Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.

Wykaz czasopism - Z

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P1,P2,R,S,T,U,V,W,Z

Tytuł
Rocznik
Rok
Numery
Z DNIA NA DZIEŃ. Serwis Informacyjny Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ Solidarność Dolny Śląsk. Red. Zespół. Wrocław
1984
3
Z DOŚWIADCZEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.                  Red. Janina Popławska. Nieregularny. Warszawa 1959
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
Z DOŚWIADCZEŃ NAUCZYCIELI POZNAŃSKICH.
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu. Red. Jan Bartkowiak.         Poznań 1977

zob. też Z Doświadczeń Nauczycieli Wielkopolskich
T. 1
T. 2
T. 3
T. 4
T. 5
T. 9
T. 10
T. 11
T. 12
1977
1978
1979
1979
1980
1985
1987
1988
1989
Z DOŚWIADCZEŃ NAUCZYCIELI WIELKOPOLSKICH.
Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. Red. Mieczysław Prażmowski. Nieregularny. Poznań 1960
T. 1
T. 2
T. 3
T. 4
T. 5
T. 6
T. 7
T. 8
T. 9
1960
1963
1965
1967
1969
1969
1970
1972
1973
Z JESUSEM MIŁOSIERNYM. Biuletyn Sanktuarium Jezusa Miłosiernego i Domu Rekolekcyjnego Księży Jezuitów. Nieregularny. Kalisz 2003
2003
2004
2
4
Z NAD WILII. Red. Romuald Mieczkowski. Kwartalnik. Warszawa 1989
2003
2004
1, 3
2
Z OBCEJ ZIEMI. Sprawy uchodźców. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców UNHCR.  Red. Agnieszka Siarkiewicz.
Kwartalnik. Warszawa 1997
R. 1
R. 2
R. 3
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
1997
1998
1999
2002
2003
2004
2005
2
3-5
6-8
15, 17
18-19
20-21
22
Z OCHTŁANI WIEKÓW. Dwumiesięcznik popularnonaukowy Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Red. Bogdan Kostrzewski.
Wrocław 1926
R. 15
R. 16
R. 19
R. 20
R. 22
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 43
R. 44
R. 45

1946
1947
1950
1951
1953
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1972
1977
1978
1979

1-12
1-12
1-12
1-12
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
3-4

 
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 56
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
2001
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1
1-4
4
Z OSTROWSKIEJ KONKATEDRY. Miesięcznik Parafii Św. Stanisława Biskupa w Ostrowie Wielkopolskim. Nieregularny. Ostrów Wielkopolski [1998]
1998
6,1
Z POLA WALKI. Kwartalnik poświęcony dziejom ruchu robotniczego.
Zakład Historii Partii przy KC PZPR.  Red. Feliks Tych Warszawa 1958
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 6
R. 10
R. 13
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
1958
1959
1960
1961
1963
1967
1970
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1-4
1-4
4
1-4
1-4
1-4
3
1
2

