Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wykaz czasopism - W

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P1,P2,R,S,T,U,V,W,Z

Tytuł
Rocznik
Rok
Numery
 W DRODZE.  Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu.
Poznań-Wrocław. Red. Andrzej Babraj. Poznań 1973
R. 6
R. 7
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 27
R. 33
1978
1979
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1999
2005
8
8-10, 12
3-10
5-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-3, 5-7
1
 W GÓRACH.   Kwartalnik turystyczny. Red. Janusz Jędrygas.
Wadowice 2004
R. 1
R. 2
R. 3
2004
2005
2006
1-2
1-4
1, 3-4
 W KABLU.  Biuletyn informacyjny Telewizji Kablowej w Kaliszu.
Nieregularny. Kalisz
 
1991
1
 W KRĘGU KSIĄŻKI.  Red. Ryszard Starczewski. Nieregularny.
Gdańsk [1989]
 
1989
1990
14
15
 W SŁUZBIE NARODU . Tygodnik Milicji Obywatelskiej.
Red. R. Łabanow.  Warszawa 1955
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1984
1985
1986
1987
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-48
 WAGON.  Organ Samorządu Robotniczego przedsiębiorstwa państwowego ZNTK im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wlkp. Dwutygodnik. Ostrów Wlkp.1971
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-24
1-24
1-22
1-12
1-15
3-6,9,13-14
2-6,10,13-15
1-12
1-24
1-2, 4-5
1-2,4-5
 WALKA MŁODYCH.  Organ ZG ZSMP. Red. Ludwik Łuzyński.
Tygodnik Warszawa 1943
R. 26
R. 36
R. 37
1968
1983
1984
12
1-52
1-52
WARMIA I MAZURY.  Dwutygodnik społeczno-kulturalny.
Red. Tadeusz Willan. Olsztyn 1956
R. 6
R. 7
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
1961
1962
1986
1987
1988
1989
1-12
1-12
13-24
1-24
1-24
1-20
WARSZAWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE.  Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej. Red. Kazimierz Romaniuk. Nieregularny. Warszawa 1983
R. 11
1993
6
WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE.  Poradnik dla bibliotekarzy szkolnych. Red. Wiesława Olczykowska. Kwartalnik. Piotrków Trybunalski 2001
R. 2
2002
2003
1-4
5-8
WARSZTATY POLONISTYCZNE.  Red. Gertruda Wichary. Kwartalnik. Wrocław 1992
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1994
1995
1996
1997
2-3
2-4
1-4
1-4
 WCZORAJ DZISIAJ JUTRO.  Red. Jan Goczoł. Kwartalnik.             Opole 1965

R. 33
1999
1-4
 WEKTORY.  Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Red. Bronisław Rudowicz. Warszawa
 
1988
3. 88
 WESOŁE DRUŻYNY.  Red. Stanisław Mroczek. Nieregularny.
Warszawa [1958/1959]
 
1958/59
WESTFÄLISCHER ANZEIGER. Hammer Zeitung. Hamm 1822
JG.  183
2004
206
WĘDROWIEC. Pismo tygodniowe Ilustrowane. Warszawa 1863
R. 31
1893
WĘZEŁEK. Wyd. Główna Kwatera Harcerek. Red. Halina Śledziewska. Dwumiesięcznik.. London 1961  
1989
1990
163
164
WIADOMOŚCI. Tygodnik NSZZ „Solidarność” Mazowsza.
Warszawa 1983
 
1983
1984
41/42-91/92
11
WIADOMOŚCI ARCHIDIECEZJI GNIEZNIEŃSKIEJ.
Kuria Metropolitalna Gnieźnieńska. Gniezno 1946
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 24
R. 25
R. 46
1961
1962
1963
1964
1969
1970
1991
1-12
1-10
1-5,7-12
3-6, 8-12
1-12
6-7
4-12
WIADOMOŚCI ASP. . Dorota Strojnowska. Nieregularny. Kraków
 
