Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wykaz czasopism - P2

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P1,P2,R,S,T,U,V,W,Z

PRACA ŚWIETLICOWA. Miesięcznik poświęcony pracy świetlic gromadzkich. Red. Aleksandra Naborowska. Warszawa 1951
R. 1
R. 2
R. 8
R. 9
R. 11
R. 12
1951
1952
1958
1959
1961
1962
5-8
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6
PRACA W KLASACH ŁĄCZONYCH. Organ Wydziału Pedagogicznego ZNP, poświęcony praktyce nauczania w szkołach powszechnych o klasach łączonych. Miesięcznik. Warszawa 1933
R. 2
R. 3
R. 4
1934/35
1935/36
1936/37
1-9
1-9
1-9
PRACA. Dodatek do Biblioteki Warszawskiej poświęcony
artykułom w sprawach administracyjnych, ekonomicznych,
prawnych i sportowych, oraz materyałom (!) spraw tych
dotyczących. Warszawa 1905

zob. tez Biblioteka Warszawska. Pismo Poświęcone Naukom
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
1905
1906
1907
1908
2-4
4-6
3
2, 5
PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ
W CZĘSTOCHOWIE. Seria matematyczno-przyrodnicza.
Red. Zygmunt Zimny. Częstochowa 1978
R. 2
1979
2
PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ
W CZĘSTOCHOWIE. Filologia polska. Historia i teoria literatury.
Red. Zygmunt M. Zimny. Częstochowa
1989
2
PRACE NAUKOZNAWCZE I PROGNOSTYCZNE.
Red. Bolesław Iwaszkiewicz. Kwartalnik. Wrocław 1969
R. 9
R. 10
1977
1978
1-2
1-4
PRACE POLONISTYCZNE. Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Red. Zdzisław Skwarczyński. Rocznik. Łódź 1937
Seria 8
Seria 15
Seria 16
Seria 22
Seria 30
Seria 33
Seria 34
Seria 36
Seria 37
Seria 38
Seria 39
Seria 41
1950
1959
1960
1966
1974
1977
1978
1980
1981
1982
1983
1985
PRACE SOCJOLOGICZNE. Koło socjologiczne Urzędu do Spraw Wyznańim. Leona Petrażyckiego. Red. M. Makowski. Rocznik. Warszawa 1935
R. 1
1935
PRACODAWCA I PRACOWNIK. Red. Krzysztof Bednarz. Miesięcznik. Warszawa 1997
R. 5
2001
12
PRACTICAL ENGLISH TEACHING. An Magazine for Teachers of English as a Foreign language. Red. Mary Glasgow. Kwartalnik. London 1981
Vol. 11
Vol. 12
1991
1992
1-2, 4
3
PRAKSEOLOGIA. Pismo poświęcone filozoficznym, teoretycznym
i metodologicznym zagadnieniom sprawności działania. Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Red. Jan Zieleniewski. Kwartalnik. Warszawa 1960
[R. 14]
[R. 15]
[R. 16]
[R. 17]
[R. 18]
[R. 19]
[R. 20]
[R. 21]
[R. 22]
[R. 23]
[R. 24]
[R. 25]
[R. 26]
[R. 27]
[R. 29]
[R. 30]
[R. 31]
[R. 32]
[R. 33]
[R. 35]
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1989
1990
1991
1992
1993
1995
1-4
1-4
1-4
1-2, 4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
1-4
1-2
1-4
101
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
1-2
PRAKTYKA I TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ (PITNT). Red. Marian Surdyk. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej. Warszawa 1993
T. 1
1993
1
PRASA POLSKA. Pismo Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Red. Zenon Wilczewski. Miesięcznik. Warszawa 1947
R. 32
R. 35
R. 36
R. 37
R. 40
R. 41
R. 42
R. 45
1978
1981
1982
1983
1986
1987
1988
1989
1-12
1-9
12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
PRASA TECHNICZNA. Pismo Rady Prasy Technicznej organu Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Naczelnej Organizacji Technicznej. Kwartalnik poświęcony teorii wydawania i upowszechniania czasopism technicznych. Red. Tadeusz Topolnicki. Warszawa 1971
R. 15
1985
3
PRASA. Organ Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism. Czasopismo poświęcone sprawom wydawniczo-prasowym. Red. Stanisław Kauzik. Warszawa 1929
R. 3
R. 5
R. 6
R. 7
1932
1934
1935
1936
1-11
9-12
1, 3-5
4, 5
PRAWA DZIECKA. Biuletyn Informacyjny Rzecznika Praw Dziecka. Red. Kamil Jach. Kwartalnik. Warszawa
2007
2-3
PRAWO ASEKURACYJNE. Red. Jerzy Łańcucki. Kwartalnik.
Warszawa 1994

R. 9
2002
1
PRAWO BANKOWE. Zestaw nowelizacyjny. Nieregularny.Warszawa
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1
2-13, 15
16-19
20-23
24-29
30-37
38-42
45-55
56-61
PRAWO GOSPODARCZE Z PRAKTYCZNYM KOMENTARZEM. Teksty jednolite, wyjaśnienia, porady, orzecznictwo. Red. Wiesława Rosołek. Dwutygodnik. Warszawa 1998
R. 2
1999

