Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wykaz czasopism - S

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P1,P2,R,S,T,U,V,W,Z

Tytuł
Rocznik
Rok
Numery
SALVE. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej (luterańskiej) w Kaliszu. Nieregularny. Kalisz [1993]
1993
SAMORZĄD TERYTORIALNY. Red. Ryszard Kulesza. Miesięcznik. Warszawa 1991
R. 1
1991
1-3
SAT-AUDIO-VIDEO. Postępy w elektronice powszechnego użytku.
Red. Jerzy Auerbach. Miesięcznik. Warszawa 1991
R. 1
1991
1-6
SCENA. Miesięcznik społecznego ruchu teatralnego.
Red. Stanisław Marat. Miesięcznik. Warszawa (R. 48) 1970zob. też. AUDIO HIFI VIDEO
R. 51
R. 53
R. 55
R. 57
R. 59
R. 60
R. 63
R. 64
R. 65
R. 66
R. 67
R. 68
R. 69
R. 70
1975
1977
1979
1980
1981
1982
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
9
1, 2, 6, 9
1, 3-5, 7, 9, 11
11
1-12
1
8
2-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-4
SCENA POLSKA. Organ Związku Artystów Scen Polskich. Red. Szymon Terlecki. Kwartalnik Warszawa 1919
R. 6
R. 14
R. 15
1924
1937
1938
2-3
1
1-4
SCHOLASTICUS. Pedagogika-psychologia-logopedia. Red. Marta Bogdanowicz, Leon Kaczmarek, Bronisław Rocławski. Miesięcznik. Lublin 1992
R. 1
R. 2
R. 4
1992
1993
1995
1-4
1-5
1-2
SCHÖNDER WOHNEN. Erscheint monatlich. ęcznik.[1980]
1980
1981
1-12
1-5, 7-10
SCRIPTORES SCHOLARUM. uczniów i nauczycieli oraz ich przyjaciół. Red. Sławomir J. Żurek. Kwartalnik. Lublin 1993
R. 4
1996
11-12
SEJM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. II kadencja. Przewodnik. Suplement. Wydawnictwo sejmowe. Nieregularny. Warszawa 1996
R. 1
1996
SEKCJA KOBIECA PRZY WYDZIALE LUSTRACYJNYM. Wydział Lustracyjny Spółdzielni Spożywców i Pracy. Warszawa 1942
R. 2
1943
2, 4-13
SELECTED BIBLIOGRAPHY OF POLISH EDUCATIONAL MATERIALES. Institute for Education for Documentation. Red. Wiktor Czerniewski.
Kwartalnik. Warszawa [1970]
1970
1-4
SEMJA I ŠKOLA. Akademija Pedagogičeskich Nauk RSFSR. Ežemesjačnyj žurnal. Miesięcznik. Moskva 1946
G. 5
G. 8
G. 9
G. 10
G. 23
G. 32
G. 33
G. 35
G. 36
G. 37
G. 38
G. 39
G. 40
G. 41
G. 42
1950
1953
1954
1955
1968
1977
1978
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-4, 6-12
1-12
1-10, 12
1-12
1-3, 5, 7, 9-12
1-12
2-6, 8-12
1-12
SEMESTR. Magazyn studentów. Red. Michał Grodecki. Miesięcznik. Wrocław 1996
R. 11
2006
SERWIS ADMINISTRACYJNO-SAMORZĄDOWY.
Red. Aleksander Łącki. Miesięcznik. Warszawa 1995
R. 9
R. 10
2004
2005
7
3
SERWIS INFORMACYJNY. Narkomania. Red. Olaf Mejer-Zahorowski Nieregularny. Warszawa. 1995
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 12
R. 13
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2006
2007
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1
3-4
1-3
SERWIS INFORMACYJNY. Pismo NSZZ Solidarność. Nieregularny. Kalisz 1980
R. 2
1981
8
SERWIS INFORMACYJNY MKZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W KALISZU. Nieregularny. Kalisz
1981
13-03-1981
SERWIS INFORMACYJNY REGIONALNEGO KOMITETU STRAJKOWEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” DOLNY ŚLĄSK.
Nieregularny. Wrocław [1983]
1983
1,8
SERWIS INFORMACYJNY WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ. Lekarzy województwa kaliskiego. Red. Zbigniew Kledecki. Nieregularny.
Kalisz 1990
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1-12
13-19
20-21, 23-25
26-32
33-36
38
SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY. Profesjonalny tygodnik służb kadrowych. Red. B. Remiszewska. Tygodnik. Warszawa 1995
R. 3

R. 4
R. 5
1997

1998
1999
1-6, 8-11, 16, 18-20, 28/29, 31, 34,
36-39, 41, 43, 45, 49-52
1-10, 13, 15-19, 21, 23-26, 28-40, 42, 44-50
2-9, 11-16, 18-27, 30-37, 39-43, 45-48, 51-52
SFERA PRACY. Magazyn dla kadry zarządzającej.
Red. Elżbieta Wrzecionkowska. Nieregularny. Milanówek
2004
2
SFINKS. Czasopismo literacko-artystyczne i naukowe wydawane i redagowane przez W. Bukowińskiego. Warszawa 1908
R. 3
1910
7 (31)
7 [SIEDEM] DNI. Tygodniowe pismo ilustrowane. Red. Eugeniusz Rafalski. Warszawa-Kraków-Poznań-Lwów-Wilno 1929
R. 1
R. 2
1929
1930
48-49
1-51
7 [SIEDEM] DNI KALISZA. Tygodnik powiatu ziemskiego i grodzkiego.
Red. Krzysztof Ścisły. Kalisz 1998
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R.11
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-16
1-3, 17
1-51
1-21, 23-50
1-52
1-51
1-14, 16-51
1-26, 29-41, 46, 48--51
1-14, 16-46, 48-50
1-30, 32-51
1-
SIEWCA WIELKOPOLSKI. Biuletyn Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Red. Marta Ceglarek. Poznań 1997
2006
4
SIGLUM. Biuletyn informacyjny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi. Red. Barbara Czajka. Nieregularny. Łódź 2003
R. 1
R. 3
2003
2005
2
1
SKAUT. Wiadomości urzędowe . Rozkazy, listy okólne i komunikaty Rady i komendy ZZ. H.P. Na Wschodzie.(Irak, Iran, Afryka, Indie, Palestyna). Nieregularny. Jerozolima 1942
R. 1
R. 2
1942
1943
1-7, 9
7-12
13-14
SILVA RERUM. Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie Czasopismo Polskich Towarzystw Bibliofilskich [!]. Red. Halina Zditowiecka-Jasieńska. Kraków 1925
1925
1927
1928
1930
1931
1938
1939
2-6
1-2, 8-9
1-2, 4-5, 6-12
1-12
1-6
1-2
3-9
SILVA RERUM. SERIES NOVA. Wychodzi jak jest gotowa. Redagują sowixrzały, co Warszawy nie widziały: Niech im sprzyja łaska boska i wolność (choć goła) Rzeczpospolita Krakowska. Red. Tadeusz Ulewicz. Kraków 1981
1981
SIÓDMA PROWINCJA. Sieradzki kwartalnik kulturalny. Red. Marek Jędras. Kwartalnik. Sieradz 1991
R. 4
R. 5
1994
1995
3
1-3
ŠKOLA I PROIZVODSTVO. Ežemesjačnyj žurnal Ministerstva Prosveščenija voprosom trudnogo vospitanija politechničeskogo proizvodstvennogo obrazovanija. Red. A. G. Kałasznikov. Miesięcznik. Moskva. 1957

