
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
19711-4
1-5
1-5
1-5
1-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-6, 8-10

R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
R. 58
R. 59
R. 60 R. 61
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-6, 8-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-
POLSCE WIERNI. Miesięcznik Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. Red. Michał Izdebski. Warszawa
2001
2002
2003
2004
2007
2008
10
2, 6, 10
3, 10
11
11
2
POLSKA 2000. Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej. Komitet Badan i Prognoz PAN. Red. Andrzej Siciński. Nieregularny. Warszawa 1970
R. 1
R. 3
R. 4
R. 6
R. 7
R. 9
R. 10
R. 11
R. 14
R. 15
R. 16
1970
1972
1973
1975
1976
1978
1979
1980
1983
1984
1985
1
1-3, 5
2-3
1-2
3
3
1-2
1-3/6
1
1, 3
1
POLSKA BIBLIOGRAFIA WOJSKOWA. Centralna Biblioteka Wojskowa. Red. Wiesław Majewski. Kwartalnik. Warszawa 1921
T. 36
T. 37
T. 40
T. 43
T. 44
T. 45
T. 46
T. 47
T. 48
T. 49
T. 50
T. 51
T. 52
T. 53
T. 54
T. 55
T. 57
T. 59
T. 61
1972
1973
1974
1976
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1993
1995
1-4
3
2-3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
3-4
1-2, 4
2-4
1-4
1-3
1-4
1-3
1-4
1-4
1-4
POLSKA GAZETA LEKARSKA. Lwowski tygodnik lekarski.
Organ Towarzystw Lekarskich Krakowskiego i Lwowskiego; Towarzystwa Lekarzy Polskich we Lwowie. Kraków, Lwów, Łódź, Warszawa 1922
R. 16
1937
1-13, 22-51
POLSKA GOSPODARKA. Tendencje, oceny, prognozy. Red. Rafał Antczak, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna Piętka. Kwartalnik. Warszawa 1999
2004
2006
3-4
1
POLSKA I ŚWIAT WSPÓŁCZESNY. Czasopismo dla nauczycieli wydawane na zlecenie Ministerstwa Oświaty. Kwartalnik. Warszawa 1948
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
1948
1949
1950
1951
1-4
1-5
1-5
1-5
POLSKA MŁODZIEŻ. Biuletyn Instytutu Badań Problemów Młodzieży. Red. Jan Bogusz. Kwartalnik. Warszawa 1986
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
1986
1987
1988
1989
1
3-4
1-4
1
POLSKA OŚWIATA POZASZKOLNA. Pismo poświęcone sprawom oświaty dorosłych wydawane Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Dwumiesięcznik. Warszawa 1924
R. 1
R. 2
R. 3
R. 5
R. 9
R. 10
R. 11
1924
1925
1926
1928
1932
1933
1933/34
1-4
1-6
1-6
1-6
1-6
1-4
1-9
POLSKA SZTUKA LUDOWA. Dwumiesięcznik wydawany przez Państwowy Instytut Sztuki. Red. Aleksander Jackowski. Warszawa 1947
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 12
R. 13
R. 33
R. 34
R. 38
R. 38
R. 44
R. 46
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1958
1959
1979
1980
1984
1985
1990
1992
1995
1996
1997
1998
1-2
11-12
9-12
1-6
1-6
1, 6
2-5
2, 4, 5
1-6
1, 4-6
1-2
3
2
3-4
3-4
1-4
2
1-2
1-4
1-4
1-4
1-4
POLSKA ZBROJNA. Tygodnik informacyjny. Warszawa [1942]
1948
2005
2006
332
46
41
POLSKA. Czasopismo ilustrowane. Red. J. Płoński. Miesięcznik. Warszawa 1954
[R. 8]
[R. 9]
[R. 10]
[R. 11]
[R. 13]
[R. 14]
[R. 15]
[R. 16]
[R. 17]
[R. 18]
[R. 19]
[R. 21]
[R. 22]
[R. 23]
[R. 25]
1961
1962
1963
1964
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1974
1975
1976
1978
1-12
1-12
1-12
1-12
1-4, 6, 8-9, 11-12
10-12
1-5, 8-12
1-12
1-6, 8-9, 11
1, 4-5
6,10
10-12
10
5
2
POLSKA–IZRAEL Informacja. Historia. Kultura. Red. Jacek Leociak. Nieregularny. Warszawa 1993
R. 1
R. 2
1993
1994
1
1, 3
POLSKI GAZ I NAFTA. Magazyn. Red. Marek Kownacki.
Miesięcznik. Warszawa 1994
R. 4
1997
9
POLSKI PRZEGLĄD DYPLOMATYCZNY. Red. Sławomir Dębski.Warszawa 2001
R.6
2006
9-10
POLSKIE ARCHIWUM PSYCHOLOGII. Kwartalnik poświęcony
zagadnieniom psychologii teoretycznej i stosowanej. Związek Polsk. Naucz. Szkół Powszechnych Warszawa 1926
T. 2
T. 3
T. 5
T. 6
T. 7
T. 8
T. 9
1927/28
1929/30
1932
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37
1-4
1-4
1-4
1-2
1-3
1-3
1-4
POLSKIE PISMO ENTOMOLOGICZNE. Bulletin Entomologique de la Pologne. Polski Związek Entomologiczny. Nieregularny. Lwów 1922
R. 12
1933
1-4
POLYTECHNISCHE BILDUNG UND ERZIERUNG.
Deutsches Pädagogisches Zentralinstitut. Red. Wolfgang Heide. Berlin 1959
Jg. 9
Jg. 10
Jg. 11
Jg. 12
Jg. 13
Jg. 14
Jg. 15
Jg. 16
Jg. 17
Jg. 18
Jg. 19
Jg. 20
Jg. 21
Jg. 22
Jg. 23
Jg. 24
Jg. 25
Jg. 26
Jg. 27
Jg. 28
Jg. 29
Jg. 30
Jg. 31
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
POŁOZNA. Nauka i praktyka. Red. Ewa Dmoch-Glajzlerska. Kwartalnik. Warszawa
R.1
2008
1
POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA. Pismo regionalne Jarocin-Kępno-Krotoszyn-Ostrów–Ostrzeszów-Pleszew. Red. Jerzy Kwieciński. Miesięcznik. Poznań 1962-1989
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