1-4
1-4
2-4
1-4
1, 3-4
1-4
Z POMOCĄ RODZINIE. Zeszyty Rady Stowarzyszenia PAX d/s Rodziny. Red. Anna Borowska. Dwumiesięcznik. Warszawa
1985
3
ZA I PRZECIW. Pismo Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego.
Red. Kazimierz Morawski. Tygodnik. Warszawa 1957
R. 25
R. 31
1981
1987
28
ZA WOLNOŚĆ I LUD. Tygodnik Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację. Red. Bohdan Rostropowicz. Warszawa 1949
R. 30
1978
15
ZADRA. Pismo feministyczne. Red. Beata Kozak. Kwartalnik.
Warszawa
2002
2003
2004
2005
1
3/4, 4/1
1-2
3
ZAGADNIENIA I MATERIAŁY. Wydawnictwo Propagandy
i Agitacji KC PZPR. Dwutygodnik. Warszawa 1957
R. 13
R. 16
R. 17
R. 21
R. 22
R. 25
R. 31
R. 32
1969
1972
1973
1977
1978
1981
1987
1988
1-26
1-26
1-26
1-26
1-26
1-28
1-27, 36-44, 46-52
1-40, 42-52
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ. Polska Akademia Nauk. Komitet Naukoznawstwa. Red. Bohdan Walentynowicz. Nieregularny.
Warszawa 1972
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 31
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1988
1989
1990
1991
1992
1993
2002
2
1-2
1-2
2
1-2
1
1
1
1
1
1-2
1
2
ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA. STUDIA I MATERIAŁY.
Polska Akademia Nauk. Komitet Naukoznawstwa.
Red. Bohdan Walentynowicz. Kwartalnik. Warszawa 1965
T. 2
T. 11
T. 25
T. 26
T. 27
T. 30
T. 31
T. 43
1966
1975
1989
1990
1991
1994
1995
2007
4
2
1
1-2
2
1-4
1-2
2
ZAGADNIENIA RODZAJÓW LITERACKICH. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Skwarczyńska, Jan Trzynadłowski,  Witold Ostrowski. Półrocznik. Wrocław 1958
T. 19
T. 24
T. 25
T. 283
1976
1981
1982
1985
1
1-2
1-2
2
ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE A ZDROWIE PSYCHNICZNE. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. Dwumiesięcznik. Red. Tadeusz Gałkowski. Warszawa 1965
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-5
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
2-6
1-6
1-6
1-4
1-4
ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE W ASPEKCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO. Red. Maria Grzywak-Kaczyńska. Dwumiesięcznik.
Warszawa 1965
R. 6
1970
39600
ZAIKS. Biuletyn Związku Autorów Kompozytorów i Wydawców.
Red. Jan Brzechwa. Nieregularny. Warszawa R. 12 1949
R. 12
1949
6
ZAGLE. Magazyn sportów wodnych. Red. Waldemar Heflich.            Warszawa 1959
2001
2002
11-12
1,3-8,10-12
ZAMOJSKI KWARTALNIK KULTURALNY. Red. Anna Prystupa. Zamość 1984
R. 17
2000
3-4
ZAPISKI. Biuletyn Informacyjny Instytutu Filologii
Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
Red. Janusz Hurnik. Częstochowa 1992
R. 1
1992
1
ZAPISKI HISTORYCZNE. Poświęcone historii Pomorza
i krajów bałtyckich. Red. Marian Biskup. Kwartalnik. Warszawa 1908
T. 51
T. 68
1986
2003
1
1-4
ZAPISKI JAROCIŃSKIE. Urząd Miasta i Gminy Jarocin.                         Red. Eugeniusz Czorny, Wiesław Siecinski, Andrzej Fraczkowiak Nieregularny. Jarocin 1989
R. 1
1989
16
ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE. Red. Danuta Olędzka-Kamińska.
Tygodnik. Warszawa 1952
R. 34
1985
ZARZĄDZANIE. Miesięcznik kadry kierowniczej przedsiębiorstw.
Miesięcznik. Red. Józef Śnieciński. Warszawa 1973
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
1986
1987
1988
1989
5, 7, 8,10
1-12
1-3, 5-12
1-12
ZASTOSOWANIE ERGONOMII. Kwartalnik poświęcony   problemom kształtowania środowiska pracy i kształcenia pracowników. Centrum Zastosowania Ergonomii. Red. Witold Rybarczyk.  Zielona Góra 1991
R. 5
1995
1
ZAWODOWIEC. Kształcenie zawodowe, doskonalenie, profesjonalizm.        Red. Elżbieta Goźlińska. Dwumiesięcznik. Warszawa 1999
R. 1
1999
1-2
ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA. Dwumiesięcznik Ministerstwa Oświaty          i Wychowania. Red. Bogusław Cichy Warszawa 1974

zob. też Problemy Oświaty na Wsi
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1-3
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-2
ZBIÓR DOKUMENTÓW. RECUEIL DE DOCUMENTS.
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Red. Julian Makowski.
Miesięcznik. Warszawa 1945
R. 1
R. 2
R. 4
R. 5
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 39
R. 40
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
1945
1946
1948
1949
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1983
1984
1988
1989
1990
1991
1-12
5-11
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-4-12
1-4-12
1-4
1-4
ZBIÓR PRAWA PODATKOWEGO. Zestaw uzupełniający. Nieregularny. Warszawa
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
13-17
18-20
21-24
25-31
32-37
38-43
44-
ZBLIŻENIA. POLSKA-NIEMCY. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego. Red. Karol FiedoR.  Nieregularny. Wrocław 1991
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10


1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1, 3
1-3
1-2
ZDANIE. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Red. Józef Lipiec Kraków 1978
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 11
R. 14
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1989
4
1
8, 9
2-3, 5, 8-9
9
2-9, 11-12
1-5, 7-12
1
ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ. Zarząd Główny Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. Red. Z. T.  Wierzbicki. Miesięcznik. Warszawa 1955
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1-12
1-12
1-12
2-12
1-12
7-12
1-12
1-11
1-9
ZDROWIE PSYCHICZNE. Kwartalnik poświęcony higienie psychicznej. Państwowy Instytut Higieny psychicznej. Warszawa 1946
R. 1
1946
1
ZDROWIE PSYCHICZNE. Zagadnienia higieny psychicznej, psychiatrii, psychologii klinicznej. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. Kwartalnik. Warszawa 1960
R. 5
R. 10
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
1964
1969
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
2
2-4
1-2
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
ZDROWIE PUBLICZNE. Pismo Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Red. Tadeusz Szelachowski. Miesięcznik.  Warszawa (R. 49) 1934
T. 92
T. 103
T. 104
1977
1993
1994
1-12
4
11-12
ZDROWIE. Czasopismo popularne poświęcone krzewieniu Oświaty zdrowotnej i masowemu szkoleniu sanitarnemu PCK. Organ Polskiego Czerwonego Krzyża. Red. Tadeusz Stępniewski. Miesięcznik.
Warszawa 1949
R. 31
R. 32
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
1979
1980
1982
1983
1984
1985
5, 7, 8, 10-12
2-7, 10
10,11
8
1
1, 2, 4
ZE SKARBCA KULTURY. Biuletyn Informacyjny Zakładu Narodowego     im. Ossolińskich. Biblioteki Polskiej Akademii Nauk.
Red. Edward Kiernicki. Nieregularny. Wrocław 1951
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 17
R. 20
R. 21
R. 22
R. 24
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29