2002
22
WIADOMOŚCI BIBLJOFILSKIE. Miesięcznik wydawany przez Towarzystwo Bibljofilów Polskich. Red. Włodzimierz Egiersdorff.
Warszawa 1932
R. 1
1932
6
WIADOMOŚCI BIBLIOGRAFICZNE WARSZAWSKIE.
Miesięcznik dla czytających książki i pisma. Red. Teodor Paprocki.
Warszawa 1882
R. 2
1883
1,4,6-12
WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. Pismo szeregowych członków ”Solidarności”
 
1983
67, 70, 72
WIADOMOŚCI DNIA.  Serwis Informacyjny. NSZZ „Solidarność”.
Region Wielkopolska Południowa. Dziennik. Kalisz 1981
R. 1

R. 2
1981

1989
15,-16, 20-22, 41, 44, 48, 50, 53-54, 57, 68-73,
75- 82, 86, 88-91
2, 3
 WIADOMOŚCI EKOLOGICZNE.  Instytut Ekologii PAN.
Red. Eugeniusz Pieczynski. Kwartalnik. Dziekanów Leśny 1970
T. 40
T. 41
1994
1995
1-4
1
WIADOMOŚCI FILMOWE.   Wydawnictwo Filmowego Serwisu
Prasowego. Miesięcznik. Warszawa
R. 2
1953
1-52
WIADOMOŚCI GMINNE.  Biuletyn Informacyjny.
Red. Anna Jaśkiewicz. Nieregularny. Opatówek [1992]
[R. 1]
[R. 4]
[R. 5]
[R. 6]
[R. 9]
[R. 10]
[R. 11]
[R. 12]
[R. 13]
[R. 14]
[R. 15]
1992
1995
1996
1997
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
32
1-48
1-51
1-48
1-25
1-22
1-22, 24
1-21
1-22
1-18
1-18
 WIADOMOŚCI HISTORYCZNE.  Czasopismo historyczne dla nauczycieli wydawane na zlecenie Ministerstwa Oświaty przy współpracy Polskiego Towarzystwa Historycznego. Kwartalnik. Warszawa 1948
R. 1
R. 2
R. 3
R. 5
R. 6
1948
1949
1950
1952
1953
1-4
1-4
1-5
1-5
1-2
 WIADOMOŚCI HISTORYCZNE.  Organ Ministerstwa Oświaty poświęcony nauczaniu historii, redagowany przy współudziale Polskiego Towarzystwa Historycznego. Red. Jerzy Centkowski. Dwumiesięcznik. Warszawa 1958
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1-6
1-6
1-6
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
 
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-6
1-6
1-4, 6
1-6
1-6
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-4
1-4
1-5
1-5
2-6
1-6
1-6
1-
 WIADOMOŚCI HISTORYCZNO-DYDAKTYCZNE.  Organ Polskiego Towarzystwa Historycznego dla Spraw Nauczania Historji. Kwartalnik.
Lwów 1933
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE.  Biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Red. Manela Konopka. Kwartalnik.
Warszawa 1986
R. 4
1989

1-2

WIADOMOŚCI KULTURALNE.  Tygodnik. Red. Krzysztof Teodor Toeplitz. Warszawa 1993
R. 3
R. 4
R. 5
1996
1997
1998
1-24, 26-42, 52
1-42, 44-52
6-13, 43-45, 47, 49-50
WIADOMOŚCI LEKARSKIE.  Czasopismo miesięczne poświęcone
wszystkim gałęziom wiedzy lekarskiej redagowane i wydawane
przez J.K. Wiktora. Lwów 1887
R. 2
1888
12
WIADOMOŚCI LEKARSKIE.  Czasopismo poświęcone medycynie praktycznej, społecznej i zawodowej. Organ Związku Lekarzy  Kas Chorych. Red. H. Mierzecki. Lwów-Kraków-Warszawa 1928
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1, 6, 8
10, 12
1,3-6, 8-9,12
1-3,5-9
2-12
1-8
 WIADOMOŚCI LEKARSKIE.  Organ Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego. Red. Mieczysław Fejgin. Dwutygodnik. Warszawa 1948
R. 10
T. 13
1957
1960
1-18
1-12
WIADOMOŚCI LEKARSKIE.  Organ Zakładu Ubezpieczeń.
(Rady Naukowo-Lekarskiej ZUS). Red. Jan Dzieniszewski.  Dwumiesięcznik Warszawa 1948
R. 1
R. 2
R. 3
R. 5
R. 39
1948
1949
1952
1956
1987
1
4, 7-9
11-12
23
11, 23
 WIADOMOŚCI LISEWSKIE. Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzomowo, Kamiarki, Kornatowo, Krajęcin, Krusin, Linowiec, Lipienek, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Piątkowo, Pniewite, Strucfoń, Tytlewo, Wierzbowo. Miesięcznik. Lisewo 2003
R. 1
R. 2
R. 3
2003
2004
2005
8, 11
4-6, 11
1, 7
WIADOMOŚCI LITERACKIE.  Tygodnik. Warszawa 1924
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 15
1932
1933
1934
1935
1936
1938
1-54
1-56
1-7, 9-24, 26-28, 30, 32, 34, 36-51
1-54
2-51
WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE.  Red. S. Dickstein.        Warszawa 1897
T. 11
T. 12
1907
1908
WIADOMOŚCI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE.
Red. Romuald Dębski. Sześciotygodnik. Warszawa
 