G. 6
G. 8
1962
1964
1-12
1-12
SLAJD. Magazyn młodej kultury. Red. Ewa Starzyk. Miesięcznik. Łódź
2006
2007
1-5, 8-10, 12
1-3, 17-20, 22-23
SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii.. Karel Horalek. Kwartalnik. Praha
R. 53
R. 57
R. 58
1984
1988
1989
1-4
1-4
1, 3-4
SLAVIA OCCIDENTALIS. Red. Jan Otrębski, Mikołaj Rudnicki, Ludwik Zabrocki. Rocznik. Poznań 1922
T. 18
T. 19
1947
1948
SLAVIA ORIENTALIS. Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Red. Bazylii Białokozowicz. Kwartalnik. Warszawa 1957
R. 12
R. 16
R. 34
R. 36
1968
1972
1985
1987
1-2
3
3-4
1-2
SLAVISCHES CENTRALBLATT. Wochenschrift für Literatur, Kunst, Wissenschaft und nationale Interessen des Gesamtslaventhums.
Red. J. J. E. Schmaler. Bautzen [1866]
1866
15, 24
SŁOWO. Dziennik katolicki. Dodatek specjalny dla miast i gmin. Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia PAX. Kalisz 1993
R. 1
1993
1-2
SŁOWO. Pismo poświęcone zagadnieniom życia narodowego, a w szczególności sprawom młodego pokolenia. Red. Józef Szymański. Warszawa [1923]
1923
5
SŁOWO WOLNE. Biuletyn Informacyjny Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa. Nieregularny. Kalisz [1989]
1989
1
SŁOWO WOLNE. Miesięcznik publicystyczny NSZZ Solidarność.
Kalisz [1989]
1989
1
SŁUCH. Kwartalnik informacyjno-popularno-naukowy dla lekarzy laryngologów. Red. Bogdan Hoffmann, Grzegorz Lorens. Łódź
2006
1
SŁUŻBA PRACOWNICZA. KADRY. Biuletyn Ministerstwa Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych. Red. Stanisław Bednarz. Miesięcznik. Warszawa 1973
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26

1980
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2
12
1-5
2-5, 7-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-2, 4-9, 11 12
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-9, 11
1-2, 4-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-
SŁUŻBA SPOŁECZNA. Czasopismo instrukcyjne Polskiego Instytutu Służby Społecznej. Kwartalnik. Łódź 1946
R. 1
1946
1-4
SŁUŻBA ZYCIU. Zeszyty problemowe. Red. Antoni Zięba. Nieregularny. Kraków
2007
1
SMAKI I SMACZKI. Red. Renata Sławińska. Miesięcznik. Warszawa
2000
1
SMYK. Gminna Biblioteka Publiczna. Red. K. Sobczak. Nieregularny. Opatówek [1991/92]
1991/92
1-6
SOCIALISTICKA SKOLA. Z povereni Ministerstva Skolstvi a Kultury. Red. Jarosława. Weissova. Miesięcznik Praha [1963/64]
1963/64
1964/65
1-10
1-10
SOFTWARE: NARZĘDZIA, PROGRAMY, SIECI. Red. Paweł Marciniak. Miesięcznik. Warszawa 1995
R. 2
R. 4
R. 5

1996
1998
1999
4-5
1-6, 9, 10, 12
1-12
SOLIDARNOŚĆ. Kalisz do użytku wewnętrznego. Nieregularny. Kalisz 1980
R.2
1981
28
SOLIDARNOŚĆ. Pismo MKZ NSSZ „Solidarność” woj. Kaliskiego. Nieregularny. Kalisz [1981]
1981
13
SOLIDARNOŚĆ. Pismo Regionu Gdańskiego. Nieregularny. Gdańsk 1980
R. 3
1983
21-23, 25
SOLIDARNOŚĆ. Region – Wielkopolska Południowa. Nieregularny. Kalisz 1980
R. 2
1981
24, 26, 32
SOLIDARNOŚĆ DOLNOŚLĄSKA. Pismo MKZ NSZZ „Solidarność” z siedzibą we Wrocławiu. Red. Stanisław Huskowski, Krzysztof Turkowski, Maciej Zięba. Tygodnik. Wrocław 1980
R. 1
R. 2
1980
1981
6
1/15, 2/16, 15/29
SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA. Pismo organizacji „Solidarność Walcząca”. Nieregularny. Warszawa 1982
1983
1996
1997
1998
8, 24/54
2-3
1-2
1-4
SOLIDARNOŚĆ ZIEMI ŁÓDZKIEJ. Biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Nieregularny. Łódź 1980
R. 2
1981
7-08-2024
DIE SONDERSCHULE. Red. H. Glawe. Dwumiesięcznik Berlin 1961
Jg. 5
Jg. 6
Jg. 7
Jg. 8
Jg. 9
Jg. 10
Jg. 11
Jg. 12
Jg. 13
Jg. 14
Jg. 15
Jg. 16
Jg. 17
Jg. 18
Jg. 19
Jg. 20
Jg. 21
Jg. 22
Jg. 23
Jg. 24
Jg. 25
Jg. 26
Jg. 27
Jg. 28
Jg. 29
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
SOVETSKAJA BIBLIOGRAFIJA. Sbornik statej i materialov. Gosudarstviennyj Soveta Ministrov delam izdatelstv, žnoj torgovli. Vsesojuznaja knižnaja palata. Red. A.F. Kuznecova. Dwumiesięcznik. Moskva. [1975]
1975
1-6
SOVIETSKAJA KNIGA. Ežemesjačnyj kritiko-bibliografičeskij žurnal. Akademija Nauk Sojuza SSSR. Red. P. F. Judin. Miesięcznik. Moskva [1951]
1951
1952
1-12
1-12
SOVETSKAJA PEDAGOGIKA. Organ Akademii Pedagogičeskich Nauk RSFSR. Red. P. G. Iclentiewa. Miesięcznik. Moskva
G. 12
G. 13
G. 14
G. 15
G. 16
G. 17
G. 19
G. 20
G. 23
G. 24
G. 25
G. 26
G. 27
G. 28
G. 29
G. 30
G. 31
G. 32
G. 33
G. 34
G. 35
G. 36
G. 38

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1955
1956
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1974
1-12
1-12
1-12
1-12
1-7
1-6
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12