1951
1952
1953
1954
1955
1957
1958
1961
1962
1963
1964
1965
1967
1970
1971
1972
1974
1976
1977
1978
1979

1
2-3
4
6
7
10
11
13
14
15
16
17
18-19
21
22
23
24-25
27
28-29
30
31-32

 
R. 30
R. 31
R. 33
R. 34
R. 36
R. 38
R. 39
1980
1981
1983
1984
1986
1988
1989
34
35
37
39-40
41-43/
45-47
48
ZEITSCHRIFT FÜR PSYCHOLOGIE MIT ZEITSCHRIFT   FÜR ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE. Red. Jürgen Mehl. Kwartalnik. Leipzig T. 173 1967
T. 173
T. 175
T. 176
T. 177
T. 179
T. 180/181
T. 182
T. 183
T. 184
T. 185
T. 186
T. 187
1967
1968
1969
1970
1971
1972/73
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
ZEITSCHRIFT FÜR SCHULGESUNDHEITSPFLEGE.
Red. P. Stephani, In Mann. Miesięcznik. Hamburg [1911]
1911
1913
1-12
1-12
ZESZYT NAUKOWY KALISKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO. Red. Zbigniew Kledecki. Nieregularny. Kalisz [1998]
1998
1999
2000
2002


6
8
ZESZYTY ARGUMENTÓW. Red. Tadeusz M. Jaroszewski. Dwumiesięcznik. Warszawa 1962
R. 5
R. 6
1966
1967
1-6
1, 3
ZESZYTY BRE BANK-CASE. Red. Ewa Balcerowicz. Warszawa 1992
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
2004
2005
2006
2007
71-75
76
86-87
88-90
ZESZTYTY EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ.   Red. Krzysztof Mączkowski. Kwartalnik. Poznań 2003
2003
1
ZESZYTY EKONOMICZNE NOWYCH DRÓG. Przekłady.             Warszawa 1950
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
1950
1951
1952
1953
1954
1-2
3
4-5
6
7-8
ZESZYTY HISTORYCZNE. Instytut Historyczny w Paryżu.
Biblioteka Kultury. Nieregularny. Paryż 1962
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 6
R. 8
R. 12
R. 13
R. 14
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28

1962
1963
1964
1965
1967
1969
1973
1974
1975
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988


3-4
5-6
8
12
15-16
25
30
32
41-42
43-46
47-50
51-54
55-58
59-62
63-66
67-70
71-74
75-76
77-80
83-84

 
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
91-94
95-98
99-102
103-106
107-110
112, 114
115-118
119-122
123-126
127-130
131-134
135
ZESZYTY HISTORYCZNE GŁOSU NAUCZYCIELSKIEGO.
Red. Jerzy Centkowski. Nieregularny. Warszawa 1982
R. 3
R. 4
R. 5
1984
1985
1986
36-54
55-68
69-82
ZESZYTY HISTORYCZNE NOWYCH DRÓG. Przekłady.
Nieregularny. Warszawa 1950
R. 1
1950
1
ZESZYTY LITERACKIE. Red. Barbara Tomczyk. Kwartalnik.
Paryż 1983
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1-2
5-7
11-12
13-16
17-19
22-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
49-52
53-56
57-60
61-63
65-68
69-72
74-76
77-80
81-84
85-88
 
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
2005
2006
2007
2008
89-92
93-96
97-100
102-103
ZESZYTY ŁUŻYCKIE. Uniwersytet Warszawski. Instytut Filologii Słowiańskiej. Red. Ewa Siatkowska. Nieregularny. Warszawa 1990
R. 6
R. 7
T. 31