1999
1
WIADOMOŚCI ROLNICZE POLSKA. Red. Marcin Simiński.
Miesięcznik. Piła 2003
 
2006
24
WIADOMOŚCI SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ=BULLETIN DU SERVICE GEOGRAPHIQUE. Kwartalnik Wojskowego Instytutu geograficznego w Warszawie i sekcji geograficznej Towarzystwa Wiedzy Wojsk. Red. Jerzy Lewakowski. Warszawa
 
1932
3-4
 WIADOMOŚCI SOLIDARNOŚCI.  Biuletyn Informacyjny RKW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Red. Andrzej Tomczak. Wrocław 1989
R. 1
1989
32
WIADOMOŚCI SYCOWSKIE.  Czasopismo samorządowe.
Urząd Miasta i Gminy Syców. Syców 1991
R. 1
1991
1-2
WIADOMOŚCI TYGODNIA.  Serwis Informacyjny NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa. Kalisz [1989]
 
1989
17-18, 20-23
WIADOMOŚCI UNICEF.  Polski Komitet Narodowy UNICEF. Nieregularny Warszawa  
2009
1
 WIADOMOŚCI UNIWERSYTECKIE UWM. Red. Violetta Ustyjańczuk. Miesięcznik. Olsztyn
 
2006
6-9
WIADOMOŚCI URODYNAMICZNE. Bezpłatny magazyn naukowy.
Red. Danuta Gidian-Jopa, Grzegorz Paruszkiewicz. Ukazuje się dwa razy    w roku. Warszawa
 
2000
3
 WIADOMOŚCI.  Tygodnik NSZZ „Solidarność”. Region Mazowsze. Nieregularny. Warszawa 1981
R. 3
1983
40/90
WIADOMOŚCI . Red. Mieczysław Grydzewski. Tygodnik.
Londyn 1946-1981
R. 23
R. 26
R. 28
1968
1971
1973
8, 13, 21, 26-27, 30
7-9, 11-12, 16-19, 30-32, 35-38, 40-52
1, 10, 20, 22, 24-26
WIADOMOŚCI.  Tygodniowy Serwis Informacyjny Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa. Kalisz[1990]
 
1990
15, 18
WIANO.  Trybuna akowców wileńskich.. Miesięcznik. Łódź 1989
R. 3
R. 4
R. 6
R. 9
R. 12
1991
1992
1994
1997
2000
12
1-2
5-8
7-8
1, 6-8
WIARA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.  Religia. Społeczeństwo. Historia.
Kultura. Red. Tadeusz Urbaniak. Miesięcznik. Warszawa 1986
R. 1
R. 2
R. 3
1986
1987
1988
1-3
1-12
1-6
WIDNOKRĄG  „Czata” dodatek dla młodzieży. Zarząd Główny   LOK Nieregularny. Warszawa 1972
R. 4
1975
1-12
WIDNOKRĄG.  Red. Bogdan Cywiński. Kwartalnik.
Fryburg-Warszawa-Rzym [1986]
 