G. 39
G. 40
G. 41
G. 42
G. 43
G. 44
G. 46
G. 47
G. 48
G. 49
G. 50
G. 51
G. 52
G. 53
G. 54
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
SOVETSKAJA ŽENŠČINA. Obščestvenno-političeskij i literaturno-chudožestvennyj illjustriovannyj žurnal Komiteta sovetskich ženščin i Vsesosujoznogo Central‘nogo Soveta Professional‘nych Sojuzov. Vychodit odin raz v mesjac na russkom, anglijskom, arabskom, bengali, vengerskom, vetnamskom, ispanskom, kitajskom, nemeckom, portugal‘skom, feancuzkom, žindi i japonskom jazykach. Miesięcznik. Moskva [1984]
1984
1985
1-12
1-12
SOVETSKIJ FILM. Ežemesjačnyj illustrirovannyj žurnal. Izdaetsa na jazykach: russkom, anglijskom, francuzkom, nemeckom, ispanskom, arabskom. Red. Maria Korolewa. Miesięcznik. Moskva [1984]
1973
1975
1-12
1-12
SOVETSKOJE BIBLIOTEKOVEDENIE. Naučnyj Sbornik Gosudarstvennaja ordera Lenina. Biblioteka SSSR imieni V.I. Lenina. Red. L. M. Inkowa. Dwumiesięcznik. Moskva [1978]
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987


1-6
1-2, 4-6
1-6
1-6
1-3, 6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
SOVREMENNAJA VYSŠAJA ŠKOLA. Meždunarodnyjżurnal socjalističeckichstran. Red. SofijaKettlińskaja. Varšava1973
G. 3
G. 4
G. 5
G. 6
G. 7
G. 8
G. 9
G. 12
G. 13
G. 14
G. 15
G. 16
G. 17
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-4
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
SOZOLOGIA. Edukacja ekologiczna i gospodarka odpadami. Red. Monika Babiak. Nieregularny. Warszawa 2003
R. 1
2003
2
SPECTRUM MIĘDZYNARODOWE. Kwartalnik. Red. Robert G. Richardson T.21 1978
T. 21
T. 23
1978
1980
4
3
THE SPHERE. With Which is Incorporated the Graphic. Miesięcznik. London
Vol. 192
Vol. 198
Vol. 199
1948
1949
1949
2509
2587
2592, 2600
SPOJRZENIA I LO. Nieregularny. Szczecin [1997]
1997
1998
SPOKO. [Pismo klasy 4 b] ła Podstawowa Nr 10.im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. Nieregularny. Kalisz [1993]
1993
1994
1995
1996

1, 3
1-2, 4-5, 11-12
1, 3-4, 10, 12
1-2, 4-5, 11-12
SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA. Czasopismo edukacyjne. Red. Wojciech Jakubowski. Kwartalnik. Pułtusk 2004
R. 1
R. 2
2004
2005
1
1-4
SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE. Red. Edward Wieczorek. Miesięcznik. Warszawa 1990-1998


zob. też. Wychowanie Obywatelskie
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1-9
1-9, 12
2-5, 10-12
1-4, 6-12
1-12
1-12
1-12
1-12
2-6
SPORT DLA WSZYSTKICH. Red. K. Gruda. Miesięcznik. Warszawa 1952
R. 17
R. 18
1968
1969
1-26
2-26
SPORT DLA WSZYSTKICH. Red. Jerzy Jakobsze. Warszawa 2003
R. 1
R. 2
R. 3
2003
2004
2005
1
1
3-4
SPORTOWIEC. Magazyn ilustrowany. Red. Jacek Zemantowski. Tygodnik. Warszawa 1949
R. 39
1987
50
SPOTKANIA. Ilustrowany Tygodnik Informacyjny. Red. Anatol Arciuch. Warszawa 1990
R. 1
R. 2
R. 3
R. 6
1990
1991
1992
1995

1-3, 9-10, 15-18
1-52
1-20
SPOTKANIA. Niezależne pismo młodych katolików. Red. Piotr Jegliński. Nieregularny. Kraków 1977
R. 1
R. 2
R. 3
R. 6
1977
1978
1979
1982
1-2
3--6
7-8
17-18
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI: kultura, tradycje, pamiątki. Miesięcznik popularnonaukowy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Red. Krzysztof Nowiński. Warszawa 1977
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 15
R. 16
R. 17
R. 24
R. 25
R. 27

1985
1986
1987
1988
1991
1992
1993
2000
2001
2003
2-4
3-6
1-5
1-6
1, 3-4, 6
4-7
9
1-12
1, 3-12
6
SPOTLING. Magazyn aktualności w języku angielskim. Red. Marcin Otto. Miesięcznik. Warszawa
1997
1
SPÓŁDZIELCZOŚĆ W SZKOLE. Czasopismo Naczelnej Rady Spółdzielczej. Red. Janusz Rajchman. Dwumiesięcznik. Warszawa 1965
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 13
R. 14
R. 16
R. 17
R. 18
1967
1968
1969
1970
1977
1978
1980
1981
1982
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-4
1-4
SPRAWIEDLIWOŚĆ. Krajowa Rada Polityczna Stronnictwa Sprawiedliwości Społecznej. Wrocław [1992]
1992
SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE. PAN. Red. Stefan Nosek. Nieregularny. Wrocław 1955
T. 1
T. 2
T. 3
T. 4
T. 5
T. 6
T. 7
T. 8
T. 9
T. 10
T. 11
T. 12
T. 13
1955
1956
1957
1957
1959
1959
1959
1959
1960
1960
1960
1961
1961
SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI I POSIEDZEŃ. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Red. Marian Grotowski. Nieregularny. Łódź 1946
R. 1
1946
1-2
SPRAWY MIĘDZYNARODOWE. Red. Henryk Szlajfer. Miesięcznik. Warszawa 1948
R. 19
R. 39
R. 46
1966
1986
1993
1-12
7-11
1, 3
SPRAWY NARODOWOŚCIOWE. SERIA NOWA.
Red. Krzysztof Kwaśniewski, Jerzy Wisłocki. Kwartalnik. Poznań 1992
T. 1
T. 2
T. 3
T. 4
T. 5
T. 6
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
SPRAWY OŚWIATOWE WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Wydział Oświaty w Poznaniu. Nieregularny. Poznań [1958]
1958
1959
3-4
SPRAWY OŚWIATY I KULTURY WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu. Okręgu Szkolnego
i Wydział Kultury.[Nieregularny]. Poznań 1960
T. 1
T. 2
T. 3
T. 4
T. 5
T. 6
T. 7
T. 8
T. 9
T. 10
1960
1962
1963
1965
1967
1967
1969
1970
1972
1973
SPRAWY RODZINY. Biuletyn Komisji Episkopatu Polski ds. Rodzin. Red. T. Kukołowicz. Nieregularny. Pelplin 1985
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 6
R. 8
R. 9
1985
1986
1987
1988
1990
1992
1993
3-4
5
9
10-12, 15-16
19-20
27-28
33-34
SPRAWY TOWARZYSTWA NAUCZYCIELI SZKÓŁ ŚREDNICH I WYŻSZYCH (T. N. S. W.). Dodatek tygodniowy do Przeglądu Pedagogicznego. Red. Zygmunt Stankiewicz. Tygodnik. Warszawa R. 43 (8) 1924
R. 43 (8)
1924
1-33
SPRAWY TOWARZYSTWA NAUCZYCIELI SZKÓŁ WYŻSZYCH. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych. Lwów R. 22 1906
R. [22]
R. [23]
R. [24]
R. [25]
1906
1907
1908
1909
1
4, 5, 9, 11, 12
3
1, 2, 9
SPUTNIK. Ežemesjačnyj dajdžest sovetskoj pressy i literatury. Moskva [1968]
G. 19
1986
2
SREDNEE SPECIAL'NOE OBRAZOVANIE: Organ MinistersvaVysšegoObrazovanijaSSSR. Red. K. A. Tokarewa. Miesięcznik Moskva 1954
G. 3
G. 4
G. 12
G. 13
G. 14
G. 15
G. 16
G. 17
G. 18
G. 19
G. 20
G. 21
G. 22
G. 23
G. 24
G. 25
G. 26
G. 27