8
PRAWO HANDLOWE. Zestaw nowelizujący. Red. Cezary Kosikowski. Nieregularny. Warszawa
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
6-9
10-14, 16-20
21-32
33-43
44-59
60-71
72-82
83-97
98-108
PRAWO I MEDYCYNA. Red. Ewa Kujawa. Kwartalnik. Warszawa 1999
R. 2
R. 3
2000
2001
8
9
PRAWO I ŻYCIE. Tygodnik społeczno-prawny. Organ Zrzeszenia Prawników Polskich. Red. Kazimierz Kąkol. Warszawa 1956
R. 19
R. 26
R. 27
R. 28
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 45
R. 46
1974
1981
1982
1983
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
2000
2001
18
1-50
1-43
1-53
1-52
1-52
1-53
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-53
1-25
22, 23, 30, 34-37
1-9
1-3, 5-12
PRAWO PODATKOWE. Zbiór przepisów. Zestaw uzupełniający.
Nieregularny. Warszawa
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
24, 26-30
31-36
37-41
42-49
50-56
58-65
66-73
PRAWO PRACY. Dla pracodawców i pracowników z zakresu stosunku pracy, zatrudnienia i spraw socjalnych. Red. Witold Ćwiek. Tygodnik. Warszawa 1995
R. 5
1999
6, 11, 16-17, 20-21, 24-27, 29, 49-50
PRAWO PRZEDSIĘBIORCY. Fachowy tygodnik księgowego, przedsiębiorcy i prawnika. Red. Ryszard Pieńkowski. Warszawa 1990
R. 6
R. 7
R. 8
R. 13
R. 14
1995
1997
1998
2003
2004
1-7, 9-22-52
2-25, 27-31, 34-52
1-13, 15-49
51/52
49, 51/52
PRELIMINARZ BUDŻETOWY RZECZPOSPOLIOTEJ POLSKIEJ. Na okres od 1-go kwietna 1927 do 31-go marca 1928. Przedłożenie rządowe. Nieregularny. Warszawa
1926
cz.. 6
PREMIERY. Praktyczny niezbędnik kulturalny. Red. Katarzyna Nazarewicz-Sosińska. Miesięcznik. Warszawa 2005
2005
3
PRESS. Media. Reklama. Public relations. Red. Andrzej Skworz. Warszawa 2005
R. 1
R.8
1998
2005
8
1
PREZENTACJE. Miesięcznik teoretyczno-polityczny. Materiały z prasy zagranicznej. Red. Henryk Zagańczyk. Warszawa 1978
[R. 25]
[R. 26]
[R. 27]
[R. 28]
[R. 29]
[R. 30]
[R. 31]
[R. 32]
[R. 33]
[R. 34]
[R. 35]
[R. 36]
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
7-12
1-12
1-12
1-12
1-5
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-9
PRIMAR. Zeitschrift fűr Deutsch als Fremdsprache im Primarschulbereich Goethe Institut. Nieregularny. München 1991
Jg. 4
Jg. 5
Jg. 6
Jg. 7
Jg. 8
Jg. 11
Jg. 12
1995
1996
1997
1998
1999
2002
2003
9
14
16-17
18-20
21
31
34-35
PRO ARTE. Pismo kulturalno-literackie. Red. Maciej Gierszewski. Kwartalnik. Poznań 1996
R. 3
R. 5
1998
2000
3
13
PRO FIDE REGE ET LEGE. Pismo Klubu Zachowawczo-Monarchicznego. Red. Artur Górski. Warszawa
1992
1
PRO TYPO. Kwartalnik Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia ATYPI. Red. Andrzej Tomaszewski. Warszawa 1991
R. 1
R. 2
1991
1992
1-2
1
PROBLEMY Miesięcznik poświęcony zagadnieniom wiedzy i życia.
Red. Józef Hurwic, Tadeusz Unkiewicz. Warszawa 1945
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 251946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

2, 6-9
1-11
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1 12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12

R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
4-12
1-12
1-10
2-5, 7, 9
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-11
1-12
1-12
1-12
1-12
1-5

PROBLEMY ALKOHOLIZMU. Red Jerzy Zieliński. Miesięcznik.
Warszawa 1966
R. 5
R. 6
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45

1970
1971
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
4-12
1-12
1-9
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6, 8-12
1-6, 7-12
1-7, 10-12
1-12
1-12
2-12
1-12
1-2, 4

R. 46
R. 47
R. 48
R. 50
R. 52
2000
2001
2002
2004
2006
1-3
1-4
1
3-4
1-3
PROBLEMY EKONOMICZNE. Zeszyt Instytutu Nauk Ekonomicznych AGH w Krakowie. Red. Juliusz Jasieński. Kwartalnik. Kraków 1962
R. 27
1988
1-4
PROBLEMY HIGIENY. Red. Cezary W. Korczak. Nieregularny. Warszawa 1978
R. 7
1984
1-3
PROBLEMY HIV I AIDS. Organ Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Red. Andrzej Gładysz. Półrocznik. Wrocław 1995
T. 3
1997
1
PROBLEMY KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA. Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego. Oddział w Nowym Sączu. Nowy Sącz 1989
R. 1
R. 2
1989
1990
2-3
1
PROBLEMY LEKARSKIE. Czasopismo medycyny klinicznej
i środowiskowej = Journal of clinical and environmental medicine: czasopismo Sekcji Ekologicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz kół naukowych lekarzy MSW = Medical Problems. Red. Jerzy Woy-Wojciechowski. Kwartalnik. Warszawa 1954
R. 51
2005
PROBLEMY NARKOMANII. Biuletyn. Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania Narkomanii. Red. Jerzy Fiałkiewicz. Kwartalnik. Warszawa 1998
R. 1
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
1998
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-4
1-2
1-2
1-4
1-4
1-4
1, 3-4
1-4
1-
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE.
Red. Janina Bajszczak-Maciaszkowa. Miesięcznik. Warszawa 1961
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 251961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985