1995
1996
2000
12
T. 16
ZESZYTY NAUKOWE. Wojskowa Akademia Polityczna  w Warszawie.  Red. W. Gliński. Nieregularny. Warszawa 1973
R. 10
1982
111-112
ZESZYTY NAUKOWE. Administracja i Ekonomia. Nieregularny.
Białystok T. 6 1978
T. 6
1978
24
ZESZYTY NAUKOWE. Akademia  Muzyczna we Wrocławiu.
Red. Eugeniusz Sąsiadek. Nieregularny. Wrocław [1981]
1981
1982
1983
1984
1985
1987
1988
29
30
31
35-37
38-39
43-44
47
ZESZYTY NAUKOWE. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Red. Teresa Brodniewicz, Janusz Kempiński, Janina Tatarska. Nieregularny. Poznań 1981
R. 2
R. 13
R. 14
1982
1993
1994
2
3, 4
5
ZESZYTY NAUKOWE. Akademia Muzyczna we Wrocławiu. Katedra Wokalistyki. Red. Tadeusz Natanson. Nieregularny.  Wrocław T. 40 1984
T. 40
1984
1
ZESZYTY NAUKOWE. Akademia Muzyczna we Wrocławiu.
Prace Katedralne. Nieregularny. Wrocław [1981]
1981
25
ZESZYTY NAUKOWE. Akademia Wychowania Fizycznego  we Wrocławiu.. . Tadeusz Fąk. Nieregularny. Wrocław 1993
R. 1
1993
57
ZESZYTY NAUKOWE. Instytut Kształcenia Nauczycieli.
Historia. Nieregularny. Warszawa 1979
R. 3
1981
2
ZESZYTY NAUKOWE. Kaliskie Lekarskie. Red. Zbigniew Kledecki. Nieregularny. Kalisz
2001
2002
2005
7
8
11
ZESZYTY NAUKOWE. Państwowa Szkoła Muzyczna.
Red. Teresa Brodziewicz.  Nieregularny. Poznań [1978]
1978
1979
1993
1
1
3-5
ZESZYTY NAUKOWE. Stowarzyszenie PAX. do biuletynu wewnętrznego Oddziału Stowarzyszenia PAX. Warszawa [1977]
1977
2
ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Szkoła Główna Handlowa. Red. Ewa Lisowska. Nieregularny. Warszawa
2004
16
ZESZYTY NAUKOWE. Wojskowa Akademia Polityczna im.
F. Dzierźyńskiego w Warszawie. Red. Waldemar Bańka. Nieregularny.
Warszawa 1973
R. 9
R. 17
1981
1989
106
2
ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO. Psychologia. Uniwersytet Gdański. Gdańsk
1981
4
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa Szkoła  Marynarki .
Red. W. Gliński. Kwartalnik. Gdynia 1975
R. 3
1977
1, 3
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa szkoła  Wychowania fizycznego
im. Jędrzeja Śniadeckiego. Nieregularny. Gdańsk
1977
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa Szkoła -Ekonomiczna.
Red. Halina Worach-Kordas, Nina Ogińska-Bulik. Nieregularny. Łódź [1988]
1988
1999
1-3
1-3
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna  im. Powstańców Śląskich w Opolu. Pedagogika. Red. Zygmunt Łomny. Nieregularny.           Opole 1956
R. 21
1976
9, 12-13
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie. Nieregularny. Warszawa 1955
R. 1
1955/56
1
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna
im. Powstańców Śląskich w Opolu. Chemia. Nieregularny. Opole [1981]
1981
1992
5
14
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Powstańców Śląskich w Opolu. Dydaktyka  Nieregularny. Opole 1969
R. 4
1972
6
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Powstańców Śląskich w Opolu. Dydaktyka. Języki obce. Nieregularny.       Opole 1969
R. 12
1980
11(4)
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Powstańców Śląskich w Opolu.. Ekonomia. Red. Janusz Kroszel. Nieregularny. Opole 1965
R. 17
1981
7
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa szkoła Pedagogiczna im.
Powstańców Śląskich w Opolu.. Filologia polska. Nieregularny. Opole 1975
R. 21
1993
31,33
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa szkoła Pedagogiczna im.
Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia rosyjska. Red. Halina Szczegot.  Nieregularny. Opole 1962
R. 5
R. 19
R. 20
R. 31
R. 32
1966
1980
1981
1992
1993
4
17
19
29
30
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa szkoła Pedagogiczna im.
Powstańców Śląskich w Opolu. Fizyka. Nieregularny Opole
1981
21
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo. Nieregularny. Opole
1981
7
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa szkoła Pedagogiczna im.
Powstańców Śląskich w Opolu. Dydaktyka . Problemy dydaktyki fizyki.  Nieregularny. Opole
1973
4
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Pedagogika. Red. Zygmunt Łomny. Nieregularny.           Opole 1956
R. 21
1976
9, 12-13
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa szkoła Pedagogiczna
im. Powstańców Śląskich w Opolu. Psychologia. Nieregularny. Opole
1985
3
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.
Studia Pedagogiczne. Red. Edmund Trempała. Nieregularny. Bydgoszcz 1975
R. 2
1976
2
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie.
Prace Biologiczne Red. Elżbieta Kostyra. Nieregularny. Olsztyn 1985
T. 14
1999
2
ZESZYTY NAUKOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Siedlcach.
Seria Nauki Humanistyczne. Red. Krystyna Piotrowska. Nieregularny. Siedlce
1989
1991
15, 15/2
26
ZESZYTY NAUKOWE KALISKIEGO TOWARZYSTWA
LEKARSKIEGO. Red. Zbigniew Kledecki. Nieregularny.  Kalisz 1972
2001
2002
2004
2005     2006
7
8
10
11                                                                    12
ZESZYTY NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO. Red. Antoni B. Stępień. Kwartalnik. Lublin 1958
R. 31
R. 41
R. 47
R. 48
1988
1998
2004
2005
4
3-4
1-3
1
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO.
Prace Pedagogiczne. Red. Stanisław Palka.. Nieregularny. Kraków 1984
R. 1
R. 2
1984
1985
1
2, 4
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO.
Prace Psychologiczne. Red. Maria Susułowska. Nieregularny. Kraków 1984
R. 1
1984
1
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO.
Prace Psychologiczno-Pedagogiczne. Red. Mieczysław Karaś.
Nieregularny. Kraków z.3 1962
Z.3
Z.18
Z.26
1962
1972
1976
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA. Nauki Humanistyczno-społeczne. Nauka o książce. Nieregularny. Toruń 1962
T. 4
1966
18
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Nauki matematyczno-przyrodnicze. Biologia.                   Red. Rajmund Galon. Nieregularny. Toruń T 9 1966