1956
1957
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1-12
1-12
6-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12

G. 28
G. 29
G. 30
G. 31
G. 32
G. 33
G. 34
G. 35
G. 36
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
STADT ANZEIGER. Red. Werner Lindemann, Nieregularny. Hamm
Jg. 24
2004
29.08
STARY KROTOSZYN. Pismo redagowane przez Akcję Katolicką z parafii Św. Marii Magdaleny. Red. A. Głuchowski. Nieregularny. Krotoszyn 1998
R. 1
R. 2
1998
1999
1
1-2, 4
STATYSTYKA POLSKI. Informacje Głównego Urzędu Statystycznego. Dodatek Rzeczpospolitej. Nieregularny. Warszawa [1989]
1989
2, 5-6
STOLICA. Warszawski Tygodnik Ilustrowany. Red. Dobrosław Kobielski. Warszawa 1946
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

1-9
1-50
1-52
1-52
1-52
1-23
1-24
1-52
1-52
1-52
1-50
1-52
1-52
1-52
1-52
1-53
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52

R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
1970
1971
1972
1973
1974
1979
1980
1981
1982
1-52
1-52
1-53
1-52
1-52
38-40, 44-49
3, 12-30, 38-48
1-50
1-21, 23-34, 39-41
STOP. Kaliski Tygodnik Motoryzacyjny. Red. Antoni Drabowicz. Kalisz 1994
R. 1
1994
9-11,
STRAJKOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚĆ. Stocznia Gdańska. Nieregularny. Gdańsk 1980
R. 1
1980
1, 2, 6-11
STUDENCKIE ZAPISKI HISTORYCZNE. Red. Wiesław Sieradzan. Nieregularny. Toruń 2003
R. 4
2006
3
STUDENT. Dwutygodnik społeczno-kulturalny ZSP. Red. Tadeusz Skoczek. Kraków 1967
R. 22
R. 23
1988
1989
2-22
1-22
STUDIA BIBLIOLOGICZNE. Uniwersytet Śląski. Red. Adam Jarosz.Nieregularny. Katowice 1983
T. 1
T. 2
T. 3
T. 5
1983
1988
1990
1992
STUDIA BIBLIOLOGICZNE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Zeszyty Naukowe. Red. Henryk Dubowik. Nieregularny. Bydgoszcz 1979
R. 1
R. 8
1979
1987
1
5
STUDIA CONRADOWSKIE. Uniwersytet Śląski. Nieregularny. Katowice [1976]
1976
STUDIA CYWILISTYCZNE. Zbiór rozpraw z zakresu praca cywilnego, prawa międzynarodowego prywatnego, prawa pracy oraz prawa procesowego cywilnego.
Red. Stefan Mieczysław Grzybowski. Nieregularny. Kraków 1961
T. 29
1978
STUDIA DEMOGRAFICZNE. Organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Red. Marek Okólski. Nieregularny. Warszawa 1963
R. 13
R. 15
R. 16
1975
1977
1978
40
49
51
STUDIA EKONOMICZNO-PRAWNE. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Rocznik. Red. Jerzy Wróblewski. Wrocław T. 34 1986
T. 34
1986
STUDIA ESTETYCZNE. Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii. Red. Sław Krzemień-Ojak. Rocznik. Warszawa 1964
T. 19
1981
STUDIA FILOLOGICZNE. Filologia polska. Red. Jerzy Konieczny. Nieregularny. Bydgoszcz 1971
R. 11
1981
11
STUDIA FILOZOFICZNE. Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Red. Leszek Kołakowski Dwumiesięcznik. Warszawa 1957
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1-3
5
1-6
1
1-6
1
1-6
1-6
1-4
1-4
1-6
1-6
1-6
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
2-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-4
STUDIA GALLO-POLONICA. Red. Marian Zagórniak. Nieregularny. Kraków 1988
T. 1
T. 2
1988
1992
STUDIA GEOGRAFICZNE Red. Anna Rompolt. Nieregularny. Wrocław
T. 34
1982
STUDIA GERMANICA POSNANIENSIS. Red. Edyta Połczyńska. Nieregularny. Poznań 1971
R. 11
1981
11
STUDIA GERMANO-POLONICA. Red. Krzysztof Baczkowski, Antoni Podraza, Winfried Schulz. Rocznik. Kraków 1992
T. 1
1992
STUDIA GNESNENSIA. Red. Szczepan Pieszczoch. Rocznik. Gniezno 1975
T. 1
T. 2
T. 3
T. 4
T. 5
T. 6
T. 7
T. 8
T. 9
1945
1976
1977
1978
1979/80
1981
1982/83
1984/85
1990
STUDIA GRAMATYCZNE. Red. Roman Laskowski. Nieregularny. Wrocław 1977
R. 1
R. 6
R. 11
1977
1982
1987
1
5
8
STUDIA HISTORICA SLAVO-GERMANICA. Red. Antoni Czubiński. Nieregularny. Poznań 1972
T. 15
1986
STUDIA HISTORYCZNE. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.Komisja Nauk Historycznych. Red. Józef Buszko. Kwartalnik. Kraków 1967
R. 10
R. 11
R. 13
R. 17
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32

1967
1968
1970
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1-4
1
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
1990
1991
1992
1993
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1-4
1-4
1-2, 4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
STUDIA HISTORYCZNO-GOSPODARCZE NAD POLSKĄ ZACHODNIĄ. Red. Janusz Deresiewicz. Nieregularny. Poznań
T. 26
1971
1
STUDIA HISTORYCZNOLITERACKIE. Red Jan Kott. Nieregularny. Wrocław [1950]
1950
1951
1952
1955
1956
1958
2
4-5
13
24, 26, 29
30
18
STUDIA I MATERIAŁY. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Nauki społeczno-polityczne. Red. Hieronim Szczegóła. Nieregularny. Zielona Góra [1982]
T. 4
1982
4
STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW WIELKOPOLSKI I POMORZA.
Red. Jerzy Topolski. Półrocznik. Poznań 1955
T. 1