2
2-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12

R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
1980
1981
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-8
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-9
POMAGAMY SOBIE W PRACY. Red. Zbigniew Bozek. Nieregularny. Opole 1956
R. 2
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 22
R. 23
R. 24
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 52
1957
1963
1964
1965
1966
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1977
1978
1979
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2007
6
2, 4
2, 4
1-2
1, 4
3
2-3
1-4
1-3
1-3
1-4
1-2
1-2
1-2
1, 3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
POMORSKIE. Magazyn Samorządu Województwa Pomorskiego. Red. Tomasz Konopacki. Miesięcznik. Szczecin 2002
2006
8-12
PORADNIK BIBLIOGRAFICZNO-METODYCZNY
Red. Zofia Płatkiewicz. Kwartalnik. Poznań 1977
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2-4
1-4
1-2, 4
1-4
1-2, 4
1-4
1, 3-4
PORADNIK BIBLIOTEKARZA. Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich przy współudziale Poradni Bibliotecznej Centralnego Ośrodka Oświaty T.U.R iL. Red. J. Szemplińska, I. Lewandowska, Z. Zołątkowska. Miesięcznik. Warszawa 1949
R. 1
R. 2
R. 3
R. 7
R. 8
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 28
R. 29
R. 30
R. 311949
1950
1951
1955
1956
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1977
1978
19791-3
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
7-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-2, 7-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12

R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1-12
1-5, 7-12
1-6
1-6, 9-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-10
1-12
1-12
2-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6, 9-12
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
R. 58
R. 59
R. 60
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-
PORADNIK BIBLJOTECZNY. ZJEDNOCZENIA POLSKICH TOWARZYSTW OŚWIATOWYCH. Dwumiesięcznik. Dodatek do czasopisma Oświata Polska. Red. Józef Stemler. Warszawa 1931
R. 6
R. 8
1936
1938
1-5
1-5
PORADNIK DLA NAUCZYCIELI ZDOBYWAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE DROGĄ SAMOKSZTAŁCENIA. Ministerstwo Oświaty. Warszawa 1946/47
R. 1
R. 2
R. 3
R. 3
R. 4
1946/47
1947
1948
1949
1949/50
1-7, 8-12
1-4
3-4
9-10
1-4
PORADNIK DOMOWY. Red. Mieczysław Prószyński. Miesięcznik. Warszawa 1990
R. 2
R. 3
R. 11
R. 14
R. 15
R. 18
R. 20
1991
1992
1999
2002
2003
2006
2008
2, 10
9
1
9
1
4, 9-10
2
PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Red. Jadwiga Sztabińska. Dwutygodnik. Warszawa 1995
R. 3
R. 5
R. 6
R. 7
1997
1999
2000
2001
10
8-10, 12-16
12, 31-32, 51-52
1, 8, 9, 10, 12
PORADNIK HANDLOWCA. Branżowy miesięcznik ogólnopolski dla sklepów i hurtowni FMCG. Red. Maciej Cybulski. Poznań 1994
R. 14
2007
2
PORADNIK JĘZYKOWY. Miesięcznik poświecony poprawności języka. Kraków 1901
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1-10
1-10
1-10
1-10
1-12
9
PORADNIK JĘZYKOWY. Organ Towarzystwa Poprawności Języka Polskiego Red. Witold Doroszewski. Miesięcznik. Kraków 1919
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 47
R. 48
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
1933
1934
1935
1936/37
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1960
1961
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970