T. 9
1966
15
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Prasoznawstwo. Wydział Dziennikarski i Zakład Badań Prasoznawczych. Nieregularny. Warszawa [1956]
1956
1
ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO.
Filologia polska. Uniwersytet Gdański. Red. Hubert Górnowicz.
Nieregularny. Gdańsk 1971
R. 12
R. 13
1982
1983
ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO.
Filologia rosyjska. Uniwersytet Gdański Red. Janina Domin,
Janina Sałajczyk. Nieregularny. Gdańsk 1971
R. 2
1972
2
ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO.
Historia. Uniwersytet Gdański. Red. Stanisław Gierszewski.  Nieregularny. Gdańsk 1971
R. 5
R. 8
1975
1978
4
7-8
ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO.
Nauki polityczne. Uniwersytet Gdański. Red. Kazimierz Podoski.
Nieregularny Gdańsk 1972
R. 1
R. 3
R. 4
1972
1974
1975
1
2
3
ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO.
Pedagogika. Historia Wychowania. Uniwersytet Gdański.
Red. Kazimierz Kubik. Nieregularny. Gdańsk 1972
R. 17
1988
18
ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO.           Prace Historycznoliterackie. Red. Kazimierz Podoski. Uniwersytet Gdański. Nieregularny. Gdańsk 1972
R. 18
1989
15
ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO.
Problemy dydaktyk przedmiotów kierunkowych.  Uniwersytet Gdański. MRed. Kazimierz Podoski. Nieregularny. Gdańsk 1972
R. 1
1972
1
ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO.
Psychologia. Red. Józef Rembowski. Nieregularny. Gdańsk [1959]
1959
1981
1983
1984
1987
1988
2
4
5
6-7
8
9
ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET WARSZAWSKI.
Prasoznawstwo. Red. Jan Halpern, Mieczysław Kafel, Andrzej Lam. Nieregularny. Warszawa 1956
R. 1
1956
1
ZESZYTY NIEMCZOZNAWCZE PISM. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Red. Mieczysław Tomala. Dwumiesięcznik.
Warszawa 1986
R. 1
R. 2
R. 3
1986
1987
1988
3
1-3
1
ZESZYTY NOWYCH DRÓG. Seria filozoficzna. Wybór prac marksistowskich (przekłady). Nieregularny. Warszawa 1949
.
R. 1
R. 2
R. 4
R. 5
R. 6
1949
1950
1952
1953
1954
1-2
3-6
7
1-3
1
ZESZYTY POPULARNONAUKOWE. Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Red. Mikołaj Plikus. Nieregularny. Warszawa [1973]
1973
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
80-941-6
1-6
1-6
ZESZYTY PRASOZNAWCZE. Dwumiesięcznik Ośrodka Badań Prasoznawczych. Red. Julian Maślanka. Kraków 1960
R. 1
R. 3
R. 17
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
1960
1962
1976
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
2-3
3
4
1-4
2-4
2, 4
1-4
1-4
1
2-4
ZESZYTY PROBLEMOWE NAUKI POLSKIEJ. Nieregularny.
Wrocław 1960
T. 17
1960
ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH. Nieregularny. Warszawa
1976
1978
1981
182, 184
198, 204
241
ZESZYTY SAMORZĄDOWE. Ekspertyzy-Opinie_Stanowiska.
Red. Wyd. Krajowego Instytutu Badań Samorządowych w Poznaniu.
Nieregularny. Poznań
1991
1996
5-6
2
ZESZYTY TECHNICZNE. Francuskie Ministerstwo Ochrony Środowiska. Biuro współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie ochrony środowiska. Warszawa 1992
 
1992
1
ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI. Stowarzyszenie księgowych w Polsce. Rada Naukowa. Red. Alicja Jaruga. Nieregularny.
Warszawa
T. 33/35
T. 36/40
2006
2007
 
ZESZYTY TEORETYCZNO-POLITYCZNE. Ekonomia. Filozofia. Historia. Zagadnienia międzynarodowe. Miesięcznik. Warszawa 1954
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 24
R. 25
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1977
1978
1-7
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-11
1-6
1-6
ZESZYTY TOWARZYSTWA POPIERANIA I KRZEWIENIA NAUK. Red. Magdalena BajeR.  Nieregularny. Warszawa [1996]
 