1-5
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-10
1-8, 10
1-10
1-10
1-9
1-10
1-10
1-10
1-
PROBLEMY ORGANIZACJI. Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierowania. Red. Jerzy Kurnal. Kwartalnik. Warszawa 1963
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
1976
1977
1978
1979
1980
1-4
1, 2, 4
1, 2, 4
1-4
1-4
PROBLEMY OŚWIATY I WYCHOWANIA. WOM Leszno.
Red. Maria Przybył. Nieregularny. Leszno 1976
R. 18
R. 26
1993
2001
1-2, 5-9
8
PROBLEMY OŚWIATY NA WSI. Dwumiesięcznik Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Czasopismo dla nauczycieli. Red. Jan Fularz. Dwumiesięcznik. Warszawa 1974
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1-4
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-5
1-3
PROBLEMY OŚWIATY. Kuratorium Oświaty i Wychowania.
Red. Julian Wasilkowski. Nieregularny. Kalisz 1979
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
1979
1980
1981
1982
2, 3
4
1
1
PROBLEMY POKOJU I SOCJALIZMU. Teoretyczny informacyjny miesięcznik partii komunistycznych i robotniczych. Miesięcznik Warszawa 1958
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 18
R. 19
R. 21
R. 24
1967
1968
1969
1970
1971
1975
1976
1978
1982
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
2-3
1-12
1-12
1-12
PROBLEMY PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO. Biuletyn. Red. Krystyna Ostrowska. Półrocznik. Warszawa 1994
R. 1
R. 2
1994
1995
1
1
PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI. Organ Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Red. Mirosław Kulesza. Miesięcznik. Warszawa 1950
R. 31
R. 32
R. 36
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
1981
1982
1986
1987
1988
1989
1990
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
PROBLEMY RAD NARODOWYCH. Studia i materiały. PAN.
Instytut Państwa i Prawa. Red. Sylwester Zawadzki. Nieregularny
Warszawa 1964
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
1975
1976
1977
1978
32
33-35
36-38
39-41
PROBLEMY REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ. Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Red. Jerzy Mikulski. Kwartalnik. Warszawa 1992
R. 4
1995
3-4
PROBLEMY RODZINY. Dwumiesięcznik Towarzystwa Planowania Rodziny. Red. Henryk Hajduk. Warszawa 1961
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1992
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1-6
2-6
1-6
1-6
2-3, 5-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-4, 6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
PROBLEMY SPOŁECZNEGO RUCHU NAUKOWEGO.
Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Red. Julian Ławrynowicz. Kwartalnik. Łódź 1994
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
1995
1996
1997
1998
1999
2000
3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
PROBLEMY TERAPII MONITOROWANEJ. Kwartalnik Towarzystwa Terapii Monitorowanej. Red. Julita Chojnowska-Jezierska. Łódź 1989
T. 17
T. 18
2006
2007
3
2
PROFIL. Czasopismo z Republiki Federalnej Niemiec. Red. Peter Dworak. Hamburg [1975]
Jg. 13
Jg. 14
Jg. 15
Jg. 16
Jg. 17
Jg. 18
Jg. 19
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
2-5, 7, 9, 10
1-9
1-11
1-8
1, 4-5
1-6
1-6
PROFIT. Red. Mariusz Ziomecki. Miesięcznik. Warszawa 2001
R. 1
R. 2
R. 4
2001
2002
2004
6, 11
1-4, 6, 9-10
1-5, 7-11
PROFIT FORBES. Red. Marcin Piasecki. Miesięcznik. Warszawa 2005
R. 1
2005
1-2
PROJEKT. Sztuka wizualna projektowanie. Visual art and design.
Red. Jerzy Waśniewski. Dwumiesięcznik. Warszawa 1956
R. 2
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 23
R. 24
R. 29
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 40
R. 41
1957/58
1963
1964
1965
1966
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1984
1986
1987
1988
1989
1992
1-6
5
1-6
5-6
2, 5, 6
1-3
1-6
1-4, 6
1-3, 5-6
6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
16
1-6
1-6
1-6
1-6
4-6
PROKREACJA. Reklama. Media. Marketing. Red. Małgorzata Adamkiewicz. Dwumiesięcznik. Warszawa 2006
R. 1
R. 2
2006
2007
1-3, 5-6
1
PROMOCJA ZDROWIA. NAUKI SPOŁECZNE I MEDYCYNA. Czasopismo interdyscyplinarne. Red. Zygmunt Sadowski. Nieregularny. Warszawa 1994
R. 1
1994
1-2
PRZEBUDŹCIE SIĘ. Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. New Jork 1919
Vol. 88
2007
11
PRZEDSIĘBIORSTWO. Zbiór ujednoliconych przepisów.
Red. Krystyna Bensch. Warszawa
1997
PRZEDSZKOLE. Organ Sekcji Wychowawczyń Przedszkoli Związku Nauczycielstwa Polskiego. Miesięcznik. Warszawa 1933
R. 1
R. 4
1933/34
1936/37
1-9
1-9
PRZEGLĄD AKADEMICKI. Dwutygodnik informacyjno-publicystyczny. Red. Piotr Krzysztof Kuty. Lublin 1991
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4 (R. 1)
1991
1992
1993
1994
0
1-19
1-21
1-14
PRZEGLĄD ARCHEOLOGICZNY. Organ Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Red. Bogusław Gediga. Nieregularny. Wrocław 1919
R. 42
1994
T. 1-2
PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY. Biuletyn informacyjny Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. Red. W. Krause. Dwumiesięcznik. Kraków 1945
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 24
R. 25

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1969

1-12
1-7, 9-12
1-12
1-3, 5-6
7-9
1-6
1, 3, 5
5-6,
1-6
1-3
1-6
1-6
1-4
1-3
1-4
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
1970
1971
1972
1973
1-6
1-6
1-6
2-4, 6
PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNYPIŚMIENNICTWA EKONOMICZNEGO. Red. Janusz Górski. Dwumiesięcznik. Warszawa 1946
R. 38
R. 39
1984
1985
4
4
PRZEGLĄD BIBLJOTECZNY. Wydawnictwo Związku Bibljotekarzy Polskich. Kwartalnik Kraków 1927
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 7
R. 9
1927
1928
1929
1930
1931
1933
1935

1-4
3-4
1-4
1-4
2-3
1-3
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY. Wydawnictwo Związku Bibliotekarzy Polskich. Kwartalnik Kraków 1927

Wyd. od 1949 w WarszawieR. 10
R. 11
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
1936
1937
1939
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967


4
1-4
1
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
1-4
3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1, 3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
R. 36
R. 37
R. 38
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
1968
1969
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-4
1-4
2-3
1-4
1-4
1-2, 3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
R. 58
R. 59
R. 60
R. 61
R. 62
R. 63
R. 64
R. 65
R. 66
R. 67
R. 68
R. 69
R. 70
R. 71
R. 72
R. 73
R. 74
R. 75
R. 76
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-
PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY INFORMACJI NAUKOWEJ. Red. Ewa Pękalska. Dwumiesięcznik. Warszawa 1961
R. 19
R. 20
1980
1981
1-6
1-6
PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY. Praca, płace, zatrudnienie,
sprawy socjalne. Red. Alina Kulesza. Rocznik. Warszawa 1996
R. 9
2004
9
PRZEGLĄD EKONOMICZNY. Rozprawy i Sprawozdania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Lwowie Nieregularny. Lwów 1926

R. 9
1934
54-58
PRZEGLĄD EMIGRACYJNY. Organ Urzędu Emigracyjnego. Kwartalnik Naukowego Instytutu Emigracyjnego Warszawa 1925
R. 2
1926
2
PRZEGLĄD FILATELISTYCZNY Red. Henryk Morkos.
Miesięcznik. Bytom
2002
2004
10-11
3, 6-8, 10, 12
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY. Red. Władysław Wehyro.
Kwartalnik. Warszawa 1898
R. 4
R. 11
R. 13
R. 17
R. 27
R. 28
R. 29
R. 36
R. 43
R. 44
R. 45
1901
1908
1912
1914
1924
1925
1926
1933
1947
1948
1949
4
1-4
4
1-3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY. Nowa seria. Red. Jacek Hołówka.
Kwartalnik. Warszawa 1992
R. 13
2004
1
PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY. Red. Maria Burska.
Miesięcznik. Warszawa 1946
2001
2002
7
5
PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY. Organ Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Red. Stanisław Lencewicz. Kwartalnik. Warszawa 1920
T. 9
T. 19
T. 20
T. 21
T. 22
T. 24
T. 25
T. 26
T. 27
T. 28
T. 29
T. 32
T. 33
T. 34
T. 35
T. 36
T. 37
T. 38
T. 42
T. 43
T. 44
T. 45
T. 49
T. 50
T. 51