1986
2
WIDNOKRĘGI.  Organ Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju.
Magazyn międzynarodowy. Red. Michał Szulczewski. Miesięcznik.
Warszawa 1955
R. 26
R. 27
R. 29
R. 30
1980
1981
1983
1984
9, 11
6
1-5, 7-12
1-4, 7-10, 12
WIEDZA I ŻYCIE.  Red. Andrzej Gorzym. Miesięcznik. Warszawa 1926
R. 6
R. 7
R. 9
R. 12
R. 13
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
1931
1932
1934
1937
1938
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
 
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
R. 58
R. 59
R. 61
R. 62
R. 63
R. 64
R. 65
R. 66
R. 67
R. 69
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1970
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2000
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-8,10-12
1-7/9
1-3
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6
6-7, 10-12
9, 12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-3, 6-10, 12
1, 3-4, 6-8, 10-11
 
R. 71
R. 72
R. 73
R. 74
2002
2003
2004
2005

1-5, 7-12
1-7, 9, 11-12
1-8, 12
1-10
 WIEDZA OBRONNA.  Dwumiesięcznik Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Red. Mikołaj Plikus. Warszawa  1972
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1, 3,5-6
1, 3,5-6
2-6
1-6
1-3
3-6
1-6
1-6
WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA.  Biuletyn Informacyjny.
Wielkopolska Izba Lekarska. Red. Andrzej Baszkowski. Poznań 2002
R. 1
R. 2
R. 5
R. 6
R. 7
2002
2003
2006
2007
2008
1
1
2-3, 12
1-3, 5, 7-12
1, 3-5, 7-8
WIELKOPOLSKI BIULETYN EKOLOGICZNY. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Red. Ina Sobieraj.  Nieregularny. Poznań 1998
R. 4
2002
2-3
WIELKOPOLSKIE WIADOMOŚCI FILATELISTYCZNE.
Polski Związek Filatelistów. Okręg Wielkopolski.
Red. Władysław Alexiewicz. Nieregularny. Poznań 1966
R. 29
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
1994
1998
1999
2000
2001
2002
18, 21
35
36
37
38
39
WIEŚ I PAŃSTWO.  Pismo Ruchu Ludowego. Red. Wiesław Piątkowski. Kwartalnik. Warszawa 1990
R. 4
1993
1-2
WIEŚ WSPÓŁCZESNA.  Pismo Ruchu Ludowego. Red. Witold Lipski. Miesięcznik. Warszawa 1957
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
1985
1986
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
WIEŚCI Z DORUCHOWA . Biuletyn Informacyjny. Nieregularny.
Doruchów [1994]
 
1994
1-2
WIEŚCI Z GOŁUCHOWA.  Pismo Komitetu Obywatelskiego
w Gołuchowie „Solidarność”. Nieregularny. Gołuchów 1990
R. 1
1990
8-9
WIĘŹ.  Red. Tadeusz Mazowiecki. Miesięcznik. Warszawa 1958
R. 1
R. 3
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
1958
1959
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1978
1982
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
3,5
3
4, 10, 12
1-2,7-10
1-5, 7-8, 11-12
1-12
2-12
1-10
1-12
1-12
2-10
1-2,6,12
11-12
1-6
9
6-12
5,7
1-3
7-12
6, 10-12
5-6, 10
1-12
1-12
 
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
1991
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-4, 6-12
1-12
1-6, 10-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-11
1-12
1-12
1-12
1-6, 8-12
1-12
1-12
1-12
1-12
 WILEŃSKIE ROZMAITOŚCI.  Towarzystwo Miłośników Wilna            i Ziemi Wileńskiej. Oddział w Bydgoszczy. Red. J. Malinowski. Kwartalnik.
Bydgoszcz 1990
R. 3
R. 4
1992
1993
2
6
WISŁA.  Miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1887
T. 12
1898
WISSENCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT. Pädagogische Hochschule
„Liselotte Herrmann” Matematisch-Naturwissenscharftliche Fakultät. [Półrocznik]. Gűstrom [1978]
1978
1979
1981
1982
1-2
1-2
1-2
1-2
WISSENCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT. Pädagogische Hochschule
„Liselotte Herrmann” Pädagogische Fakultät.  [Półrocznik]. Gűstrom [1978]
1978
1979
1981
1982
1-2
1-2
1-2
1-2
WŁÓCZYPIÓRO.  Kwartalnik literacko-kulturalny Klubu Wędrownych Poetów Miasta Turku. Red. Aartur Jurgawka. Turek
2006
2008
6
15-16
DIE WOCHE. Red. Manfred Bissinger. Dziennik. Hamburg 1993
1996
1997