T. 2

T. 3

T. 4
T. 5
T. 6
T. 7
T. 8
T. 9

T. 10

T. 11
T. 12
T. 13
T. 14

T. 17
T. 18
1955
1956
1956
1957
1957
1957
1958
1959
1960
1962
1963
1966
1968
1970
1971
1975
1976
1980
1980
1982
1989
1991
1
5
1
2
1
2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
.2
STUDIA I MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWOŚCI.
Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Historycznych. Komisja Historii Wojskowej. Red. Benon Miśkiewicz. Nieregularny. Wrocław [1956]
T. 21
1978
STUDIA I MATERIAŁY DO TEORII I HISTORII ARCHITEKTURY I URBANISTYKI. Red. Jan Zachwatowicz. Nieregularny. Warszawa 1959
T. 15
1979
STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW NAUKI POLSKIEJ. Seria A: Historia nauk społecznych. Red. Eugeniusz Olszewski. Nieregularny.
Warszawa 1957
R. 24
1980
15
STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW NAUKI POLSKIEJ. Seria C: Historia nauk matematycznych, fizykochemicznych i geologiczno-geograficznych.
Red. Barbara Kuznicka. Nieregularny. Warszawa 1957
R. 23
1979
23
STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW POLSKI LUDOWEJ. Red. Henryk Rechowicz. Nieregularny. Katowice 1976

T. 12
1978
STUDIA I SZKICE Z DZIEJÓW NAJNOWSZYCH. Zbiór prac. Red. Mieczysław Tante. Nieregularny. Warszawa 1987
R. 1
1987
11
STUDIA INFORMATICA. Systemy i technologie informacyjne. Red. Andrzej Wisniewski. Siedlce
Vol. 1
2005
STUDIA INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO POŚWIĘCONE VIII MIĘDZYNARODOWEMU ZJAZDOWI SLAVISTÓW W WARSZAWIE. Red. Józef Magnuszewski. Hanna Orzechowska,. Nieregularny. Warszawa 1973
R. 1
1973
STUDIA JĘZYKOZNAWCZE. Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. Red. Janusz Siatkowski. Nieregularny. Wrocław 1976
R. 1
R. 6
1976
1981
1
7
STUDIA KIELECKIE. Kieleckie Towarzystwo Naukowe.
Red. Zenon Guldon. Kwartalnik. Kielce 1974
R. 10
R. 11
1982
1983
2
1
STUDIA KRYMINOLOGICZNE, KRYMINALISTYCZNE I PENITENCJARNE. Red. Bruno Hołyst. Nieregularny. Warszawa 1974
T. 7
1977
STUDIA ŁOMŻYŃSKIE. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Red. Józef Babicz. Nieregularny. Warszawa 1989
T. 1
1989
STUDIA MATHEMATICA. PAN Instytut Matematyczny.
Red. Z. Ciesielski, A. Pełczyński, W. Źelazko. Nieregularny. Warszawa 1929
T. 49
1991
1
STUDIA MEDIEWISTYCZNE. PAN. Instytut Filozofii i Socjologii. Red. Jan Legowicz, Stefan Swieżawski. Nieregularny. Wrocław 1958
Vol. 23
1984
1
STUDIAMETODOLOGICZNE= DISSERTATIONESMETHODOLOGICAE.
Zeszyty poświęcone integracji nauki. Red. Roman Kubicki. Nieregularny. Poznań 1965
R. 14
R. 27
1978
1991
17
25-26
STUDIA MUZEALNE. Red. Zofia Domańska.. Nieregularny. Warszawa 1953
R. 40
1992
15
STUDIA NAD FASZYZMEM I ZBRODNIAMI FASZYSTOWSKIMI. Red. Karol Jonca. Nieregularny. Wrocław 1974
T. 1
T. 2
T. 3
T. 6
1974
1975
1977
1980
STUDIA NAD POLSZCZYZNĄ KRESOWĄ. Red. Janusz Rieger, Wiaczesław Werenicz. Rocznik. Wrocław 1982
T. 1
T. 2
T. 3
T. 6
1982
1983
1984
1991
STUDIA NAUK POLITYCZNYCH. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. Red. Marian Żychowski. Nieregularny. Warszawa 1968
R. 8
R. 14
R. 16
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22


1975
1981
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1-4
5
1-2
2-4
1-6
1-6
1-6
1-6
STUDIA O BIBLIOTEKACH I ZBIORACH POLSKICH=STUDIEN ZU POLNISCHEN BIBLIOTHEKEN UND BESTANDEN.
Red. Bohdan Ryszewski. Nieregularny. Toruń 1991
T. 1
T. 2
1991
1992
1
3-4
STUDIA NORWIDIANA. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Red. Stefan Sawicki. Rocznik. Lublin
T. 17/18
T. 20/23
1999/2000
2002-2003
STUDIA O KSIĄŻCE. Ogólnopolski Organ szkół Wyższych. Red. Karol Głombiowski. Rocznik. Wrocław-Warszawa-Kraków 1970
T. 1
T. 2
T. 3
T. 4
T. 5
T. 6
T. 7
T. 8
T. 9
T. 10
T. 11
T. 12
T. 13
T. 14
T. 15
T. 16
T. 17
T. 19

1970
1971
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1993
STUDIA O SZTUCE DLA DZIECKA. Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Red. Alicja Baluch. Nieregularny. Poznań 1987
R. 1
R. 2
R. 4
R. 5
R. 7
R. 8
R. 9
1987
1988
1990
1991
1993
1994
1995
1
2-3
4-5
6
7
8
9
STUDIA O TROPACH. Red. Teresa Dobrzyńska. Nieregularny. Wrocław 1988
R. 1
1988
1
STUDIA PEDAGOGICZNE. Red Jan Jakubowski. Nieregularny.Bydgoszcz 1971
R. 8
1978
4
STUDIA PEDAGOGICZNE. Red. Bogdan Suchodolski. Nieregularny. Warszawa 1954
T. 1
T. 2
T. 3
T. 4
T. 5
T. 6
T. 7
T. 8
T. 9
T. 10
T. 11
T. 12
T. 13
T. 14
T. 15
T. 16
T. 17
T. 18
T. 19
T. 20
T. 21
T. 22
T. 23
T. 24

1954
1955
1956
1957
1956
1958
1959
1960
1961
1963
1964
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1970
1970
1971
1971
1972
1970


T. 28
T. 29
T. 30
T. 31
T. 32
T. 33
T. 34
T. 35
T. 36
T. 37
T. 38
T. 39
T. 40
T. 41
T. 42
T. 43
T. 44
T. 45
T. 46
T. 47
T. 48
T. 49
1973
1973
1974
1974
1974
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1978
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1984
1985
1985
T. 51
T. 52
T. 54
T. 61
1987
1988
1989
1995
STUDIA PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNE. Red. Marian Walczak. Nieregularny. Poznań-Kalisz 2000
R. 1
2000
1
STUDIA POLONIJNE. Red. Czesław Błoch. Nieregularny. Lublin 1976
T. 6
1983
STUDIA POLONISTYCZNE. Red. Władysław Kuraszkiewicz, Tadeusz Witczak. Nieregularny. Poznań 1973
R. 4
R. 9
R. 12
R. 16
R. 18
1976
1981
1984
1988/89
1990/91
3
9
11/12
16/17
18/19
STUDIA POLONO-SLAVICA-ORIENTALIA. Acta Litteraria. Red. Bazyli Białokozowicz. Nieregularny. Wrocław 1974
R. 11
1984
8
STUDIA PORÓWNAWCZE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Red. Edmund Staszyński. Nieregularny. Warszawa 1986
T. 1
T. 2
T. 3
1986
1987
1988
STUDIA PRAWNICZE. Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Red. Marian Rybicki. Kwartalnik. Wrocław-Warszawa 1962
R. 20
R. 21
R. 29
R. 30
R. 31
R. 35