1996
20/21
25/26
ZESZYTY WIELKOPOLSKIE. Wielkopolskie Towarzystwo  Kulturalne. Red. Feliks Formalczyk, Jerzy Kołtuniak, Edmund Makowski. Nieregularny. Poznań 1964
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
1965
1966
1967
1968
1969
1970
3-4
5
6
7-8
10
11
ZESZYTY WROCŁAWSKIE. Kwartalnik krytyczno-literacki.                        Red. Anna Kowalska, Tadeusz Mikulski. Nieregularny. Wrocław 1947
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1-2
2-4
1-4
1-4
1
1-3
ZESZYTY WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ.
Red. Adam Adamczyk. Nieregularny. Kielce 1995
R. 1
R. 2
R. 3
1995
1996
1997
1-2
3-4
5
ZIELONE BRYGADY. Pismo ekologów.
Red. Paweł Głuszyński. Nieregularny. ów 1989
R. 8
1996
6
ZIELONE PŁUCA POLSKI. Biuletyn informacyjny rady programowej Porozumienia. Biuro Porozumienia „Zielone Płuca Polski”. Nieregularny.
Białystok 1993
R. 4
1996
1
ZIELONY SZTANDAR.  Naczelny organ Zjednoczonego  Stronnictwa Ludowego. Red. Mieczysław Grad. Tygodnik.   Warszawa 1931 R. 46
1976
8
ZIEMIA KALISKA. Miesięcznik regionalny wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu. Kalisz 1930
R. 1
1930
2, 4/5, 6/7,
8/9
ZIEMIA KALISKA. Tygodnik regionalny. Red. J. Kraśny. Kalisz 1957
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1-8
1-8
1-9,11-18
1-26
2,7,9,12,16,19
2-3,8,10,13, 16-17,21-22
1-4,6-9, 11-12, 14-18, 19-24
1-7, 9-12, 14-15, 18-19, 22, 24
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-51
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
2-45, 47, 51-52
1-2, 4-6,8,
  R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
10-50
1-48
1-53
1-53
1-52
1-52
11-52
1-53
1-49, 51-52
1-52
1-52
1-64
1-102
1-103
1-103
1-103
1-103
1-105
1-104
1-102
1-98
1-215
ZIEMIA KALISKA GAZETA POZNAŃSKA. Red. Adam Pawłowski. Dziennik. Poznań
 
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
216-305
1-305
1-305
1-305
1-305
1-305
1-
ZIEMIA LIDZKA. Historyczno-krajoznawcze, niezależne pismo polskie.
Red. Aleksander Kołyszko. Nieregularny. Lida 1990
 
2003
2004
6
3
ZIEMIA WIERUSZOWSKA. Samorząd, Gospodarka, Kultura, Historia, Ogłoszenia. Miesięcznik. Wieruszów 1995
R. 2
R. 3
R. 4
1996
1997
1998
1-4,6-12
1-12
1-12
ZIEMIA. Ilustrowany miesięcznik krajoznawczy. Warszawa  
1936
1958
1-12
10-11
ZIEMIANIN. Pismo poświęcone rolnictwu i przemysłowi. Miesięcznik.
Nakładem i drukiem Ernesta Günthera Leszno 1850
R. 2
1851
11-12
ZŁOTY WĄŻ. Gminna Biblioteka, Towarzystwo Przyjaciół w Opatówku. Dwumiesięcznik. Opatówek
 
1991/92
1992/93
1-7
8-16
ZNAD WILLI. Niezależny Tygodnik społeczno-kulturalny.   Dwutygodnik. Wilno.
 
1995
3, 4
ZNAK. Miesięcznik. Red. Jerzy Radkowski. Kraków 1946 R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 7
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
1946
1947
1948
1949
1950
1952
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974


1
7
8-9
16
26
32
36-42
43-51, 53
55-57, 61, 62, 64-66
67-78
79, 81-90
91-102
103-114
115-126
127-138
139-151
152-162
163-167, 172-174
175-186
187-198
199-208, 210
212-222
223-234
235-246

  R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
1975
1976
1977
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
247-258
259-270
271-282
283-287, 289-294
295-306
307-318
319-334
338-343
350-361
362-373
374-385
386-391
392-403
404-415
416-427
436
440, 445, 447-451
452-463
466
476-487
488-499
500-511
512-523
525-535
536-547
  R. 55
R. 56
R. 57
R. 58
R. 59
R. 60
R. 61
R. 62
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
548-559
560-571
572-583
584-595
596-607
608-619
620-631
632-
ZNAKI CZASU. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym  i społecznym.  Red. Rajmund Ładysław Dąbrowski. Warszawa 1947
R. 59
1981
7,  9
ZNAK-IDEE. Red. Paweł Taranczewski, Karol Tarnowski,                           Henryk Woźniakowski. Nieregularny. Kraków 1988
R. 1
1988
4
ZNAK POKOJU.  Red. Stanisław Kania. Miesięcznik. Kraków
R.  14
R.  15
2001
2002
164, 167
175-6
ZNANIE. Narodnyj Uniwersytet Pedagogiceskij fakultet. Miesięcznik.
Moskva [1977]
 