1929
1939/45
1946
1947
1948
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1970
1971
1972
1973
1977
1978
1979
1-4
1-4
1-4
1, 3, 4
1-4
1-4
1-2
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1, 3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

T. 52
T. 53
T. 54
T. 55
T. 56
T. 58
T. 59
T. 60
T. 61
T. 62
T. 63
T. 64
T. 65
T. 66
T. 67
1980
1981
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1-4
1-4
1-4
1-4
3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY. Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom wychowania i oświaty. Red. Ryszard Wroczyński. Warszawa 1958
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 7
R. 8
R. 10
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
1959
1960
1961
1962
1964
1965
1967
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1-2
1-4
4
2, 4
1, 3-4
3
1-4
1-4
1-4
1-4
1, 3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
PRZEGLĄD HISTORYCZNY. Dwumiesięcznik naukowy wydawany pod red. J. K. Kochanowskiego, przy udziale komitetu do którego należą: Br. Chlebowski [i in.].Warszawa 1905
T. 2
T. 8
T. 36
T. 37
T. 42
T. 43
T. 45
T. 46
T. 47
T. 48
T. 49
T. 52
T. 56
T. 60
T. 61
T. 64
T. 65
T. 66
T. 67
T. 68
T. 69
T. 70

1906
1909
1946
1948
1951
1952
1954
1955
1956
1957
1958
1961
1965
1969
1970
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1-3
1-31-4
1-4
3
1-4
1-4
1-4
2, 3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1, 4
1-4
1-4
1-4
T. 71
T. 72
T. 73
T. 74
T. 75
T. 76
T. 77
T. 78
T. 79
T. 80
T. 81
T. 82
T. 83
T. 99
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
2008
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
2
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. Red. Jan Zygmunt Jakubowski. Dwumiesięcznik. Warszawa 1957
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 16
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39

1965
1966
1967
1968
1969
1972
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

1-3, 5-6
2, 4-6
1-2, 4-5
2-6
1-6
1-3
2
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
3, 11
1-12
1-12
1, 2, 12
1-2, 5-6
1-6
1-6
1-6
1-6

R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 50
R. 52
R. 53
R. 54
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PRZEGLĄD INFORMACJI O NAUKOZNAWSTWIE. Red. Janina Sach. Nieregularny. Warszawa 1964
R. 15
1978
1-3
PRZEGLĄD KALISKI. Tygodnik ilustrowany. Red. Rafał Bilski. Kalisz 1996
R. 3
R. 4
R. 5
R. 7
1998
1999
2000
2002
24, 36, 41, 46-51
2, 5, 6
7-8
26, 30-32, 36, 39, 41, 47
PRZEGLĄD KAWALERII I BRONI PANCERNEJ. Kwartalnik historyczny. Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii. Londyn T. 17 1987
T. 17
1987
126
PRZEGLĄD KOMUNALNY. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Red. Wojciech Dutka. Miesięcznik. Warszawa 1991
R. 10
R. 16
2000
2006
12
9
PRZEGLĄD KSIĘGARSKI I WYDAWNICZY.
Red. Władysław Szwedowicz. Dwutygodnik. Warszawa 1963
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 10
R. 11
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
1967
1968
1969
1970
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-24
1-24
1-20, 22-24
1, 3-8, 11-17, 19-22
1-24
1, 3-9, 12-24
1-24
1-24
1-12
3-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-4
PRZEGLĄD KSIĘGARSKI. Organ Związku Księgarzy Polskich.
Dwutygodnik poświęcony sprawom księgarskim. Warszawa 1910
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
1946
1947
1948
1949
1950
1-6
1-12
1-24
1-24
1-4, 7-8, 11-16
PRZEGLĄD KULTURALNY. Tygodnik kulturalno-społeczny.
Red. Gustaw Gottesman. Warszawa 1951
R. 7
R. 8
R. 10
1958
1959
1961
1-52
1-52
1-52
PRZEGLĄD KWATERMISTRZOWSKI. Red. Józef Guterman.
Dwumiesięcznik. Warszawa 1950
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWY. Red. Jerzy Pański.
Dwutygodnik. Warszawa 1948
R. 1
1948
1-23
PRZEGLĄD MORSKI. Miesięcznik wydawany przez Dowództwo Marynarki Wojennej. Red. Ryszard Gilewicz. Gdynia 1928
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1-12
1-10, 12
4-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-11
PRZEGLĄD MUZYCZNY. Dwutygodnik poświęcony muzyce.
Warszawa 1908
R. 9
1919
PRZEGLĄD MUZYCZNY. Red. Tadeusz Górny. Miesięcznik. Łódź 1990
R. 1
1990
1-3
PRZEGLĄD NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH.
Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Red. Józef Hałasiński, Natalia Gąsiorowska, Marian H. Serejski. Rocznik. Łódź 1950
T. 1
T. 2
1950
1952
PRZEGLĄD OBRONY TERYTORIALNEJ KRAJU.
Red. Zbigniew Zieleniewski. Kwartalnik wydawany przez Inspektorat
Obrony terytorialnej i Wojsk Obrony Wewnętrznej. Warszawa 1974
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
1974
1975
1976
1977
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-4
1-3
3-4
1-4
1-4
2-4
1-4
1-2
1, 2, 4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
PRZEGLĄD OBRONY TERYTORIALNEJ. Inspektorat Obrony terytorialnej Red. Wojciech Rosolski. Dwumiesięcznik. Warszawa 1969
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
1969
1970
1971
1972
1-6
1-6
1-6
1-6
PRZEGLĄD OC. Przegląd obrony cywilnej. Miesięcznik Obrony cywilnej. Red. Stanisław Zimnicki. Warszawa 1956
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1-3, 6-7, 9-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6
PRZEGLĄD ORGANIZACJI. Miesięcznik Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Red. Stefan Filipkowski. Warszawa 1962