1981
1982
1990
1991
1992
1996
1-4
1-4
4
1-4
1-2
1-4
STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE. Red. Jerzy Wróblewski. Nieregularny. Wrocław. 1968
R. 11
T. 41
R. 25
T. 60
1978
1988
1992
1999
STUDIA PSYCHOLOGICZNE. Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Pedagogicznych. Red. Janusz Reykowski. Kwartalnik. Wrocław 1956
T. 1
T. 3
T. 11
T. 12
T. 13
T. 14
T. 15
T. 16
T. 17
T. 18
T. 19
T. 20
T. 21
T. 22
T. 23
T. 24
T. 25
T. 26
T. 27
T. 28
T. 29
T. 30

1956
1960
1973
1973
1974
1975
1976
1977
1979
1979
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1-2

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

T. 33
T. 34
T. 35
T. 36
T. 37
T. 38
T. 39
T. 40
T. 41
T. 42
T. 44
T. 45
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
2
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
STUDIA REGIONALNE. Red. Grzegorz Gorzelak. Kwartalnik. Warszawa
2004
3
STUDIA RELIGIOLOGICA. Red. Jan Pawlica. Nieregularny. Kraków [1978]
1978
3
STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Red. Zbigniew Baranski, Leszek Ossowski. Nieregularny. Poznań 1970
Vol. 4
1973
3
STUDIA SEMIOTYCZNE. Polskie Towarzystwo Semiotyczne. Red. Jerzy Pelc. Rocznik. Wrocław 1970
R. 8
1977
7
STUDIA SOCJOLOGICZNE. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Red. Władysław Markiewicz. Kwartalnik. Wrocław-Warszawa 1961
R. 1
R. 3
R. 4
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24

1961
1963
1964
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

3
1, 4
2-4
2-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
3-4
1-4
2-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 41
R. 47
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2001
2007
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
STUDIA SOCJOLOGICZNO-POLITYCZNE. Red. Julian Hochfeld. Nieregularny. Warszawa 1958
R. 10
1967
24
STUDIA STAROPOLSKIE. Red. Kazimierz Budzyk. Nieregularny. Wrocław 1953
T. 2
T. 8
T. 17
T. 22
T. 52
1953
1961
1967
1968
1986
STUDIA ŚLĄSKIE. Seria Nowa. Red. Seweryn Wysłouch. Rocznik Opole 1958
T. 45
T. 46
1988
1989
46, 48
47
STUDIA TECHNICZNE. Red. Arnold Wilczyński. Nieregularny. Bydgoszcz [1977]
1977
1983
4
10
STUDIA UBEZPIECZENIOWE. Red. Janusz Szpunar Nieregularny. Warszawa 1973

T. 4
1979
STUDIA WCZESNOŚREDNIOWIECZNE. Studia, Materiały sprawozdania. Red. Aleksander Gieysztor. Nieregularny. Wrocław 1952
T. 2
T. 3
1953
1955
STUDIA WŁOCŁAWSKIE. Red. Wojciech Hanc. RocznikWłocławek 1998
T. 1
T. 2
T. 3
T. 4
T. 5
T. 6
T. 7
T. 8
T. 9
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
STUDIA Z DZIEJÓW ZSRR I EUROPY ŚRODKOWEJ. Red. Janusz Żarnowski. Rocznik. Wrocław 1965
T. 11
T. 12
T. 14
T. 15
T. 16
1975
1976
1978
1979
1980
STUDIA Z FILOZOFII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ. Red. Karol Deinai. Nieregularny. Warszawa 1955
T. 14
T. 23
1974
1985
STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH. Nieregularny. Bydgoszcz 1976
R. 1
1976
1
STUDIA Z OKRESU OŚWIECENIA. Red. Elżbieta Aleksandrowska, Teresa Kostkiewiczowa, Zdzisław Libera. Nieregularny. Wrocław 1964
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1966
1967
1968
1969
4
6
8
10
STUDIA Z POLSKIEJ SKŁADNI HISTORYCZNEJ.
Red. Jadwiga Twardzikowa. Nieregularny. Wrocław 1976
R. 1
R. 3
1976
1978
1
2
STUDIA Z TEORII FILMU I TELEWIZJI. Red. Aleksander Jackiewicz. Nieregularny. Wrocław 1974
R. 1
R. 2
1974
1975
1-2
3-4
STUDIA Z TEORII KULTURY I METODOLOGII BADAN NAD KULTURĄ. Red. Jerzy Kmita. Warszawa 1982
T. 1
1982
STUDIA Z TEORII LITERATURY. Archiwum Przekładów Pamiętnika Literackiego. Red. Michał Głowiński, Henryk Markiewicz. Nieregularny.
Wrocław 1977
T. 1
T. 2
1977
1988
STUDIA Z WYCHOWANIA MUZYCZNEGO. Red. Konrad Palubicki. Nieregularny. Bydgoszcz 1975
R. 3
1977
2
STUDIA ZIELONOGÓRSKIE. Red. Andrzej Toczewski.
Nieregularny. Zielona Góra 1995
R. 6
2000
6
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. Rocznik poświęcony naukom pomocniczym historii oraz źródłoznawstwu polskiemu i powszechnemu. Red. Aleksander Gieysztor. Warszawa 1957
R. 13
1969
14
STUDIO. Film, telewizja edukacja kulturalna. Red. Mieczysław Walasek. Miesięcznik. Warszawa 1973
R. 3
1975
1-6
SUGESTIE. Kwartalnik poświecony problemom propagandy wizualnej. Red. Piotr Proćko. Warszawa 1970
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1-4
1-4
1-6
4-6
1-6
1-4
1-12
SUKCES. Red. Krzysztof Bochus. Miesięcznik. Warszawa 1990
R. 10
R. 14
R. 15
R. 16
2000
2004
2005
2006
1
11
1
11
SUPER FAKTY KALISKIE. Tygodnik lokalny. Red. Anna Miklas. Kalisz 2006
zob. tez Nowe Fakty Kaliskie
R. 1
2006
1-47
SUPER KONTAKTY BIZNESOWE. Magazyn rzemieślników kupcówi przedsiębiorców. Red. Iwona Porczak. Miesięcznik. Warszawa
R. 15
R. 16
2006
2007
9-12
1-2
SUPLEMENT. Miesięcznik poświęcony kulturze. Red. Jan Poprawa. Kraków 1990