1977
1978
1979
1980
1981

1-12
1-12
1-4, 6-12
1-10
1-9

ZNANIE-SILA. Ezemesjacnyj naucno-chudozestvennyj żurnal dla molodezi. Organ ordera Lenina Vsesojuznogo obscestva. „Znanie”. Moskva [1982]  
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-12
1-12
1-12
1-10, 12
1-12
1-12
1-12
1-12
ZOŁNIERZ POLSKI. Wojskowe pismo literacko-społeczne.
Red. Stanisław Nadzin. Warszawa
 
1957
1
ZRÓB SAM. Dwumiesięcznik majsterkowiczów.  Red. Tadeusz Rathman. Warszawa 1980
R. 5
R. 6
1984
1985
1-6
1-6
ZUHAUSE. WOHNUNG, HAUS UND GARTEN.   Erscheint monatlich. Miesięcznik. Hamburg [1980]
 
1980
1981
1-12
6
ZUCH MISTRZYNI. Biuletyn metodyczny Małopolskiej Chorągwi Harcerek. Nieregularny. Kraków
 
1989
1-2
ZUCHOWE WIEŚCI. Miesięcznik instruktorów i drużynowych zuchowych. Red. Ewa Marzena Chorzewska. Warszawa 1957 R. 3
R. 13
1960
1970
1-12
1-12
ZWIĄZKOWIEC. Tygodnik popularny. Red. Kazimierz Kąkol.
Warszawa 1984
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
1986
1987
1988
1989
1-52
1-52
1-52
1-51
ZWIERCIADŁO. Pismo Ligi Kobiet Polskich. Red. Danuta Wójcik.
Tygodnik. Warszawa 1957
R. 25
R. 30
R. 38
R. 43
R. 45
R. 50
R. 51
1982
1987
1995
2000
2002
2006
2007
1-38
36
1
12
1
3, 4
5
ZWIERZAKI. Red. Mieczysław Prószyński. Miesięcznik. Warszawa 1992


R. 1
1992
2, 10-11
ŻAK. Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzbinie. Nieregularny. Dzierzbin
R. 1
R. 2
1991
1992
1
9-10
ŻAK KALISKI. Magazyn studentów Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej w Kaliszu. Red. Piotr Michalak. Kalisz
 
2003
2004
10
ŻAK-PRESS.  Magazyn studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu Red. Monika Bielak. Nieregularny Kalisz
 
2002
3
ŻOŁNIERZ POLSKI. Tygodnik Ilustrowany Wojska Polskiego. Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego. Red. Leszek Cichocki. Warszawa 1945
R. 22
R. 31
R. 43
1957
1966
1975
1987
1

19
30
ŻOŁNIERZ WOLNOŚCI. Gazeta codzienna Wojska Polskiego.
Red. Zenon Kostrzewski. Warszawa 1950
 

 
ŻYCIE. Red. Dariusz Materek. Dziennik. Warszawa [2002]
 
2002
86, 98, 102,108, 114,124, 126131, 137, 143, 144, 150, 155-157, 161, 162, 173, 179, 185, 190-191, 196, 202, 208, 214, 220, 226, 232, 244, 255, 266, 272
ŻYCIE. Red. Tomasz Wołek. Dziennik. Warszawa 1996
R. 4
R. 7
1999
2002
271, 237, 281,
57, 69, 80-81, 261
ŻYCIE GOSPODARCZE. Tygodnik społeczno-gospodarczy.
Red. Jan Główczyk. Warszawa 1946

zob. też Nowe Życie Gospodarcze
R. 3
R. 4
R. 5
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43

1948
1949
1950
1952
1953
1954
1955
1956
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988

1, 9-11, 17-22
1-24
1-24
1-26
1-33
1-24
1-24
1-10
1-53
1-52
1-52
1-50
1-23, 25-48
1-52
1-13, 15-52
1-52
1-52
1-52

  R. 46
R. 47
R. 48
R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1-13, 15-18, 20-33, 35-52
1-52
1-51
1-52
1-4, 6-52
1-52
1-31
1-10
ŻYCIE GOSTYNIA. Tygodnik powiatu gostyńskiego :Borek Wlkp., Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec. Red. Agata Fajczyk, Hanna Hejduk. Jarocin 1999
R. 1
R. 2
R. 4
1999
2000
2002
6, 7, 12-13
17
38-39
ŻYCIE I MYŚL. Światopogląd. Religia. Kultura. Miesięcznik Stowarzyszenia PAX. Red. Zygmunt Lichniak. Warszawa 1950
R. 19
R. 29
R. 28
R. 49
1969
1976
1978
1999
5
1-12
8
2
ŻYCIE I ZDROWIE. Dwutygodnik społeczny.   Red. Barbara Lemanowicz. Warszawa 1974
R. 6
R. 7
R. 8
R. 10
R. 12
1979
1980
1981
1983
1985
20
8, 10, 12, 14-24
17-18
14, 19, 21, 23
14-16
ŻYCIE KALISZA. Tygodnik lokalny. Red. Arkadiusz Wozniak. Kalisz 1990
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
43
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-
ŻYCIE LITERACKIE. Red. Władysław Machejek. Tygodnik.              Warszawa 1951
R. 1
R. 2
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34