założone w 1926 r.
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 51
R. 52
R. 53
R. 61
R. 62
R. 63
R. 64
R. 65
R. 66
R. 67
R. 68
R. 69
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1988
1989
1990
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1-12
1-10
3-4, 9-10, 12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-2, 4-12
1-12
1-4, 6-12
1-12
1-12
1-12
PRZEGLĄD OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY. Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego. Red. Stefan Witek. Kwartalnik. Kraków 1974
R. 1
R. 2
R. 3
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 17
1974
1975
1976
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1990
1
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
PRZEGLĄD OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY. Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego. Oddział w Białymstoku. Red. Jerzy Joka. Nieregularny. Białystok [1983]
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1
2
1
2
1-4
1
1
PRZEGLĄD OŚWIATOWY. Dwutygodnik Solidarności Pracowników Oświaty i Wychowania. Red. Jacek Rybicki. Gdańsk 1990
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-12
1-20
1-20
1-25
1-21
1-21
1-3, 5-11, 13-21
15-23
1-20
1-20
1-20
1-20
1-20
1-20
1-20
1-20
1-20
1-14, 16-17, 20
1-
PRZEGLĄD PAPIERNICZY. Organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego. Red. Andrzej Winczakiewicz. Warszawa 1945
R. 44
1988
1-12
PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY. Biuletyn Instytutu Pedagogiki.
Red. Irena Janiszewska. Kwartalnik. Warszawa 1970-1975
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY. Czasopismo poświęcone wychowaniu szkolnemu i domowemu. Red. W. Skrzetuski. Dwutygodnik. Warszawa 1882

zob. też Kultura i Wychowanie
R. 23
R. 39
R. 41
R. 43
R. 49
1904
1920
1922
1924
1930
1-24
2
1
1-4
1-36
PRZEGLĄD PISMIENNICTWA O KSIĄŻCE. Dodatek do Przeglądu Bibliotecznego. Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. Red. Henryk Sawoniak. Kwartalnik. Warszawa 1955
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1975
1976
1977
1978
1-4
1, 3, 4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1, 2, 4
1-4
1-4
1, 3-4
4
1-4
1-4
2-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA ZAGADNIEŃ INFORMACJI.
Instytut Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej. Dwumiesięcznik. Warszawa 1962
R. 4
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
1965
1977
1978
1979
1980
1981
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
PRZEGLĄD PODATKOWY: Podatki, rachunkowość, cła.
Red. Witold Konieczny. Miesięcznik. Warszawa 1991
R. 3
R. 5
1993
1996
2
1-12
PRZEGLĄD POLITOLOGICZNY= POLITICAL SCIENCE REVIEV. Red. Kazimierz Robakowski. Kwartalnik. Poznań 1996
R. 10
R. 11
2005
2006
1-2
1
PRZEGLĄD POLITYCZNY. Red. Wojciech Duda. Kwartalnik. Gdańsk 1991
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
1994
1995
1996
1997
1998
23-28
27-29
31-32
33-34
37-38
PRZEGLĄD POLONIJNY. Red. Józef Kokot. Półrocznik. Warszawa 1975.
R. 2
R. 3
1976
1977
1
1-2
PRZEGLĄD POLSKI. Pismo poświęcone polityce i literaturze.
Red. Stanisław Koźmian. Kraków 1866/67
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18

1867
1868
1869
1870
1872
1872/73
1873/74
1874/75
1875/76
1876/77
1877/78
1878/79
1879/80
1880/81
1881
1883
1883/84

8
12
12
8
2-3, 7, 9-12
1, 4, 7-13
1-7, 9-11
1-9, 11-12
5-10
3-5, 7-10
4, 6-7
5
4, 6, 11-12,
10-12
1-3, 10
4-6
6

R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 26
R. 27
R. 29
R. 30
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 41
R. 42
R. 45
1884/85
1885/86
1886/87
1887/88
1889
1890
1892/93
1894
1895
1899
1900
1901
1902/03
1906/07
1907
1910
1-6, 8
1-3, 7-9, 11
1-9
4-6
1-3, 12
10-11
1-3, 10-13
1-6
4
1-3, 7-9
10-13
1-3
1-9
4-9
1-3
4-6
PRZEGLĄD POLSKI. Tygodniowy dodatek literacko-społeczny Nowego Dziennika. Red. Julita Karkowska. New York
1988


1993
1994


1995


1996

1997


03.03
17.03
31.03
24.06
03.02
31.03
25.08
16.09
29.09
24-25.11
01.12
05.01
19.01
26.01
02.02
09.03
04.05
08.06
23.05
17.10
15.05
07.08
21.08

1998


1999

2000
05.06
07.08
20.11
06.08
27.08
24.09
19.11
26.11
17.12
21.04
28.04
05.05
12.05
19.05
26.05
03.11
17.11
24.11
20012002


2003

16.03
23.03
30.03
21.09
28.09
09.11
23.11
14.12
18.01
25.01
08.02
08.03
15.03
22.03
19.04
05.07
05.07
12.07
02.08
23.08
20.09
27.09
11.10
18.10
25.10