R. 12
2001
4
SUPLEMENT. Pismo Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Nowym Tomyślu. Nieregularny. Nowy Tomyśl 2004

R. 2
2005
9
SVODNYJ BJULLEETEN NOWYCH INNOSTRANNYCH KNIG, POSTUPISICH V BIBLIOTEKI SSSR. Obščestvennyje nauki. Vsesojuznaja gosudarstviennaja ordena trudovogo krasnogo znamieni. Biblioteka inostrannojliteratury. Dwumiesięcznik. Moskwa [1977]
1977
1978
1979
1980
1-6
1-6
1-6
1-6
SWOBODZIK. Pracownia Edukacji Wczesnoszkolnej w Kaliszu. Wrocławska Szkoła Przyszłości. Kalisz [1992]
1992
1-2
SYBILLA NADWIŚLAŃSKA. Dziennik Narodowy Polityce, Historji, Literaturze i Rzeczom krajowym poświęcony. Wyd. F. Grzymała. Warszawa 1821
R. 1
1821
2
SYCYNA. Dwutygodnik kulturalny. Red. Wiesław Myśliwski. Warszawa 1993
R. 3
1996
1, 2, 5, 6, 11-14, 20
SYGNAŁY TROSKI. Dwumiesięcznik dla rodziców. Red. Jolanta Chodorska. Warszawa 2007
R. 1
R. 2
2007
2008
3, 6
1
SYSTEMY INSTALACYJNE. Informacje, analizy, opinie. Red. Jacek Różanski. Miesięcznik. Warszawa 2001
R. 5
2005
1, 6, 9
SZCZYPIORNO SUPER EXPRESS. Gazetka szkoły Podstawowej nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Kaliszu. Nieregularny. Kalisz
2007
2
SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY [64]OCZY. Pismo Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu. Nieregularny. Kalisz [1992]
1992
1-04-2008
SZKICE KOŹMIŃSKIE. Urząd Miasta i gminy Koźmin; Towarzystwo Miłośników Koźmina. Red. Antoni Suszka. Nieregularny. Koźmin 1988
R. 4
1991
7
SZKIEŁKO I OKO. Miesięcznik matematyczno-przyrodniczy. Red. Michał Święcki. Białystok 1983
R. 4
R. 5
1986
1987
2-9, 11-12
4, 6, 7
SZKOLNA FALA. Gazeta SP Wtórek. Nieregularny. Wtórek
1995
2
SZKOLNE COMPENDIUM. Red. Andrzej Plichta. Nieregularny. Kalisz
2001
2
SZKOLNE WIEŚCI. Pismo Przyjaciół Szkoły. Dwumiesięcznik. Sieradz 1991
2008
3
SZKOLNICTWO ZAWODOWE. Organ Sekcji Szkolnictwa Zawodowego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Red. T. Czystohowski, A. Kiełczewski. Miesięcznik. Warszawa 1934
R. 2
R. 3
1935/36
1936/37
1-9
1-9
SZKOŁA DOKSZTAŁCAJĄCA ZAWODOWA. Organ sekcji Szkolnictwa Dokształcającego Zawodowego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Red. I. Witkowski. Miesięcznik. Warszawa 1933
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37
1-9
1-9
1-9
1-9
SZKOŁA I DOM. Miesięcznik dla rodziców i komitetów rodzicielskich. Warszawa 1949
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1-4
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
SZKOŁA POLSKA. Pismo miesięczne poświęcone pedagogice. Red. X. W. Krzyżanowski. Miesięcznik. Poznań 1849
R. 1
R. 2
R. 3
1849
1850
1851
1-2, 7-8
1-2.- 4
1-2, 7
SZKOŁA POLSKA. Pismo sześciotygodniowe poświęcone pedagogice wraz Szkółką dla dzieci. Pismem poświęconem nauce i rozrywce dla dzieci Red. Ewaryst Estkowski, Ks. Sumiński. Poznań 1849
R. 2
R. 5
1850
1853
9
3, 5-6, 8
SZKOŁA POWSZECHNA. Kwartalnik Pedagogiczny poświęcony sprawom wychowania i nauczania szkolnego oraz kształcenia nauczycieli, wydawany nakładem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Red. Aniela Szycówna. Warszawa 1920
R. 1
R. 3
R. 4
1920
1922
1923
1-4
1-4
SZKOŁA SPECJALNA. Kwartalnik poświęcony sprawom wychowania i nauczania anormalnych. Organ sekcji Szkolnictwa specjalnego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Red. Maria Grzegorzewska.
Warszawa 1924
R. 2
R. 3
R. 4
R. 6
R. 10
R. 12
R. 16
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 17
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
1925/26
1926/27
1927/28
1929/30
1933/34
1935/36
1946/47
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974


1-4
1-4
1-4
1-4
1-3
1-4
1-4
1-4
1-6
1-6
1-6
1-4
1-4
1-4
4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-5
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
R. 58
R. 59
R. 60
R. 61
R. 62
R. 63
R. 64
R. 65
R. 66
R. 67
R. 68
R. 69
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-
SZKOŁA ZAWODOWA. Miesięcznik poświęcony sprawom szkolnictwa zawodowego. Organ Stowarzyszenia Nauczycieli i Przyjaciół Szkól Zawodowych. Red. Ludwik Krąkowski. Poznań 1926
R. 3
1928
1
SZKOŁA ZAWODOWA. Organ Sekcji Szkolnictwa Zawodowego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Miesięcznik. Warszawa 1945-2000
R. 6
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33


1951
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1, 3-6, 9-12
1-4, 6-12
1-12
1-12
1-12
1-12
4-12
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1-12
1-8
1-9
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-3, 5-10
1-10
1-10
1-4,7-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-3
SZPILKI. Red. Witold Filler. Tygodnik. Warszawa 1935
R. 23
R. 39
R. 40
R. 41
R. 45
R. 47
R. 52
R. 53
R. 54
R. 56
1960
1974
1975
1976
1980
1982
1987
1988
1989
1991
28-39
1-48
1-52
18
41
1-20, 22-34
13, 52-53
13, 42, 51, 52
2, 12, 13, 17
7
SZTANDAR MŁODYCH. Wyd. A. Codzienne pismo młodzieży. Red. Andrzej Ziemski. Warszawa 1950
R. 19
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 44
R. 45
R. 46
R. 48
1968
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1992
1993
1994
1996
202, 209
1-125
1-253
1-252
1-256
1-252
1-36, 38-50, 52-78,80, 67-253
1-253
1-156,
158-252
140-253
SZTUBAK. Miesięcznik młodzieży szkolnej. Wyd. Koło Lit.-Naukowe “Kalina”. Kalisz 1931
R. 1
R. 2
R. 3
1931
1931/32
1932
1-6
1-7
1-2
SZTUKA. Red. Wojciech Cesarski. Dwumiesięcznik. Warszawa 1974
R. 1
R. 2
R. 3
R. 6
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
1974
1975
1976
1979
1980
1981
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1992
1993
1-4, 6
2-4, 6
1, 4-5