1951
1952
1962
1963
1964
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1980
1981
1982
1983
1984

9-23
1-37
1-52
1-50
1-52
1-52
1-53
51/52
1-52
1-52
1-52
1-53
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-50
1-46
1-52
1-53

  R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1-52
1-52
1-52
1-53
1-52
1-5
ŻYCIE MUZYCZNE. Miesięcznik Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.  Red. Andrzej Kiełpiński. Warszawa 1974
R. 38
R. 43
R. 44
1985
2000
2001
3-4
1-6
9-10
ŻYCIE NAUKI. Miesięcznik naukoznawczy. Red. Mieczysław Hoynowski, Bogusław Leśniodorski. Nieregularny. Kraków 1946
T. 7
1949
38
ŻYCIE PARTII. Organ Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Miesięcznik. Warszawa 1949
R. 1
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
1949
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1-10
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
9-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-22
1-26
1-26
1-3, 5-26
1-27
1-12
1-12
ŻYCIE PLESZEWA. Tygodnik powiatu pleszewskiego.
Red. Aleksandra Pilarczyk. Pleszew 1997
R. 1
R. 2
R. 3
R. 4
R. 5
R. 6
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1-19
1-52
1-51
1-9, 14-46, 48-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-52
1-
ŻYCIE RAWICZA. Tygodnik powiatów rawickiego i gostyńskiego.
Red. Hanna Hejduk. Rawicz 2001
R. 2
2002
38-39
ŻYCIE SZKOLNE. Miesięcznik poświęcony nauczycielskim konferencjom rejonowym i w ogóle sprawom samokształcenia nauczycieli. Włocławek 1923
R. 7
R. 8
1929
1930
7-12
1-6
ŻYCIE SZKOŁY. Miesięcznik poświęcony organizacji wychowania
i nauczania. Red. Stanisław Nowaczyk. Warszawa 1946
R. 1
R. 4
R. 7
R. 8
R. 9
R. 10
R. 11
R. 12
R. 13
R. 14
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 23
R. 24
R. 25
1946
1949
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1-11
1-12
1-11
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
  R. 26
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 46
R. 47
R. 48
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1922
1993
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
  R. 49
R. 50
R. 51
R. 52
R. 53
R. 54
R. 55
R. 56
R. 57
R. 58
R. 59
R. 60
R. 61
R. 62
R. 63
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-7, 9-10
1-10
1-10
1-
ŻYCIE SZKOŁY WYŻSZEJ. Red. Jan Legowicz. Miesięcznik.
Warszawa 1953
R. 1
R. 4.
R. 7
R. 8
R. 9
R. 11
R. 13
R. 15
R. 16
R. 17
R. 18
R. 19
R. 20
R. 21
R. 22
R. 32
R. 24
R. 25
R. 26
R. 27

1953
1956
1959
1960
1961
1963
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1-12
1-12
1-12
1-12
1-6, 8, 10-12
1-12
1-12
1-12
1-10
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-6, 8, 10-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12

  R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
R. 34
R. 35
R. 36
R. 37
R. 38
R. 39
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-3
ŻYCIE UNIWERSYTECKIE. Red. Jolanta Lenartowicz.  Miesięcznik. Poznań
 
2005
2-3
ŻYCIE UNIWERSYTECKIE. TYDZIEŃ. Serwis Informacji bieżących. Nieregularny. Poznań   
2005
102
ŻYCIE WARSZAWY. Pismo codzienne. Red. H. Korotyński.
Warszawa 1944
R. 24
R. 27
R. 29
R. 30
R. 32
R. 33
R. 36
R. 38
R. 39
R. 40
R. 41
R. 42
R. 43
R. 44
R. 45
R. 48
R. 49
R. 50
1967
1970
1972
1973
1975
1976
1979
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1991
1992
1993
97, 194
304
1
294
113, 123, 136, 202, 250
20
169
1-290
143-297
1-310
1-310
1-303
1-303
1-305
1-303
1-306
1-309
1-304
ŻYĆ EWANGELIĄ. Czasopismo duchowości krwi Chrystusa.
Red. Franciszek Grzywda. Dwumiesięcznik. Częstochowa
 
2007
 
ŻYJMY DŁUŻEJ. Red. Juliusz Minakowski. Miesięcznik. Warszawa 1958
R. 24
R. 25
R. 27
R. 28
R. 29
R. 30
R. 31
R. 32
R. 33
1980
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1-12
1-10
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14