1-10
1-10
1-5
1-9
2-3
1-6
1-6
2, 8, 9
1-10
2-5, 10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-3, 5-9
1-10
1-10
1-3, 5, 6, 9, 10
2, 9
1-10
1-10
1-10
1-10
3-7, 9-10


R. 58
R. 60
R. 61
R. 62
R. 63
R. 64
R. 65
R. 66
R. 67
R. 68
R. 69
R. 70
R. 71
R. 72
R. 73
R. 74
R. 75
R. 76
R. 77
R. 78
R. 79
R. 80
R. 81

1971
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-2, 4, 7-10
R. 82
R. 83
R. 84
R. 85
R. 86
R. 88
R. 89
R. 90
R. 91
R. 92
R. 93
R. 94
R. 95
R. 96
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-8, 10
1-6, 8-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-
PORADNIK MUZYCZNY. Organ Ludowego Instytutu Muzycznego poświęcony zagadnieniom upowszechniania kultury muzycznej. Miesięcznik. Łódź 1947-1989
R. 1
R. 3
R. 4
R. 5
R. 20
R. 29
R. 31
R. 33
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43

1947
1949
1950
1951
1966
1975
1977
1979
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-10
4-12
1-12
1-3
2-4, 6, 10
9-11
1-12
2, 4-6
1-4, 6
1-6
1-11
1-10
1, 3-12
1-12
1-12
1-12
1-8, 11-12
PORADNIK PRACOWNIKA SPOŁECZNEGO. Ministerstwo InformacjI i Propagandy Warszawa 1945
R. 2
1946
12
PORADNIK PRAWNY. Red. Marta Pionkowska. Dwumiesięcznik. Warszawa 1992
R. 2
R. 8
1994
2000
1-4, 7-8, 9, 10, 12
5-8, 10, 12
PORADNIK RESTAURATORA. Ogólnopolski miesięcznik branżowy dla kadry kierowniczej restauracji (w tym hotelowych) cateringu, kawiarni, pubów, klubów, drink-barów i innych zakładów gastronomicznych. Red. Karolina Domeracka. Poznań 1999
2007
2
PORADNIK W SPRAWACH NAUCZANIA I WYCHOWANIA
ORAZ ADMINISTRACJI W SZKOŁACH ŚREDNICH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH I SEMINARJACH NAUCZYCIELSKICH. Nakładem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Warszawa 1929
R. 2
R. 5
R. 7
1930
1933
1935
1-2
3-4
2
PORADY PRAWNE. Biuletyn. Red. Maria Kolebska. Dwutygodnik. Warszawa 1995
R. 2
1996
1-2
POROZUMIENIE PRASOWE „SOLIDARNOŚĆ” ZWYCIĘŻY. Nieregularny. Konin [1984]
1984
1985
2
1
POROZUMIENIE. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.
Wydanie specjalne. Warszawa
1988
POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO. Miesięcznik Apostolstwa Modlitwy. Red. Jerzy Sermak. Kraków
2004
5
POSTĘP. Technika. Ekonomika. Organizacja. Dwutygodnik Wielkopolskich Zakładów Automatyzacji Kompleksowej. Organ Samorządów Robotniczych. Ostrów Wielkopolski 1973
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-8, 13-20
1-21
1-22
1-17
1-16
1-18
1-13
1-6
1-17
1-13
1-5, 8
1-12
1-12
1-10
1-4, 6-12
POSTĘPY ASTRONOMII. Kwartalnik poświęcony popularyzacji astronomii. Red. Andrzej Woszczyk. Warszawa 1953
T. 43
T. 44
1995
1996
4
3
POSTĘPY BIOCHEMII. Polskie Towarzystwo Biochemiczne.
Red. Zofia Zielińska. Kwartalnik Warszawa 1955
T. 23
T. 24
T. 25
T. 26
T. 28
T. 29
1977
1978
1979
1980
1982
1983
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
POSTĘPY CYBERNETYKI. Organ Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego: Cybernetics research and Development. Official Journal of the Polish Cybernetics Society. Red. Piotr Sienkiewicz. Kwartalnik. Warszawa 1978
R. 16
1993
4
POSTĘPY FIZYKI. Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu
wiedzy fizycznej. Red. Ludwik Natanson. Warszawa 1948
T. 4
T. 5
T. 6
T. 7
T. 13
T. 14
T. 15
T. 16
T. 25
T. 26
T. 28
T. 29
T. 30
T. 31
1953
1954
1955
1956
1962
1963
1964
1965
1974
1975
1977
1978
1979
1980
4
1-2, 4
1-2, 4-5
1-2
4
1-6
1-6
3, 4, 5
1, 3-6
1-2, 4-6
1-6
1-6
1-6
1-6
POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO. Kwartalnik Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Red. Marek Pertkiewicz. Warszawa 2006
T. 1
T. 2
2006
2007
1
1-3
POSZUKIWANIA. Biuletyn Informacyjny KO. Red. Ewa Kolasińska. Warszawa [1993]
1993
1994
1995
1996
1-3, 6, 7
1-2, 4-7
2-3, 5
4-5
POUR CHANGER Haumont. Service Information Municipale
1990
1992