6
1-3
4
1, 5-6
1-6
1-6
1-6
1-4
5
1-12
1
SZTUKA DLA DZIECKA. Dwumiesięcznik Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Red. Olgierd Błażewicz. Poznań 1986
R. 2
R. 3
1987
1988
1-6
1-6
SZTUKA I BIZNES. Pismo informacyjne pracowników i studentów Wydziału Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Miesięcznik. Gryfice
2006
2007
8-12
1
ŚLĄSK OPOLSKI. Kwartalnik społeczno-gospodarczy. Instytut Śląski w Opolu. Red. Stanisław Gruszecki. Opole 1991
R. 10
2000
1-02-2008
ŚLĄSK. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Red. Tadeusz Kijonka. Katowice 1995
R. 1
1995
1-2
ŚLĄSKIE WIADOMOŚCI LOGOPEDYCZNE.
Red. Danuta Pluta-Wojciechowska. Ukazuje się 2 razy w roku. Katowice
2002
2003
2004
3
4-5
6-7
ŚLĄSKI KWARTALNIK HISTORYCZNY SOBÓTKA. Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii. Red. Knot. Półrocznik. Wrocław 1946
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 7
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 41
R. 42
R. 43
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
1946
1947
1948
1949
1950
1952
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1986
1987
1988
1992
1993
1994
1995


1-21-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
1-2, 4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
ŚPIEW W SZKOLE. Czasopismo dla nauczycieli. Organ Ministerstwa Oświaty. Red. Adam Suzin. Dwumiesięcznik. Warszawa 1957
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1-4
1-6
2, 5, 6
16
1-5
1-5
1-5
1-5
1-3, 5
1-5
ŚPIEW W SZKOLE. Organ Sekcji Nauczycieli Muzyki i Śpiewu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Red. Karol Hławiczka. Miesięcznik. Warszawa 1933
R. 1
R. 2
1933/34
1934/35
1-9
1-9
ŚREDZKI KWARTALNIK KULTURALNY. Pismo Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego. Red. B. Urbańska. Środa Wlkp. 1998
R. 7
2004
4
ŚWIAT. Red. Stefan Arski. Warszawa 1951

R. 1
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 16
R. 17
1951
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1966
1967
2-15
25
19, 23
18-19, 24, 26, 30, 36, 42, 46
1, 3-5, 7-18, 20-48, 50-53
2-25, 29-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-11, 13-52
1-21
3, 30
6, 10
ŚWIAT. Wyd. Akcyjne Towarzystwo Wydawnicze „Świat”.
Red. Stefan Krzywoszewski. Warszawa R. 23 1928
[R. 23]
1928
51
ŚWIAT DRUKU=The World of Printing. Red. Andrzej Gębarowski. Miesięcznik. Łódź 1993
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
4-7
1-8
1-8
1, 3-4, 9-12
1, 7-9, 11
1-2, 4-5, 7-8, 10-12
2-12
6-9, 10-12
1-11
3-4, 7-10
1, 3-12
1-12
1-12
1-3
ŚWIAT FILMU. Red. Kurpiewski. Miesięcznik Warszawa 2002
R. 1
2002
1
ŚWIAT I PODRÓŻE. Ilustrowany magazyn turystyczny. Miesięcznik. Red. Anna Suliga. Warszawa 1991
R. 5
1995
2-11
ŚWIAT I SŁOWO. Filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. Red. Anna Węgrzyniak. Nieregularny. Bielsko Biała 2004
R. 2
2006
1
ŚWIAT I ŻYCIE. Ilustrowany dodatek tygodniowy Dziennika Zachodniego. Katowice 1946
R. 1
R. 3
R. 4
1946
1948
1949
23
1-51
1-25
ŚWIAT I ŻYCIE. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury. Miesięcznik. Lwów-Warszawa 1933
T. 1
T. 2
T. 3
T. 4
T. 5
1933
1934
1935
1936
1939
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
ŚWIAT KSIĄŻKI. Red. Bogdan Klukowski. Dwutygodnik. Warszawa 1988
R. 1
R. 2
1988
1989
1-7
1-15
ŚWIAT LITERACKI. Fundacja na rzecz Popularyzacji Literatury Światowej. Warszawa 1991
R. 2
R. 3
1992
1993
5-7
9
ŚWIAT MEDYCYNY. Polskie Towarzystwo Lekarskie. Gazeta Lekarska. Warszawa [1988]
1988
7, 10-11
ŚWIAT MISYJNY. Dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Misyjnego. Red. Irmina Janus. Warszawa
2006
5
ŚWIAT MŁODYCH. Harcerska gazeta nastolatków. Ukazuje się trzy razy w tygodniu. Red. Jerzy Majka. Warszawa 1949
R. 34
R. 36
R. 37
R. 38
1982
1984
1985
1986
1-130
103-156
1-156
78-155
ŚWIAT NAUKI. Wydanie polskie. Red. Joanna Zimakowska. Miesięcznik Warszawa 1991
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 13
R. 14
R. 15
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2003
2004
2005
2-3, 9, 12
4-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-10, 12
3-10
1, 3
11-12
8
ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI. Pismo Problemowe. Red. Władysław Brzeski. Nieregularny. Warszawa 1992
R. 6
1997/98
22
ŚWIAT PROBLEMÓW. Miesięcznik poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Red. Jacek Morawski. Warszawa 1993
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15 R. 16
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 2008
1-10
4-8
1-12
1-12
1-3
4
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
4-12
1-12
1-12
1-
ŚWIAT SŁOWIAŃSKI. Miesięcznik poświęcony słowianoznawstwu i przeglądowi spraw słowiańskich ze stanowiska polskiego. Red. Feliks Koneczny. Kraków 1905
[R. 9]
1913
T.1
ŚWIAT TECHNIKI. Red. Tadeusz Belerski. Miesięcznik. Warszawa 2004
R. 1
R. 2
2004
2005
1-4, 6
1
ŚWIATŁO I CIENIE. Chrześcijańskie Pismo Osób Niepełnosprawnych,
ich Rodzin i Przyjaciół. Red. Wiesława Berny-Negrey. Nieregularny. Kraków 1993
R. 5
1997
3
ŚWIATOWIT. Ilustrowany kuryer tygodniowy. Kraków 1924
R. 4
1927
6, 10
ŚWIATOWIT. Rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej. Wyd. Erazm Majewski. Warszawa 1899.
T. 4
T. 17
1902
1936/37
ŚWIERSZCZYK. Tygodnik dla dzieci najmłodszych. Red. Władysław Kozłowski. Warszawa 1945
R. 17
R. 18
R. 19
R. 22
R. 23
R. 25
R. 26
R. 28
R. 37
R. 38
R. 41
1961
1962
1963
1966
1967
1969
1970
1972
1981
1982
1985
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-43
5-46
ŚWIT. Pismo młodzieży szkolnej. Red. odp. T. Michalski. Kalisz 1924
R. 1
R. 2
R. 3
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9/10
R. 11
1924
1924/25
1925/26
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32
1932/33
1935
1-2
1-4
1-3
1-6
1-8
1-8
1-8
1-5
1

 

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14