1998

38, 47
2, 4-6, 12, 15, 17, 20-22, 24, 32-36, 40, 46, 48,  50-51
8, 12-15, 17-18, 20-21, 37
WOCHEN BLATT. Red. Werner Lindermann. Miesięcznik. Hamm 1994
Jg. 11
2004
WOJSKO I WYCHOWANIE.  Pismo żołnierzy zawodowych WP. Dwumiesięcznik.
2002
3-4
WOJSKO LUDOWE.  Miesięcznik kadry zawodowej WP.
Red. Zdzisław Czerwiński. Warszawa 1950
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
2-6, 9-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-5, 7-12
 WOJSKOWY PRZEGLĄD EKONOMICZNY .
Red.  Z. Beczkiewicz. Kwartalnik MON. Warszawa 1966
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
1966
1967
1968
1969
1970
2
1-4
1-4
1-4
1-4
WOJSKOWY PRZEGLĄD HISTORYCZNY.
Red. Marek Tarczyński Kwartalnik. Warszawa 1956
R. 2
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24

1957
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1-4
2, 4
1-3
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4


 
R. 25
R. 26
R. 27
R. 29
R. 31
R. 32
1980
1981
1982
1984
1986
1987
1-4                                                                                              1-4
1-4
1-4
2-4
1-4
 WOJSKOWY PRZEGLĄD LOTNICZY.  Miesięcznik wydawany
przez Dowództwo Wojsk Lotniczych i OP LOK. Red. W. Jagiełło.
Warszawa 1946
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
 WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY.  Wojskowy Instytut Prawniczy Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego. Kwartalnik. Warszawa 1928
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 54
R. 55
R. 72
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1981
1982
1999
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-2
WOJSKOWY PRZEGLĄD ZAGRANICZNY.  Dwumiesięcznik poświęcony myśli wojskowej w krajach kapitalistycznych wydawany       przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Warszawa 1958
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
WOLA. Red. Piotr Stasiński. Tygodnik. Warszawa [1982]
1984
11
WOLNA POLSKA. Organ Związku Patriotów Polskich. Tygodnik.
Moskwa
1945
31-33, 37, 39-41, 43-48
WOLNA TRYBUNA.  Pismo Międzyzakładowego Porozumienia
Solidarności "Unia". Nieregularny. [Warszawa 1983]
1984
27
WOLNI I SOLIDARNI.  Pismo organizacji Solidarność Walcząca.
Nieregularny. Oddział Poznań [1985]
1985
1, 2, 7
 WOLNY OBYWATEL. Pismo Klubu Myśli Politycznej
„Demokracja Polska”. Nieregularny. Gdańsk 1983
[R. 1]
1983
1
 WSPÓLNE TEMATY.  Pismo pracowników socjalnych, terapeutów,
personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego. Red. Agnieszka    Smokowska-Reichmann. Kwartalnik. Krynica-Zdrój 1995
R. 10
2004
6
 WPROST.  Red. Marek Król. Tygodnik. Poznań 1982
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-53
1-14, 16, 18, 19, 22-23, 30-32, 34-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52