20.12
27.12
PRZEGLĄD POWSZECHNY. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym. Red. Wacław Oszajca. Warszawa 1884
R. 46
R. 71
R. 94
R. 95
R. 99
R. 100
R. 101
R. 102
R. 103
R. 104
R. 105
R. 106
R. 107
R. 108
R. 109
R. 110
R. 111
R. 112
R. 113
R. 114
R. 115
1929
1948
1977
1978
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1998
1999
4-12
3-5
6
1-4
1-6
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-2
1-5, 7-10,
1, 3, 6-12
PRZEGLĄD POZNAŃSKI. Pismo sześciotygodniowe. Poznań 1845
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
1858
1859
1860
1862
1
5-6
1-3
2-4
PRZEGLĄD PRASY ZAGRANICZNEJ. Red. Stanisław Kania Półrocznik. Warszawa 1972
R. 17
1988
1
PRZEGLĄD PS. Czasopismo powszechnej samoobrony. Red. Stanisław Zimnicki. Dwumiesięcznik. Warszawa 1956
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
1969
1970
1971
1972
1973
1-6
1-6
1-12
1, 3-12
1-12
PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY. Polskie Towarzystwo Psychologiczne Red. Bolesław Hornowski. Półrocznik. Wrocław-Warszawa 1957
[R. 13]
[R. 15]
1970
1971
20
22
PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY. Polskie Towarzystwo Psychologiczne.Red. Bogdan Wojciszke. Kwartalnik. Gdańsk 1952
T. 15
T. 16
T. 17
T. 18
T. 19
T. 20
T. 21
T. 22
T. 23
T. 24
T. 25
T. 26
T. 27
T. 28
T. 29
T. 30
T. 31
T. 32
T. 33
T. 34
T. 35
T. 36
T. 37
T. 47
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
2004
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1, 3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
2
PRZEGLĄD READER`S DIGEST. Red. Andrzej Krajewski.
Miesięcznik. Warszawa 1995
R. 2
R. 3
R. 4
1996
1997
1998
10, 11
1, 3, 5-8, 10-12
4-5
PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY. Red. Zbigniew Stachowski.
Kwartalnik. Warszawa 1992
R. 1
1992
1, 2
PRZEGLĄD RUSYCYSTYCZNY. Polskie Towarzystwo Rusycystyczne. Red. Olgierd Spirydowicz. Kwartalnik. Warszawa-Łódź 1978
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 10
R. 11
R. 12
R. 15
R. 16
R. 17
R. 19
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1987
1988
1989
1992
1993
1994
1996
1-4
2-4
1-4
1-4
1-4
1-2
1-3
1-4
2-4
3-4
2
1-4
1-4
1-4
1-2
PRZEGLĄD RZĄDOWY. Miesięcznik Centrum Informacyjnego Rządu. Red. Marta Budna. Miesięcznik. Warszawa 1991
R. 9
R. 10
1999
2000
6, 9-12
1-4
PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY. Miesięcznik Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego. Red. Zbigniew Zychowicz. Szczecin
1995
2002
11
3-4
PRZEGLĄD SĄDOWY. Czasopismo poświęcone prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości. Red. Tadeusz Ereciński. Miesięcznik. Warszawa 1991
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
1996
1997
1998
1999
2001
1-12
1-12
1-10
1-2, 4-6
1-5, 7-12
PRZEGLĄD SEJMOWY. Red. Janusz Trzciński. Wydawnictwo Sejmowe. Kwartalnik. Warszawa 1993
R. 2
R. 3
R. 4
R. 13
R. 14
1994
1995
1996
2005
2006
1, 3-4
1, 4
2
4-6
5-6
PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY. Kwartalnik Polskiego
Instytutu Socjologicznego. Red. Jolanta Kulpińska. Łódź 1930
T. 8
T. 9
T. 10
T. 13
T. 14
T. 15
T. 16
T. 17
T. 18
T. 19
T. 21
T. 25
T. 27
T. 28
T. 30
T. 31
T. 32
1946
1947
1948
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1967
1972
1975
1976
1978
1979
1980
1-4
1-4
1-4
1-2
1-2
1-2
1-2
1
1-2
1-2
1-2
1-22
1-2
PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY. Rocznik Polskiego Instytutu Socjologicznego. Red. Józef Chałasiński. Nieregularny. Łódź 1930
T. 11
T. 41
1957
1992
PRZEGLĄD SPORTOWY. Red. Łukasz Jedlewski. Dziennik. Warszawa 1921
R. 53
1973
11
PRZEGLĄD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH.
Biuletyn naukowy Zakładu Stosunków Międzynarodowych. Instytut Śląski. Red. Józef Byczkowsski. Nieregularny Opole 1974
R. 3
R. 15
1976
1988
4
3-4
PRZEGLĄD TECHNICZNY. Tygodnik Federacji SNT-NOT.
Red. Ewa Mańkiewicz-Cudny. Warszawa 1875
[R. 117]
1997
1, 3, 5-24, 26
PRZEGLĄD TYGODNIOWY. Red. Aleksander Rowiński. Tygodnik. Warszawa 1982
R. 5
R. 9
R. 10
R. 12
R. 16
1986
1990
1991
1993
1997
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
PRZEGLĄD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZAGADNIEŃ SOCJALNYCH. Miesięcznik. Warszawa 1959
R. 1
1959
1-4, 6, 9-12
PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI. Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego. Red. Jerzy Tomaszkiewicz. Nieregularny. Warszawa 1973
R. 6
R. 7
R. 8
1978
1979
1980
4
5
8-9
PRZEGLAD UROLOGICZNY. Dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Red. Andrzej Borówka. Warszawa 2001
2004
5/1
PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO.
Red. Zbigniew Rzepka. Miesięcznik. Warszawa 1948
R. 37
R. 47
R. 48
1984
1994
1995
1
1-12
1-12
PRZEGLĄD WARSZAWSKI. Miesięcznik poświęcony literaturze,
sztuce i nauce. Warszawa 1921
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
1921
1922
1923
1924
1925
PRZEGLĄD WIADOMOŚCI AGENCYJNYCH. Solidarność Region Mazowsze. Nieregularny. Warszawa 1983
R. 3
1986
7
PRZEGLĄD WIELKOPOLSKI. Miesięcznik regionalny poświęcony zagadnieniom kultury wielkopolskiej w przeszłości i w chwili obecnej.
Red. Stanisław Stopień. Poznań 1939
R. 1
R. 2
1939
1946
2-8
1-12

PRZEGLĄD WIELKOPOLSKI. Kultura, historia, ekorozwój, turystyka. Red. Stanisław Słopień. Kwartalnik. Poznań 1987
R. 1
R. 6
R. 7
R. 8
R. 13
R. 16
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
1987
1992
1993
1994
1999
2002
2004
2005
2006
2007
2008
1
1-2
1-4
3-4
3-4
1-4
1-4
1-4
1-3
1-4
1-
PRZEGLĄD WIELKOPOLSKI. Pismo tygodniowe.
Red. Franciszek Laurentowski. Poznań 1911
R. 2
1912
5
PRZEGLĄD WOJSK LĄDOWYCH. Red. Stanisław Szulczynski.
Miesięcznik wydawany przez MON. Warszawa 1959

R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 48
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
2006
2, 3, 9, 10
1-12
1-12
1-11
1-12
1-11
6-7, 9-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
9-12
PRZEGLĄD WOJSKOWY. Wyd. przez Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Kwartalny dodatek do Bellony poświęcony wojskowej myśli obcej. Łódź 1945
R. 2
1946
2-3
PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY. Red. Stanisław Wędkiewicz.
Miesięcznik. Kraków 1922
R. 2
R. 5
R. 9
R. 11
1923
1926
1930
1932
13-16
49
93-101
117-120, 123
PRZEGLĄD ZACHODNI. Miesięcznik Zachodni. Instytut Zachodni. Red. Kazimierz Piwarski. Poznań 1945
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 20
R. 22
R. 23
R. 31
R. 34
R. 35
R. 36

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1959
1960
1961
1962
1964
1966
1967
1975
1978
1979
1980

6
12
2, 4-12
5-6
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
4-6
1-3, 5-6
1-6
1-6