27
49
POWIAT KALISKI. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej. Red. Grzegorz Jurek. Kwartalnik. Kalisz 2003
R. 1
R. 2
R. 3
2003
2004
2005
2
3, 5, 7
3, 5
POWIĘKSZENIE. Studencki Magazyn Filmowy. Biuletyn Rady Naczelnej ZSP. Red. Tadeusz Skoczek. Kraków 1981
R. 6
1986
2-3
POZNAJ SWÓJ KRAJ. Miesięcznik krajoznawczo-turystyczny Ministerstwa Oświaty. Red. Marian Sobański. Warszawa 1958
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-10
1, 3-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
3-10
1-10
1-10
1-3, 10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-7
1-9
1-10
1-10

R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1-10
1-10
1-12
1-12
1-7
4-12
1-3, 7-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-3, 5-12
1-12
1-7, 9-11
1-2, 6-12
1-12
1-12
1, 4-6
POZNAJ ŚWIAT. Popularno-naukowy miesięcznik geograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kraków 1948
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979


1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1, 3-4, 6-12
1-12
1-12
1-12
1-12


R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-10
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
R. 38
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-2
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-10, 12
1-3, 6, 11-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6, 8-12
1-12
1-
POZNAJ ZIEMIĘ KALISKĄ. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Oddział w Kaliszu. Kalisz 1956
1956
POZNAJMY LAS. Dwumiesięcznik dla młodzieży i dorosłych,
którym nieobojętne są sprawy lasu. Red. Jan Jaruga. Warszawa 1996
R. 2
R. 3
1997
1998
1-2-6
4-5
POZNANIAK. Tygodnik ogólnopolski. Red. Krzysztof Owczarek. Poznań 1990
R. 4
R. 9
1993
1999
39
49
POZNAŃSKI PEGAZ. Informator finansowo-kulturalny regionu.
Red. Tomasz Dymaczewski. Miesięcznik. Poznań
1999
2
POZNAŃSKI PRZEGLĄD KARTOGRAFICZNY.
Wychodzi kwartalnie pod red. Prof. E. Romera. Lwów-Warszawa
T. 5
1931/2
33-40
POZNAŃSKI PRZEGLĄD TEATRALNY.
Red. Juliusz Tyszka. Miesięcznik. Poznań
1991
3, 7
PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE. Red. Jerzy Piotrowski. Miesięcznik. Warszawa 1959
R. 16
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 27
R. 31
R. 32
R. 34
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 44
1974
1976
1977
1978
1979
1985
1989
1990
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2002
9-12
1-12
1-12
1-12
1, 3-12
1-12
2-3, 6-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-2, 4-12
1, 3-12
1-12
PRACA I ŻYCIE ZA GRANICĄ. Red. Józef Wozniak. Dwutygodnik. Kraków 2005

R. 3
2007
4
PRACA OŚWIATOWA. Red. J. E. Baranowska. Instytut Oświaty Dorosłych. Instytut Teatrów Ludowych. Miesięcznik. Warszawa 1935
R. 3
1937
1-9
PRACA OŚWIATOWA. Miesięcznik poświęcony zagadnieniom praktycznym pracy społeczno-oświatowej. Ludowy Instytut Oświaty i kultury. Warszawa 1945
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1946
1947
1948
1949
1950
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6
PRACA RĘCZNA W SZKOLE. Organ Towarzystwa robót ręcznych. Kwartalnik Warszawa 1927
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1934
1935
1936
1937
1938
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
PRACA SOCJALNA. Kwartalnik Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Red. Joanna Staręga-Piasek Warszawa 1986
R. 4
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
1989
2003
2004
2005
2006
2007
1-4
1-2
1-4
1-4
1-4
1-6
PRACA SZKOLNA. Dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną. Warszawa-Kraków 1922
R. 2
R. 3
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37
1938/39
1945/46
1946/47
1947/48
1948/49
1949/50
1-9
1-10
1-10
2-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-9
1-9
1-9
1-9
1-10
1-2
1-3,-10
1, 3-5, 7, 10
9/10
1-7, 3/10

 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14