 
R. 24
R. 27
R. 28
R .29
R. 30
2005
2006
2007
2008
2009
1-52
1-52
1-52
1-52
1-
WSPÓLNOTA. Pismo Parafii NMP Królowej Polski w Kaliszu.
Red. Błażej Kupaj. Miesięcznik. Kalisz 1996
R. 1
R. 2
R. 7
R. 8
R. 9
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
   R. 19
1990
1991
1996
1997
1998
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-16
4-25, 27-52
1
1-4, 6-12
1-10
1-9
1-11
1-8
1-4, 6-7, 9
6, 9
1-9
1-8, 14
WSPÓLNOTA.  Pismo samorządu terytorialnego.
Red. Jacek Bukowski. Tygodnik. Warszawa 1990
R. 1
R. 2
R. 7
R. 8
R. 9
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
1990
1991
1996
1997
1998
2002
2003
2004
2005
2006
1-16
4-25, 27-52
1
1-4, 6-12
1-10
1-9
1-11
1-8
1-4, 6-7, 9
6-7
WSPÓŁCZESNOŚĆ.  Dwutygodnik literacki. Red. Leszek Szymański. Warszawa 1956
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
3, 12, 14, 16
1-24
1-24
1-24
1-24
1-26
1-24
1-26
1-26
1-26
1-23
1-26
WSTAŃ.  Dwumiesięcznik dla chorych. Red. Jan Strzałka. Kraków
R. 15
R. 16
R. 17
2003
2004
2005
2-4, 6
2, 4, 6
1, 3, 5-6
 WSZECHŚWIAT.  Pismo przyrodnicze. Organ Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Miesięcznik.                     Red. Kazimierz Maslankiewicz. Warszawa 1882
R. 55
R. 56
R. 57
R. 58
R. 59
R. 80
R. 81
R. 82
R. 83
R. 84
R. 85
R. 86
R. 87
R. 88
R. 89
R. 90
R. 101
R. 102
R. 109
R. 110
R. 112
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1982
1983
1991
1992
1994
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-9
1-12
1-12
 WSZYSTKO DLA WSZYSTKICH.  Gazeta uczniów klasy 4 c Szkoły Podstawowej   Nr 10 w Kaliszu. Nieregularny. Kalisz [1992]
1992
1993
1994
1995
1996
1-2
1-3
11-12
3-4, 11-12
1-5, 12
 WSZYSTKO DLA SZKOŁY.  Miesięcznik z pokoju nauczycielskiego. Red. Anna Rzędowska. Piotrków Trybunalski 2000
R. 9
2008
1
WUEFIAK. Pismo studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego  i Turystyki w Supraślu. Nieregularny. Supraśl
2004
2
WYBORCZA GAZETA KALISKA.  Wydanie bezpłatne. Nieregularny. Kalisz 2005
2005
WYBRZEŻE.  Tygodnik społeczno-gospodarczy. Red. Jerzy Ringer.
Gdańsk 1982
R. 7
R. 8
1988
1989
10, 17
11, 13
 WYCHOWANIE.  Biuletyn Zarządu Głównego Towarzystwa       Szkoły Świeckiej. Miesięcznik. Warszawa 1957
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1-9
1-12
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
WYCHOWANIE FIZYCZNE.  Miesięcznik poświęcony sprawom kultury fizycznej. Organ wychowawców fizycznych, instruktorów         i kierowników sportowych. Red. Jerzy Nadolski. Warszawa 1938
R. 1
1938
5
WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA SZKOLNA. 
Miesięcznik dla nauczycieli, wychowawców i lekarzy szkolnych.
Red. Janina Kutzner. Warszawa 1953

zob. też Wychowanie Fizyczne w Szkole
WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT.  Studia i materiały.
Komitet Kultury Fizycznej PAN i Instytut Naukowy Kultury Fizycznej. Red. Włodzimierz Missiuro. Kwartalnik. Warszawa 1957
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 18
R. 19
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1974
1975
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1987
1988
1988
1989

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-3
1, 3-4
1-4
1-2, 4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
 
R. 35
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
1990
1992
1993
1994
1995
1
1-2, 4
2-4
1
3-4
 WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE.  Czasopismo dla nauczycieli. Organ Ministerstwa Oświaty. Red. Zbigniew Nośkiewicz. Miesięcznik. Warszawa 1953


zob. też Wychowanie fizyczne i zdrowotne.
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 21
R. 21
R. 22
R. 23


1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-2, 5, 7-10
2-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
 