R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 60
R. 61
R. 62
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1992
1993
1994
1995
2004
2005
2006
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-3, 5-6
1-4
1-4
1-4
1-2
1-4
2
2
PRZEGLĄD ZACHODNI. Miesięcznik Związku Polskich Ziem Zachodnich. Londyn
R. 11
R. 36
1960
1985
4
1-6
PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Instytut Zachodnio-Pomorski. Red. Henryk Lesiński. Kwartalnik. Szczecin 1957
R. 8
R. 12
R. 15
R. 20
R. 21
R. 22
R. 24
R. 25
R. 26
R. 28
R. 29
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
1964
1968
1971
1976
1977
1978
1980
1981
1982
1984
1985
1992
1993
1994
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1-4, 6
3
3
3, 4
3
1-4
1-4
3-4
1-4
3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-3
1-4
1-4
1-2
1-3
1-4
2-3
PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ SOCJALNYCH. Red. Józef Zieliński.
Miesięcznik. Warszawa 1951
R. 5
R. 6
R. 8
R. 9

1955
1956
1958
1959

2-12
1-12
1-12
1-12,

PRZEGLĄD ZOOLOGICZNY. Polskie Towarzystwo Zoologiczne. Red. Kazimierz Sembrat. Kwartalnik. Wrocław 1957
T. 3
T. 4
T. 5
T. 6
T. 7
T. 8
T. 9
T. 10
T. 12
T. 13
T. 14
T. 21
T. 22
T. 23
T. 24
T. 25
T. 26
T. 27
T. 28
T. 29
T. 30
T. 31
T. 32
T. 33
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1968
1969
1970
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
2-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
3-4
1-4
1-4
1-4
1, 3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1, 3-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
PRZEGLĄD. Red. Jerzy Domański. Tygodnik. Warszawa 1999
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
2000
2001
2002
2003
1-52
1-2, 4-30, 31-52
44, 47-51
1-51
PRZEKAZY I OPINIE. Komitet ds. Radia i Telewizji. OBOP.
Red. Wanda Lipnik. Kwartalnik. Warszawa 1975
R. 3
R. 12
R. 13
R. 15
R. 16
R. 17
1977
1986
1987
1989
1990
1991
3
4
1-4
1-2
1-4
1
PRZEKRÓJ. Tygodnik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej
„Prasa-Książka-Ruch”. Kraków 1945
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 21
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 29

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1965
1968
1969
1970
1971
197315-16, 21, 34,37-38
39-47, 49-54, 56-62, 64-81,83-89,
91-142
143-193
195-246
247-298
352-402
404-454
456-505
508-558
560-611
612-664
665-716
717-768
769-820
821-873
874-925
926-976
1030-81
1212-37
1239-89
1291-1342
1343-94
1448-99

R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1500-51
1552-1603
1604-55
1656-1706
1708-1758
1761-1812
1813-64
1865-1914
1915-59
1960-2010
2012-64


R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 57
R. 58
R. 62
R. 63
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
2001
2002
2006
2007
2065-2116
2117-68
2169-2220
2221-70
2274-2323
2363-75
2376-2427
2428-79
2480-2531
2532-83
2584-2608
2918-26, 2928-29,2931, 2935, 2937-54,
2956-7, 2959-71, 2976-87, 2990-96
12-13, 32-33
6
PRZEMYSŁ SPOZYWCZY. Food Industry. Lebensmittelindustrie.
Red. Danuta Chyłek. Miesięcznik. Warszawa 1946
T. 57
2003
1
PRZEMYSŁOWIEC. Pismo pod patronatem. Towarzystwo Przemysłowców i Towarzystwa Konsultantów Polskich. Warszawa 1995
R. 1
1995
1
PRZESZŁOŚĆ I PAMIĘĆ. Biuletyn Rady Pamięci Walk i Męczeństwa. Red. Andrzej Przewoźnik. Nieregularny. Warszawa
2005
3-4
PRZEWODNIK ANTYKWARSKI. Dwutygodnik dla bibliofilów
i zbieraczy poświęcony bibliografii oraz miłośnictwu książek i zabytków sztuki i kultury. Red. M. Rulikowski.. Warszawa 1910/11
R. 1
1910/11
7
PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY. Miesięcznik dla wydawców,
księgarzy, antykwarzy jako też dla czytających i kupujących książki.
Red. Korneli Hecka. Kraków 1877
R. 2
R. 8
R. 10
R. 17
R. 18
R. 20
R. 21
R. 24
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
1879
1884
1887
1894
1895
1897
1898
1901
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1-10
1-12

1-12
1-12
4
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY. Urzędowy wykaz druków wydanych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Seria uzupełniająca: Druki do użytku wewnętrznego. Biblioteka Narodowa Instytut Bibliograficzny. Kwartalnik. Warszawa 1969
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 16
R. 17
R. 18
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1984
1985
1986
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY. Urzędowy wykaz druków wydanych w Rzeczpospolitej Polskiej i poloników zagranicznych. Druki zarejestrowane w Bibliotece Narodowe w Warszawie. Tygodnik. Warszawa 1945
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 29
R. 30
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1697
1968
1969
1970
1971
1973
19741-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
R.31
R.32
R.33
R.34
R.35
R.36
R.37
R.38
R.39
R.40
R.41
R.42
R.43
R.44
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
R.45
R.46
R.47
R.48
R.49
R.50
R.51
R.52
R.53
R.54
R.55


1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52


R.62
R.63
R.64
R.65
R.66
R.67
R.68
R.69
R.70
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-49, 52
1-52
1-
PRZEWODNIK KATOLICKI. Ilustrowany tygodnik dla rodzin katolickich. Red. Roman Mieliński. Poznań 1895
R. 42
R. 64
R. 65
R. 66
R. 67
R. 68
R. 69
R. 70
R. 71
R. 72
R. 73
R. 74
R. 75
R. 76
R. 78
R. 79
R. 80
R. 99
R. 103
R. 104
R. 105
R. 106
R. 107
R. 118

1936
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1978
1979
1980
1981
1982
1993