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1987
1988
1988
1989
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1-10
1-10
1-10
1-10
4-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-8
1-5
1-5
1, 3-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
 
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-2, 4-12
1-10
1-
WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE.  Wydawnictwo Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Red. Ewa Hoffman-Lipska. Dwumiesięcznik. Warszawa 1957
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1, 3, 5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
 
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 46
R. 47
R. 48
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2004
1, 5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1, 3-5
1-5
5
1-5
1-5
 
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
2005
2006
2007
2008
1-5
1-5
1-6
1-5
 WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ.  Red. Jan Adam Malinowski.
Miesięcznik. Toruń 1993
R. 1
R. 2
R. 3
R. 9
R. 10
R. 15
R. 16
1993
1994
1995
2001
2002
2007
2008
1-3
1-3
4-12
1-12
1-12
1-12
1-6
 WYCHOWANIE OBYWATELSKIE.  [Dodatek do czas. Wiadomości Historyczne]. Miesięcznik Ministerstwa Oświaty i Wychowania.
Red. Aleksander Musiał. Warszawa 1967
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-6
1-6
1-10
1-10
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-10
1-10
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-10
 WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE.  Dwumiesięcznik
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Barbara Zarzecka. Warszawa 1961
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 10
R. 15
R. 16
R. 20
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
1961
1962
1963
1964
1965
1970
1975
1976
1980
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

1-5
1-10
1-10
1-10
6-9
1-4
1-10
7-9
1-7
1-6
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-2,4-5
1-5
1-5
1-5

 
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1-5
1-2, 4-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
 WYCHOWANIE W DOMU I SZKOLE.  Czasopismo pedagogiczne. Red. Lucjan Zarzecki. Miesięcznik Warszawa 1908
1911
1913
1915
1916
1-5
1-10
1-10
1-10
 WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU.  Miesięcznik poświęcony sprawom wychowania przedszkolnego. Organ Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci i Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego.                         Red. Hanna Ratyńska. Warszawa 1948
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 13
R. 14
R. 21
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
1951/52
1952/53
1954
1955
1956
1957
1958
1960
1961
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981


4
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-10
6
1-12
2-11
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12


 
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6, 8-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
 
R. 56
R. 57
R. 58
R. 59
R. 60
R. 61
R. 62
R. 63
R. 64
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1-4, 6-10
1-10
1-9
1-10
1-10
1-11
1-11
1-11
1-
WYCHOWAWCA.  Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich. Red. Andrzej Stypuła. Kraków 1993
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 9
R. 10
R. 14
R. 15
R. 16
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2005
2006
2007
2008
1-12
1-12
1-12
9
1-3, 5-12
2, 4, 11
9
12
1-2
1-
WYDAWCA.  Pismo pracowników słowa drukowanego.
Miesięcznik Informacyjny. Red. Tadeusz Lewandowski. Warszawa 1994
R. 1
R. 2
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 10
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2003
7-9
2-3, 8-9
1-5
1-2
1-4
7-12
3, 10
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH NABYTKÓW.  Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN i Wydziału Geografii
i Studiów regionalnych UW. Warszawa [1988]
1988
12-14
WYKROJE I WZORY.  Dodatek do tygodnika Kobieta i Życie.
Red. Zofia Kamińska. Miesięcznik. Warszawa 1947
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
1975
1976
1977
1978
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1-6, 8-9, 11
1-2, 4-5,7,11
1-2, 7-9,11
1-2, 4-9,11-12
2-3, 5, 7, 9-10
1, 4-7, 9-10
2-5, 7-9, 12
2-7, 9-12
2-4, 6-10,12
4, 6, 8-10
1-2, 4-7,12
1-12
1-12
1-12
1-4, 6-8, 10-12
1-12
1
1-12
WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE. Biblioteka Narodowa.
Dział Informacji i udostępniania zbiorów. Red. Jadwiga Cieślakiewicz. Półrocznik. Warszawa 1993
R. 1
R. 2
1993
1994
1
2-3
WYWIADOWCA.  Dwutygodnik harcerzy III drużyny
im. H. Sienkiewicza. Nieregularny. Kalisz 1921
R. 2
1922
1-5
Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14