1-10
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-36, 38-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-43
3-9, 11-13, 16-52
R. 119
R. 120
R. 121
R. 123
R. 124
R. 125
R. 131
R. 132
1994
1995
1996
1998
1999
2000
2006
2007
2-10, 12, 14-19, 24-33, 36-50
1-2, 4-21, 23-27, 29-33, 36-40, 42-53
1-38, 40-52
1-52
1-52
1-31, 34, 37-52
33, 36, 41, 46, 50
22
PRZEWODNIK LITERACKI I NAUKOWY. Biuletyn Dwumiesięcznik. Dodatek Bezpłatny do Oświaty Pozaszkolnej 1938
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1938
1939
1946
1947
1948
1949
2-5
1-4
1-2
1
1, 3
1-6
PRZEWODNIK NAUKOWY I LITERACKI. Dodatek do Gazety Lwowskiej. Red. Jan Krechowiecki. Nieregularny. Lwów 1873
R. 14
R. 39
1886
1911
2-5
1-12
PRZYJACIEL DZIECKA. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Red. Jerzy B. Klima. Miesięcznik. Warszawa 1957
R. 8
R. 9
R. 15
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
1964
1965
1972
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
9-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-8
1-7
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
PRZYJACIEL LUDU. Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne.
Red. Barbara Głowinkowska. Dwumiesięcznik. Leszno 1986
R. 10
R. 11
1996
1997
1-2
5-6
PRZYJACIEL MŁODZIEŻY. Miesięcznik Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej. Poznań 1910
R. 29
1938
4
PRZYJACIEL PRZY PRACY. Miesięcznik ilustrowany poświęcony
sprawom ochrony pracy. Red. Tomasz Chludziński. Warszawa 1969
R. 2
1970
1-12
PRZYJACIEL SZKOŁY. Dwutygodnik nauczycielstwa polskiego.
Poznań 1922
R. 3
R. 5
R. 8
R. 9
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 16
1924
1926
1929
1930
1932
1933
1934
1935
1937
2, 14-15
1-20
1-20
14, 16-18
14, 16-18, 20
1, 3-20
1-20
9-10, 13-19
1-20
PRZYJACIÓŁKA. Red. Agnieszka Świecka. Tygodnik. Warszawa 1948
R. 40
E.50
R. 53
1987
1997
2000
30
49
12, 28, 30
PRZYJAZNA ENERGIA. Bezpłatny magazyn Klientów Koncernu
Energetycznego ENERGA SA. Red. Grażyna Rucińska. Dwumiesięcznik. Toruń 2005
R. 2
R. 3
2006
2007
1
1
PRZYJAŹŃ. MAGAZYN ILUSTROWANY. Organ Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej. Red. Dobrosław Poprzeczko. Tygodnik. Warszawa 1946
[R. 37]
1982
20
PRZYMIERZE Z MARYJĄ. Red. Sławomir Skiba. Dwumiesięcznik. Kraków 2001
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
2004
2005
2006
2007
2008
18-19
21-22, 24-25
26, 28-31
32-36
37-40, 42
PRZYRODA I CZŁOWIEK. Red. Krystyna Dubel. Nieregularny. Opole
2005
12
PRZYRODA I TECHNIKA W SZKOLE. Biuletyn Informacyjny.
Red. Alicja Wojtyna-Jodko. Ukazuje się 3 razy w roku. Bydgoszcz 1990
R. 3
1993
8-10
PRZYRODA POLSKA. Organ Ligi Ochrony Przyrody. Red. Marian Palamarczyk. Miesięcznik. Warszawa 1957
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 16
R. 17
R. 20
R. 22
R. 23
R. 24
R. 28
R. 29
R. 30
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1972
1973
1976
1978
1979
1980
1984
1985
1986
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
9-10
1-12
1-12
1-8, 12
3-5
1-12
1-12
1-12
1-12
1-4, 6-12
1-11
1-12
1-12
1-12
1-12

R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-12
1-12
1-12
1-12
1-2, 4-12
1-12
1-8, 10-12
1-12
1-12
1-12
1-4, 6-12
1-12
1-12
1-
PRZYRODA POLSKI ZACHODNIEJ. Wojewódzkie Komitety Ochrony Przyrody w Poznaniu, Koszalinie, Szczecinie i Zielonej Górze. Red. Jarosław Urbański. Kwartalnik. Poznań 1957
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 6
R. 7
R. 8
1957
1958
1959
1960
1962
1963
1964
1-2
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE W SZKOLE. Czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i zasadniczych szkół zawodowych. Red. Jan Leszko. Dwumiesięcznik. Warszawa 1957
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1-2
1-5
1-5
3-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
PSYCHOLOGIA W SZKOLE. Red. Jolanta Białek. Kwartalnik. Kielce 2008
R. 1
2008
1-3
PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. Organ Instytutu Pedagogicznego ZNP. Red. J. Totejko. Kwartalnik. Warszawa
T. 12
T. 12
T. 13
T. 14
1946
1946
1948
1949
1
1-4
1-4
1-4
PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. Organ Instytutu Pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Red. Ziemowit Włodarski. Kwartalnik. Warszawa 1958
T. 2
T. 3
T. 4
T. 5
T. 6
T. 7
T. 8
T. 9
T. 10
T. 11
T. 12
T. 13
T. 14
T. 15
T. 16
T. 17
T. 18
T. 19
T. 20
T. 21
T. 22
T. 23
T. 24
T. 25
T. 26
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

1-4
1
1-4
1-4
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
T. 27
T. 28
T. 29
T. 30
T. 31
T. 32
T. 33
T. 34
T. 35
T. 36
T. 37
T. 38
T. 39
T. 40
T. 41
T. 42
T. 43
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-3
PSYCHOLOGIA. Edukacja i społeczeństwo. Red. Ewa Czerniawska.
Kwartalnik. Warszawa 2004
T. 1
2004
1
PSYCHOTERAPIA. Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Red. Jacek Bomba.
Kwartalnik. Kraków 1973
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
1986
1994
1995
1996
1997
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1, 3
1-4
1
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-
PULS. Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Red. Mateusz J. Kuczabski. Nieregularny. Warszawa 1990
R. 12
R. 16
2001/02
2005
81
125
PULS. Nieregularny kwartalnik literacki. Niezależna Oficyna Wydawnicza. Nieregularny. Londyn 1980
1980
1982
1989
2
14
41
PULS FARMACJI. Niezależna gazeta profesjonalistów. Bezpłatny dodatek do Pulsu Medycyny. Red. Magda Sowińska. Warszawa
2006
1, 3-5
PULS MEDYCYNY. Niezależna gazeta profesjonalistów.
Red. Magda Sowińska. Nieregularny. Warszawa 2001
R. 2
R. 3
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
2002
2003
2005
2006
2007
2008
19
20
15-26
1, 3-5, 9, 13-20
1-7, 8-12-18, 20
1-14
PULS ŚWIATA. Red. Michał Missala. Miesięcznik. Warszawa 2003
R. 1
2004
3-4

 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14